MC MEDIA NETWORK

June 13, 2021 Sunday 12:00:11

Εγγραφή στο
Newsletter

Συμμετοχή Προδρόμου στο Συμβούλιο Παιδείας στις Βρυξέλλες (pics)

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ Βρυξέλλες, 17-18 Μαΐου 2021

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, συμμετείχε στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Τα Συμβούλια πραγματοποιήθηκαν υπό την Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ στις πολιτικές συζητήσεις συμμετείχε και η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Mariya Gabriel.

Κατά τη χθεσινή, πρώτη μέρα των εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί επικεντρώθηκαν στα θέματα παιδείας και νεολαίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων για θέματα παιδείας ήταν τα εξελισσόμενα σενάρια μετασχηματισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Παιδείας αναφερόμενος στην καινοτόμο πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», επεσήμανε ότι η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στο εν λόγω πρόγραμμα μέσω των δύο δημόσιων πανεπιστημίων της και στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για οικονομική στήριξη και περαιτέρω επέκταση του προγράμματος. Οι συμμαχίες των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», υπογράμμισε, μπορούν να εδραιωθούν ως πυρήνες ανταλλαγής πληροφοριών στους τομείς της έρευνας και της διδασκαλίας, όχι μόνο σε επίπεδο πανεπιστημίων αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Προδρόμου εισηγήθηκε την ενεργό συμμετοχή κοινωνικών φορέων στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, ούτως ώστε να αξιοποιείται η τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό των πανεπιστημίων, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε, στη συνέχεια, και στο ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων. Αφού σημείωσε ότι ο αρμόδιος φορέας στην Κύπρο έχει υιοθετήσει πλήρως τα πρότυπα που καθορίστηκαν από το EQAR, ανέφερε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι υπό τροποποίηση, ώστε να συνάδει με αυτά. Τέλος, έκανε λόγο για τα μικρο-διαπιστευτήρια, τονίζοντας τη στήριξη της Κύπρου στις προσπάθειες για περαιτέρω προώθησή τους.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Σε παρέμβασή του, ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων και ιδιαίτερα των ψηφιακών δεξιοτήτων, κάτι που θα επιτρέψει την ομαλή ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ενήλικες, αλλά και να δημιουργηθούν μηχανισμοί, όπως η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και οι ευέλικτοι τρόποι παροχής εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχικότητα και η διά βίου εκπαίδευση. Καταλήγοντας, έκανε ειδική μνεία στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση για τα έτη 2021-2017, η οποία συντονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Το απόγευμα, οι συζητήσεις των Υπουργών επικεντρώθηκαν σε θέματα νεολαίας. Στο πλαίσιο συζήτησης για τα δικαιώματα των νέων, ο κ. Προδρόμου σημείωσε ότι η φωνή των νέων θα πρέπει να ενδυναμωθεί, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Η πανδημία και τα μέτρα για αντιμετώπισή της, τόνισε, ανέδειξαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους νέους, τα οποία χρήζουν αποτελεσματικότερης διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η εμπλοκή των νέων στις διαδικασίες λήψης απόφασης, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης των πρακτικών που τους αφορούν, θα διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτούς και τις επόμενες γενεές. Αναφερόμενος στις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο, ο Υπουργός Παιδείας επεσήμανε την ενδυναμωμένη παρουσία των νέων στις πολιτικές διαδικασίες μέσα από την Άτυπη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, την πραγματοποίηση του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου και τη λειτουργία του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος, καθώς και στις διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Το πάθος, η ενέργεια και η δημιουργικότητα των νέων είναι απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση ενός οράματος για το μέλλον της Ευρώπης, τόνισε ο κ. Προδρόμου. Αυτά, σε συνδυασμό με ενέργειες για διασφάλιση εκπαίδευσης όλων των μορφών, της πρόσβασης σε προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχική υγεία και στην κινητικότητα, μπορούν να εγγυηθούν το όραμα για μία κοινωνικά και οικονομικά συνεκτική, πιο πράσινη, προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή και πιο δημοκρατική Ένωση, κατέληξε.

Κατά τη σημερινή, δεύτερη ημέρα του Συμβουλίου, οι Υπουργοί επικεντρώθηκαν σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού.

Σε ό,τι αφορά στα θέματα πολιτισμού, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη διαφύλαξη και την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μιλώντας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι η κοινή πολιτιστική κληρονομιά συνιστά στοιχείο της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας και οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν ως κεντρικό γνώμονα τη συμβολή του τομέα στην αειφόρο ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντική πηγή χρηματοδότησης, πέραν των δημόσιων πόρων, μπορεί να είναι η διαντίδραση μεταξύ του πολιτισμού και του ποιοτικού τουρισμού και η ενδυνάμωση της συνεργασίας ακαδημαϊκού – ερευνητικού και δημόσιου τομέα, τόνισε. Ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε επίσης στην παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα για στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στο όφελος της συνεργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός ανέφερε ότι μπορεί να εξεταστεί η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, ο οποίος θα αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την προώθηση, διαφύλαξη και προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς αναμένεται ότι ένας τέτοιος οργανισμός θα συμβάλει θετικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο.

Σε σχέση με τον αθλητισμό, οι συζητήσεις εστίασαν στο θέμα της αθλητικής διπλωματίας. Σε παρέμβασή του, ο κ. Προδρόμου αφού υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στην επέκταση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και στην ενίσχυση της επιρροής της διεθνώς, αναφέρθηκε σε τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η αθλητική διπλωματία. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σημασία αξιοποίησης της αποκτηθείσας εμπειρίας από συναφείς με τον αθλητισμό ευρωπαϊκές στρατηγικές, όπως η Πλατφόρμα Πολιτιστικής Διπλωματίας, στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης παραδοσιακών πρακτικών όπως το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αλλά και στην στοχευμένη αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός τόνισε τον σπουδαίο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αθλητικές διοργανώσεις στην ενίσχυση της διπλωματίας και στην προώθηση των ευρωπαϊκών ιδεωδών, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο που αμβλύνει τις διαφορές, προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων και τις συνέργειες μεταξύ χωρών και προάγει το όραμα, τους στόχους και τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις οικουμενικές αξίες του.

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ Βρυξέλλες, 17-18 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, συμμετείχε στο Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Τα Συμβούλια πραγματοποιήθηκαν υπό την Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ στις πολιτικές συζητήσεις συμμετείχε και η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Mariya Gabriel.

Κατά τη χθεσινή, πρώτη μέρα των εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί επικεντρώθηκαν στα θέματα παιδείας και νεολαίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων για θέματα παιδείας ήταν τα εξελισσόμενα σενάρια μετασχηματισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Παιδείας αναφερόμενος στην καινοτόμο πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», επεσήμανε ότι η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στο εν λόγω πρόγραμμα μέσω των δύο δημόσιων πανεπιστημίων της και στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για οικονομική στήριξη και περαιτέρω επέκταση του προγράμματος. Οι συμμαχίες των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», υπογράμμισε, μπορούν να εδραιωθούν ως πυρήνες ανταλλαγής πληροφοριών στους τομείς της έρευνας και της διδασκαλίας, όχι μόνο σε επίπεδο πανεπιστημίων αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Προδρόμου εισηγήθηκε την ενεργό συμμετοχή κοινωνικών φορέων στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, ούτως ώστε να αξιοποιείται η τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό των πανεπιστημίων, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε, στη συνέχεια, και στο ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων. Αφού σημείωσε ότι ο αρμόδιος φορέας στην Κύπρο έχει υιοθετήσει πλήρως τα πρότυπα που καθορίστηκαν από το EQAR, ανέφερε ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι υπό τροποποίηση, ώστε να συνάδει με αυτά. Τέλος, έκανε λόγο για τα μικρο-διαπιστευτήρια, τονίζοντας τη στήριξη της Κύπρου στις προσπάθειες για περαιτέρω προώθησή τους.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Σε παρέμβασή του, ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων και ιδιαίτερα των ψηφιακών δεξιοτήτων, κάτι που θα επιτρέψει την ομαλή ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ενήλικες, αλλά και να δημιουργηθούν μηχανισμοί, όπως η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και οι ευέλικτοι τρόποι παροχής εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχικότητα και η διά βίου εκπαίδευση. Καταλήγοντας, έκανε ειδική μνεία στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση για τα έτη 2021-2017, η οποία συντονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Το απόγευμα, οι συζητήσεις των Υπουργών επικεντρώθηκαν σε θέματα νεολαίας. Στο πλαίσιο συζήτησης για τα δικαιώματα των νέων, ο κ. Προδρόμου σημείωσε ότι η φωνή των νέων θα πρέπει να ενδυναμωθεί, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Η πανδημία και τα μέτρα για αντιμετώπισή της, τόνισε, ανέδειξαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους νέους, τα οποία χρήζουν αποτελεσματικότερης διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η εμπλοκή των νέων στις διαδικασίες λήψης απόφασης, παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης των πρακτικών που τους αφορούν, θα διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτούς και τις επόμενες γενεές. Αναφερόμενος στις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο, ο Υπουργός Παιδείας επεσήμανε την ενδυναμωμένη παρουσία των νέων στις πολιτικές διαδικασίες μέσα από την Άτυπη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων, την πραγματοποίηση του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου και τη λειτουργία του Γενικού Συμβουλευτικού Σώματος, καθώς και στις διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Το πάθος, η ενέργεια και η δημιουργικότητα των νέων είναι απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση ενός οράματος για το μέλλον της Ευρώπης, τόνισε ο κ. Προδρόμου. Αυτά, σε συνδυασμό με ενέργειες για διασφάλιση εκπαίδευσης όλων των μορφών, της πρόσβασης σε προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχική υγεία και στην κινητικότητα, μπορούν να εγγυηθούν το όραμα για μία κοινωνικά και οικονομικά συνεκτική, πιο πράσινη, προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή και πιο δημοκρατική Ένωση, κατέληξε.

Κατά τη σημερινή, δεύτερη ημέρα του Συμβουλίου, οι Υπουργοί επικεντρώθηκαν σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού.

Σε ό,τι αφορά στα θέματα πολιτισμού, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη διαφύλαξη και την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μιλώντας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι η κοινή πολιτιστική κληρονομιά συνιστά στοιχείο της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας και οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν ως κεντρικό γνώμονα τη συμβολή του τομέα στην αειφόρο ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντική πηγή χρηματοδότησης, πέραν των δημόσιων πόρων, μπορεί να είναι η διαντίδραση μεταξύ του πολιτισμού και του ποιοτικού τουρισμού και η ενδυνάμωση της συνεργασίας ακαδημαϊκού – ερευνητικού και δημόσιου τομέα, τόνισε. Ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε επίσης στην παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα για στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στο όφελος της συνεργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός ανέφερε ότι μπορεί να εξεταστεί η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, ο οποίος θα αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την προώθηση, διαφύλαξη και προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς αναμένεται ότι ένας τέτοιος οργανισμός θα συμβάλει θετικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο.

Σε σχέση με τον αθλητισμό, οι συζητήσεις εστίασαν στο θέμα της αθλητικής διπλωματίας. Σε παρέμβασή του, ο κ. Προδρόμου αφού υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στην επέκταση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και στην ενίσχυση της επιρροής της διεθνώς, αναφέρθηκε σε τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η αθλητική διπλωματία. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σημασία αξιοποίησης της αποκτηθείσας εμπειρίας από συναφείς με τον αθλητισμό ευρωπαϊκές στρατηγικές, όπως η Πλατφόρμα Πολιτιστικής Διπλωματίας, στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης παραδοσιακών πρακτικών όπως το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αλλά και στην στοχευμένη αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός τόνισε τον σπουδαίο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αθλητικές διοργανώσεις στην ενίσχυση της διπλωματίας και στην προώθηση των ευρωπαϊκών ιδεωδών, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο που αμβλύνει τις διαφορές, προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων και τις συνέργειες μεταξύ χωρών και προάγει το όραμα, τους στόχους και τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις οικουμενικές αξίες του.

Έφεραν τα πλαστά χαρτονομίσματα που «έριξαν» στην αγορά της Λεμεσού μέσω διαδικτύου. Καταζητείται και δεύτερος

Εξελίξεις στην υπόθεση... Πήγαν να ξεγελάσουν ιδιοκτήτες περιπτέρων - Ομολόγησε 20χρονος που τελεί υπό κράτηση

15χρονος πίσω από το τιμόνι αρνήθηκε τον έλεγχο… Επεισοδιακή καταδίωξη με συγκρούσεις και επικίνδυνη οδήγηση

Στο όχημα επέβαιναν άλλοι δύο ανήλικοι - Οδηγούσε σε αντίθετη κατεύθυνση, συγκρούστηκε σε νησίδα και όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

«Άγρια» καταδίωξη πριν τον εντοπισμό ποσότητας ναρκωτικών στη Λάρνακα. Χειροπέδες και σε 31χρονη

Συγκρούστηκε με τρία περιπολικά ο 39χρονος οδηγός του οχήματος - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό - Η έρευνα στην οικία 32χρονου #cyprustimes
gallery

Κρίστιαν Έρικσεν: Ξένα ΜΜΕ κάνουν λόγο για «θαύμα»… Η προειδοποίηση για την εξάντληση από τα συνεχή ματς (pics)

Παγκόσμιο σοκ... Το θαύμα και το καμπανάκι για την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών - Δείτε δημοσιεύματα #cyprustimes

MC MEDIA NETWORK

«Ο Έρικσεν πέθανε και επανήλθε. Δύσκολο να ξαναπαίξει»

Ο καθηγητής καρδιολογίας Σαντζέι Σάρμα, που είχε συνεργαστεί με τον Κρίστιαν Έρικσεν στην Τότεναμ, μίλησε για την κατάστασή του κι εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη...

Άντρεα Νικολάου-Παναγή: Ποζάρει με bridal lingerie στο Ντουμπάι (pics)

Οι υπέροχες φωτογραφίες με λευκό lingerie set Πολλά είναι τα ζευγάρια που αναγκάστηκαν να αναβάλουν ξανά το γάμο τους λόγω της πανδημίας. Ανάμεσά τους ο Κωνσταντίνος...

Ελευθερία Ελευθερίου: Πήγε στο σπίτι της Μαριαλένας Ρουμελιώτη (Photo)

Συναντήθηκε με την οικογένεια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη η Κύπρια τραγουδίστρια και πρώην παίκτρια του «Survivor 4» Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και η Ελευθερία Ελευθερίου μπορεί αρχικά...

MC MEDIA NETWORK

«Ο Έρικσεν πέθανε και επανήλθε. Δύσκολο να ξαναπαίξει»

Ο καθηγητής καρδιολογίας Σαντζέι Σάρμα, που είχε συνεργαστεί με τον Κρίστιαν Έρικσεν στην Τότεναμ, μίλησε για την κατάστασή του κι εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη...

Άντρεα Νικολάου-Παναγή: Ποζάρει με bridal lingerie στο Ντουμπάι (pics)

Οι υπέροχες φωτογραφίες με λευκό lingerie set Πολλά είναι τα ζευγάρια που αναγκάστηκαν να αναβάλουν ξανά το γάμο τους λόγω της πανδημίας. Ανάμεσά τους ο Κωνσταντίνος...

Ελευθερία Ελευθερίου: Πήγε στο σπίτι της Μαριαλένας Ρουμελιώτη (Photo)

Συναντήθηκε με την οικογένεια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη η Κύπρια τραγουδίστρια και πρώην παίκτρια του «Survivor 4» Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και η Ελευθερία Ελευθερίου μπορεί αρχικά...

Lifestyle

ΣΤΟΙΧΗΜΑ/ Αγγλία και Ολλανδία με COMBO

Το MrBet σας βοηθάει να πάτε ταμείο με καθημερινές προβλέψεις από την τελική φάση του EURO 2020! Αγγλία – Κροατία Γήπεδο: «Wembley Stadium» Λονδίνο Ώρα: 16:00 Όμιλος: Δ Οι...

Lifestyle

«Ο Έρικσεν πέθανε και επανήλθε. Δύσκολο να ξαναπαίξει»

Ο καθηγητής καρδιολογίας Σαντζέι Σάρμα, που είχε συνεργαστεί με τον Κρίστιαν Έρικσεν στην Τότεναμ, μίλησε για την κατάστασή του κι εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη...

Έφεραν τα πλαστά χαρτονομίσματα που «έριξαν» στην αγορά της Λεμεσού μέσω διαδικτύου. Καταζητείται και δεύτερος

Εξελίξεις στην υπόθεση... Πήγαν να ξεγελάσουν ιδιοκτήτες περιπτέρων - Ομολόγησε 20χρονος που τελεί υπό κράτηση

Advertorials