MC MEDIA NETWORK

October 1, 2022 Saturday 04:52:08

Εγγραφή στο
Newsletter


EMA: Σύσταση για αναστολή των αδειών κυκλοφορίας των διαλυμάτων έγχυσης υδροξυαιθυλοαμύλου


Σύσταση για αναστολή των αδειών κυκλοφορίας των διαλυμάτων έγχυσης υδροξυαιθυλοαμύλου (HES) – Τα προϊόντα είχαν αδειοδοτηθεί ως πρόσθετη θεραπεία για την υποκατάσταση του όγκου πλάσματος έπειτα από οξεία (αιφνίδια) απώλεια αίματος

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στις 11 Φεβρουαρίου 2022, η Eπιτροπή ασφάλειας του EMA, PRAC, συνέστησε την αναστολή των αδειών κυκλοφορίας των διαλυμάτων έγχυσης υδροξυαιθυλοαμύλου (HES) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προϊόντα αυτά είχαν αδειοδοτηθεί ως πρόσθετη θεραπεία για την υποκατάσταση του όγκου πλάσματος έπειτα από οξεία (αιφνίδια) απώλεια αίματος.

Η ασφάλεια των διαλυμάτων έγχυσης HES αξιολογήθηκε σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες το έτος 2013, και ένας αριθμός περιορισμών και μέτρων εφαρμόστηκαν για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου νεφρικής βλάβης και θανάτου  σε συγκεκριμένους ασθενείς (αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση, με εγκαύματα ή με σηψαιμία, μία βακτηριακή λοίμωξη στο αίμα).

Ως αποτέλεσμα μιας τρίτης ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε το έτος 2018, η χρήση διαλυμάτων έγχυσης HES περιορίστηκε περαιτέρω σε διαπιστευμένα νοσηλευτήρια και οι επαγγελματίες υγείας που συνταγογραφούσαν ή χορηγούσαν τα φάρμακα έπρεπε να εκπαιδευτούν στην κατάλληλη χρήση τους. Επιπλέον, εισήχθησαν περαιτέρω προειδοποιήσεις στις πληροφορίες του προϊόντος για να υπενθυμίζουν στους επαγγελματίες υγείας ότι τα φάρμακα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με σηψαιμία ή νεφρική δυσλειτουργία ή σε άλλους ευάλωτους ασθενείς, όπως οι βαρέως πάσχοντες. Αυτά τα μέτρα εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί ότι τα διαλύματα για έγχυση HES δεν θα χρησιμοποιούνταν σε ασθενείς που διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο βλάβης. Ζητήθηκε επίσης από τις εταιρείες που εμπορεύονται διαλύματα HES για έγχυση να πραγματοποιήσουν μία μελέτη χρήσης φαρμάκων για να ελέγξουν εάν οι περιορισμοί αυτοί τηρήθηκαν στην κλινική πράξη, και να υποβάλουν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης στον EMA.

Η PRAC αξιολόγησε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, τα οποία δείχνουν ότι τα διαλύματα για έγχυση HES εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται εκτός των συστάσεων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του προϊόντος. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περαιτέρω περιορισμοί που εισήχθησαν το 2018 δεν διασφάλισαν επαρκώς την ασφαλή χρήση των φαρμάκων και ότι τα διαλύματα HES συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες ομάδες ασθενών στους οποίους έχει καταδειχθεί σοβαρή βλάβη.

Δεδομένου ότι η τήρηση της δέσμης των μέτρων που συμφωνήθηκαν το 2018 αποτελούσε  προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση των διαλυμάτων έγχυσης HES, και η μελέτη έδειξε ότι αυτό δεν συνέβη, τα οφέλη αυτών των φαρμάκων δεν θεωρείται πλέον ότι υπερτερούν των κινδύνων τους. Η PRAC διερεύνησε τη δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων μέτρων για να διασφαλίσει ότι τα διαλύματα έγχυσης HES χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες του προϊόντος, ωστόσο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταντο άλλα μέτρα ή συνδυασμός μέτρων που θα ήταν εφαρμόσιμα  και επαρκή για την προστασία των ασθενών.

Λόγω των σοβαρών κινδύνων στους οποίους εξακολουθούν να εκτίθενται ορισμένοι πληθυσμοί ασθενών, η PRAC συνέστησε την αναστολή των αδειών κυκλοφορίας για τα διαλύματα έγχυσης HES στην ΕΕ.

Η σύσταση της PRAC αποστάλθηκε στην Ομάδα Συντονισμού Αμοιβαίας Αναγνώρισης και Αποκεντρωμένων Διαδικασιώνν (CMDh), η οποία υιοθέτησε τη σχετική της σύσταση στις 23 Φεβρουαρίου 2022.

Πληροφορίες για ασθενείς

• Τα διαλύματα έγχυσης HES είναι υγρά υποκατάστασης που χορηγούνται σε ασθενείς με απώλεια αίματος έπειτα από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση.

• Ο EMA συνιστά την απομάκρυνση αυτών των φαρμάκων από την αγορά της ΕΕ λόγω των σοβαρών κινδύνων (νεφρική βλάβη και θάνατος) σε ορισμένους ασθενείς (για παράδειγμα, σε όσους είναι βαρέως πάσχοντες ή έχουν δηλητηρίαση αίματος).

• Άλλες θεραπευτικές επιλογές είναι διαθέσιμες.

Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας

• Συνιστάται η αναστολή της άδειας κυκλοφορίας των διαλυμάτων για έγχυση HES λόγω του κινδύνου νεφρικής βλάβης και θανάτου σε ορισμένους πληθυσμούς ασθενών, συμπεριλαμβανομένων ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση και ασθενών με σήψη.

• Παρά την εισαγωγή αντενδείξεων και προειδοποιήσεων το 2013 και περαιτέρω μέτρων το 2018, η πλέον πρόσφατη μελέτη χρήσης φαρμάκων δείχνει ότι τα διαλύματα έγχυσης HES συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται εκτός των συστάσεων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του προϊόντος, γεγονός που εξακολουθεί να εκθέτει ορισμένους πληθυσμούς ασθενών σε σοβαρούς κινδύνους.

• Καθώς δεν δύνανται να εντοπιστούν άλλα εφικτά και αποτελεσματικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ο EMA συνιστά την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας των διαλυμάτων έγχυσης HES από την αγορά της ΕΕ για την προστασία της υγείας των ασθενών.

• Υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπείες οι οποίες θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τις σχετικές κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Μια άμεση επικοινωνία προς επαγγελματίες υγείας (DHPC) θα σταλεί στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας σε εύθετο χρόνο. Το DHPC θα δημοσιευτεί επίσης σε ειδική σελίδα στον ιστότοπο του EMA.

Περισσότερα για το φάρμακο

Τα διαλύματα για έγχυση HES αδειοδοτήθηκαν για την αντιμετώπιση της υποογκαιμίας (χαμηλό όγκο αίματος) που προκαλείται από την οξεία απώλεια αίματος, όπου η θεραπεία με εναλλακτικά διαλύματα έγχυσης γνωστά ως «κρυσταλλοειδή» από μόνη της δεν θεωρείται επαρκής.

Τα διαλύματα HES ανήκουν σε μια κατηγορία φαρμάκων που είναι γνωστά ως κολλοειδή. Εκτός από τα προϊόντα αίματος, υπάρχουν δύο τύποι φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του όγκου του πλάσματος: τα κρυσταλλοειδή και τα κολλοειδή. Τα κολλοειδή περιέχουν μεγάλα μόρια όπως το άμυλο, ενώ τα κρυσταλλοειδή είναι διαλύματα ουσιών χαμηλού μοριακού βάρους και περιλαμβάνουν αλατούχο διάλυμα και διαλύματα Ringer.

Στην ΕΕ, τα διαλύματα HES για έγχυση αδειοδοτήθηκαν μέσω εθνικών διαδικασιών και είναι διαθέσιμα σε αρκετά κράτη μέλη με διάφορες εμπορικές ονομασίες.

Περισσότερα για τη διαδικασία

Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Εκτίμηση Κινδύνου του EMA (PRAC), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των θεμάτων ασφάλειας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, εξέδωσε τη σύστασή της έπειτα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης χρήσης φαρμάκων που είχε ζητηθεί ως μέρος των πρόσθετων μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραπομπής βάσει του άρθρου 107i το έτος 2018.

Η σύσταση της PRAC στάλθηκε στην ομάδα συντονισμού αμοιβαίας αναγνώρισης και αποκεντρωμένων διαδικασιών (CMDh). Η CMDh, λαμβάνοντας επίσης υπόψη πρόσθετη πληροφόρηση για τα διαλύματα έγχυσης HES από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας και εξωτερικούς φορείς, ενέκρινε τη σύσταση της PRAC και υιοθέτησε τη θέση της. Καθώς η θέση της CMDh εγκρίθηκε με πλειοψηφία, θα σταλεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα λάβει μια νομικά δεσμευτική απόφαση για ολόκληρη την ΕΕ σε εύθετο χρόνο.

Η CMDh είναι ένα σώμα που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση εναρμονισμένων προτύπων ασφάλειας για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω εθνικών διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύσταση για αναστολή των αδειών κυκλοφορίας των διαλυμάτων έγχυσης υδροξυαιθυλοαμύλου (HES) – Τα προϊόντα είχαν αδειοδοτηθεί ως πρόσθετη θεραπεία για την υποκατάσταση του όγκου πλάσματος έπειτα από οξεία (αιφνίδια) απώλεια αίματος

Στις 11 Φεβρουαρίου 2022, η Eπιτροπή ασφάλειας του EMA, PRAC, συνέστησε την αναστολή των αδειών κυκλοφορίας των διαλυμάτων έγχυσης υδροξυαιθυλοαμύλου (HES) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προϊόντα αυτά είχαν αδειοδοτηθεί ως πρόσθετη θεραπεία για την υποκατάσταση του όγκου πλάσματος έπειτα από οξεία (αιφνίδια) απώλεια αίματος.

Η ασφάλεια των διαλυμάτων έγχυσης HES αξιολογήθηκε σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες το έτος 2013, και ένας αριθμός περιορισμών και μέτρων εφαρμόστηκαν για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου νεφρικής βλάβης και θανάτου  σε συγκεκριμένους ασθενείς (αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση, με εγκαύματα ή με σηψαιμία, μία βακτηριακή λοίμωξη στο αίμα).

Ως αποτέλεσμα μιας τρίτης ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε το έτος 2018, η χρήση διαλυμάτων έγχυσης HES περιορίστηκε περαιτέρω σε διαπιστευμένα νοσηλευτήρια και οι επαγγελματίες υγείας που συνταγογραφούσαν ή χορηγούσαν τα φάρμακα έπρεπε να εκπαιδευτούν στην κατάλληλη χρήση τους. Επιπλέον, εισήχθησαν περαιτέρω προειδοποιήσεις στις πληροφορίες του προϊόντος για να υπενθυμίζουν στους επαγγελματίες υγείας ότι τα φάρμακα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με σηψαιμία ή νεφρική δυσλειτουργία ή σε άλλους ευάλωτους ασθενείς, όπως οι βαρέως πάσχοντες. Αυτά τα μέτρα εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί ότι τα διαλύματα για έγχυση HES δεν θα χρησιμοποιούνταν σε ασθενείς που διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο βλάβης. Ζητήθηκε επίσης από τις εταιρείες που εμπορεύονται διαλύματα HES για έγχυση να πραγματοποιήσουν μία μελέτη χρήσης φαρμάκων για να ελέγξουν εάν οι περιορισμοί αυτοί τηρήθηκαν στην κλινική πράξη, και να υποβάλουν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης στον EMA.

Η PRAC αξιολόγησε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, τα οποία δείχνουν ότι τα διαλύματα για έγχυση HES εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται εκτός των συστάσεων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του προϊόντος. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περαιτέρω περιορισμοί που εισήχθησαν το 2018 δεν διασφάλισαν επαρκώς την ασφαλή χρήση των φαρμάκων και ότι τα διαλύματα HES συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες ομάδες ασθενών στους οποίους έχει καταδειχθεί σοβαρή βλάβη.

Δεδομένου ότι η τήρηση της δέσμης των μέτρων που συμφωνήθηκαν το 2018 αποτελούσε  προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση των διαλυμάτων έγχυσης HES, και η μελέτη έδειξε ότι αυτό δεν συνέβη, τα οφέλη αυτών των φαρμάκων δεν θεωρείται πλέον ότι υπερτερούν των κινδύνων τους. Η PRAC διερεύνησε τη δυνατότητα εισαγωγής πρόσθετων μέτρων για να διασφαλίσει ότι τα διαλύματα έγχυσης HES χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες του προϊόντος, ωστόσο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταντο άλλα μέτρα ή συνδυασμός μέτρων που θα ήταν εφαρμόσιμα  και επαρκή για την προστασία των ασθενών.

Λόγω των σοβαρών κινδύνων στους οποίους εξακολουθούν να εκτίθενται ορισμένοι πληθυσμοί ασθενών, η PRAC συνέστησε την αναστολή των αδειών κυκλοφορίας για τα διαλύματα έγχυσης HES στην ΕΕ.

Η σύσταση της PRAC αποστάλθηκε στην Ομάδα Συντονισμού Αμοιβαίας Αναγνώρισης και Αποκεντρωμένων Διαδικασιώνν (CMDh), η οποία υιοθέτησε τη σχετική της σύσταση στις 23 Φεβρουαρίου 2022.

Πληροφορίες για ασθενείς

• Τα διαλύματα έγχυσης HES είναι υγρά υποκατάστασης που χορηγούνται σε ασθενείς με απώλεια αίματος έπειτα από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση.

• Ο EMA συνιστά την απομάκρυνση αυτών των φαρμάκων από την αγορά της ΕΕ λόγω των σοβαρών κινδύνων (νεφρική βλάβη και θάνατος) σε ορισμένους ασθενείς (για παράδειγμα, σε όσους είναι βαρέως πάσχοντες ή έχουν δηλητηρίαση αίματος).

• Άλλες θεραπευτικές επιλογές είναι διαθέσιμες.

Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας

• Συνιστάται η αναστολή της άδειας κυκλοφορίας των διαλυμάτων για έγχυση HES λόγω του κινδύνου νεφρικής βλάβης και θανάτου σε ορισμένους πληθυσμούς ασθενών, συμπεριλαμβανομένων ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση και ασθενών με σήψη.

• Παρά την εισαγωγή αντενδείξεων και προειδοποιήσεων το 2013 και περαιτέρω μέτρων το 2018, η πλέον πρόσφατη μελέτη χρήσης φαρμάκων δείχνει ότι τα διαλύματα έγχυσης HES συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται εκτός των συστάσεων που περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του προϊόντος, γεγονός που εξακολουθεί να εκθέτει ορισμένους πληθυσμούς ασθενών σε σοβαρούς κινδύνους.

• Καθώς δεν δύνανται να εντοπιστούν άλλα εφικτά και αποτελεσματικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ο EMA συνιστά την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας των διαλυμάτων έγχυσης HES από την αγορά της ΕΕ για την προστασία της υγείας των ασθενών.

• Υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπείες οι οποίες θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τις σχετικές κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Μια άμεση επικοινωνία προς επαγγελματίες υγείας (DHPC) θα σταλεί στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας σε εύθετο χρόνο. Το DHPC θα δημοσιευτεί επίσης σε ειδική σελίδα στον ιστότοπο του EMA.

Περισσότερα για το φάρμακο

Τα διαλύματα για έγχυση HES αδειοδοτήθηκαν για την αντιμετώπιση της υποογκαιμίας (χαμηλό όγκο αίματος) που προκαλείται από την οξεία απώλεια αίματος, όπου η θεραπεία με εναλλακτικά διαλύματα έγχυσης γνωστά ως «κρυσταλλοειδή» από μόνη της δεν θεωρείται επαρκής.

Τα διαλύματα HES ανήκουν σε μια κατηγορία φαρμάκων που είναι γνωστά ως κολλοειδή. Εκτός από τα προϊόντα αίματος, υπάρχουν δύο τύποι φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση του όγκου του πλάσματος: τα κρυσταλλοειδή και τα κολλοειδή. Τα κολλοειδή περιέχουν μεγάλα μόρια όπως το άμυλο, ενώ τα κρυσταλλοειδή είναι διαλύματα ουσιών χαμηλού μοριακού βάρους και περιλαμβάνουν αλατούχο διάλυμα και διαλύματα Ringer.

Στην ΕΕ, τα διαλύματα HES για έγχυση αδειοδοτήθηκαν μέσω εθνικών διαδικασιών και είναι διαθέσιμα σε αρκετά κράτη μέλη με διάφορες εμπορικές ονομασίες.

Περισσότερα για τη διαδικασία

Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Εκτίμηση Κινδύνου του EMA (PRAC), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των θεμάτων ασφάλειας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, εξέδωσε τη σύστασή της έπειτα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης χρήσης φαρμάκων που είχε ζητηθεί ως μέρος των πρόσθετων μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραπομπής βάσει του άρθρου 107i το έτος 2018.

Η σύσταση της PRAC στάλθηκε στην ομάδα συντονισμού αμοιβαίας αναγνώρισης και αποκεντρωμένων διαδικασιών (CMDh). Η CMDh, λαμβάνοντας επίσης υπόψη πρόσθετη πληροφόρηση για τα διαλύματα έγχυσης HES από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας και εξωτερικούς φορείς, ενέκρινε τη σύσταση της PRAC και υιοθέτησε τη θέση της. Καθώς η θέση της CMDh εγκρίθηκε με πλειοψηφία, θα σταλεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα λάβει μια νομικά δεσμευτική απόφαση για ολόκληρη την ΕΕ σε εύθετο χρόνο.

Η CMDh είναι ένα σώμα που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση εναρμονισμένων προτύπων ασφάλειας για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω εθνικών διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Γιούτα: Η Νάνσι Χολ είναι 56 ετών και έγκυος στο μωρό του γιου της – Η απίστευτη ιστορία της

«Θυσιάζει τόσα πολλά για εμάς» λένε ο γιος και η νύφη της - Η Χολ έχει ήδη πέντε παιδιά #cyprustimes

BBC: Τι σημαίνει η προσάρτηση του Πούτιν. Ποιοι οι κίνδυνοι και γιατί τώρα

Ποιες οι διαφορές με την προσάρτηση της Κριμαίας - Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Πούτιν και πώς θα αντιδράσει η Ουκρανία και η Δύση #CyprusTimes

Αβέρωφ: «Προτείνω άλλο δρόμο που ξεκλειδώνει τις διαπραγματεύσεις συνδυάζοντας ενέργεια και ασφάλεια»

Μεγάλη συγκέντρωση φίλων και υποστηρικτών του Αβέρωφ Νεοφύτου στην Αγλαντζιά - «Σήμερα η Κύπρος πληγώνεται από τη γραμμή αντιπαράταξης» #CyprusTimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Απέρριψε την πρόταση Αναστασιάδη ο Αδάμου για προεδρία ΟΑΥ

Συνεχίζει το ψάξιμο η κυβέρνηση για τον εκλεκτό που θα αναλάβει τα ηνία του Οργανισμού – Όλες οι πληροφορίες #CyprusTimes
gallery

Υπό έλεγχο η φωτιά σε παλιά οχήματα στην Πάφο… Σε επιφυλακή δυνάμεις πυρόσβεσης (pics)

Καταστράφηκε μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων οχημάτων που προορίζονταν για ανακύκλωση
gallery

Από κοσμήματα μέχρι παιδικά παιχνίδια… Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες (pics)

Έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων

MC MEDIA NETWORK

Διπλό κορυφής για τη Μαρσέιγ!

Η Μαρσέιγ πέρασε με 3-0 από την έδρα της Ανζέ και βρέθηκε στην 1η θέση   Πάρτι έστησε η Μαρσέιγ μέσα στην έδρα της Ανζέ, την...

Σοφία Χατζηπαντελή: Η εμφάνιση στο Παρίσι με το naked bikini του Jean Paul Gaultier (video)

Το νέο τολμηρό look της Σοφίας Χατζηπαντελή Στην Πόλη του Φωτός βρίσκεται η Σοφία Χατζηπαντελή, όπου διεξάγεται εδώ και λίγες μέρες το Paris Fashion Week. Μούσα...

Παραμένει βασικός ο Τσιμίκας, αργεί λίγο ακόμα ο Ρόμπερτσον

Παραμένει βασικός ο Τσιμίκας, αργεί λίγο ακόμα ο Ρόμπερτσον

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η απάντηση της για Στικούδη και J2US! «Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο» (Βίντεο)

Όσα ανέφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου! Σήμερα πρωί Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου, η επιχειρηματίας και νικήτρια του περσινού J2US, μίλησε στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής του Star,...

MC MEDIA NETWORK

Διπλό κορυφής για τη Μαρσέιγ!

Η Μαρσέιγ πέρασε με 3-0 από την έδρα της Ανζέ και βρέθηκε στην 1η θέση   Πάρτι έστησε η Μαρσέιγ μέσα στην έδρα της Ανζέ, την...

Σοφία Χατζηπαντελή: Η εμφάνιση στο Παρίσι με το naked bikini του Jean Paul Gaultier (video)

Το νέο τολμηρό look της Σοφίας Χατζηπαντελή Στην Πόλη του Φωτός βρίσκεται η Σοφία Χατζηπαντελή, όπου διεξάγεται εδώ και λίγες μέρες το Paris Fashion Week. Μούσα...

Παραμένει βασικός ο Τσιμίκας, αργεί λίγο ακόμα ο Ρόμπερτσον

Παραμένει βασικός ο Τσιμίκας, αργεί λίγο ακόμα ο Ρόμπερτσον

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η απάντηση της για Στικούδη και J2US! «Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο» (Βίντεο)

Όσα ανέφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου! Σήμερα πρωί Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου, η επιχειρηματίας και νικήτρια του περσινού J2US, μίλησε στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής του Star,...

Lifestyle

Διπλό κορυφής για τη Μαρσέιγ!

Η Μαρσέιγ πέρασε με 3-0 από την έδρα της Ανζέ και βρέθηκε στην 1η θέση   Πάρτι έστησε η Μαρσέιγ μέσα στην έδρα της Ανζέ, την...

Lifestyle

Επέστρεψε στις νίκες με… ντόρτια στη Λεβερκούζεν η Μπάγερν

Από τις 21 Αυγούστου και το εκτός έδρας 7-0 επί της Μπόχουμ είχε να πανηγυρίσει στο πρωτάθλημα η Μπάγερν, όμως το κακό σερί τεσσάρων...

ΕΓΚΑΙΝΙΑ OPAP ARENA: Η ΑΕΚ γιόρτασε με δόξα και τιμές το νέο (και παλιό) σπίτι της!

Η OPAP Arena είναι με κάθε επισημότητα η νέα έδρα της ΑΕΚ. Το BN Sports παρακολούθησε από πολύ κοντά το άνοιγμα των θυρών της...

Χρειάζεται τον καλό Ουάρντα

Στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ο Αμρ Ουάρντα δεν είχε τις παρουσίες που συνήθισε τον κόσμο της Ανόρθωσης κατά της περσινή σεζόν. Η «Κυρία» έχει...

Παραμένει βασικός ο Τσιμίκας, αργεί λίγο ακόμα ο Ρόμπερτσον

Παραμένει βασικός ο Τσιμίκας, αργεί λίγο ακόμα ο Ρόμπερτσον

Advertorials