MC MEDIA NETWORK

August 17, 2022 Wednesday 14:20:08

Εγγραφή στο
Newsletter


Συνέντευξη Κώστα Μαρκίδη από KPMG Kύπρου: Οι κανόνες Tιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών


Συνέντευξη Κώστα Μαρκίδη, Διοικητικού Σύμβουλου και επικεφαλής Διεθνών Φορολογικών Υπηρεσιών, KPMG Kύπρου

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Ο Κώστας Μαρκίδης, Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής Διεθνών Φορολογικών Υπηρεσιών στην KPMG Kύπρου, μιλά στη Cyprus Times για τους κανόνες Tιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών (Transfering Pricing) καθώς και τη σημαντικότητα της ορθής εφαρμογής μετά και την υιοθέτηση τους στην Κυπριακή φορολογική νομοθεσία.

 Ακολουθεί η συνέντευξη του: 

Καταρχάς ποιος ο σκοπός των κανόνων Tιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών και γιατί είναι σημαντικό να εφαρμόζονται ορθά από τις επιχειρήσεις;

Η ανάγκη για θέσπιση Κανόνων Τιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών εδράζεται στην «Αρχή των ίσων αποστάσεων» και αποτελεί ίσως το σημαντικότερο φορολογικό θέμα από οικονομικής άποψης τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.  Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 60%-70% της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας διεθνώς, διεξάγεται μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου ή άλλων συνδεδεμένων μεταξύ τους εταιρειών.

Με απλά λόγια, οι κανόνες ορθής τιμολόγησης συνδεδεμένων εταιρειών, έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: να διασφαλίσουν την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων μεταξύ εξαρτημένων ή συνδεδεμένων εταιρειών, όπως ακριβώς ισχύει (ή θα ίσχυε) και με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ εταιρειών που είναι εντελώς ανεξάρτητες και δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη θέσπισης κανόνων οι οποίοι να διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών που ενδεχομένως να βρίσκονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, ούτως ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της μεταφοράς κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλούς ή μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές, καθώς επίσης και το αντίστροφο, το ενδεχόμενο δηλαδή, της υπερτιμολόγησης και κατ’ επέκταση των αυξημένων εξόδων σε αντίστοιχες δικαιοδοσίες με ψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Να αναφέρουμε από την αρχή ότι, για να θεωρούνται συνδεδεμένες δύο ή περισσότερες εταιρείες, απαιτείται άμεση ή έμμεση ελάχιστη συμμετοχή σε ποσοστό ύψους 25%.

Πως θα ευνοηθεί η Κύπρος, μια χώρα με σχετικά χαμηλό φορολογικό συντελεστή (12,5%) και η οποία όπως προκύπτει επωφελείται (αφού πιθανόν να εισπράττει αυξημένα φορολογικά έσοδα) να εφαρμόσει Κανόνες Τιμολόγησης Ελεγχόμενων συναλλαγών και μάλιστα χωρίς αυτό να απαιτείται από καμία Ευρωπαϊκή Φορολογική Οδηγία;

Η απάντηση βρίσκεται στο πως έχει διαμορφωθεί το διεθνές φορολογικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση και την άμεση εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο του σχεδίου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των κερδών σε χώρες με χαμηλούς ή και μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές και των σχετικών δράσεων (BEPS Actions 8,9,10).

Η τεκμηρίωση των ελεγχόμενων συναλλαγών και κατ’ επέκταση των εισοδημάτων που λαμβάνουν οι Κυπριακές εταιρείες  θα προσδώσει βεβαιότητα στους φορολογούμενους και στους ξένους επενδυτές αναφορικά με το ύψος των φορολογικών τους υποχρεώσεων, ενισχύοντας παράλληλα και τη διαπραγματευτική θέση των Κυπριακών Φορολογικών αρχών σε περίπτωση αμφισβήτησης τους από τις Φορολογικές αρχές άλλης δικαιοδοσίας αφού η ορθότητα της τιμολόγησης των συναλλαγών (μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών), όπως προνοεί η φορολογική νομοθεσία, θα συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Πως σχολιάζετε τη σχετική νομοθεσία που έχει αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους;

Καταρχάς να επαναλάβουμε πως η νομοθεσία και οι κανονισμοί που υιοθετήθηκαν στην Κυπριακή φορολογική νομοθεσία εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.  Αφορούν το σύνολο των ελεγχόμενων συναλλαγών που πραγματοποιούνται με συνδεδεμένες εταιρείες εφόσον ξεπερνούν ανά κατηγορία το ετήσιο όριο των €750,000 που έχει τεθεί.  Η τεκμηρίωση των τιμών των ελεγχόμενων αυτών συναλλαγών διασφαλίζει, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ότι η τιμολόγηση πραγματοποιείται στην βάση της αρχής των ίσων αποστάσεων και είναι σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που συνάδει πλήρως με τη στάση διαφάνειας που συνειδητά η Κύπρος έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Η Κύπρος διαθέτει, όπως είναι γνωστό, ένα σχετικά χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή (12,5%), άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να τεκμηριώσει στις αντίστοιχες φορολογικές αρχές εντός και εκτός Ευρώπης, ότι τα εισοδήματα που λαμβάνουν οι Κυπριακές εταιρείες συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα τιμολόγησης μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών όπως αυτά καθορίζονται από τον ΟΟΣΑ.

Προσωπικά εκτιμώ ότι η υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας αναμένεται να ενισχύσει το κύρος και την αξιοπιστία της Κύπρου σαν ένα σύγχρονο, πλήρως εποπτευόμενο και ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές φορολογικό περιβάλλον.

Συνέντευξη Κώστα Μαρκίδη, Διοικητικού Σύμβουλου και επικεφαλής Διεθνών Φορολογικών Υπηρεσιών, KPMG Kύπρου

Ο Κώστας Μαρκίδης, Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής Διεθνών Φορολογικών Υπηρεσιών στην KPMG Kύπρου, μιλά στη Cyprus Times για τους κανόνες Tιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών (Transfering Pricing) καθώς και τη σημαντικότητα της ορθής εφαρμογής μετά και την υιοθέτηση τους στην Κυπριακή φορολογική νομοθεσία.

 Ακολουθεί η συνέντευξη του: 

Καταρχάς ποιος ο σκοπός των κανόνων Tιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών και γιατί είναι σημαντικό να εφαρμόζονται ορθά από τις επιχειρήσεις;

Η ανάγκη για θέσπιση Κανόνων Τιμολόγησης Ελεγχόμενων Συναλλαγών εδράζεται στην «Αρχή των ίσων αποστάσεων» και αποτελεί ίσως το σημαντικότερο φορολογικό θέμα από οικονομικής άποψης τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.  Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 60%-70% της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας διεθνώς, διεξάγεται μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου ή άλλων συνδεδεμένων μεταξύ τους εταιρειών.

Με απλά λόγια, οι κανόνες ορθής τιμολόγησης συνδεδεμένων εταιρειών, έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: να διασφαλίσουν την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων μεταξύ εξαρτημένων ή συνδεδεμένων εταιρειών, όπως ακριβώς ισχύει (ή θα ίσχυε) και με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ εταιρειών που είναι εντελώς ανεξάρτητες και δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη θέσπισης κανόνων οι οποίοι να διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών που ενδεχομένως να βρίσκονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, ούτως ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της μεταφοράς κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλούς ή μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές, καθώς επίσης και το αντίστροφο, το ενδεχόμενο δηλαδή, της υπερτιμολόγησης και κατ’ επέκταση των αυξημένων εξόδων σε αντίστοιχες δικαιοδοσίες με ψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Να αναφέρουμε από την αρχή ότι, για να θεωρούνται συνδεδεμένες δύο ή περισσότερες εταιρείες, απαιτείται άμεση ή έμμεση ελάχιστη συμμετοχή σε ποσοστό ύψους 25%.

Πως θα ευνοηθεί η Κύπρος, μια χώρα με σχετικά χαμηλό φορολογικό συντελεστή (12,5%) και η οποία όπως προκύπτει επωφελείται (αφού πιθανόν να εισπράττει αυξημένα φορολογικά έσοδα) να εφαρμόσει Κανόνες Τιμολόγησης Ελεγχόμενων συναλλαγών και μάλιστα χωρίς αυτό να απαιτείται από καμία Ευρωπαϊκή Φορολογική Οδηγία;

Η απάντηση βρίσκεται στο πως έχει διαμορφωθεί το διεθνές φορολογικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση και την άμεση εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο του σχεδίου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των κερδών σε χώρες με χαμηλούς ή και μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές και των σχετικών δράσεων (BEPS Actions 8,9,10).

Η τεκμηρίωση των ελεγχόμενων συναλλαγών και κατ’ επέκταση των εισοδημάτων που λαμβάνουν οι Κυπριακές εταιρείες  θα προσδώσει βεβαιότητα στους φορολογούμενους και στους ξένους επενδυτές αναφορικά με το ύψος των φορολογικών τους υποχρεώσεων, ενισχύοντας παράλληλα και τη διαπραγματευτική θέση των Κυπριακών Φορολογικών αρχών σε περίπτωση αμφισβήτησης τους από τις Φορολογικές αρχές άλλης δικαιοδοσίας αφού η ορθότητα της τιμολόγησης των συναλλαγών (μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών), όπως προνοεί η φορολογική νομοθεσία, θα συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

Πως σχολιάζετε τη σχετική νομοθεσία που έχει αναδρομική ισχύ από την αρχή του τρέχοντος έτους;

Καταρχάς να επαναλάβουμε πως η νομοθεσία και οι κανονισμοί που υιοθετήθηκαν στην Κυπριακή φορολογική νομοθεσία εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.  Αφορούν το σύνολο των ελεγχόμενων συναλλαγών που πραγματοποιούνται με συνδεδεμένες εταιρείες εφόσον ξεπερνούν ανά κατηγορία το ετήσιο όριο των €750,000 που έχει τεθεί.  Η τεκμηρίωση των τιμών των ελεγχόμενων αυτών συναλλαγών διασφαλίζει, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ότι η τιμολόγηση πραγματοποιείται στην βάση της αρχής των ίσων αποστάσεων και είναι σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που συνάδει πλήρως με τη στάση διαφάνειας που συνειδητά η Κύπρος έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Η Κύπρος διαθέτει, όπως είναι γνωστό, ένα σχετικά χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή (12,5%), άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να τεκμηριώσει στις αντίστοιχες φορολογικές αρχές εντός και εκτός Ευρώπης, ότι τα εισοδήματα που λαμβάνουν οι Κυπριακές εταιρείες συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα τιμολόγησης μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών όπως αυτά καθορίζονται από τον ΟΟΣΑ.

Προσωπικά εκτιμώ ότι η υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας αναμένεται να ενισχύσει το κύρος και την αξιοπιστία της Κύπρου σαν ένα σύγχρονο, πλήρως εποπτευόμενο και ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές φορολογικό περιβάλλον.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

gallery

Κοσμοσυρροή στις παραλίες για μια ανάσα δροσιάς… Άδειασε η πρωτεύουσα (pics)

Ανάσα δροσιάς στις παραλίες αναζητούν οι Κύπριοι ελέω των διακοπών

Έκλεβε ξημερώματα βενζίνη από οχήματα. Χειροπέδες σε 43χρονο στη Λευκωσία

Τον σταμάτησαν αστυνομικοί για έλεγχο και εντόπισαν τα δοχεία με τη βενζίνη - Παραδέχθηκε ο 43χρονος #cyprustimes

Αμμόχωστος 17 Αυγούστου 1974: «Εφέραν έναν Ε/κ στρατιώτη με ένα Χ χαραγμένο στην πλάτη του…»

Συγκλονιστικές περιγραφές και αναμνήσεις - «Εσπάσαν μας στο ξύλο... » #cyprustimes

MC MEDIA NETWORK

Vanhaezebrouck: «Να πάρουμε προβάδισμα πρόκρισης/ Στην Κύπρο ο καιρός και ο κόσμος το κάνουν δύσκολο»

Ο προπονητής της Γάνδης Hein Vanhaezebrouck, μίλησε για τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Ομόνοια, στο Europa League. Αναλυτικά: «Έχουμε το μειονέκτημα  ότι είμαστε η μόνη από...

Έλενα Ανδρέου: Με στενό μίνι φόρεμα μας δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλίτσα της (video)

Έτοιμη να γίνει ξανά μαμά Την πιο ξεχωριστή περιόδο της ζωής της διανύει η Έλενα Ανδρέου. Η δημοφιλής σχεδιάστρια κοσμημάτων περιμένει τον πρώτο καρπό του έρωτά...

Ξένια Κωνσταντινίδου: Το ρομαντικό ταξίδι με τον σύντροφο της στις Μαλδίβες (Βίντεο)

Τρελά ερωτευμένοι! Η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός, Ξένια Κωνσταντινίδου διανύει την ομορφότερη περίοδο της ζωής της, τόσο στα επαγγελματικά της όσο και στα προσωπικά της. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:...

MC MEDIA NETWORK

Vanhaezebrouck: «Να πάρουμε προβάδισμα πρόκρισης/ Στην Κύπρο ο καιρός και ο κόσμος το κάνουν δύσκολο»

Ο προπονητής της Γάνδης Hein Vanhaezebrouck, μίλησε για τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Ομόνοια, στο Europa League. Αναλυτικά: «Έχουμε το μειονέκτημα  ότι είμαστε η μόνη από...

Έλενα Ανδρέου: Με στενό μίνι φόρεμα μας δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλίτσα της (video)

Έτοιμη να γίνει ξανά μαμά Την πιο ξεχωριστή περιόδο της ζωής της διανύει η Έλενα Ανδρέου. Η δημοφιλής σχεδιάστρια κοσμημάτων περιμένει τον πρώτο καρπό του έρωτά...

Ξένια Κωνσταντινίδου: Το ρομαντικό ταξίδι με τον σύντροφο της στις Μαλδίβες (Βίντεο)

Τρελά ερωτευμένοι! Η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός, Ξένια Κωνσταντινίδου διανύει την ομορφότερη περίοδο της ζωής της, τόσο στα επαγγελματικά της όσο και στα προσωπικά της. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:...

Lifestyle

Lifestyle

Vanhaezebrouck: «Να πάρουμε προβάδισμα πρόκρισης/ Στην Κύπρο ο καιρός και ο κόσμος το κάνουν δύσκολο»

Ο προπονητής της Γάνδης Hein Vanhaezebrouck, μίλησε για τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Ομόνοια, στο Europa League. Αναλυτικά: «Έχουμε το μειονέκτημα  ότι είμαστε η μόνη από...

Advertorials