!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

24 Νοεμβρίου, 2020 Τρίτη 16:37:44

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε στο 1.2% στην Κύπρο

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν 1,6%, μειωμένο από 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο και από 2,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στην Κύπρο, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 1,2%, μειωμένο από 2,0% το προηγούμενο τρίμηνο και 1,7% το ίδιο τρίμηνο του 2019. Στην Ελλάδα το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 0,3%, από 0,4% το πρώτο τρίμηνο και 0,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ήταν 1,3% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 1,7% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν 1,4% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 1,7% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκαν στην Τσεχία (5,4%), στο Βέλγιο (3,1%) και στην Αυστρία (2,6%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,3%), καθώς και στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (και 0,7%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε σε είκοσι πέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στη Βουλγαρία και αυξήθηκε στη Γαλλία (κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Μάλτα (-1,6), τη Γερμανία (-1,2), τη Λετονία και τις Κάτω Χώρες (και οι δύο -1,0).

Την ίδια ώρα, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 4,2% στη ζώνη του ευρώ, κατά 4,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και μειώθηκε κατά -8,6% στην Κύπρο και κατά -2,9% στην Ελλάδα, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο βασικές συνιστώσες του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και οι μη μισθολογικές δαπάνες. Στη ζώνη του ευρώ, το κόστος των μισθών ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 5,2% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 3,9% για τους μισθούς και + 3,1% για τη μη μισθολογική συνιστώσα. Στην ΕΕ, το κόστος των ωριαίων μισθών αυξήθηκε κατά + 5,3% και η μη μισθολογική συνιστώσα αυξήθηκε κατά + 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 4,1% και + 3,3% αντίστοιχα.

Τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, η αύξηση του ωριαίου κόστους των μισθών δείχνει ότι η μείωση του αριθμού των ωρών εργασίας, λόγω της κρίσης COVID-19, δεν αντισταθμίστηκε πλήρως από την αντίστοιχη μείωση των μισθών. Αυτή η αύξηση του ωριαίου κόστους των μισθών αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μέτρια αύξηση της μη μισθολογικής συνιστώσας, λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων και των επιδοτήσεων που εισήγαγαν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κρίση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 4,3% στην μη επιχειρηματική οικονομία και κατά 4,1% στην επιχειρηματική οικονομία: 4,4% στις υπηρεσίες, 3,8 % στη βιομηχανία και 2,8% στις κατασκευές.

Στην ΕΕ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 4,3% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία και κατά 4,0% στην επιχειρηματική οικονομία: 4,3% υπηρεσίες, 3,9% στη βιομηχανία και 2,3% στις κατασκευές. Στην ΕΕ, οι οικονομικές δραστηριότητες που κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις στο ωριαίο μισθολογικό κόστος, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ήταν:

ενότητα Ι – «Δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων» (+ 13,5%), ακολουθούμενη από
ενότητα R – «Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή» (+ 12,5%) και
τμήμα Η – «Μεταφορά και αποθήκευση» (+ 8,0%).

Οι τομείς με τις υψηλότερες μειώσεις στη μη μισθολογική συνιστώσα ήταν
ενότητα Ι – «Δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων» (-20,2%) και
ενότητα R – «Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή» (-15,2%).

Οι άλλες δραστηριότητες που κατέγραψαν μείωση για αυτό το στοιχείο ήταν:
τμήμα N – «Δραστηριότητες υπηρεσιών διοίκησης και υποστήριξης» (-5,0%),
τμήμα Ζ – «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο» (-3,7%) και
ενότητα ΣΤ – «Κατασκευές» (-1,3%).

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν 1,6%, μειωμένο από 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο και από 2,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 1,2%, μειωμένο από 2,0% το προηγούμενο τρίμηνο και 1,7% το ίδιο τρίμηνο του 2019. Στην Ελλάδα το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 0,3%, από 0,4% το πρώτο τρίμηνο και 0,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ήταν 1,3% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 1,7% στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν 1,4% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και 1,7% στις υπηρεσίες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκαν στην Τσεχία (5,4%), στο Βέλγιο (3,1%) και στην Αυστρία (2,6%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (0,3%), καθώς και στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (και 0,7%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε σε είκοσι πέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στη Βουλγαρία και αυξήθηκε στη Γαλλία (κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Μάλτα (-1,6), τη Γερμανία (-1,2), τη Λετονία και τις Κάτω Χώρες (και οι δύο -1,0).

Την ίδια ώρα, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 4,2% στη ζώνη του ευρώ, κατά 4,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και μειώθηκε κατά -8,6% στην Κύπρο και κατά -2,9% στην Ελλάδα, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο βασικές συνιστώσες του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και οι μη μισθολογικές δαπάνες. Στη ζώνη του ευρώ, το κόστος των μισθών ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 5,2% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 3,9% για τους μισθούς και + 3,1% για τη μη μισθολογική συνιστώσα. Στην ΕΕ, το κόστος των ωριαίων μισθών αυξήθηκε κατά + 5,3% και η μη μισθολογική συνιστώσα αυξήθηκε κατά + 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 4,1% και + 3,3% αντίστοιχα.

Τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, η αύξηση του ωριαίου κόστους των μισθών δείχνει ότι η μείωση του αριθμού των ωρών εργασίας, λόγω της κρίσης COVID-19, δεν αντισταθμίστηκε πλήρως από την αντίστοιχη μείωση των μισθών. Αυτή η αύξηση του ωριαίου κόστους των μισθών αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μέτρια αύξηση της μη μισθολογικής συνιστώσας, λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων και των επιδοτήσεων που εισήγαγαν οι κυβερνήσεις της ΕΕ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κρίση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 4,3% στην μη επιχειρηματική οικονομία και κατά 4,1% στην επιχειρηματική οικονομία: 4,4% στις υπηρεσίες, 3,8 % στη βιομηχανία και 2,8% στις κατασκευές.

Στην ΕΕ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 4,3% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία και κατά 4,0% στην επιχειρηματική οικονομία: 4,3% υπηρεσίες, 3,9% στη βιομηχανία και 2,3% στις κατασκευές. Στην ΕΕ, οι οικονομικές δραστηριότητες που κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις στο ωριαίο μισθολογικό κόστος, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ήταν:

ενότητα Ι – «Δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων» (+ 13,5%), ακολουθούμενη από
ενότητα R – «Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή» (+ 12,5%) και
τμήμα Η – «Μεταφορά και αποθήκευση» (+ 8,0%).

Οι τομείς με τις υψηλότερες μειώσεις στη μη μισθολογική συνιστώσα ήταν
ενότητα Ι – «Δραστηριότητες στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων» (-20,2%) και
ενότητα R – «Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή» (-15,2%).

Οι άλλες δραστηριότητες που κατέγραψαν μείωση για αυτό το στοιχείο ήταν:
τμήμα N – «Δραστηριότητες υπηρεσιών διοίκησης και υποστήριξης» (-5,0%),
τμήμα Ζ – «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο» (-3,7%) και
ενότητα ΣΤ – «Κατασκευές» (-1,3%).

Δρ.Πέτρου: «Δεν υπάρχει ακόμη το φάρμακο που να είναι ισχυρό έναντι του κορωνοϊού»

Tι αναφέρει για τον κορωνοϊό ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δρ. Χρίστος Πέτρου

Ο ΥΠΟΙΚ κατέθεσε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις

H Ερευνητική Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει αριθμό περιπτώσεων υψηλού κινδύνου κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων

8 χρόνια στο κελί 43χρονη που αποπειράθηκε να σκοτώσει την πεθερά της στην Λευκωσία

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών σε 43χρονη που πήγε να σκοτώσει την πεθερά της στην Έγκωμη Στο κελί για 8 χρόνια...

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Με το προηγούμενο καθεστώς οι διελεύσεις για τους κατοίκους Πύργου

Με αρνητικό τεστ PCR των τελευταίων 72 ωρών γίνονται οι διελεύσεις μέσω του οδοφράγματος Πύργου/Λιμνίτη

Βλέπουν τους συγγενείς τους από το τζάμι οι ηλικιωμένοι λόγω κορωνοϊού

Την περίοδο της πανδημίας οι αγκαλιές με τους δικούς τους είναι απαγορευμένες

Καταδίωξη κλοπιμαίου οχήματος μέρα-μεσημέρι στο κέντρο της Λεμεσού

Τους ακολουθούσε μέλος της αστυνομίας εκτός υπηρεσίας - «Βόλταραν» σε διάφορες περιοχές της πόλης… ανακόπηκαν σε κεντρική περιοχή

MC MEDIA NETWORK

MC MEDIA NETWORK

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials