MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 12, 2019 Πέμπτη 01:10:55

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Υπ. Παιδείας: Στόχος ένα περιβάλλον ασφάλειας, σεβασμού της διαφορετικότητας και ισότητας στα σχολεία

Στόχος ένα περιβάλλον ασφάλειας, σεβασμού της διαφορετικότητας και ισότητας στα σχολεία,  ανέφερε Υπουργός Παιδείας – Σε χαιρετισμό του στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Εκστρατεία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ως στόχο να διασφαλίσει για όλα τα παιδιά ένα περιβάλλον ασφάλειας, ανεκτικότητας, σεβασμού της διαφορετικότητας και ισότητας, ανέφερε Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κώστας Χαμπιαούρης, σε χαιρετισμό του στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Εκστρατεία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τη Διαφορετικότητα στα Σχολεία.

Απευθυνόμενος στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου στη Λευκωσία, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι «θέλουμε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο μέγιστο τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που σας προσφέρονται. Οποιαδήποτε εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς πρέπει να εντοπίζεται, να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και αποφασιστικά, γι’ αυτό ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η δική σας προσπάθεια στην αναγνώριση και αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διακρίσεων».

Όπως σημειώνεται, η εκστρατεία γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με το γραφείο της Επίτροπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, αφορά στο θέμα της Διαφορετικότητας στα Σχολεία και προωθεί τη βασική ανθρώπινη διεκδίκηση για σεβασμό στη διαφορετικότητα και αξιοπρέπεια ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων. Η εκστρατεία απευθύνεται παράλληλα σε γονείς και μαθητές κι έχει ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη κουλτούρας σεβασμού της  διαφορετικότητας αλλά και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε μια σειρά θεμάτων όπως αυτά διαμορφώνονται πλέον στη πολυπολιτισμική και πλουραλιστική κοινωνία της Κύπρου.

Ο κ. Χαμπιαούρης ανέφερε ότι το Υπουργείο, μέσω κανονισμών, διασφαλίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξαιρέτως και χωρίς καμία διάκριση.

«Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΠΑΝ υποστηρίζει με πολλαπλούς τρόπους τα σχολεία σε θέματα σεβασμού της διαφορετικότητας και διαχείρισης του ρατσισμού. Χαρακτηριστικά, ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» που αφορά στην αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠΑΝ, στοχεύει στην πρόληψη, αναγνώριση, διαχείριση και αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία», είπε.

Επίσης, ανέφερε, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει σεμινάρια σε σχολική βάση, σεμινάρια για γονείς, προαιρετικά και άλλα σεμινάρια που συμπεριλαμβάνουν θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρατσισμό. Επιπρόσθετα, στο ευρύτερο πλαίσιο της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών έχει δημιουργηθεί, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Δίκτυο υποστήριξης των σχολείων, το οποίο λειτουργεί με συχνές επιμορφωτικές και αναστοχαστικές συναντήσεις.

Παράλληλα, πρόσθεσε, το ΥΠΠΑΝ έχει προχωρήσει στην εξαγγελία πολιτικής, αλλά και στην υλοποίηση δράσεων για την Ένταξη των Μαθητών και Μαθητριών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Αναφέρθηκε ακόμα στο πρόγραμμα IMAGINE, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις δυσκολίες και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν σε θέματα ξενοφοβίας, στερεοτύπων και ρατσιστικών συμπεριφορών, καθώς και την επιμόρφωσή τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης για οικοδόμηση της ειρήνης στην τάξη και την ευρύτερη κοινότητα και στο Δίκτυο Πρόληψης και Καταπολέμησης του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού, το οποίο έχει συσταθεί ως πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΗΟΜΒΑΤ και προσβλέπει στη δημιουργία στρατηγικών σχέσεων και «συμμαχιών» μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για το θέμα.

Είπε ακόμα ότι το ΥΠΠΑΝ βρίσκεται στη διαδικασία μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης Νομοθεσίας, των κανονισμών και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ανέφερε ότι το ΥΠΠΑΝ εφαρμόζει το συγχρηματοδοτούμενο (από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) πρόγραμμα Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε) που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Τέλος σημείωσε ότι το ΥΠΠΑΝ συμμετέχει ως εταίρος ή συντονιστής σε ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με το θέμα της διαφορετικότητας όπως τα IDECIDE, ΒΟDI, HOPES, «Από την Υποδοχή στην εκπαίδευση», καθώς και το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών», σε συνεργασία με εταίρους σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος ένα περιβάλλον ασφάλειας, σεβασμού της διαφορετικότητας και ισότητας στα σχολεία,  ανέφερε Υπουργός Παιδείας – Σε χαιρετισμό του στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Εκστρατεία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ως στόχο να διασφαλίσει για όλα τα παιδιά ένα περιβάλλον ασφάλειας, ανεκτικότητας, σεβασμού της διαφορετικότητας και ισότητας, ανέφερε Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κώστας Χαμπιαούρης, σε χαιρετισμό του στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Εκστρατεία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τη Διαφορετικότητα στα Σχολεία.

Απευθυνόμενος στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου στη Λευκωσία, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι «θέλουμε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο μέγιστο τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που σας προσφέρονται. Οποιαδήποτε εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς πρέπει να εντοπίζεται, να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και αποφασιστικά, γι’ αυτό ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η δική σας προσπάθεια στην αναγνώριση και αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διακρίσεων».

Όπως σημειώνεται, η εκστρατεία γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με το γραφείο της Επίτροπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, αφορά στο θέμα της Διαφορετικότητας στα Σχολεία και προωθεί τη βασική ανθρώπινη διεκδίκηση για σεβασμό στη διαφορετικότητα και αξιοπρέπεια ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων. Η εκστρατεία απευθύνεται παράλληλα σε γονείς και μαθητές κι έχει ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη κουλτούρας σεβασμού της  διαφορετικότητας αλλά και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε μια σειρά θεμάτων όπως αυτά διαμορφώνονται πλέον στη πολυπολιτισμική και πλουραλιστική κοινωνία της Κύπρου.

Ο κ. Χαμπιαούρης ανέφερε ότι το Υπουργείο, μέσω κανονισμών, διασφαλίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξαιρέτως και χωρίς καμία διάκριση.

«Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΠΑΝ υποστηρίζει με πολλαπλούς τρόπους τα σχολεία σε θέματα σεβασμού της διαφορετικότητας και διαχείρισης του ρατσισμού. Χαρακτηριστικά, ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» που αφορά στην αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠΑΝ, στοχεύει στην πρόληψη, αναγνώριση, διαχείριση και αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία», είπε.

Επίσης, ανέφερε, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει σεμινάρια σε σχολική βάση, σεμινάρια για γονείς, προαιρετικά και άλλα σεμινάρια που συμπεριλαμβάνουν θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ρατσισμό. Επιπρόσθετα, στο ευρύτερο πλαίσιο της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών έχει δημιουργηθεί, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Δίκτυο υποστήριξης των σχολείων, το οποίο λειτουργεί με συχνές επιμορφωτικές και αναστοχαστικές συναντήσεις.

Παράλληλα, πρόσθεσε, το ΥΠΠΑΝ έχει προχωρήσει στην εξαγγελία πολιτικής, αλλά και στην υλοποίηση δράσεων για την Ένταξη των Μαθητών και Μαθητριών με Μεταναστευτική Βιογραφία στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Αναφέρθηκε ακόμα στο πρόγραμμα IMAGINE, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις δυσκολίες και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν σε θέματα ξενοφοβίας, στερεοτύπων και ρατσιστικών συμπεριφορών, καθώς και την επιμόρφωσή τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης για οικοδόμηση της ειρήνης στην τάξη και την ευρύτερη κοινότητα και στο Δίκτυο Πρόληψης και Καταπολέμησης του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού, το οποίο έχει συσταθεί ως πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΗΟΜΒΑΤ και προσβλέπει στη δημιουργία στρατηγικών σχέσεων και «συμμαχιών» μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για το θέμα.

Είπε ακόμα ότι το ΥΠΠΑΝ βρίσκεται στη διαδικασία μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης Νομοθεσίας, των κανονισμών και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ανέφερε ότι το ΥΠΠΑΝ εφαρμόζει το συγχρηματοδοτούμενο (από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) πρόγραμμα Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε) που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Τέλος σημείωσε ότι το ΥΠΠΑΝ συμμετέχει ως εταίρος ή συντονιστής σε ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με το θέμα της διαφορετικότητας όπως τα IDECIDE, ΒΟDI, HOPES, «Από την Υποδοχή στην εκπαίδευση», καθώς και το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών», σε συνεργασία με εταίρους σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Top Stories

Αέρας ελευθερίας για τους 2 του ομαδικού βιασμού στις Κεντρικές Φυλακές. «Άκυρο» για επανεκδίκαση της υπόθεσης

Ανατροπή στην υπόθεση. Η καταγγελία, η καταδίκη, η απόφαση και η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα

Χαμηλό βαροµετρικό επηρεάζει την Κύπρο. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας

Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναµένεται να σηµειωθεί χιόνι ή χιονόνερο - #Διαβάστε αναλυτικά την πρόβλεψη

Διαβάστε Επίσης

Αέρας ελευθερίας για τους 2 του ομαδικού βιασμού στις Κεντρικές Φυλακές. «Άκυρο» για επανεκδίκαση της υπόθεσης

Ανατροπή στην υπόθεση. Η καταγγελία, η καταδίκη, η απόφαση και η εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα

Χαμηλό βαροµετρικό επηρεάζει την Κύπρο. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας

Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναµένεται να σηµειωθεί χιόνι ή χιονόνερο - #Διαβάστε αναλυτικά την πρόβλεψη

Τουρκία: Ζήτημα «εσωτερικής πολιτικής» των ΗΠΑ οι κυρώσεις, λέει ο Καλίν

«Ελπίζουμε να μην απασχολήσει το θέμα αποστολής στρατευμάτων στη Λιβύη»

Τσαβούσογλου: Η στρατιωτική συμφωνία με Λιβύη δεν περιλαμβάνει αποστολή στρατιωτικής δύναμης

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Υπουργό θα εξωτερικές και ευρωπαϊκές υποθέσεις Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ραντμάν

MC MEDIA NETWORK

«Μπαμ» ο Ελ Αραμπί, κάτω ο Αστέρας και στο Europa ο Ολυμπιακός!

Έχει κι άλλο! Ο Ολυμπιακός γονάτισε τον σκληρό, Ερυθρό Αστέρα, στο Φάληρο με πέναλτι του Ελ Αραμπί στο 88’ και θα συνεχίσει στο Europa...

MC MEDIA NETWORK

«Μπαμ» ο Ελ Αραμπί, κάτω ο Αστέρας και στο Europa ο Ολυμπιακός!

Έχει κι άλλο! Ο Ολυμπιακός γονάτισε τον σκληρό, Ερυθρό Αστέρα, στο Φάληρο με πέναλτι του Ελ Αραμπί στο 88’ και θα συνεχίσει στο Europa...

Lifestyle

Lifestyle

«Μπαμ» ο Ελ Αραμπί, κάτω ο Αστέρας και στο Europa ο Ολυμπιακός!

Έχει κι άλλο! Ο Ολυμπιακός γονάτισε τον σκληρό, Ερυθρό Αστέρα, στο Φάληρο με πέναλτι του Ελ Αραμπί στο 88’ και θα συνεχίσει στο Europa...

«Μπαμ» ο Ελ Αραμπί, κάτω ο Αστέρας και στο Europa ο Ολυμπιακός!

Έχει κι άλλο! Ο Ολυμπιακός γονάτισε τον σκληρό, Ερυθρό Αστέρα, στο Φάληρο με πέναλτι του Ελ Αραμπί στο 88’ και θα συνεχίσει στο Europa...

Στους «16» χωρίς να ιδρώσει η Ατλέτικο

Η Ατλέτικο έκανε το καθήκον της, κέρδισε τη Λοκομοτίβ με 2-0 και καθάρισε την πρόκριση. Στο 1ο μόλις λεπτό, ο Φέλιξ ανατράπηκε από τον...

Ιδανικό φινάλε για τη Γιουβέντους

Τη νίκη με 2-0 πήρε η Γιουβέντους στην έδρα της Λεβερκούζεν και τερμάτισε ούτως η άλλως πρώτη, ενώ οι Γερμανοί θα παίξουν στο Europa...

Advertorials