!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

30 Νοεμβρίου, 2020 Δευτέρα 09:56:24

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Υπέρβαση άντλησης και παράνομη μεταφορά νερού στο Μοναγρούλι από εταιρεία. Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτή

Υπέρβαση άντλησης και παράνομη μεταφορά νερού στο Μοναγρούλι από εταιρεία –  Ερωτηματικά Ελεγκτικής Υπ. για χειρισμό αρμοδίων

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σημαντική υπέρβαση των ποσοτήτων άντλησης νερού από εταιρεία για σκοπούς άρδευσης των φυτειών της εντοπίζει, μεταξύ άλλων, η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεσή της μετά από καταγγελίες, που έλαβε για το ζήτημα, ενώ εγείρει ερωτηματικά για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης από τους αρμόδιους.

Στην έκθεσή της, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι η Υπηρεσία, αντιλαμβανόμενη τη σημασία της ορθολογιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Κύπρου, αποφάσισε να διερευνήσει καταγγελίες που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2017 και 2018 και αφορούσαν στη σημαντική υπέρβαση των ορίων άντλησης νερού από γεωτρήσεις, καθώς και την παράνομη μεταφορά νερού, από συγκεκριμένη εταιρεία, από μία έκτασή της σε άλλη, στην περιοχή Μοναγρούλι, στην παραχώρηση έγκρισης, από το ΤΑΥ, για μεταφορά νερού από το φράγμα Λευκάρων στις δεξαμενές της ίδιας εταιρείας στον Κόρνο και στην άρδευση τεμαχίου, σε αγρόκτημα που διαχειρίζεται στον Δελίκηπο, μέσω παράνομης σύνδεσης από το υπό αναφορά φράγμα.

Επίσης, προστίθεται, «εξετάσαμε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε σχέση με ιεραρχικές προσφυγές και αιτήματα που υποβλήθηκαν από την εταιρεία προς τέως και πρώην Υπουργούς Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ), καθώς και τις αποφάσεις που λήφθηκαν από αυτούς, κατά περίπτωση».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει «σημαντική υπέρβαση των ποσοτήτων άντλησης νερού από γεωτρήσεις και μεταφορά νερού από μία έκταση της εταιρείας σε άλλη, στην περιοχή Μοναγρούλι».

Το ΤΑΥ, αναφέρεται, «παρέλειψε να υποβάλει ολοκληρωμένα στοιχεία και πληροφορίες στην Υπηρεσία μας, σε σχέση με ευρήματα από ελέγχους που το ίδιο διενήργησε, αναφορικά με τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στο Μοναγρούλι, κατά τρόπο που ενδεχομένως να εγείρει ερωτηματικά όσον αφορά στη συμμόρφωση του με τις πρόνοιες του άρθρου 4 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002)».

«Επισημάναμε ότι, στην περίπτωση που δεν περιέρχονταν στην αντίληψη της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο περαιτέρω ελέγχου, στοιχεία που κατέδειξαν την παράνομη δραστηριοποίηση της Εταιρείας στο Μοναγρούλι, τότε η Υπηρεσία μας, στη βάση των ελλιπών ή και λανθασμένων πληροφοριών που δόθηκαν, θα εξέφραζε λανθασμένη άποψη επί του θέματος», σημειώνεται.

«Για το θέμα αναμένονται οι απόψεις του Γενικού Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ και ανάλογα θα κριθεί αν το θέμα θα τεθεί υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας», προστίθεται.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από καταγραφές μετρήσεων του ΤΑΥ, η Εταιρεία, κατά τις περιόδους 7/2014-7/2015, 7/2015-8/2016, 8/2016-8/2017 και 8/2017-8/2018 «υπερέβη σημαντικά τις ανώτατες ποσότητες νερού από τις αδειοδοτημένες γεωτρήσεις της στο Μοναγρούλι, κατά 15, 26, 19 και 12 φορές της εγκεκριμένης ποσότητας άντλησης, βάσει των σχετικών αδειών, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να θέτει τη ζώνη υδροφορίας της περιοχής σε κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη εκτίμησης της αειφόρου απόδοσης των υπό αναφορά γεωτρήσεων».

Επίσης, συνεχίζει η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «παρατηρήσαμε ότι η εταιρεία μετέφερε παράνομα νερό από τις εν λόγω γεωτρήσεις, για άρδευση νέων φυτειών της στο Μοναγρούλι, κατά παράβαση των όρων αδειών υδροληψίας των γεωτρήσεών της».

«Παρά τη διαπίστωση της σημαντικής παραβίασης των όρων αδειοδότησης των γεωτρήσεων της εταιρείας, το Τμήμα προχώρησε, με σημαντική καθυστέρηση, σχεδόν δύο χρόνων, στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον της, τα οποία στη συνέχεια ανέστειλε, εντός δέκα ημερών, κατόπιν οδηγιών του τέως Υπουργού ΓΑΑΠ, στο πλαίσιο εξέτασης αιτήματος της Εταιρείας που είχε υποβληθεί σχετικά με το πιο πάνω θέμα», αναφέρεται.

Ως προϋπόθεση, προστίθεται, «η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση εκπόνησης σχετικής μελέτης εκτίμησης της αειφόρου απόδοσης των γεωτρήσεών της, αλλά στο μεταξύ συνέχιζε να αντλεί σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες νερού, από τις εγκεκριμένες, από τις γεωτρήσεις της στο Μοναγρούλι».

Συναφώς, σημειώνεται, «αναφέραμε, επίσης, ότι ο τέως Υπουργός ΓΑΑΠ ενέκρινε, με καθυστέρηση ενός έτους, την ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας εναντίον απόφασης του ΤΑΥ και παραχώρησε την έγκρισή του για ανόρυξη γεώτρησης σε περιοχή υδροφορέα που είχε χαρακτηριστεί ποσοτικά ως υπεραντλούμενος ή/και υποβαθμισμένος με βάση σχετικές μελέτες του ΤΑΥ, χωρίς ωστόσο να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους η απόφασή του ήταν αντίθετη από την εισήγηση του ΤΑΥ, κατά παράβαση των διατάξεων του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου».

Λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, το οποίο συνεπάγεται την άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση των φυτειών της, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται «όπως το Τμήμα διενεργεί τακτικούς ελέγχους στις γεωτρήσεις της, καθώς επίσης να εφαρμόζει τα μέτρα συμμόρφωσης που προνοούνται από τη νομοθεσία σε όλες τις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παρανομίες».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στέκεται επίσης στην παραχώρηση έγκρισης το 2012, από το ΤΑΥ και τον τότε Υπουργό ΓΑΑΠ, για μεταφορά νερού μέχρι 200.000 κ.μ. ετησίως από το φράγμα Λευκάρων, στις δεξαμενές της εταιρείας στον Κόρνο.

«Η κατ’ εξαίρεση έγκριση για μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού, εκτός της αρδευτικής περιοχής που καλύπτει το υπό αναφορά φράγμα, δημιουργεί έντονο προβληματισμό», αναφέρεται στην έκθεση.

Εντοπίζει ότι «ενώ οι αρχικές απόψεις του ΤΑΥ, στο αίτημα της εταιρείας για μεταφορά νερού από το φράγμα Λευκάρων, ήταν αρνητικές, κυρίως γιατί θα προκαλούσε την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής, αφού αυτό θα επηρέαζε τις διαθέσιμες ποσότητες νερού για την άρδευση των δικών τους τεμαχίων, στη συνέχεια διαφάνηκε ότι οι απόψεις του ΤΑΥ, κατόπιν συνεννόησης με τον τότε Υπουργό ΓΑΑΠ, διαφοροποιήθηκαν».
«Παρατηρήσαμε επίσης ότι η μέγιστη ετήσια ποσότητα νερού που εγκρίθηκε, ύψους 200.000 κ.μ., δεν περιλαμβανόταν στο αίτημα της εταιρείας, αλλά υπολογίστηκε από το ΤΑΥ και συμπεριλήφθηκε στη σχετική έγκριση που δόθηκε», αναφέρεται.

Κατά την Ελεγκτική Υπηρεσία «οι εγκριθείσες ποσότητες νερού για άρδευση, που παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία κατά τα έτη 2014-2016, θεωρούνται υπερβολικές και δεν καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση της λογικότητας του υπολογισμού τους, αφού σύμφωνα με στοιχεία του ΤΑΥ, κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016 η Εταιρεία άντλησε μόνο το 38%, 9% και 47%, αντίστοιχα, της μέγιστης εγκεκριμένης ποσότητας».

«Εκφράσαμε την άποψη ότι το Τμήμα θα έπρεπε να διερευνήσει τους λόγους στους οποίους οφείλεται η μεγάλη απόκλιση μεταξύ της εγκριθείσας ποσότητας νερού και της καταναλωθείσας, κατά τα υπό αναφορά έτη», αναφέρεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε επίσης «όπως το Τμήμα προωθήσει ενέργειες για εξακρίβωση των πραγματικών ποσοτήτων νερού που χρειάζεται η Εταιρεία για άρδευση των φυτειών που καλλιεργεί στον Κόρνο, αφού λάβει υπόψη τόσο την υδατική κατάσταση του φράγματος, όσο και τα υπόλοιπα αιτήματα ενδιαφερόμενων γεωργών».

Αναφορά γίνεται στην έκθεση και στην διερεύνηση της άρδευσης τεμαχίου σε αγρόκτημα που διαχειρίζεται η εταιρεία στον Δελίκηπο, μέσω παράνομης σύνδεσης από το φράγμα Λευκάρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα στις 9.8.2016, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία μετέφερε νερό σε συγκεκριμένο αγρόκτημα στον Δελίκηπο, για την άρδευση των φυτειών της, μέσω παράνομης σύνδεσης επιπρόσθετου λάστιχου σε υφιστάμενο αγωγό.

Ωστόσο, πέραν της αποστολής προειδοποιητικών επιστολών, το Τμήμα δεν έλαβε οποιαδήποτε άλλα μέτρα κατά της εταιρείας, είτε υπό μορφή επιβολής κυρώσεων είτε για άρση της παρανομίας, η οποία συνεχιζόταν μέχρι τις 4.7.2017, ημερομηνία κατά την οποία παραχώρησε στην εταιρεία σχετική έγκριση για τη μεταφορά νερού.

Επίσης, ο τέως Υπουργός ΓΑΑΠ ενέκρινε αίτημα της Εταιρείας για μεταφορά νερού από το φράγμα Λευκάρων για άρδευση των φυτειών της στο υπό αναφορά αγρόκτημα, το οποίο υποβλήθηκε μετά τον εντοπισμό, από το ΤΑΥ, της σχετικής παρανομίας.

«Εκφράσαμε την άποψη ότι, η ενέργεια αυτή εκλαμβάνεται ως νομιμοποίηση της παράνομης πράξης της εταιρείας. Επισημάναμε ότι, βάσει της οικείας νομοθεσίας, ο Υπουργός ΓΑΑΠ δύναται να εξετάζει έγγραφες προσφυγές από ενδιαφερόμενους εναντίον αποφάσεων του ΤΑΥ, πράγμα που σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε, αφού η Εταιρεία δεν υπέβαλε έγγραφη προσφυγή. Συνεπώς, η Υπηρεσία μας διατηρεί επιφυλάξεις, σε σχέση με τη νομιμότητα της ενέργειας του τέως Υπουργού ΓΑΑΠ», αναφέρεται.

Επισημάναμε, επίσης, προστίθεται, «ότι η ενέργεια αυτή είναι αντίθετη με τις διατάξεις των άρθρων 17(6) και 44(2) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, οι οποίες διαλαμβάνουν ότι η διοικητική αρμοδιότητα πρέπει να ασκείται από το όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί από τον Νόμο και ότι δεν είναι επιτρεπτό το αρμόδιο διοικητικό όργανο να υποκαθίσταται ή να κατευθύνεται στην άσκηση της διακριτικής του εξουσίας από άλλο όργανο».

«Επεσύραμε επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι η έγκριση του τέως Υπουργού ΓΑΑΠ δεν ήταν αιτιολογημένη, σε αντίθεση με τις πρόνοιες των άρθρων 26(1) και 28(1) του υπό αναφορά Νόμου», συμπληρώνεται.

«Επισημαίνουμε ότι, από στοιχεία που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο, προκύπτει ότι ο ένας εκ των δύο μετόχων της Εταιρείας διετέλεσε Αντιπρόεδρος αγροτικής οργάνωσης, η οποία πρόσκειται στον πολιτικό χώρο από τον οποίο προερχόταν ο τέως Υπουργός ΓΑΑΠ», αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Οι συστάσεις

Όπως αναφέρεται στην έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέδειξε ότι το Τμήμα θα πρέπει να «εφαρμόζει σε όλες τις περιπτώσεις παρανομιών τα ενδεικνυόμενα μέτρα συμμόρφωσης που προνοούνται από τη νομοθεσία π.χ. αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και επανάληψη του ελέγχου για επιβεβαίωση της συμμόρφωσης, μόλωση της γεώτρησης με έξοδα του παρανομούντα, λήψη νομικών μέτρων».

Λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων της εν λόγω εταιρείας, το οποίο συνεπάγεται την άντληση πολύ μεγάλων ποσοτήτων νερού, για άρδευση των φυτειών που διατηρεί σε παγκύπρια βάση, αλλά και του ιστορικού της σχετικά με παράνομες τροφοδοτήσεις νερού άρδευσης, η Υπηρεσία εισηγήθηκε «όπως το Τμήμα επιθεωρεί τακτικά τις γεωτρήσεις της Εταιρείας, έτσι ώστε να εντοπίζει έγκαιρα περιπτώσεις υπέρβασης των ανώτατων ορίων άντλησης ή/και παράνομης μεταφοράς νερού άρδευσης».

«Για τους πιο πάνω λόγους εισηγηθήκαμε επίσης όπως το Τμήμα διερευνήσει τον τρόπο άρδευσης φυτειών της εταιρείας, οι οποίες δεν αρδεύονται από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις, έτσι ώστε να διαπιστώσει τον τρόπο άρδευσής τους», προστίθεται.

«Εισηγηθήκαμε περαιτέρω όπως το Τμήμα επαναξιολογήσει τις πραγματικές ποσότητες νερού που χρειάζεται η εν λόγω εταιρεία για άρδευση των φυτειών που καλλιεργεί στον Κόρνο και αφού λάβει υπόψη, τόσο την υδατική κατάσταση του φράγματος, όσο και τα αιτήματα των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων γεωργών, για εξασφάλιση νερού από το φράγμα Λευκάρων, να υπολογίσει τη μέγιστη ετήσια ποσότητα νερού που θα κατανεμηθεί στην εταιρεία», σημειώνεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε επίσης «όπως το Τμήμα ετοιμάσει πρόγραμμα επιθεωρήσεων των έργων υδροληψίας, βάσει ανάλυσης κινδύνου, με στόχο τη διενέργεια τακτικών στοχευμένων ελέγχων και έγκαιρου εντοπισμού των περιπτώσεων παρανομίας π.χ. υπέρβασης των ανώτατων ορίων άντλησης, παράνομης σύνδεσης και μεταφοράς νερού, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Υπέρβαση άντλησης και παράνομη μεταφορά νερού στο Μοναγρούλι από εταιρεία –  Ερωτηματικά Ελεγκτικής Υπ. για χειρισμό αρμοδίων

Σημαντική υπέρβαση των ποσοτήτων άντλησης νερού από εταιρεία για σκοπούς άρδευσης των φυτειών της εντοπίζει, μεταξύ άλλων, η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεσή της μετά από καταγγελίες, που έλαβε για το ζήτημα, ενώ εγείρει ερωτηματικά για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης από τους αρμόδιους.

Στην έκθεσή της, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι η Υπηρεσία, αντιλαμβανόμενη τη σημασία της ορθολογιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Κύπρου, αποφάσισε να διερευνήσει καταγγελίες που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2017 και 2018 και αφορούσαν στη σημαντική υπέρβαση των ορίων άντλησης νερού από γεωτρήσεις, καθώς και την παράνομη μεταφορά νερού, από συγκεκριμένη εταιρεία, από μία έκτασή της σε άλλη, στην περιοχή Μοναγρούλι, στην παραχώρηση έγκρισης, από το ΤΑΥ, για μεταφορά νερού από το φράγμα Λευκάρων στις δεξαμενές της ίδιας εταιρείας στον Κόρνο και στην άρδευση τεμαχίου, σε αγρόκτημα που διαχειρίζεται στον Δελίκηπο, μέσω παράνομης σύνδεσης από το υπό αναφορά φράγμα.

Επίσης, προστίθεται, «εξετάσαμε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε σχέση με ιεραρχικές προσφυγές και αιτήματα που υποβλήθηκαν από την εταιρεία προς τέως και πρώην Υπουργούς Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ), καθώς και τις αποφάσεις που λήφθηκαν από αυτούς, κατά περίπτωση».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει «σημαντική υπέρβαση των ποσοτήτων άντλησης νερού από γεωτρήσεις και μεταφορά νερού από μία έκταση της εταιρείας σε άλλη, στην περιοχή Μοναγρούλι».

Το ΤΑΥ, αναφέρεται, «παρέλειψε να υποβάλει ολοκληρωμένα στοιχεία και πληροφορίες στην Υπηρεσία μας, σε σχέση με ευρήματα από ελέγχους που το ίδιο διενήργησε, αναφορικά με τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στο Μοναγρούλι, κατά τρόπο που ενδεχομένως να εγείρει ερωτηματικά όσον αφορά στη συμμόρφωση του με τις πρόνοιες του άρθρου 4 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(Ι)/2002)».

«Επισημάναμε ότι, στην περίπτωση που δεν περιέρχονταν στην αντίληψη της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο περαιτέρω ελέγχου, στοιχεία που κατέδειξαν την παράνομη δραστηριοποίηση της Εταιρείας στο Μοναγρούλι, τότε η Υπηρεσία μας, στη βάση των ελλιπών ή και λανθασμένων πληροφοριών που δόθηκαν, θα εξέφραζε λανθασμένη άποψη επί του θέματος», σημειώνεται.

«Για το θέμα αναμένονται οι απόψεις του Γενικού Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ και ανάλογα θα κριθεί αν το θέμα θα τεθεί υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας», προστίθεται.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από καταγραφές μετρήσεων του ΤΑΥ, η Εταιρεία, κατά τις περιόδους 7/2014-7/2015, 7/2015-8/2016, 8/2016-8/2017 και 8/2017-8/2018 «υπερέβη σημαντικά τις ανώτατες ποσότητες νερού από τις αδειοδοτημένες γεωτρήσεις της στο Μοναγρούλι, κατά 15, 26, 19 και 12 φορές της εγκεκριμένης ποσότητας άντλησης, βάσει των σχετικών αδειών, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να θέτει τη ζώνη υδροφορίας της περιοχής σε κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη εκτίμησης της αειφόρου απόδοσης των υπό αναφορά γεωτρήσεων».

Επίσης, συνεχίζει η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «παρατηρήσαμε ότι η εταιρεία μετέφερε παράνομα νερό από τις εν λόγω γεωτρήσεις, για άρδευση νέων φυτειών της στο Μοναγρούλι, κατά παράβαση των όρων αδειών υδροληψίας των γεωτρήσεών της».

«Παρά τη διαπίστωση της σημαντικής παραβίασης των όρων αδειοδότησης των γεωτρήσεων της εταιρείας, το Τμήμα προχώρησε, με σημαντική καθυστέρηση, σχεδόν δύο χρόνων, στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον της, τα οποία στη συνέχεια ανέστειλε, εντός δέκα ημερών, κατόπιν οδηγιών του τέως Υπουργού ΓΑΑΠ, στο πλαίσιο εξέτασης αιτήματος της Εταιρείας που είχε υποβληθεί σχετικά με το πιο πάνω θέμα», αναφέρεται.

Ως προϋπόθεση, προστίθεται, «η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση εκπόνησης σχετικής μελέτης εκτίμησης της αειφόρου απόδοσης των γεωτρήσεών της, αλλά στο μεταξύ συνέχιζε να αντλεί σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες νερού, από τις εγκεκριμένες, από τις γεωτρήσεις της στο Μοναγρούλι».

Συναφώς, σημειώνεται, «αναφέραμε, επίσης, ότι ο τέως Υπουργός ΓΑΑΠ ενέκρινε, με καθυστέρηση ενός έτους, την ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας εναντίον απόφασης του ΤΑΥ και παραχώρησε την έγκρισή του για ανόρυξη γεώτρησης σε περιοχή υδροφορέα που είχε χαρακτηριστεί ποσοτικά ως υπεραντλούμενος ή/και υποβαθμισμένος με βάση σχετικές μελέτες του ΤΑΥ, χωρίς ωστόσο να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους η απόφασή του ήταν αντίθετη από την εισήγηση του ΤΑΥ, κατά παράβαση των διατάξεων του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου».

Λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, το οποίο συνεπάγεται την άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση των φυτειών της, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται «όπως το Τμήμα διενεργεί τακτικούς ελέγχους στις γεωτρήσεις της, καθώς επίσης να εφαρμόζει τα μέτρα συμμόρφωσης που προνοούνται από τη νομοθεσία σε όλες τις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται παρανομίες».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στέκεται επίσης στην παραχώρηση έγκρισης το 2012, από το ΤΑΥ και τον τότε Υπουργό ΓΑΑΠ, για μεταφορά νερού μέχρι 200.000 κ.μ. ετησίως από το φράγμα Λευκάρων, στις δεξαμενές της εταιρείας στον Κόρνο.

«Η κατ’ εξαίρεση έγκριση για μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού, εκτός της αρδευτικής περιοχής που καλύπτει το υπό αναφορά φράγμα, δημιουργεί έντονο προβληματισμό», αναφέρεται στην έκθεση.

Εντοπίζει ότι «ενώ οι αρχικές απόψεις του ΤΑΥ, στο αίτημα της εταιρείας για μεταφορά νερού από το φράγμα Λευκάρων, ήταν αρνητικές, κυρίως γιατί θα προκαλούσε την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής, αφού αυτό θα επηρέαζε τις διαθέσιμες ποσότητες νερού για την άρδευση των δικών τους τεμαχίων, στη συνέχεια διαφάνηκε ότι οι απόψεις του ΤΑΥ, κατόπιν συνεννόησης με τον τότε Υπουργό ΓΑΑΠ, διαφοροποιήθηκαν».
«Παρατηρήσαμε επίσης ότι η μέγιστη ετήσια ποσότητα νερού που εγκρίθηκε, ύψους 200.000 κ.μ., δεν περιλαμβανόταν στο αίτημα της εταιρείας, αλλά υπολογίστηκε από το ΤΑΥ και συμπεριλήφθηκε στη σχετική έγκριση που δόθηκε», αναφέρεται.

Κατά την Ελεγκτική Υπηρεσία «οι εγκριθείσες ποσότητες νερού για άρδευση, που παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία κατά τα έτη 2014-2016, θεωρούνται υπερβολικές και δεν καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση της λογικότητας του υπολογισμού τους, αφού σύμφωνα με στοιχεία του ΤΑΥ, κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016 η Εταιρεία άντλησε μόνο το 38%, 9% και 47%, αντίστοιχα, της μέγιστης εγκεκριμένης ποσότητας».

«Εκφράσαμε την άποψη ότι το Τμήμα θα έπρεπε να διερευνήσει τους λόγους στους οποίους οφείλεται η μεγάλη απόκλιση μεταξύ της εγκριθείσας ποσότητας νερού και της καταναλωθείσας, κατά τα υπό αναφορά έτη», αναφέρεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε επίσης «όπως το Τμήμα προωθήσει ενέργειες για εξακρίβωση των πραγματικών ποσοτήτων νερού που χρειάζεται η Εταιρεία για άρδευση των φυτειών που καλλιεργεί στον Κόρνο, αφού λάβει υπόψη τόσο την υδατική κατάσταση του φράγματος, όσο και τα υπόλοιπα αιτήματα ενδιαφερόμενων γεωργών».

Αναφορά γίνεται στην έκθεση και στην διερεύνηση της άρδευσης τεμαχίου σε αγρόκτημα που διαχειρίζεται η εταιρεία στον Δελίκηπο, μέσω παράνομης σύνδεσης από το φράγμα Λευκάρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα στις 9.8.2016, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία μετέφερε νερό σε συγκεκριμένο αγρόκτημα στον Δελίκηπο, για την άρδευση των φυτειών της, μέσω παράνομης σύνδεσης επιπρόσθετου λάστιχου σε υφιστάμενο αγωγό.

Ωστόσο, πέραν της αποστολής προειδοποιητικών επιστολών, το Τμήμα δεν έλαβε οποιαδήποτε άλλα μέτρα κατά της εταιρείας, είτε υπό μορφή επιβολής κυρώσεων είτε για άρση της παρανομίας, η οποία συνεχιζόταν μέχρι τις 4.7.2017, ημερομηνία κατά την οποία παραχώρησε στην εταιρεία σχετική έγκριση για τη μεταφορά νερού.

Επίσης, ο τέως Υπουργός ΓΑΑΠ ενέκρινε αίτημα της Εταιρείας για μεταφορά νερού από το φράγμα Λευκάρων για άρδευση των φυτειών της στο υπό αναφορά αγρόκτημα, το οποίο υποβλήθηκε μετά τον εντοπισμό, από το ΤΑΥ, της σχετικής παρανομίας.

«Εκφράσαμε την άποψη ότι, η ενέργεια αυτή εκλαμβάνεται ως νομιμοποίηση της παράνομης πράξης της εταιρείας. Επισημάναμε ότι, βάσει της οικείας νομοθεσίας, ο Υπουργός ΓΑΑΠ δύναται να εξετάζει έγγραφες προσφυγές από ενδιαφερόμενους εναντίον αποφάσεων του ΤΑΥ, πράγμα που σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε, αφού η Εταιρεία δεν υπέβαλε έγγραφη προσφυγή. Συνεπώς, η Υπηρεσία μας διατηρεί επιφυλάξεις, σε σχέση με τη νομιμότητα της ενέργειας του τέως Υπουργού ΓΑΑΠ», αναφέρεται.

Επισημάναμε, επίσης, προστίθεται, «ότι η ενέργεια αυτή είναι αντίθετη με τις διατάξεις των άρθρων 17(6) και 44(2) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, οι οποίες διαλαμβάνουν ότι η διοικητική αρμοδιότητα πρέπει να ασκείται από το όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί από τον Νόμο και ότι δεν είναι επιτρεπτό το αρμόδιο διοικητικό όργανο να υποκαθίσταται ή να κατευθύνεται στην άσκηση της διακριτικής του εξουσίας από άλλο όργανο».

«Επεσύραμε επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι η έγκριση του τέως Υπουργού ΓΑΑΠ δεν ήταν αιτιολογημένη, σε αντίθεση με τις πρόνοιες των άρθρων 26(1) και 28(1) του υπό αναφορά Νόμου», συμπληρώνεται.

«Επισημαίνουμε ότι, από στοιχεία που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο, προκύπτει ότι ο ένας εκ των δύο μετόχων της Εταιρείας διετέλεσε Αντιπρόεδρος αγροτικής οργάνωσης, η οποία πρόσκειται στον πολιτικό χώρο από τον οποίο προερχόταν ο τέως Υπουργός ΓΑΑΠ», αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Οι συστάσεις

Όπως αναφέρεται στην έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέδειξε ότι το Τμήμα θα πρέπει να «εφαρμόζει σε όλες τις περιπτώσεις παρανομιών τα ενδεικνυόμενα μέτρα συμμόρφωσης που προνοούνται από τη νομοθεσία π.χ. αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και επανάληψη του ελέγχου για επιβεβαίωση της συμμόρφωσης, μόλωση της γεώτρησης με έξοδα του παρανομούντα, λήψη νομικών μέτρων».

Λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων της εν λόγω εταιρείας, το οποίο συνεπάγεται την άντληση πολύ μεγάλων ποσοτήτων νερού, για άρδευση των φυτειών που διατηρεί σε παγκύπρια βάση, αλλά και του ιστορικού της σχετικά με παράνομες τροφοδοτήσεις νερού άρδευσης, η Υπηρεσία εισηγήθηκε «όπως το Τμήμα επιθεωρεί τακτικά τις γεωτρήσεις της Εταιρείας, έτσι ώστε να εντοπίζει έγκαιρα περιπτώσεις υπέρβασης των ανώτατων ορίων άντλησης ή/και παράνομης μεταφοράς νερού άρδευσης».

«Για τους πιο πάνω λόγους εισηγηθήκαμε επίσης όπως το Τμήμα διερευνήσει τον τρόπο άρδευσης φυτειών της εταιρείας, οι οποίες δεν αρδεύονται από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις, έτσι ώστε να διαπιστώσει τον τρόπο άρδευσής τους», προστίθεται.

«Εισηγηθήκαμε περαιτέρω όπως το Τμήμα επαναξιολογήσει τις πραγματικές ποσότητες νερού που χρειάζεται η εν λόγω εταιρεία για άρδευση των φυτειών που καλλιεργεί στον Κόρνο και αφού λάβει υπόψη, τόσο την υδατική κατάσταση του φράγματος, όσο και τα αιτήματα των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων γεωργών, για εξασφάλιση νερού από το φράγμα Λευκάρων, να υπολογίσει τη μέγιστη ετήσια ποσότητα νερού που θα κατανεμηθεί στην εταιρεία», σημειώνεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συνέστησε επίσης «όπως το Τμήμα ετοιμάσει πρόγραμμα επιθεωρήσεων των έργων υδροληψίας, βάσει ανάλυσης κινδύνου, με στόχο τη διενέργεια τακτικών στοχευμένων ελέγχων και έγκαιρου εντοπισμού των περιπτώσεων παρανομίας π.χ. υπέρβασης των ανώτατων ορίων άντλησης, παράνομης σύνδεσης και μεταφοράς νερού, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

«Λύγισε» η κόρη του Μαραντόνα στην αφιέρωση του γκολ της Μπόκα (vid)

«Λύγισε» η κόρη του Μαραντόνα στην αφιέρωση του γκολ της Μπόκα (vid)

MC MEDIA NETWORK

«Λύγισε» η κόρη του Μαραντόνα στην αφιέρωση του γκολ της Μπόκα (vid)

«Λύγισε» η κόρη του Μαραντόνα στην αφιέρωση του γκολ της Μπόκα (vid)

Lifestyle

«Λύγισε» η κόρη του Μαραντόνα στην αφιέρωση του γκολ της Μπόκα (vid)

«Λύγισε» η κόρη του Μαραντόνα στην αφιέρωση του γκολ της Μπόκα (vid)

Lifestyle

Advertorials