MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 7, 2019 Σάββατο 11:08:43

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Υπουργός Εργασίας: Χρήζει συνεκτικής πολιτικής η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Χρήζει συνεκτικής πολιτικής η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, δηλώνει η Υπουργός Εργασίας – Σε χαιρετισμό της σε εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου με θέμα «Γυναικοκτονίες»

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που πλήττει παγκοσμίως τις γυναίκες, με άμεσες επιπτώσεις στη σωματική ακεραιτότητα και ψυχική τους υγεία και η ενδοοικογενειακή βία είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού τους, που αρκετές φορές οδηγεί στην απώλεια της ίδιας της ζωής τους, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου προσθέτοντας ότι η γυναικοκτονία πλέον συνιστά διακριτό αδίκημα και ορίζεται ως ανθρωποκτονία γυναικών από πρόθεση.

Η κ. Αιμιλιανίδου απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου με θέμα «Γυναικοκτονίες», τον οποίο διάβασε η Επαρχιακός Λειτουργός Λευκωσίας ΥΚΕö Σαβούλα Παπαμιλτιάδους

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται 137 γυναίκες, κατά μέσο όρο, από πρώην ή νυν συντρόφους ή από κάποιο μέλος της οικογένειας τους, ανέφερε.

Η ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, 50 γυναίκες δολοφονούνται κάθε εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από νυν ή πρώην σύντροφό τους.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της πρωτοστατούν στην προστασία, την πραγμάτωση και την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις γυναίκες, είπε. Ο τομέας της κοινωνικής προστασίας, συνέχισε, με το μεγάλο πλέγμα πολιτικών και μέτρων που καλύπτει, έρχεται αρωγός στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες αλλά και συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 2006 τον «Χάρτη Πορείας για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», που διασφαλίζει την οικονομική ανεξαρτησία επί ίσης όροις για γυναίκες και άνδρες, τη συμφιλίωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, την ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων, την εξάλειψη όλων των μορφών βίας, την εξάλειψη των στερεότυπων των φύλων και την προώθηση της ισότητας των φύλων στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία και αποτελεσματικότητα των πολιτικών ισότητας που έχουν υιοθετηθεί αποτελεί η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει την προώθηση δράσεων και μέτρων που αφορούν το σύνολο των ειδικών αναγκών των γυναικών, τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη βάση, ανέφερε.

Η Κύπρος, κατά το 2019 σημαδεύτηκε από σοβαρές περιπτώσεις γυναικοκτονιών, οι οποίες διαπράχθηκαν με κίνητρο την άσκηση κοινωνικού ελέγχου και συνιστούν ακραία μορφή έμφυλης και σεξιστικής βίας, δήλωσε η Ζέτα Αιμιλιανίδου.

«Κύριος στόχο μας, αποτελεί η ενδυνάμωση και η διασφάλιση της αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και η μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας τέθηκε σε ύψιστη προτεραιότητα. Η Κύπρος σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε τα θύματα της να απολαμβάνουν ίσης προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη».

Έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα στην διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών και θεσμικών μέτρων, με την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν στην εξάλειψη της βίας, των διακρίσεων και στη προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε διάφορους τομείς, είπε. Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο καταπολέμησης της βίας ενάντια στις γυναίκες, το 2017 επικύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) με Νόμο, σημείωσε.

«Η Σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό, δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, στην προστασία, στήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων, στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και στην παραδειγματική τιμωρία των θυτών».

Ανέφερε επίσης ότι στα πλαίσια της υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του στις 23/01/2019, ενέκρινε τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας», το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής κατάλληλης στήριξης/θεραπείας στα θύματα και τις οικογένειες τους, με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων και μελών των οικογενειών τους.

Επίσης, είπε, εγκρίθηκε και λειτουργεί η Ad-hoc Υπουργική Επιτροπή υπό το Συντονισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πρόληψη και καταπολέμηση της Βία στην Οικογένεια (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Υπουργείο Υγείας) για την εποπτεία των ενεργειών για τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας».

Περαιτέρω, συνέχισε, τον Ιούνιο του 2019, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας δόθηκε η έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι της Γυναίκας» στον Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, υπό την εποπτεία όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Αστυνομία, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας).

Η κ. Αιμιλιανίδου θέλησε να τονίσει ότι, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος χρήζει μίας συνεκτικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στο διεθνή αγώνα που διεξάγεται για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου της Γυναικοκτονίας.

Χρήζει συνεκτικής πολιτικής η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, δηλώνει η Υπουργός Εργασίας – Σε χαιρετισμό της σε εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου με θέμα «Γυναικοκτονίες»

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που πλήττει παγκοσμίως τις γυναίκες, με άμεσες επιπτώσεις στη σωματική ακεραιτότητα και ψυχική τους υγεία και η ενδοοικογενειακή βία είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού τους, που αρκετές φορές οδηγεί στην απώλεια της ίδιας της ζωής τους, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου προσθέτοντας ότι η γυναικοκτονία πλέον συνιστά διακριτό αδίκημα και ορίζεται ως ανθρωποκτονία γυναικών από πρόθεση.

Η κ. Αιμιλιανίδου απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου με θέμα «Γυναικοκτονίες», τον οποίο διάβασε η Επαρχιακός Λειτουργός Λευκωσίας ΥΚΕö Σαβούλα Παπαμιλτιάδους

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται 137 γυναίκες, κατά μέσο όρο, από πρώην ή νυν συντρόφους ή από κάποιο μέλος της οικογένειας τους, ανέφερε.

Η ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, 50 γυναίκες δολοφονούνται κάθε εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από νυν ή πρώην σύντροφό τους.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της πρωτοστατούν στην προστασία, την πραγμάτωση και την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις γυναίκες, είπε. Ο τομέας της κοινωνικής προστασίας, συνέχισε, με το μεγάλο πλέγμα πολιτικών και μέτρων που καλύπτει, έρχεται αρωγός στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες αλλά και συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 2006 τον «Χάρτη Πορείας για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», που διασφαλίζει την οικονομική ανεξαρτησία επί ίσης όροις για γυναίκες και άνδρες, τη συμφιλίωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, την ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων, την εξάλειψη όλων των μορφών βίας, την εξάλειψη των στερεότυπων των φύλων και την προώθηση της ισότητας των φύλων στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία και αποτελεσματικότητα των πολιτικών ισότητας που έχουν υιοθετηθεί αποτελεί η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει την προώθηση δράσεων και μέτρων που αφορούν το σύνολο των ειδικών αναγκών των γυναικών, τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη βάση, ανέφερε.

Η Κύπρος, κατά το 2019 σημαδεύτηκε από σοβαρές περιπτώσεις γυναικοκτονιών, οι οποίες διαπράχθηκαν με κίνητρο την άσκηση κοινωνικού ελέγχου και συνιστούν ακραία μορφή έμφυλης και σεξιστικής βίας, δήλωσε η Ζέτα Αιμιλιανίδου.

«Κύριος στόχο μας, αποτελεί η ενδυνάμωση και η διασφάλιση της αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και η μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας τέθηκε σε ύψιστη προτεραιότητα. Η Κύπρος σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε τα θύματα της να απολαμβάνουν ίσης προστασίας σε όλα τα κράτη-μέλη».

Έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα στην διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών και θεσμικών μέτρων, με την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν στην εξάλειψη της βίας, των διακρίσεων και στη προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε διάφορους τομείς, είπε. Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο καταπολέμησης της βίας ενάντια στις γυναίκες, το 2017 επικύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) με Νόμο, σημείωσε.

«Η Σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό, δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, στην προστασία, στήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων, στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και στην παραδειγματική τιμωρία των θυτών».

Ανέφερε επίσης ότι στα πλαίσια της υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του στις 23/01/2019, ενέκρινε τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας», το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής κατάλληλης στήριξης/θεραπείας στα θύματα και τις οικογένειες τους, με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων και μελών των οικογενειών τους.

Επίσης, είπε, εγκρίθηκε και λειτουργεί η Ad-hoc Υπουργική Επιτροπή υπό το Συντονισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πρόληψη και καταπολέμηση της Βία στην Οικογένεια (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Υπουργείο Υγείας) για την εποπτεία των ενεργειών για τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας».

Περαιτέρω, συνέχισε, τον Ιούνιο του 2019, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας δόθηκε η έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι της Γυναίκας» στον Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, υπό την εποπτεία όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Αστυνομία, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας).

Η κ. Αιμιλιανίδου θέλησε να τονίσει ότι, η αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος χρήζει μίας συνεκτικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στο διεθνή αγώνα που διεξάγεται για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου της Γυναικοκτονίας.

Top Stories

Του έβαλαν πρόστιμο και βαθμούς ποινής για ταχύτητα 8 μήνες πριν αλλά… δεν έβαλε μυαλό ο οδηγός του τζιπ

Σε απευθείας δίκη για ανθρωποκτονία ο οδηγός που παρέσυρε στον θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη

ΗΧΗΤΙΚΟ: Φωνές για εξευτελιστικές προσαγωγές οπαδών της Ομόνοιας. «Εισέβαλαν στη δουλειά του…»

Συνέχεια στο σάλο που προκλήθηκε με φόντο τις λάθος συλλήψεις οπαδών της Ομόνοιας. Ο δικηγόρος υπόπτων στη #Cyprus Times για το πως θα απαντήσουν οι συλληφθέντες

Διαβάστε Επίσης

Του έβαλαν πρόστιμο και βαθμούς ποινής για ταχύτητα 8 μήνες πριν αλλά… δεν έβαλε μυαλό ο οδηγός του τζιπ

Σε απευθείας δίκη για ανθρωποκτονία ο οδηγός που παρέσυρε στον θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη

ΗΧΗΤΙΚΟ: Φωνές για εξευτελιστικές προσαγωγές οπαδών της Ομόνοιας. «Εισέβαλαν στη δουλειά του…»

Συνέχεια στο σάλο που προκλήθηκε με φόντο τις λάθος συλλήψεις οπαδών της Ομόνοιας. Ο δικηγόρος υπόπτων στη #Cyprus Times για το πως θα απαντήσουν οι συλληφθέντες

Μητέρα Βαγγέλη Γιακουμάκη: Δεν επέλεξε το παιδί μας να «φύγει». Να πληρώσουν όσοι του έκαναν κακό

Μια μέρα μετά την αθώωση του πατέρα του άτυχου φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων

Βιαστής έκαψε το 23χρονο θύμα του για να μην καταθέσει στο δικαστήριο στην Ινδία

Η γυναίκα πήγαινε να επιβιβαστεί σε τρένο στην περιοχή Ουνάο για να παραστεί σε ακροαματική διαδικασία για την υπόθεσή της, όταν ομάδα ανδρών την περιέλουσε με κηροζίνη

Άλογο αρνείται να ξεκινήσει την ημέρα του αν δεν… πιει πρώτα ένα φλυτζάνι τσάι (video)

Όπως άλλοι δεν μπορούν χωρίς καφέ, έτσι και το συγκεκριμένο άλογο θέλει το τσάι του

Αυτοκίνητο «φάντασμα» εμφανίζεται από το πουθενά και τρακάρει με διερχόμενο όχημα (video)

Κάμερες ασφαλείας ενός αυτοκινητόδρομου κατέγραψαν μια παράξενη σύγκρουση αυτοκινήτων

MC MEDIA NETWORK

Κάναμε 5 ερωτήσεις για το Ανόρθωση-ΑΕΛ. Ιδού τι μας απάντησαν

Σπουδαίο παιγνίδι σήμερα στη Λάρνακα και στο Αντώνης Παπαδόπουλος μεταξύ Ανόρθωσης και ΑΕΛ. Η Ανόρθωση με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί...

MC MEDIA NETWORK

Κάναμε 5 ερωτήσεις για το Ανόρθωση-ΑΕΛ. Ιδού τι μας απάντησαν

Σπουδαίο παιγνίδι σήμερα στη Λάρνακα και στο Αντώνης Παπαδόπουλος μεταξύ Ανόρθωσης και ΑΕΛ. Η Ανόρθωση με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί...

Lifestyle

Είναι το πέναλτι

Εκτός αποστολής για το παιγνίδι με τον Ολυμπιακό ο Τόμας Ντε Βινσέντι. Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι έμεινε εκτός για λόγους τακτικής ο Αργεντίνος...

Lifestyle

Κάναμε 5 ερωτήσεις για το Ανόρθωση-ΑΕΛ. Ιδού τι μας απάντησαν

Σπουδαίο παιγνίδι σήμερα στη Λάρνακα και στο Αντώνης Παπαδόπουλος μεταξύ Ανόρθωσης και ΑΕΛ. Η Ανόρθωση με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί...

Κάναμε 5 ερωτήσεις για το Ανόρθωση-ΑΕΛ. Ιδού τι μας απάντησαν

Σπουδαίο παιγνίδι σήμερα στη Λάρνακα και στο Αντώνης Παπαδόπουλος μεταξύ Ανόρθωσης και ΑΕΛ. Η Ανόρθωση με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί...

Advertorials