MC MEDIA NETWORK

September 19, 2021 Sunday 13:20:53

Εγγραφή στο
Newsletter

Η εισδοχή της SBSCy ως Μέλους στη Διεθνή Ένωση Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (IUBMB) διανοίγει νέες ευκαιρίες πρόσβασης στους επιστήμονες της Κύπρου

Η Διεθνής Ένωση Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας (IUBMB) είναι ένας ιστορικός επιστηµονικός οργανισµός που ιδρύθηκε µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου για να υποβοηθήσει την επανακινητοποίηση και συνεργασία των διεθνών επιστηµόνων.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σήµερα, η IUBMB αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους οργανισµούς στο πεδίο των Μοριακών Επιστηµών της Ζωής που ενώνει βιοχηµικούς και µοριακούς βιολόγους από 79 χώρες και περιοχές παγκοσµίως.

Στη Γενική Συνέλευση του Ιουλίου 2021, η IUBMB εξέλεξε ως νέο Μέλος της και αντιπρόσωπο της Κύπρου, την επιστηµονική εταιρεία µας, Society of Biological Sciences in Cyprus, SBSCy (https://sbscy.org/). Η SBSCy είναι νέα επιστηµονική οργάνωση που ιδρύθηκε και ενεγράφη επίσηµα στα τέλη του 2020 και ήδη περιλαµβάνει πολλά µέλη προερχόµενα από διαφορετικούς τοµείς (πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, διαγνωστικά και κλινικά εργαστήρια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εταιρείες βιοτεχνολογίας, υπουργεία και µη κυβερνητικούς οργανισµούς), και τα οποία συστρατεύονται για την προώθηση των Βιολογικών Επιστηµών στην Κύπρο.

Η ίδρυση της SBSCy ήταν αναγκαιότητα που προέκυπτε από τις σπουδαίες αλλαγές που έχουν συµβεί στην Κύπρο µε την θεµελίωση των Πανεπιστηµίων και την εγκαθίδρυση της Έρευνας καθώς και της γενικότερης ανάπτυξης συναφούς δραστηριότητας ευρύτερα στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα και µε τις διεθνείς επιστηµονικές τάσεις και τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Κύριος στόχος της SBSCy είναι η ενδυνάµωση της υψηλού επιπέδου έρευνας στις Βιολογικές Επιστήµες, η περαιτέρω εκπαίδευση των Βιολόγων µέσω τοπικών και διεθνών δραστηριοτήτων (συνέδρια, πρόσβαση σε υποτροφίες/χρηµατοδότηση, διεθνής δικτύωση), και η διάχυση γνώσης και ενηµέρωσης στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, στοχεύει να αναλάβει την αντιπροσώπευση της Κύπρου σε διεθνείς επιστηµονικές οργανώσεις και δίκτυα, και να αναπτύξει αντίστοιχες συνεργασίες µε φορείς που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Η εκπροσώπηση της Κύπρου στην IUBMB από την SBSCy είναι εφαλτήριο για περαιτέρω διεθνή επιστηµονική δικτύωση και δίνει στους επιστήµονες-µέλη µας άµεση πρόσβαση στο εκτενές επιστηµονικό πρόγραµµα της IUBMB.

Ειδικότερα, τα µέλη της SBSCy µπορούν να συµµετάσχουν στην πληθώρα διεθνών συνεδρίων που οργανώνει η IUBMB, ή και να χρηµατοδοτηθούν για να οργανώσουν συµπόσια, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Επιπλέον, νεαροί ερευνητές µπορούν να στηριχθούν οικονοµικά (travel Fellowships) για την παρακολούθηση των συνεδρίων αυτών. Η Πρόεδρος της SBSCy, Καθ. Ν. Σανταµά, έχει ορισθεί µέλος της επιτροπής της IUBMB για Συνέδρια και η εταιρεία θα συµµετέχει ενεργά στον καθορισµό του προγράµµατος συνεδρίων για την περίοδο 2021-2027. Περαιτέρω, τα µέλη της SBSCy µπορούν να διεκδικήσουν διαφόρων τύπων υποτροφίες µικρής διάρκειας (short-term Fellowships) που χρηµατοδοτούν την επίσκεψη και εργασία τους σε συνεργαζόµενα εργαστήρια του εξωτερικού για διεκπεραίωση έρευνας και που απευθύνονται τόσο σε νεαρούς όσο και πιο έµπειρους ερευνητές. Η επόµενη προθεσµία για τις υποτροφίες τύπου Wood-Whelan Research Fellowships είναι η 1η Απριλίου 2022. Τέλος, η IUBMB εκδίδει 6 επιστηµονικά περιοδικά στα οποία δηµοσιεύονται εργασίες µετά από επιστηµονική κρίση και είναι διαθέσιµα στην κοινότητα. Λεπτοµέρειες για όλο το επιστηµονικό πρόγραµµα της IUBMB, τις προθεσµίες, και τις επί µέρους διαδικασίες, µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της https://iubmb.org/.

Η συµµετοχή στην SBSCy είναι ανοικτή σε όλους τους Βιολόγους που ζουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό, µε αίτηση που γίνεται µέσω της ιστοσελίδας µας www.sbscy.org, χωρίς αποκλεισµούς, όπως ορίζει η διεθνής πρακτική και η νοµοθεσία της Ε.Ε. για την επαγγελµατική κινητικότητα. Προσκαλούµε την επιστηµονική κοινότητα των Βιολόγων στην Κύπρο να γίνουν µέλη µας, να δουλέψουµε µαζί, να παρακολουθήσει τις ενδιαφέρουσες επιστηµονικές δραστηριότητές µας και να επωφεληθεί από το πολυσχιδές επιστηµονικό πρόγραµµα της IUBMB.

Εκ του ΔΣ της SBSCy

Η Διεθνής Ένωση Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας (IUBMB) είναι ένας ιστορικός επιστηµονικός οργανισµός που ιδρύθηκε µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου για να υποβοηθήσει την επανακινητοποίηση και συνεργασία των διεθνών επιστηµόνων.

Σήµερα, η IUBMB αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους οργανισµούς στο πεδίο των Μοριακών Επιστηµών της Ζωής που ενώνει βιοχηµικούς και µοριακούς βιολόγους από 79 χώρες και περιοχές παγκοσµίως.

Στη Γενική Συνέλευση του Ιουλίου 2021, η IUBMB εξέλεξε ως νέο Μέλος της και αντιπρόσωπο της Κύπρου, την επιστηµονική εταιρεία µας, Society of Biological Sciences in Cyprus, SBSCy (https://sbscy.org/). Η SBSCy είναι νέα επιστηµονική οργάνωση που ιδρύθηκε και ενεγράφη επίσηµα στα τέλη του 2020 και ήδη περιλαµβάνει πολλά µέλη προερχόµενα από διαφορετικούς τοµείς (πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, διαγνωστικά και κλινικά εργαστήρια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εταιρείες βιοτεχνολογίας, υπουργεία και µη κυβερνητικούς οργανισµούς), και τα οποία συστρατεύονται για την προώθηση των Βιολογικών Επιστηµών στην Κύπρο.

Η ίδρυση της SBSCy ήταν αναγκαιότητα που προέκυπτε από τις σπουδαίες αλλαγές που έχουν συµβεί στην Κύπρο µε την θεµελίωση των Πανεπιστηµίων και την εγκαθίδρυση της Έρευνας καθώς και της γενικότερης ανάπτυξης συναφούς δραστηριότητας ευρύτερα στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα και µε τις διεθνείς επιστηµονικές τάσεις και τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Κύριος στόχος της SBSCy είναι η ενδυνάµωση της υψηλού επιπέδου έρευνας στις Βιολογικές Επιστήµες, η περαιτέρω εκπαίδευση των Βιολόγων µέσω τοπικών και διεθνών δραστηριοτήτων (συνέδρια, πρόσβαση σε υποτροφίες/χρηµατοδότηση, διεθνής δικτύωση), και η διάχυση γνώσης και ενηµέρωσης στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, στοχεύει να αναλάβει την αντιπροσώπευση της Κύπρου σε διεθνείς επιστηµονικές οργανώσεις και δίκτυα, και να αναπτύξει αντίστοιχες συνεργασίες µε φορείς που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Η εκπροσώπηση της Κύπρου στην IUBMB από την SBSCy είναι εφαλτήριο για περαιτέρω διεθνή επιστηµονική δικτύωση και δίνει στους επιστήµονες-µέλη µας άµεση πρόσβαση στο εκτενές επιστηµονικό πρόγραµµα της IUBMB.

Ειδικότερα, τα µέλη της SBSCy µπορούν να συµµετάσχουν στην πληθώρα διεθνών συνεδρίων που οργανώνει η IUBMB, ή και να χρηµατοδοτηθούν για να οργανώσουν συµπόσια, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Επιπλέον, νεαροί ερευνητές µπορούν να στηριχθούν οικονοµικά (travel Fellowships) για την παρακολούθηση των συνεδρίων αυτών. Η Πρόεδρος της SBSCy, Καθ. Ν. Σανταµά, έχει ορισθεί µέλος της επιτροπής της IUBMB για Συνέδρια και η εταιρεία θα συµµετέχει ενεργά στον καθορισµό του προγράµµατος συνεδρίων για την περίοδο 2021-2027. Περαιτέρω, τα µέλη της SBSCy µπορούν να διεκδικήσουν διαφόρων τύπων υποτροφίες µικρής διάρκειας (short-term Fellowships) που χρηµατοδοτούν την επίσκεψη και εργασία τους σε συνεργαζόµενα εργαστήρια του εξωτερικού για διεκπεραίωση έρευνας και που απευθύνονται τόσο σε νεαρούς όσο και πιο έµπειρους ερευνητές. Η επόµενη προθεσµία για τις υποτροφίες τύπου Wood-Whelan Research Fellowships είναι η 1η Απριλίου 2022. Τέλος, η IUBMB εκδίδει 6 επιστηµονικά περιοδικά στα οποία δηµοσιεύονται εργασίες µετά από επιστηµονική κρίση και είναι διαθέσιµα στην κοινότητα. Λεπτοµέρειες για όλο το επιστηµονικό πρόγραµµα της IUBMB, τις προθεσµίες, και τις επί µέρους διαδικασίες, µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της https://iubmb.org/.

Η συµµετοχή στην SBSCy είναι ανοικτή σε όλους τους Βιολόγους που ζουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό, µε αίτηση που γίνεται µέσω της ιστοσελίδας µας www.sbscy.org, χωρίς αποκλεισµούς, όπως ορίζει η διεθνής πρακτική και η νοµοθεσία της Ε.Ε. για την επαγγελµατική κινητικότητα. Προσκαλούµε την επιστηµονική κοινότητα των Βιολόγων στην Κύπρο να γίνουν µέλη µας, να δουλέψουµε µαζί, να παρακολουθήσει τις ενδιαφέρουσες επιστηµονικές δραστηριότητές µας και να επωφεληθεί από το πολυσχιδές επιστηµονικό πρόγραµµα της IUBMB.

Εκ του ΔΣ της SBSCy

Μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της. Είχαν μόλις μεταναστεύσει στη Νέα Ζηλανδία (video)

Οι γείτονες άκουσαν τον πατέρα να ουρλιάζει και να φωνάζει στη θέα των νεκρών παιδιών του

«Τσάκωσαν» τουρίστα με ναρκωτικά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Πρωταρά

μέλη της ΥΚΑΝ Αμμοχώστου διενήργησαν έρευνα με την γραπτή συγκατάθεσή του - Χειροπέδες σε 33χρονο #CyprusTimes

Όχημα προσέκρουσε σε πάσσαλο της ΑΗΚ μετά από τροχαίο στην Πάφο. Αποπαγίδευση ενός προσώπου

Όχημα προσέκρουσε σε πάσσαλο της ΑΗΚ μετά από τροχαίο στην Πάφο. - Αποπαγίδευση ενός προσώπου - Ανταποκρίθηκε με ειδική διασωστική εξάρτυση η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από τροχαία σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λεμεσού (pics)

«Προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα να ανατραπεί» -Για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας
gallery

Επέστρεψαν οι τέσσερις «αστροτουρίστες» της SpaceX από το διάστημα. Δείτε πλάνα από την προσθαλάσσωση

Πλήρης επιτυχία για την αποστολή που χαρακτηρίζεται «άλμα» έναντι των ανταγωνιστών του Έλον Μασκ

Έρχεται ο ευρωστρατός: Η απάντηση των Βρυξελλών στη συμφωνία AUKUS

Στα σκαριά Σύνοδος Κορυφής για την ευρωπαϊκή άμυνα, με γαλλική πρωτοβουλία

MC MEDIA NETWORK

Τεράστιο το κίνητρο για τον Απόλλωνα/Η πιθανή εντεκάδα

Με καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση ο Απόλλωνας φιλοξενεί (19:00) το ΑΠΟΕΛ στο Τσίρειο στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής. Το κίνητρο είναι μεγάλο για...

Ζώδια: Τι λένε τ’ άστρα για σήμερα Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021. Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Κουίζ: Με ποιο ζώδιο πρέπει να κάνεις σχέση; Μάθε πως...

Ο Κύπριος που εντυπωσίασε στο The Voice και ξεσήκωσε τους κριτές με την φωνή του (Βίντεο)

Εντυπωσίασε ο Κύπριος διαγωνιζομενος Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ του Σαββάτου (18/9) για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Σάκης Ρουβάς, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου...

MC MEDIA NETWORK

Τεράστιο το κίνητρο για τον Απόλλωνα/Η πιθανή εντεκάδα

Με καλή ψυχολογία και αυτοπεποίθηση ο Απόλλωνας φιλοξενεί (19:00) το ΑΠΟΕΛ στο Τσίρειο στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής. Το κίνητρο είναι μεγάλο για...

Ζώδια: Τι λένε τ’ άστρα για σήμερα Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021. Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Κουίζ: Με ποιο ζώδιο πρέπει να κάνεις σχέση; Μάθε πως...

Ο Κύπριος που εντυπωσίασε στο The Voice και ξεσήκωσε τους κριτές με την φωνή του (Βίντεο)

Εντυπωσίασε ο Κύπριος διαγωνιζομενος Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ του Σαββάτου (18/9) για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Σάκης Ρουβάς, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου...

Lifestyle

Ο Κύπριος που εντυπωσίασε στο The Voice και ξεσήκωσε τους κριτές με την φωνή του (Βίντεο)

Εντυπωσίασε ο Κύπριος διαγωνιζομενος Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ του Σαββάτου (18/9) για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Σάκης Ρουβάς, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου...

Lifestyle

Advertorials