!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

21 Οκτωβρίου, 2020 Τετάρτη 19:03:08

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Ξεκίνησε η απογραφή γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 2020

Τη συλλογή στοιχείων για την Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2020 ξεκίνησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διεξάγεται σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις στη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον γεωργικό τομέα και τη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων πολιτικών για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές γενικότερα, προστίθεται.

Τα στοιχεία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από το κοινό ευρύτερα, τους ίδιους τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για σκοπούς καλύτερης κατανόησης των δεδομένων του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα της Κύπρου και των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και άλλων συναφών πολιτικών.

Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διενεργείται κάθε δέκα περίπου χρόνια. Αυτή είναι η έβδομη απογραφή μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Οι προηγούμενες απογραφές διεξήχθησαν τα έτη 1960, 1977, 1985, 1994, 2003 και 2010.

Η απογραφή του 2020 καλύπτει μιας σειρά από θέματα, όπως τα γενικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης και του κατόχου (στοιχεία αναγνώρισης της εκμετάλλευσης, νομική μορφή και τρόπος διαχείρισης της εκμετάλλευσης, χαρακτηριστικά του κατόχου ή/και του διαχειριστή όπως ηλικία, φύλο, νομική υπόσταση, γεωργική κατάρτιση, κύρια απασχόληση, μορφή κατοχής της γης, θέση της εκμετάλλευσης), τη γη (χρήση γης ανά καλλιέργεια, άρδευση ανά καλλιέργεια, βιολογική γεωργία) και την κτηνοτροφία (αριθμός ζώων ανά φυλή και ηλικία, βιολογική κτηνοτροφία).

Επίσης θα καλύπτει θέματα στέγασης ζώων και διαχείρισης κοπριάς (διαθέσιμοι χώροι για στέγαση ζώων, τεχνικές εφαρμογής κοπριάς και αποθήκευση), εργατικού δυναμικού (χαρακτηριστικά των ατόμων που εργάζονται στην εκμετάλλευση, άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης) αλλά και τα μέτρα στήριξης για αγροτική ανάπτυξη.

Τα στοιχεία θα συλλεχθούν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Απριλίου 2021. Η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων από τους απογραφείς της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα επισκεφθούν τους κατόχους όλων των εκμεταλλεύσεων. Οι απογραφείς φέρουν ειδική ταυτότητα που τους έχει εκδώσει η Στατιστική Υπηρεσία. Όλοι οι απογραφείς που λαμβάνουν μέρος έχουν τύχει σχετικής εκπαίδευσης.

Η απογραφή διεξάγεται με βάση τον περί Στατιστικής Νόμο Ν. 15(Ι) του 2000. Σύμφωνα με τον Νόμο, η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική. Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν ως εμπιστευτικά. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή αθροιστικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς. Ο Νόμος παρέχει στους απογραφόμενους την απαραίτητη διασφάλιση για την τήρηση του απορρήτου κατά την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων.

Για την επιτυχία της απογραφής, η Στατιστική Υπηρεσία βασίζεται στη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή όλων των αγροτών, ώστε να διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η ακρίβεια και η ποιότητα των στοιχείων που θα συλλεχθούν, συμπληρώνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας 2020 www.agricensus2020.gov.cy. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τα κατά τόπους γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στα πιο κάτω τηλέφωνα:
Λευκωσία 22602222, 22602204
Λεμεσός 25270603, 25270602
Λάρνακα/Αμμόχωστος 24205834, 24205835
Πάφος 26804436, 26804443

Με την ευκαιρία της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει πληροφοριακό γράφημα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Διατίθεται επίσης ενημερωτικό φυλλάδιο, όπου απαντώνται ερωτήματα σε σχέση με τη χρησιμότητα της απογραφής, ποιος συμμετέχει στην απογραφή, πότε και πώς θα συλλεγούν τα στοιχεία, τι είδους πληροφορίες απαιτούνται για τη γρήγορη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πώς διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων, πότε θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της απογραφής κτλ.

Τη συλλογή στοιχείων για την Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2020 ξεκίνησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διεξάγεται σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις στη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον γεωργικό τομέα και τη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων πολιτικών για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές γενικότερα, προστίθεται.

Τα στοιχεία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από το κοινό ευρύτερα, τους ίδιους τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για σκοπούς καλύτερης κατανόησης των δεδομένων του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα της Κύπρου και των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και άλλων συναφών πολιτικών.

Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διενεργείται κάθε δέκα περίπου χρόνια. Αυτή είναι η έβδομη απογραφή μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Οι προηγούμενες απογραφές διεξήχθησαν τα έτη 1960, 1977, 1985, 1994, 2003 και 2010.

Η απογραφή του 2020 καλύπτει μιας σειρά από θέματα, όπως τα γενικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης και του κατόχου (στοιχεία αναγνώρισης της εκμετάλλευσης, νομική μορφή και τρόπος διαχείρισης της εκμετάλλευσης, χαρακτηριστικά του κατόχου ή/και του διαχειριστή όπως ηλικία, φύλο, νομική υπόσταση, γεωργική κατάρτιση, κύρια απασχόληση, μορφή κατοχής της γης, θέση της εκμετάλλευσης), τη γη (χρήση γης ανά καλλιέργεια, άρδευση ανά καλλιέργεια, βιολογική γεωργία) και την κτηνοτροφία (αριθμός ζώων ανά φυλή και ηλικία, βιολογική κτηνοτροφία).

Επίσης θα καλύπτει θέματα στέγασης ζώων και διαχείρισης κοπριάς (διαθέσιμοι χώροι για στέγαση ζώων, τεχνικές εφαρμογής κοπριάς και αποθήκευση), εργατικού δυναμικού (χαρακτηριστικά των ατόμων που εργάζονται στην εκμετάλλευση, άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης) αλλά και τα μέτρα στήριξης για αγροτική ανάπτυξη.

Τα στοιχεία θα συλλεχθούν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 – Απριλίου 2021. Η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων από τους απογραφείς της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα επισκεφθούν τους κατόχους όλων των εκμεταλλεύσεων. Οι απογραφείς φέρουν ειδική ταυτότητα που τους έχει εκδώσει η Στατιστική Υπηρεσία. Όλοι οι απογραφείς που λαμβάνουν μέρος έχουν τύχει σχετικής εκπαίδευσης.

Η απογραφή διεξάγεται με βάση τον περί Στατιστικής Νόμο Ν. 15(Ι) του 2000. Σύμφωνα με τον Νόμο, η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική. Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν ως εμπιστευτικά. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή αθροιστικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς. Ο Νόμος παρέχει στους απογραφόμενους την απαραίτητη διασφάλιση για την τήρηση του απορρήτου κατά την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων.

Για την επιτυχία της απογραφής, η Στατιστική Υπηρεσία βασίζεται στη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή όλων των αγροτών, ώστε να διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η ακρίβεια και η ποιότητα των στοιχείων που θα συλλεχθούν, συμπληρώνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας 2020 www.agricensus2020.gov.cy. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τα κατά τόπους γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στα πιο κάτω τηλέφωνα:
Λευκωσία 22602222, 22602204
Λεμεσός 25270603, 25270602
Λάρνακα/Αμμόχωστος 24205834, 24205835
Πάφος 26804436, 26804443

Με την ευκαιρία της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει πληροφοριακό γράφημα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Διατίθεται επίσης ενημερωτικό φυλλάδιο, όπου απαντώνται ερωτήματα σε σχέση με τη χρησιμότητα της απογραφής, ποιος συμμετέχει στην απογραφή, πότε και πώς θα συλλεγούν τα στοιχεία, τι είδους πληροφορίες απαιτούνται για τη γρήγορη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πώς διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων, πότε θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της απογραφής κτλ.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Να ανοίξει λογαριασμό και στο Γιουρόπα Λιγκ / Μποτεάκ

Να ανοίξει λογαριασμό και στο Γιουρόπα Λιγκ / Μποτεάκ

MC MEDIA NETWORK

Να ανοίξει λογαριασμό και στο Γιουρόπα Λιγκ / Μποτεάκ

Να ανοίξει λογαριασμό και στο Γιουρόπα Λιγκ / Μποτεάκ

Lifestyle

Να ανοίξει λογαριασμό και στο Γιουρόπα Λιγκ / Μποτεάκ

Να ανοίξει λογαριασμό και στο Γιουρόπα Λιγκ / Μποτεάκ

Lifestyle

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής στην ΕΕ μετά την έκρηξη κρουσμάτων

Συναγερμός καθώς η πανδημία παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση

Πάπας Φραγκίσκος: «Ναι» στους νόμους για αναγνώριση ομοφυλόφιλων συμβιώσεων-οικογενειών

«Κανείς δεν πρέπει να τίθεται εκτός κοινωνικού συνόλου ή να νιώθει δυστυχισμένος» λέει ο πάπας

Advertorials