MC MEDIA NETWORK

Οκτώβριος 19, 2019 Σάββατο 07:43:49

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Το πρόγραμμα SmartPV υποψήφιο για τα «βραβεία LIFE 2019»

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και το Ερευνητικό Κέντρο Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Κύπρου (FOSS) είναι υπερήφανοι που ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πρόγραμμα SmartPV έχει επιλεγεί ως ένα από τα 15 φιναλίστ προγράμματα για τα Βραβεία LIFE 2019 στην κατηγορία «Δράση για το Κλίμα»!

Το ερευνητικό πρόγραμμα SmartPV (Smart net metering for promotion and costefficient gridintegration of PV technology in Cyprus – Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κύπρου”) ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και είναι ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο που εστίαζε στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών μέσω μιας έξυπνης μεθόδου Συμψηφισμού Μετρήσεων και την εφαρμογή δυναμικής διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας ωφελώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των προμηθευτών ενέργειας. Το ερευνητικό αυτό έργο συντονίστηκε από το Ερευνητικό Κέντρο Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Κύπρου (FOSS) σε συνεργασία με όλους τους βασικούς ενεργειακούς παράγοντες της Κύπρου, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), το Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) και η Deloitte. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE+ Πολιτική Περιβάλλοντος και Διακυβέρνηση) και είχε συνολικό προϋπολογισμό €1,219,838.

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στο να αναδείξει το αντίκτυπο της εφαρμογής του έξυπνου Συμψηφισμού Μετρήσεων στη κοστολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, τις ενεργειακές συμπεριφορές των παραγαναλωτών καθώς και τις συνέπειες κόστους-οφέλους για τους λειτουργούς και ιδιοκτήτες των δικτύων ενέργειας. Προς στήριξη αυτού του έργου, έχουν επιλεγεί 300 παραγαναλωτές (prosumers)  από ολόκληρη την Κύπρο και η ενεργειακή τους συμπεριφορά παρακολουθήθηκε μέσω έξυπνων μετρητών. Βάσει των ενεργειακών δεδομένων που συλλέχθηκαν, αναπτύχθηκε μια δυναμική διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ και τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε μια χρονικά μεταβαλλόμενη διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Μεταξύ των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από το πρόγραμμα, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις έξυπνες ιδέες διαχείρισης της ενεργειακής ζήτησης καθώς και η δημιουργία ενός λογισμικού για την ανάπτυξη κοστοστρεφής διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνει υπόψη την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα και που κατ’ επέκταση τροποποιεί το συνολικό προφίλ της ηλεκτρικής ζήτησης. Επιπλέον, το πιλοτικό δίκτυο που αναπτύχθηκε όπως και η πολύτιμη μεγάλη βάση ενεργειακών δεδομένων μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση νέων ενεργειακών πολιτικών, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς στα πλαίσια νέων καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.

Η τελετή απονομής των βραβείων LIFE θα πραγματοποιηθεί εντός της «Πράσινης Εβδομάδας 2019» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συγκεκριμένα την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Bluepoint στις Βρυξέλλες. Η Κριτική Επιτροπή θα ανακοινώσει το νικητή κατά τη διάρκεια της τελετής ενώ όλοι οι φιναλίστ θα βραβευτούν. Επιπλέον, οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τους νικητές τους μεταξύ εννέα υποψηφίων που θα έχουν επιλεγεί από τα εθνικά σημεία επαφής του LIFE. Το πρόγραμμα με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα λάβει το «Βραβείο του Πολίτη». Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη ψηφοφορία ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://foss.ucy.ac.cy/lifeawards/

Ο συντονιστής του προγράμματος SmartPV (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και οι εταίροι θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους καταναλωτές που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου και να τους διαβεβαιώσουμε ότι μαζί μπορούμε να εργαστούμε για την ανάπτυξη καλύτερων ενεργειακών πολιτικών και πρακτικών στο νησί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του έργου Δρ. Γιώργο Ε. Γεωργίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, τηλ. 22892272, email: geg@ucy.ac.cy

Ιστοσελίδα του προγράμματος: www.smartpvproject.eu

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης:

https://twitter.com/SmartPV_Project
www.facebook.com/smartpvproject
www.linkedin.com/groups?home=&gid=6512391&trk=anet_ug_hm

 

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και το Ερευνητικό Κέντρο Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Κύπρου (FOSS) είναι υπερήφανοι που ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πρόγραμμα SmartPV έχει επιλεγεί ως ένα από τα 15 φιναλίστ προγράμματα για τα Βραβεία LIFE 2019 στην κατηγορία «Δράση για το Κλίμα»!

Το ερευνητικό πρόγραμμα SmartPV (Smart net metering for promotion and costefficient gridintegration of PV technology in Cyprus – Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κύπρου”) ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και είναι ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο που εστίαζε στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών μέσω μιας έξυπνης μεθόδου Συμψηφισμού Μετρήσεων και την εφαρμογή δυναμικής διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας ωφελώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των προμηθευτών ενέργειας. Το ερευνητικό αυτό έργο συντονίστηκε από το Ερευνητικό Κέντρο Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Κύπρου (FOSS) σε συνεργασία με όλους τους βασικούς ενεργειακούς παράγοντες της Κύπρου, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), το Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) και η Deloitte. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE+ Πολιτική Περιβάλλοντος και Διακυβέρνηση) και είχε συνολικό προϋπολογισμό €1,219,838.

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στο να αναδείξει το αντίκτυπο της εφαρμογής του έξυπνου Συμψηφισμού Μετρήσεων στη κοστολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, τις ενεργειακές συμπεριφορές των παραγαναλωτών καθώς και τις συνέπειες κόστους-οφέλους για τους λειτουργούς και ιδιοκτήτες των δικτύων ενέργειας. Προς στήριξη αυτού του έργου, έχουν επιλεγεί 300 παραγαναλωτές (prosumers)  από ολόκληρη την Κύπρο και η ενεργειακή τους συμπεριφορά παρακολουθήθηκε μέσω έξυπνων μετρητών. Βάσει των ενεργειακών δεδομένων που συλλέχθηκαν, αναπτύχθηκε μια δυναμική διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ και τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε μια χρονικά μεταβαλλόμενη διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Μεταξύ των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από το πρόγραμμα, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις έξυπνες ιδέες διαχείρισης της ενεργειακής ζήτησης καθώς και η δημιουργία ενός λογισμικού για την ανάπτυξη κοστοστρεφής διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνει υπόψη την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα και που κατ’ επέκταση τροποποιεί το συνολικό προφίλ της ηλεκτρικής ζήτησης. Επιπλέον, το πιλοτικό δίκτυο που αναπτύχθηκε όπως και η πολύτιμη μεγάλη βάση ενεργειακών δεδομένων μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση νέων ενεργειακών πολιτικών, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς στα πλαίσια νέων καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.

Η τελετή απονομής των βραβείων LIFE θα πραγματοποιηθεί εντός της «Πράσινης Εβδομάδας 2019» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συγκεκριμένα την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Bluepoint στις Βρυξέλλες. Η Κριτική Επιτροπή θα ανακοινώσει το νικητή κατά τη διάρκεια της τελετής ενώ όλοι οι φιναλίστ θα βραβευτούν. Επιπλέον, οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τους νικητές τους μεταξύ εννέα υποψηφίων που θα έχουν επιλεγεί από τα εθνικά σημεία επαφής του LIFE. Το πρόγραμμα με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα λάβει το «Βραβείο του Πολίτη». Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη ψηφοφορία ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://foss.ucy.ac.cy/lifeawards/

Ο συντονιστής του προγράμματος SmartPV (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και οι εταίροι θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους καταναλωτές που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου και να τους διαβεβαιώσουμε ότι μαζί μπορούμε να εργαστούμε για την ανάπτυξη καλύτερων ενεργειακών πολιτικών και πρακτικών στο νησί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του έργου Δρ. Γιώργο Ε. Γεωργίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, τηλ. 22892272, email: geg@ucy.ac.cy

Ιστοσελίδα του προγράμματος: www.smartpvproject.eu

Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης:

https://twitter.com/SmartPV_Project
www.facebook.com/smartpvproject
www.linkedin.com/groups?home=&gid=6512391&trk=anet_ug_hm

 

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16 μήνες μετά συνελήφθη ο Σάκκος… Με cafe στο Άμστερνταμ

Καταζητείτο για τη θανατηφόρα δόση στον 18χρονο Ασίκη... Εντός 10 ημερών πρέπει να εκδοθεί στην Κύπρο
gallery

Θλίψη στη Λεμεσό… Πάλεψε γενναία με τη λευχαιμία. Δεν τα κατάφερε η 26χρονη Έλενα (pics)

Άφησε την τελευταία της πνοή λόγω επιπλοκών που παρουσιάστηκαν στη μεταμόσχευση. Είχαν γίνει μεγάλες προσπάθειες για εξεύρεση συμβατού δότη

Top Stories

gallery

Το αδιαχώρητο στο παλιό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Κατά δεκάδες για το εμβόλιο γρίπης (pics)

Άρχισε σήμερα ο εμβολιασμός για γρίπη... Εξαντλούνται σιγά-σιγά τα εμβόλια

Η CT δημοσιεύει εικόνες από το σπίτι του άτυχου Στυλιανού. Έκκληση για βοήθεια. «Για να επιστρέψουν τα αδέλφια του…» (pics)

Τι αναφέρει ο θείος του Στυλιανού στη Cyprus Times και τι χρειάζεται η οικογένεια – Πως απαντά το Γραφείο Ευημερίας

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου πολυκατοικίας στην Πάφο. Κρίσιμη η κατάσταση της

Η σκηνή έχει αποκλεισθεί και με το φως της ημέρας θα γίνουν εξετάσεις από την Αστυνομία.

Εγκαινιάστηκε ο νέος δρόμος προσπέλασης προς Μένικο

Έχει μήκος τρία χιλιόμετρα και η κατασκευή του κόστισε 3,3 εκατομμύρια ευρώ

Κινήσεις Κικίλια ώστε να δοθεί λύση για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Διαβεβαιώσεις του Έλληνα Υυπουργού Υγείας ότι θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για την εισβολή στο προξενείο της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ζήτησαν και πήραν την νόμιμη αναβολή που δικαιούνται από τον νόμο

Blod: Ο πιο περίεργος ζωικός οργανισμός που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα

Το Ζωολογικό Πάρκο του Παρισιού παρουσίασε έναν νέο μυστηριώδη οργανισμό

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου πολυκατοικίας στην Πάφο. Κρίσιμη η κατάσταση της

Η σκηνή έχει αποκλεισθεί και με το φως της ημέρας θα γίνουν εξετάσεις από την Αστυνομία.

Εγκαινιάστηκε ο νέος δρόμος προσπέλασης προς Μένικο

Έχει μήκος τρία χιλιόμετρα και η κατασκευή του κόστισε 3,3 εκατομμύρια ευρώ

Κινήσεις Κικίλια ώστε να δοθεί λύση για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Διαβεβαιώσεις του Έλληνα Υυπουργού Υγείας ότι θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για την εισβολή στο προξενείο της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ζήτησαν και πήραν την νόμιμη αναβολή που δικαιούνται από τον νόμο

Blod: Ο πιο περίεργος ζωικός οργανισμός που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα

Το Ζωολογικό Πάρκο του Παρισιού παρουσίασε έναν νέο μυστηριώδη οργανισμό

MC MEDIA NETWORK

ΝΣΟΥΕ/Φανέλα βασικού;

Ο Εμίλιο Νσούε επέστρεψε νωρίτερα από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ισημερινής Γουινέας, αγωνιστικά είναι έτοιμος, και  διεκδικεί με αξιώσεις θέση στην αρχική εντεκάδα...

MC MEDIA NETWORK

ΝΣΟΥΕ/Φανέλα βασικού;

Ο Εμίλιο Νσούε επέστρεψε νωρίτερα από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ισημερινής Γουινέας, αγωνιστικά είναι έτοιμος, και  διεκδικεί με αξιώσεις θέση στην αρχική εντεκάδα...

Lifestyle

Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου πολυκατοικίας στην Πάφο. Κρίσιμη η κατάσταση της

Η σκηνή έχει αποκλεισθεί και με το φως της ημέρας θα γίνουν εξετάσεις από την Αστυνομία.

Lifestyle

ΝΣΟΥΕ/Φανέλα βασικού;

Ο Εμίλιο Νσούε επέστρεψε νωρίτερα από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ισημερινής Γουινέας, αγωνιστικά είναι έτοιμος, και  διεκδικεί με αξιώσεις θέση στην αρχική εντεκάδα...

ΝΣΟΥΕ/Φανέλα βασικού;

Ο Εμίλιο Νσούε επέστρεψε νωρίτερα από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ισημερινής Γουινέας, αγωνιστικά είναι έτοιμος, και  διεκδικεί με αξιώσεις θέση στην αρχική εντεκάδα...

O Σόλσκιερ δεν ανησυχεί για την συνάντηση Πογκμπά-Ζιντάν

Χαλαρός είναι ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ σε ό,τι αφορά τον Πολ Πογκμπά και τις φήμες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τη φωτογραφία με τον...

Advertorials