MC MEDIA NETWORK

21 Ιανουαρίου, 2020 Τρίτη 04:41:09

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Το αναπτυξιακό όραμα του, για το 2021-2027, παρουσίασε ο Δήμος Λεμεσού

Με το ακρωνύμιο Ο.Λ.Α, δηλαδή Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη, ο Δήμος Λεμεσού ξεκινά τις διεργασίες για διαμόρφωση της πρότασης του για την περίοδο 2021-2027, η οποία θα του επιτρέψει να διεκδικήσει τα απαραίτητα κονδύλια, για μια αναπτυξιακή δυναμική που θα καλύψει τη μείζονα αστική περιοχή.


Σε διάσκεψη Τύπου, ο Δήμαρχος Νίκος Νικολαϊδης, ανέφερε πως, αυτή τη στιγμή, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου αφενός θα πρέπει να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν το στρατηγικό σχεδιασμό του 2014 και αφετέρου, να επεκτείνουν τις καλές πρακτικές, έτσι όπως αυτές υλοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές, στο σύνολο του δήμου και στον ευρύτερο αστικό χώρο της μείζονος Λεμεσού.

Ήδη, συνέχισε, ο Δήμος Λεμεσού προχωρά σε αναπτυξιακά έργα στις μεγάλες συνοικίες της πόλης, έργα τα οποία θα αρχίσουν να εκτελούνται εντός του έτους, ενώ ο στόχος για το 2027 είναι, αυτή η αναπτυξιακή δυναμική να καλύψει την μείζονα αστική περιοχή της Λεμεσού, και για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η συνεργασία και ο συντονισμός ενεργειών και με τους υπόλοιπους δήμους της Λεμεσού.

Υποδεικνύοντας ότι η επικαιροποίηση και επέκταση του στρατηγικού αναπτυξιακού προγραμματισμού πρέπει να κινείται εντός του πλαισίου που τίθεται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη νέα προγραμματική περίοδο, όσο και από τις εθνικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί, ο κ.Νικολαϊδης, σημείωσε πως, είναι σε αυτό το πλαίσιο που ο Δήμος προχωρά στην εκπόνηση του σχεδίου Ο.Λ.Α. 2021 – 2027, δηλαδή, της Ολοκληρωμένης Λεμεσιανής Ανάπτυξης.

“Το στρατηγικό σχέδιο για τη Λεμεσό του 2027, είναι ένα στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, το οποίο θα προνοεί τη διάχυση της ανάπτυξης μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και έργα σε όλες τις συνοικίες της πόλης καθώς και στον ευρύτερο αστικό χώρο της Λεμεσού”, συμπλήρωσε.

Η Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη, όπως είπε,  στοχεύει ώστε το 2027 η Λεμεσός να είναι μία έξυπνη, πράσινη πόλη, φιλική στους πολίτες, ελκυστική στις επιχειρήσεις που θα υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και θα επιβεβαιώνει το μητροπολιτικό της ρόλο.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής αυτής, όπως υπέδειξε ο Νίκος Νικολαϊδης, ο Δήμος ξεκινά άμεσα διαβουλεύσεις με τους Δήμους της μείζονος Λεμεσού και περί το τέλος Οκτωβρίου θα διαβουλευθεί με όλους τους στρατηγικούς εταίρους, ενώ περί το τέλος Νοεμβρίου θα γίνουν συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με οργανωμένα σύνολα και δημότες.

Στόχος, είπε, είναι  να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ενεργοί πολίτες στη διαδικασία εκπόνησης του στρατηγικού σχεδίου ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης της “Ο.Λ.Α 2021-2027” και αυτό να εμπλουτιστεί με νέες ιδέες και προτάσεις, ώστε, μέχρι τα τέλη του 2019, να έχει ολοκληρωθεί ο βασικός σχεδιασμός.

Ακολούθως, το 2020, ο Δήμος θα προχωρήσει στην εξεύρεση των πόρων για τη χρηματοδότηση των έργων, η οποία μπορεί γίνει με ποικίλους τρόπους, όπως κοινοτικά κονδύλια, κρατική χορηγία, δημοτικά έργα και εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Σημείωσε δε ότι, ο Δήμος Λεμεσού ήδη επεξεργάζεται μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν βάση διαβούλευσης, όπως προώθηση δράσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ολιστικής διαχειριστικής προσέγγισης για το αστικό περιβάλλον, προώθηση έξυπνων λύσεων για συλλογή, διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων, αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτηρίων, δημιουργία “έξυπνων” πάρκων, αντιπλημμυρικά έργα και διαχείριση ομβρίων υδάτων κ.α.

“Υπάρχει όραμα, έχουμε στόχους, έχουμε διάθεση για δουλειά και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλει η Λεμεσός, γιατί πλέον, η ανάπτυξη μιας πόλης δεν μπορεί να κινείται σε αποφάσεις που δεν στηρίζονται σε απόλυτη τεχνοκρατική τεκμηρίωση”, ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο ο προγραμματισμός αυτός μπορεί να εκληφθεί και ως πρόθεση επαναδιεκδίκησης της δημαρχίας Λεμεσού, ο Νίκος Νικολαϊδης ανέφερε “έτερον εκάτερον” και πως , “οι δημοτικές αρχές πρέπει να σχεδιάζουν, όχι εις βάθος της δικής τους θητείας, για να κόψουν κορδέλες, αλλά εις βάθος χρόνου, κι ας έρθουν άλλοι Δήμαρχοι και δημοτικά συμβούλια που θα ολοκληρώσουν και θα επεκτείνουν αυτό το έργο”.

” Η κάθε δημοτική αρχή πρέπει να κτίζει πάνω στην προηγούμενη, χωρίς κανένας να θεωρεί ότι είναι ιδιοκτησία του. Προσθέτουμε στη δουλειά των προηγούμενων και αυτό είναι που έχει αναδείξει τη Λεμεσό σε αυτό που είναι σήμερα”, συμπλήρωσε.

Σε σχέση με το κατά πόσο λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι προωθείται η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συνένωση Δήμων, ανέφερε πως “αυτό είναι στο μυαλό μας και βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία και κατευθυντήριες γραμμές της νέας προγραμματικής περιόδου, είναι η ευρύτερη συνεργασία”.

Ο Δήμος Λεμεσού, υπέδειξε, θα εξακολουθήσει να είναι ο μεγάλος μητροπολιτικός Δήμος και όπως σημείωσε, ” είμαστε ανοικτοί και διατεθειμένοι να συνενωθούμε με οποιονδήποτε Δήμο της Μείζονος Λεμεσού και με οποιανδήποτε κοινότητα, στη βάση κάποιων αρχών, οι οποίες θα προδιαγράφουν κάποια κριτήρια πολεοδομικά, αναπτυξιακά, κοινωνικό-οικονομικά”.

Τόνισε δε ότι η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται να γίνει, καθώς ζούμε σε μια εποχή όπου οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, σε όλο τον κόσμο, αναλαμβάνουν σοβαρές ευθύνες σε ότι αφορά στη ζωή των πολιτών.

” Άρα πρέπει να δοθούν αυτές οι αρμοδιότητες στους Δήμους που να μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτόν τον ρόλο”, είπε ο Δήμαρχος Λεμεσού, εκφράζοντας τη θέση ότι,  αν δεν τα καταφέρουμε σε αυτή τη  θετική συγκυρία, “η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα οδηγηθεί στις ελληνικές καλένδες”.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς του Δήμου και το δημοτικό συμβούλιο, σημειώνοντας ότι ” στα μεγάλα θέματα της Λεμεσού κινείται με ομόφωνες αποφάσεις, έχοντας πάνω από όλα το καλό της πόλης”.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Με το ακρωνύμιο Ο.Λ.Α, δηλαδή Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη, ο Δήμος Λεμεσού ξεκινά τις διεργασίες για διαμόρφωση της πρότασης του για την περίοδο 2021-2027, η οποία θα του επιτρέψει να διεκδικήσει τα απαραίτητα κονδύλια, για μια αναπτυξιακή δυναμική που θα καλύψει τη μείζονα αστική περιοχή.


Σε διάσκεψη Τύπου, ο Δήμαρχος Νίκος Νικολαϊδης, ανέφερε πως, αυτή τη στιγμή, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου αφενός θα πρέπει να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν το στρατηγικό σχεδιασμό του 2014 και αφετέρου, να επεκτείνουν τις καλές πρακτικές, έτσι όπως αυτές υλοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές, στο σύνολο του δήμου και στον ευρύτερο αστικό χώρο της μείζονος Λεμεσού.

Ήδη, συνέχισε, ο Δήμος Λεμεσού προχωρά σε αναπτυξιακά έργα στις μεγάλες συνοικίες της πόλης, έργα τα οποία θα αρχίσουν να εκτελούνται εντός του έτους, ενώ ο στόχος για το 2027 είναι, αυτή η αναπτυξιακή δυναμική να καλύψει την μείζονα αστική περιοχή της Λεμεσού, και για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η συνεργασία και ο συντονισμός ενεργειών και με τους υπόλοιπους δήμους της Λεμεσού.

Υποδεικνύοντας ότι η επικαιροποίηση και επέκταση του στρατηγικού αναπτυξιακού προγραμματισμού πρέπει να κινείται εντός του πλαισίου που τίθεται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη νέα προγραμματική περίοδο, όσο και από τις εθνικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί, ο κ.Νικολαϊδης, σημείωσε πως, είναι σε αυτό το πλαίσιο που ο Δήμος προχωρά στην εκπόνηση του σχεδίου Ο.Λ.Α. 2021 – 2027, δηλαδή, της Ολοκληρωμένης Λεμεσιανής Ανάπτυξης.

“Το στρατηγικό σχέδιο για τη Λεμεσό του 2027, είναι ένα στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, το οποίο θα προνοεί τη διάχυση της ανάπτυξης μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και έργα σε όλες τις συνοικίες της πόλης καθώς και στον ευρύτερο αστικό χώρο της Λεμεσού”, συμπλήρωσε.

Η Ολοκληρωμένη Λεμεσιανή Ανάπτυξη, όπως είπε,  στοχεύει ώστε το 2027 η Λεμεσός να είναι μία έξυπνη, πράσινη πόλη, φιλική στους πολίτες, ελκυστική στις επιχειρήσεις που θα υποστηρίζει την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και θα επιβεβαιώνει το μητροπολιτικό της ρόλο.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής αυτής, όπως υπέδειξε ο Νίκος Νικολαϊδης, ο Δήμος ξεκινά άμεσα διαβουλεύσεις με τους Δήμους της μείζονος Λεμεσού και περί το τέλος Οκτωβρίου θα διαβουλευθεί με όλους τους στρατηγικούς εταίρους, ενώ περί το τέλος Νοεμβρίου θα γίνουν συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με οργανωμένα σύνολα και δημότες.

Στόχος, είπε, είναι  να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ενεργοί πολίτες στη διαδικασία εκπόνησης του στρατηγικού σχεδίου ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης της “Ο.Λ.Α 2021-2027” και αυτό να εμπλουτιστεί με νέες ιδέες και προτάσεις, ώστε, μέχρι τα τέλη του 2019, να έχει ολοκληρωθεί ο βασικός σχεδιασμός.

Ακολούθως, το 2020, ο Δήμος θα προχωρήσει στην εξεύρεση των πόρων για τη χρηματοδότηση των έργων, η οποία μπορεί γίνει με ποικίλους τρόπους, όπως κοινοτικά κονδύλια, κρατική χορηγία, δημοτικά έργα και εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Σημείωσε δε ότι, ο Δήμος Λεμεσού ήδη επεξεργάζεται μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν βάση διαβούλευσης, όπως προώθηση δράσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ολιστικής διαχειριστικής προσέγγισης για το αστικό περιβάλλον, προώθηση έξυπνων λύσεων για συλλογή, διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων, αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτηρίων, δημιουργία “έξυπνων” πάρκων, αντιπλημμυρικά έργα και διαχείριση ομβρίων υδάτων κ.α.

“Υπάρχει όραμα, έχουμε στόχους, έχουμε διάθεση για δουλειά και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλει η Λεμεσός, γιατί πλέον, η ανάπτυξη μιας πόλης δεν μπορεί να κινείται σε αποφάσεις που δεν στηρίζονται σε απόλυτη τεχνοκρατική τεκμηρίωση”, ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο ο προγραμματισμός αυτός μπορεί να εκληφθεί και ως πρόθεση επαναδιεκδίκησης της δημαρχίας Λεμεσού, ο Νίκος Νικολαϊδης ανέφερε “έτερον εκάτερον” και πως , “οι δημοτικές αρχές πρέπει να σχεδιάζουν, όχι εις βάθος της δικής τους θητείας, για να κόψουν κορδέλες, αλλά εις βάθος χρόνου, κι ας έρθουν άλλοι Δήμαρχοι και δημοτικά συμβούλια που θα ολοκληρώσουν και θα επεκτείνουν αυτό το έργο”.

” Η κάθε δημοτική αρχή πρέπει να κτίζει πάνω στην προηγούμενη, χωρίς κανένας να θεωρεί ότι είναι ιδιοκτησία του. Προσθέτουμε στη δουλειά των προηγούμενων και αυτό είναι που έχει αναδείξει τη Λεμεσό σε αυτό που είναι σήμερα”, συμπλήρωσε.

Σε σχέση με το κατά πόσο λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι προωθείται η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συνένωση Δήμων, ανέφερε πως “αυτό είναι στο μυαλό μας και βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία και κατευθυντήριες γραμμές της νέας προγραμματικής περιόδου, είναι η ευρύτερη συνεργασία”.

Ο Δήμος Λεμεσού, υπέδειξε, θα εξακολουθήσει να είναι ο μεγάλος μητροπολιτικός Δήμος και όπως σημείωσε, ” είμαστε ανοικτοί και διατεθειμένοι να συνενωθούμε με οποιονδήποτε Δήμο της Μείζονος Λεμεσού και με οποιανδήποτε κοινότητα, στη βάση κάποιων αρχών, οι οποίες θα προδιαγράφουν κάποια κριτήρια πολεοδομικά, αναπτυξιακά, κοινωνικό-οικονομικά”.

Τόνισε δε ότι η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται να γίνει, καθώς ζούμε σε μια εποχή όπου οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, σε όλο τον κόσμο, αναλαμβάνουν σοβαρές ευθύνες σε ότι αφορά στη ζωή των πολιτών.

” Άρα πρέπει να δοθούν αυτές οι αρμοδιότητες στους Δήμους που να μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτόν τον ρόλο”, είπε ο Δήμαρχος Λεμεσού, εκφράζοντας τη θέση ότι,  αν δεν τα καταφέρουμε σε αυτή τη  θετική συγκυρία, “η Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα οδηγηθεί στις ελληνικές καλένδες”.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς του Δήμου και το δημοτικό συμβούλιο, σημειώνοντας ότι ” στα μεγάλα θέματα της Λεμεσού κινείται με ομόφωνες αποφάσεις, έχοντας πάνω από όλα το καλό της πόλης”.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Βρήκαν μαχαίρι στον κάλαθο… Πιστεύουν ότι με αυτό τη σκότωσε. Αυτός καταζητείται (pics)

Δείτε φωτογραφία του 42χρονου που καταζητείται για το άγριο φονικό της Πάφου
gallery

Ήταν και τα παιδιά σπίτι την ώρα του φονικού… Προσπάθησε μόνη της να σταματήσει την αιμορραγία η άτυχη μητέρα (pics)

Ανθρωποκυνηγητό στην Πάφο για εντοπισμό και σύλληψη του δράστη του στυγερού εγκλήματος. Πότε τοποθετείται χρονικά η δολοφονία. Όλες οι πληροφορίες

Top Stories

gallery

Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα… Τα μέτρα που λαμβάνονται για πάταξη της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο (video)

Σύσκεψη μίας ώρας με το ποδόσφαιρο στο επίκεντρο - Στη σκιά των όσων προκαλούν τριγμούς στο οικοδόμημα του κυπριακού ποδοσφαίρου Στο επίκεντρο της κρίσιμης σύσκεψης...

Ανακρίθηκε και 2ος ποδοσφαιριστής για τα στημένα… Στο επίκεντρο οι ενέργειες του στον επίμαχο αγώνα

Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αρχηγείου για τους στημένους αγώνες... Όλες οι εξελίξεις
gallery

ΤΩΡΑ: Φονικό στην Πάφο. Γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της (pics)

Οι πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία... Προς την κατεύθυνση του άντρα της οι πρώτες έρευνες της Αστυνομίας

Διαβάστε Επίσης

gallery

Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα… Τα μέτρα που λαμβάνονται για πάταξη της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο (video)

Σύσκεψη μίας ώρας με το ποδόσφαιρο στο επίκεντρο - Στη σκιά των όσων προκαλούν τριγμούς στο οικοδόμημα του κυπριακού ποδοσφαίρου Στο επίκεντρο της κρίσιμης σύσκεψης...

Ανακρίθηκε και 2ος ποδοσφαιριστής για τα στημένα… Στο επίκεντρο οι ενέργειες του στον επίμαχο αγώνα

Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αρχηγείου για τους στημένους αγώνες... Όλες οι εξελίξεις
gallery

ΤΩΡΑ: Φονικό στην Πάφο. Γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της (pics)

Οι πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία... Προς την κατεύθυνση του άντρα της οι πρώτες έρευνες της Αστυνομίας

Στο εδώλιο έξι κατηγορούμενοι για τον θάνατό του Ζακ Κωστόπουλος

Παραπέμπονται σε δίκη ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, ο μεσίτης και τέσσερις αστυνομικοί που είχαν σπεύσει στο σημείο

Νομοσχέδιο για τις συνταγματικές αλλαγές κατέθεσε ο Πούτιν. Ενισχυμένες οι εξουσίες του προέδρου

Ο Πούτιν προτείνει να θεσπισθεί το δικαίωμα του προέδρου να διαμορφώνει το Κρατικό Συμβούλιο

MC MEDIA NETWORK

(ΕΞΕΛΙΞΗ) Αυτή η κυπριακή ομάδα για Onni Valakari!

Όπως σας γράψαμε νωρίτερα, ξένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον από ομάδα της Κύπρου για τον 20χρονο Φινλανδό επιτελικό μέσο Onni Valakari. Όπως αναφέρουν...

MC MEDIA NETWORK

(ΕΞΕΛΙΞΗ) Αυτή η κυπριακή ομάδα για Onni Valakari!

Όπως σας γράψαμε νωρίτερα, ξένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον από ομάδα της Κύπρου για τον 20χρονο Φινλανδό επιτελικό μέσο Onni Valakari. Όπως αναφέρουν...

Lifestyle

(ΕΞΕΛΙΞΗ) Αυτή η κυπριακή ομάδα για Onni Valakari!

Όπως σας γράψαμε νωρίτερα, ξένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον από ομάδα της Κύπρου για τον 20χρονο Φινλανδό επιτελικό μέσο Onni Valakari. Όπως αναφέρουν...

Lifestyle

(ΕΞΕΛΙΞΗ) Αυτή η κυπριακή ομάδα για Onni Valakari!

Όπως σας γράψαμε νωρίτερα, ξένα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον από ομάδα της Κύπρου για τον 20χρονο Φινλανδό επιτελικό μέσο Onni Valakari. Όπως αναφέρουν...

(ΑΠΟΨΗ) Από την Τετάρτη και μετά δεν έχει ούτε ο Κούμας δικαιολογίες ούτε οι διαιτητές

Θα έλεγα ότι φθάσαμε στο σημείο μηδέν του κυπριακού ποδοσφαίρου αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε κάτω από το σημείο μηδέν εδώ και αρκετό...

Νίκος Μουτσινάς για Σάββα Πούμπουρα. «Δεν είναι ακόμα στη φυλακή… Κακώς αν με ρωτάτε»

Τη δυσαρέσκειά του για τις φάρσες που μεταδόθηκαν στη δεύτερη εκπομπή «Best Friend’s Fear», διατύπωσε στον αέρα ο παρουσιαστής

Advertorials