!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

8 Απριλίου, 2020 Τετάρτη 15:55:24

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΥΠΕΞ για Brexit. Η Κύπρος προσβλέπει στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις ΕΕ-ΗΒ

Η Κύπρος προσβλέπει στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφορικά με το Brexit, στην οποία ενημερώνει για τα όσα έχουν συμφωνηθεί και που μπορεί να αποταθεί το κοινό για περαιτέρω πληροφορίες.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση απόψε (31/1) τα μεσάνυχτα, ώρα Βρυξελλών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κύπρος, προστίθεται, όπως και ολόκληρη η ΕΕ, έχει εκφράσει τη λύπη της για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο σέβεται τη σχετική απόφαση της χώρας.

Την ίδια στιγμή, σημειώνεται, «προσβλέπουμε στην επόμενη μέρα και στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο».

Σε σχέση με την Συμφωνία Αποχώρησης ενημερώνει ότι αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1 Φεβρουαρίου 2020 και διασφαλίζει την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την παροχή ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την αποχώρηση του ΗΒ.

Η Συμφωνία αυτή, που επετεύχθη από κοινού, αναφέρεται, «προστατεύει εφ’ όρου ζωής τα δικαιώματα των 3 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και του 1 και πλέον εκατομμυρίου Βρετανών πολιτών στην ΕΕ, διασφαλίζει την αμοιβαία εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την ΕΕ και από το Ηνωμένο Βασίλειο ενόσω το τελευταίο ήταν μέλος της Ένωσης και ρυθμίζει μια σειρά άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με το διαχωρισμό, ώστε να διασφαλιστεί με εύτακτη αποχώρηση».

Η Συμφωνία περιλαμβάνει επίσης Πρωτόκολλα σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία Ισπανίας – Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το Γιβραλτάρ, την προστασία της ειρηνευτικής συμφωνίας και την αποφυγή δημιουργίας σκληρού συνόρου στη νήσο της Ιρλανδίας, και τη διασφάλιση συνέχισης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ με στόχο την προστασία των συμφερόντων των Κυπρίων και άλλων πολιτών ΕΕ στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Το σχετικό με τις Βρετανικές Βάσεις Πρωτόκολλο διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ, στους τομείς που ορίζονται στο Πρωτόκολλο 3 της Πράξης Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στις περιοχές των Βάσεων, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα και να μην επηρεαστεί η καθημερινότητα των πολιτών που ζουν, εργάζονται ή διέρχονται από τις περιοχές των Βάσεων.

Παράλληλα, προστίθεται, το Πρωτόκολλο «επεκτείνει την αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης, στους περισσότερους από τους τομείς που καλύπτονται».

Συνεπώς, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις και διευθετήσεις που ισχύουν σήμερα για τις Βρετανικές Βάσεις.

Σε σχέση με τη μεταβατική περίοδο, αναφέρεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και κατά τη διάρκειά της θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση για τους πολίτες, περιλαμβανομένων των φοιτητών, και τις επιχειρήσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα όργανα και τους θεσμούς της ΕΕ, ωστόσο το δίκαιο της ΕΕ («κοινοτικό κεκτημένο»), περιλαμβανομένων των βασικών ελευθεριών της ενιαίας αγοράς ΕΕ, όπως η ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης προσώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα εξακολουθήσει να ισχύει κατά την περίοδο αυτή, προστίθεται.

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι «προσβλέποντας στη διατήρηση στενών εταιρικών δεσμών, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο θα διαπραγματευτούν εντός μεταβατικής περιόδου για μια νέα μελλοντική εταιρική σχέση, στη βάση της κοινής Πολιτικής Διακήρυξης».

Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της ΕΕ που απολαμβάνει και μακροχρόνιων δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζει ενεργά «την προσπάθεια για μια φιλόδοξη, ευρεία, βαθιά και αμοιβαία επωφελή μελλοντική σχέση, με γνώμονα το συμφέρον της ΕΕ, όλων των κρατών μελών, και των πολιτών μας».

Όπως, σημειώνεται, «σημαντικότατο ρόλο κατά τη διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης διαδραμάτισε η αρραγής ενότητα της ΕΕ, έτσι η ηγεσία όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, είναι αποφασισμένη να τη διατηρήσει και κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση».

Το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει επίσης ότι «η Κύπρος έχει προετοιμαστεί καταλλήλως για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης, από την 1 Φεβρουαρίου 2020».

Ειδική μέριμνα, αναφέρεται, έχει γίνει «για κατοχύρωση των δικαιωμάτων διαμονής των Βρετανών πολιτών και των οικογενειών τους που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία».

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν στο Brexit μπορούν να εξευρεθούν στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

Εθνική ιστοσελίδα πληροφόρησης για το Brexit: https://brexit.com.cy/

Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/722EE1750D34096DC22584FD002DAC83

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/info/brexit_el,

καθώς και από την υπηρεσία Europe Direct της ΕΕ, διαθέσιμη από όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με δωρεάν κλήση στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11, η οποία θα είναι, εκτάκτως, διαθέσιμη καθ’ όλο το Σαββατοκύριακο 1-2 Φεβρουαρίου 2020.

Η Κύπρος προσβλέπει στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφορικά με το Brexit, στην οποία ενημερώνει για τα όσα έχουν συμφωνηθεί και που μπορεί να αποταθεί το κοινό για περαιτέρω πληροφορίες.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση απόψε (31/1) τα μεσάνυχτα, ώρα Βρυξελλών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κύπρος, προστίθεται, όπως και ολόκληρη η ΕΕ, έχει εκφράσει τη λύπη της για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο σέβεται τη σχετική απόφαση της χώρας.

Την ίδια στιγμή, σημειώνεται, «προσβλέπουμε στην επόμενη μέρα και στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο».

Σε σχέση με την Συμφωνία Αποχώρησης ενημερώνει ότι αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1 Φεβρουαρίου 2020 και διασφαλίζει την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την παροχή ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την αποχώρηση του ΗΒ.

Η Συμφωνία αυτή, που επετεύχθη από κοινού, αναφέρεται, «προστατεύει εφ’ όρου ζωής τα δικαιώματα των 3 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και του 1 και πλέον εκατομμυρίου Βρετανών πολιτών στην ΕΕ, διασφαλίζει την αμοιβαία εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την ΕΕ και από το Ηνωμένο Βασίλειο ενόσω το τελευταίο ήταν μέλος της Ένωσης και ρυθμίζει μια σειρά άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με το διαχωρισμό, ώστε να διασφαλιστεί με εύτακτη αποχώρηση».

Η Συμφωνία περιλαμβάνει επίσης Πρωτόκολλα σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία Ισπανίας – Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το Γιβραλτάρ, την προστασία της ειρηνευτικής συμφωνίας και την αποφυγή δημιουργίας σκληρού συνόρου στη νήσο της Ιρλανδίας, και τη διασφάλιση συνέχισης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ με στόχο την προστασία των συμφερόντων των Κυπρίων και άλλων πολιτών ΕΕ στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Το σχετικό με τις Βρετανικές Βάσεις Πρωτόκολλο διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ, στους τομείς που ορίζονται στο Πρωτόκολλο 3 της Πράξης Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στις περιοχές των Βάσεων, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα και να μην επηρεαστεί η καθημερινότητα των πολιτών που ζουν, εργάζονται ή διέρχονται από τις περιοχές των Βάσεων.

Παράλληλα, προστίθεται, το Πρωτόκολλο «επεκτείνει την αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης, στους περισσότερους από τους τομείς που καλύπτονται».

Συνεπώς, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις και διευθετήσεις που ισχύουν σήμερα για τις Βρετανικές Βάσεις.

Σε σχέση με τη μεταβατική περίοδο, αναφέρεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και κατά τη διάρκειά της θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση για τους πολίτες, περιλαμβανομένων των φοιτητών, και τις επιχειρήσεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα όργανα και τους θεσμούς της ΕΕ, ωστόσο το δίκαιο της ΕΕ («κοινοτικό κεκτημένο»), περιλαμβανομένων των βασικών ελευθεριών της ενιαίας αγοράς ΕΕ, όπως η ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης προσώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα εξακολουθήσει να ισχύει κατά την περίοδο αυτή, προστίθεται.

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι «προσβλέποντας στη διατήρηση στενών εταιρικών δεσμών, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο θα διαπραγματευτούν εντός μεταβατικής περιόδου για μια νέα μελλοντική εταιρική σχέση, στη βάση της κοινής Πολιτικής Διακήρυξης».

Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της ΕΕ που απολαμβάνει και μακροχρόνιων δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζει ενεργά «την προσπάθεια για μια φιλόδοξη, ευρεία, βαθιά και αμοιβαία επωφελή μελλοντική σχέση, με γνώμονα το συμφέρον της ΕΕ, όλων των κρατών μελών, και των πολιτών μας».

Όπως, σημειώνεται, «σημαντικότατο ρόλο κατά τη διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης διαδραμάτισε η αρραγής ενότητα της ΕΕ, έτσι η ηγεσία όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, είναι αποφασισμένη να τη διατηρήσει και κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση».

Το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει επίσης ότι «η Κύπρος έχει προετοιμαστεί καταλλήλως για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης, από την 1 Φεβρουαρίου 2020».

Ειδική μέριμνα, αναφέρεται, έχει γίνει «για κατοχύρωση των δικαιωμάτων διαμονής των Βρετανών πολιτών και των οικογενειών τους που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία».

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν στο Brexit μπορούν να εξευρεθούν στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

Εθνική ιστοσελίδα πληροφόρησης για το Brexit: https://brexit.com.cy/

Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/722EE1750D34096DC22584FD002DAC83

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/info/brexit_el,

καθώς και από την υπηρεσία Europe Direct της ΕΕ, διαθέσιμη από όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με δωρεάν κλήση στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11, η οποία θα είναι, εκτάκτως, διαθέσιμη καθ’ όλο το Σαββατοκύριακο 1-2 Φεβρουαρίου 2020.

Δρ.Κωστρίκης στη CT: «Μάλλον περάσαμε την κορυφή… είμαστε σε σωστό δρόμο αλλά προσοχή! Ούτε τραπέζια ούτε συναθροίσεις»

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ «Μακρύς ο δρόμος και καμία χαλάρωση... Ούτε τραπέζια με συγγενείς, ούτε συναθροίσεις αλλιώς η εβδομάδα των Παθών θα συνεχιστεί» #CyprusTimes #COVID19

Top Stories

LIVE: Απόψε στις 7 απευθύνεται προς τον Κυπριακό λαό ο Πρόεδρος

Συνεχής Ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις από το μέτωπο του κορωνοϊού

Σαρώνει και την Κυπριακή παροικία στη Βρετανία ο κορωνοϊός. «Υψηλό το ποσοστό των νεκρών»

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Εθελοντές γιατροί και απλοί πολίτες στη «μάχη» κατά του #COVID19. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου στη #CyprusTimes

MC MEDIA NETWORK

Live με τον Μπεργκ οι Ομονοιάτες

H Oμόνοια ενημερώνει: LIVE ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον Χένινγκ Μπεργκ, με τη δική σας συμμετοχή! Σήμερα, 18:00 – 20:00! Μέσω του Facebook Page μας: @OMONOIAfootball...

MC MEDIA NETWORK

Live με τον Μπεργκ οι Ομονοιάτες

H Oμόνοια ενημερώνει: LIVE ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον Χένινγκ Μπεργκ, με τη δική σας συμμετοχή! Σήμερα, 18:00 – 20:00! Μέσω του Facebook Page μας: @OMONOIAfootball...

Lifestyle

Lifestyle

Σταθερή η κατάσταση του «ευδιάθετου» Τζόνσον που «ανταποκρίνεται» στη θεραπεία

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα των Times για υποχώρηση του πυρετού που τον ταλαιπωρούσε, ο εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει.

Η Εpic βρίσκεται δίπλα σ’ αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη

Παρόλο που οι μέρες της καραντίνας είναι δύσκολες για όλους, δεν τις περνάμε όλοι με την ίδια δυσκολία. Ο αναγκαίος περιορισμός γίνεται πιο ανεκτός...

Την Πέμπτη θα πληρωθούν όλες οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η κοινωνική σύνταξη

Το πασχαλινό επίδομα όπως επίσης και το επίδομα πολύτεκνης μάνας θα πληρωθούν την Τρίτη 14 Απριλίου

Advertorials