!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 15, 2021 Friday 20:13:32

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Τσουχτερά πρόστιμα σε εταιρίες και Δήμο για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Καταδίκες και χρηματικές «καμπάνες» σε εταιρίες και Δήμο Λεμεσού για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία – Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη του – Οι αποφάσεις των δικαστηρίων σε 3 πόλεις

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Καταδίκη για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εντός του 2020

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδότη, που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε μέσα στο 2020 τα ακόλουθο νομικό πρόσωπο:

Την εταιρεία «ZEMCOCONSTRUCTIONLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €5.000, για την πιο κάτω παράβαση, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που έθεσε σε κίνδυνο πρόσωπα που διέρχονταν από την περιοχή του εργοταξίου:

Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από τις δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά την απομόνωση του χώρου του εργοταξίου περιλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων αποθήκευσης υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου και της περιμέτρου του εργοταξίου, μέσω ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης και κατάλληλης περίφραξης επαρκούς αντοχής και ύψους τουλάχιστον 1.80m ή μέσω άλλων αποτελεσματικών μέσων για την αποτροπή εισόδου σε αυτό προσώπων χωρίς σχετική άδεια ή εξουσία.

Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εντός του 2020

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών, που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε μέσα στο 2020 τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

Την εταιρεία «L.E. UNI – SCRAPLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής μετάλλων, σε συνολικό πρόστιμο €5.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτουμένων Νόμων και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της:

(α) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλων κανόνων κυκλοφορίας και λήψης των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων ώστε να αποφεύγεται η παρουσία πεζών εργοδοτουμένων στη ζώνη εργασίας αυτοκινούμενων εξοπλισμών εργασίας.

(β) Παράλειψη διάθεσης της γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά αυτών που αφορούσαν τη συλλογή των διαφόρων μετάλλων σε σκυβαλότοπο καθώς και τη διακίνηση/μετακίνηση των εργαζομένων της στον εν λόγω χώρο.

(γ) Παράλειψη να ασφαλιστεί με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης τους για ατυχήματα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό της.

Τον Δήμο Λεμεσού σε συνολικό πρόστιμο €5.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη, καθόσον ήταν ευλόγως εφικτό, λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή κατάλληλων κανόνων κυκλοφορίας και λήψης οργανωτικών μέτρων για τη διακίνηση διαφόρων αυτοκινούμενων εξοπλισμών εντός  σκυβαλότοπου.

(β) Παράλειψη διάθεσης κατάλληλης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων που αφορούσαν την ταυτόχρονη διακίνηση αυτοκινούμενων εξοπλισμών και πεζών προσώπων εντός σκυβαλότοπου.

(γ) Παράλειψη εγκατάστασης σε ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, κατάλληλου ηχητικού ή/και οπτικού προειδοποιητικού σήματος το οποίο να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία πριν τη κίνηση του μηχανήματος με όπισθια ταχύτητα.

Καταδίκη για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εντός του 2020

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδότη, που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2020 το ακόλουθο νομικό πρόσωπο:

Την εταιρεία «M.M. MELFICACONSTRUCTIONLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €1.300, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων Κανονισμών) και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη πληροφόρησης αμέσως, με τον πιο γρήγορο και πρακτικό τρόπο, του αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε εργοδοτούμενό της κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

(β) Παράλειψη τοποθέτησης στερεού κιγκλιδώματος στα ικριώματα, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος 2-4 περίπου μέτρων.

Καταδίκες και χρηματικές «καμπάνες» σε εταιρίες και Δήμο Λεμεσού για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία – Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη του – Οι αποφάσεις των δικαστηρίων σε 3 πόλεις

Καταδίκη για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εντός του 2020

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδότη, που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε μέσα στο 2020 τα ακόλουθο νομικό πρόσωπο:

Την εταιρεία «ZEMCOCONSTRUCTIONLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €5.000, για την πιο κάτω παράβαση, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που έθεσε σε κίνδυνο πρόσωπα που διέρχονταν από την περιοχή του εργοταξίου:

Παράλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από τις δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά την απομόνωση του χώρου του εργοταξίου περιλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων αποθήκευσης υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου και της περιμέτρου του εργοταξίου, μέσω ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης και κατάλληλης περίφραξης επαρκούς αντοχής και ύψους τουλάχιστον 1.80m ή μέσω άλλων αποτελεσματικών μέσων για την αποτροπή εισόδου σε αυτό προσώπων χωρίς σχετική άδεια ή εξουσία.

Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εντός του 2020

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδοτών, που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού καταδίκασε μέσα στο 2020 τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

Την εταιρεία «L.E. UNI – SCRAPLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής μετάλλων, σε συνολικό πρόστιμο €5.500, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτουμένων Νόμων και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της:

(α) Παράλειψη εφαρμογής κατάλληλων κανόνων κυκλοφορίας και λήψης των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων ώστε να αποφεύγεται η παρουσία πεζών εργοδοτουμένων στη ζώνη εργασίας αυτοκινούμενων εξοπλισμών εργασίας.

(β) Παράλειψη διάθεσης της γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων και ειδικά αυτών που αφορούσαν τη συλλογή των διαφόρων μετάλλων σε σκυβαλότοπο καθώς και τη διακίνηση/μετακίνηση των εργαζομένων της στον εν λόγω χώρο.

(γ) Παράλειψη να ασφαλιστεί με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης τους για ατυχήματα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό της.

Τον Δήμο Λεμεσού σε συνολικό πρόστιμο €5.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου άλλης εταιρείας και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη, καθόσον ήταν ευλόγως εφικτό, λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή κατάλληλων κανόνων κυκλοφορίας και λήψης οργανωτικών μέτρων για τη διακίνηση διαφόρων αυτοκινούμενων εξοπλισμών εντός  σκυβαλότοπου.

(β) Παράλειψη διάθεσης κατάλληλης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων που αφορούσαν την ταυτόχρονη διακίνηση αυτοκινούμενων εξοπλισμών και πεζών προσώπων εντός σκυβαλότοπου.

(γ) Παράλειψη εγκατάστασης σε ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, κατάλληλου ηχητικού ή/και οπτικού προειδοποιητικού σήματος το οποίο να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία πριν τη κίνηση του μηχανήματος με όπισθια ταχύτητα.

Καταδίκη για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εντός του 2020

Μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη Εργοδότη, που παρέβηκε τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2020 το ακόλουθο νομικό πρόσωπο:

Την εταιρεία «M.M. MELFICACONSTRUCTIONLTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €1.300, για τις πιο κάτω παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων Κανονισμών) και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη πληροφόρησης αμέσως, με τον πιο γρήγορο και πρακτικό τρόπο, του αρμόδιου Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε εργοδοτούμενό της κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

(β) Παράλειψη τοποθέτησης στερεού κιγκλιδώματος στα ικριώματα, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο, που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μέτρων, ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από ύψος 2-4 περίπου μέτρων.

Άμεση ανάκληση των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας στα Βαρώσια, ζητά ο Ζ. Μπορέλ

Ο κ. Μπορέλ εκφράζει την αλληλεγγύη και την υποστήριξη της ΕΕ στην Κύπρο

Ο «χάρτης» των 139 θετικών rapid test… 57 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Η ανακοίνωση του Υπουργείου για τα νέα θετικά rapid test του τελευταίου 24ωρου – Οι επαρχίες με τα περισσότερα και το σύνολο των εξετάσεων 244...

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

gallery

Πρώτη online παρουσίαση βουλευτών από το ΔΗΚΟ (video)

Θα ακολουθήσουν, όλο το Φεβρουάριο, θεματικές διασκέψεις – podcasts, με τίτλο «Συζητώ online»

Νέο διάταγμα και διαφοροποιήσεις για άθληση εν μέσω lockdown

Νέο διάταγμα Υπουργού Υγείας - Διαφοροποιήσεις για φυσική άσκηση εν μέσω lockdown Το διάταγμα για τα περιοριστικά μέτρα λόγω Covid, όπως αυτό έχει δημοσιοποιηθεί στην...

MC MEDIA NETWORK

VAR/Γκολ Μάε

Στις καθυστερήσεις του αγώνα της Ένωσης με την ΑΕΛ, ο Μάε σκόραρε αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ. Δείτε τι έδειξε το VAR στην πιο πάνω...

5 ατρόμητες δημοσιογράφοι που αξίζει να μάθεις την ιστορία τους

Μάχιμες ρεπόρτερ που πρέπει να γνωρίζεις Ο χώρος της δημοσιογραφίας, θεωρείται μέχρι και σήμερα, ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές γυναίκες, μάχιμες δημοσιογράφοι, που κατάφεραν -όσο...

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ΕΝΤΑΣΗ μετά τη λήξη στο Παραλίμνι

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ΕΝΤΑΣΗ μετά τη λήξη στο Παραλίμνι

Άγριο κράξιμο της Λένα Μαντά για Αντρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου: «Είναι αχάριστοι»

Άγριο ξέσπασμα από τη Λένα Μαντά προς τους Κυπρίους ηθοποιούς Αντρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου Τι συνέβη και ξέσπασε; Στο web tv του «The caller» και...

MC MEDIA NETWORK

VAR/Γκολ Μάε

Στις καθυστερήσεις του αγώνα της Ένωσης με την ΑΕΛ, ο Μάε σκόραρε αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ. Δείτε τι έδειξε το VAR στην πιο πάνω...

5 ατρόμητες δημοσιογράφοι που αξίζει να μάθεις την ιστορία τους

Μάχιμες ρεπόρτερ που πρέπει να γνωρίζεις Ο χώρος της δημοσιογραφίας, θεωρείται μέχρι και σήμερα, ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές γυναίκες, μάχιμες δημοσιογράφοι, που κατάφεραν -όσο...

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ΕΝΤΑΣΗ μετά τη λήξη στο Παραλίμνι

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ΕΝΤΑΣΗ μετά τη λήξη στο Παραλίμνι

Άγριο κράξιμο της Λένα Μαντά για Αντρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου: «Είναι αχάριστοι»

Άγριο ξέσπασμα από τη Λένα Μαντά προς τους Κυπρίους ηθοποιούς Αντρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου Τι συνέβη και ξέσπασε; Στο web tv του «The caller» και...

Lifestyle

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ΕΝΤΑΣΗ μετά τη λήξη στο Παραλίμνι

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ΕΝΤΑΣΗ μετά τη λήξη στο Παραλίμνι

Lifestyle

ΣΟΥΠΕΡ ΕΝΩΣΗ λύγισε και την ΑΕΛ!/Χαμένα πέναλτι και πάθος στο Παραλίμνι

Φοβερό παιχνίδι με χαμένα πέναλτι για τις δυο ομάδες και αρκετό πάθος είχαμε στο Παραλίμνι μεταξύ της Ένωσης και της ΑΕΛ. Ο Μαϊσουράντζε έκανε το...

VAR/Γκολ Μάε

Στις καθυστερήσεις του αγώνα της Ένωσης με την ΑΕΛ, ο Μάε σκόραρε αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ. Δείτε τι έδειξε το VAR στην πιο πάνω...

Άμεση ανάκληση των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας στα Βαρώσια, ζητά ο Ζ. Μπορέλ

Ο κ. Μπορέλ εκφράζει την αλληλεγγύη και την υποστήριξη της ΕΕ στην Κύπρο

244 νέα κρούσματα στην Κύπρο

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων και θετικών rapid test από το Υπουργείο Υγείας – Ενημέρωση και για την κατάσταση των νοσηλευόμενων με Covid –...

Advertorials