!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

6 Ιουλίου, 2020 Δευτέρα 23:20:47

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Το 83% των επιχειρήσεων με 10+ άτομα στην Κύπρο έλαβε μέτρα ασφάλειας στα συστήματα επικοινωνίας

Το 2019, το 93% των επιχειρήσεων της ΕΕ με 10 ή περισσότερα άτομα έλαβε τουλάχιστον ένα μέτρο ασφαλείας, έλεγχο ή διαδικασία στον τομέα υπολογιστών και συστημάτων επικοινωνίας (ΤΠΕ- ICT) για την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της αυθεντικότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και των συστημάτων ΤΠΕ της επιχείρησης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Αναλυτικά, μια στις τρεις επιχειρήσεις (34%) δήλωσε ότι έχει έγγραφα σχετικά με μέτρα, πρακτικές ή διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των ΤΠΕ. Το 62% των επιχειρήσεων πληροφόρησαν το προσωπικό για τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ασφάλειας των ΤΠΕ. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (24%) ήταν ασφαλισμένη κατά περιστατικών ασφαλείας ΤΠΕ, ενώ μια στις οκτώ επιχειρήσεις (12%) τουλάχιστον μία φορά αντιμετώπισε προβλήματα λόγω συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια των ΤΠΕ το 2018.

Στην Κύπρο 83% των επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα, χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα μέτρο ασφάλειας ΤΠΕ, το 32% διαθέτει έγγραφα σχετικά με μέτρα, πρακτικές ή διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των ΤΠΕ, το 59% τουλάχιστον μετά από προβλήματα που οφείλονται σε συμβάντα ασφάλειας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ το 2018 και το 13% έχουν ασφάλιση κατά περιστατικών που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.

Συνολικά στην ΕΕ, σχεδόν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τουλάχιστον ένα μέτρο ΤΠΕ (99% των επιχειρήσεων που απασχολούν 250 άτομα ή περισσότερο), ενώ το μερίδιο αυτό ήταν ελαφρώς μικρότερο για τις μεσαίες (97% των επιχειρήσεων που απασχολούν 50-249 άτομα) και 92% στις μικρές επιχειρήσεις (10 έως 49 άτομα). Παρατηρείται ευρύτερη διάδοση μεταξύ των επιχειρήσεων για την ύπαρξη εγγράφων σχετικά με μέτρα, πρακτικές ή διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των ΤΠΕ, από 76% για τις μεγάλες, 54% για τις μεσαίες έως το 30% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η μεγάλη πλειοψηφία (91%) μεγάλων επιχειρήσεων ενημέρωσε τους υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά θέματα ασφάλειας ΤΠΕ, ενώ το ίδιο έπραξε το 2019 το 78% των μεσαίων και το 58% των μικρών επιχειρήσεων.

Συνολικά, οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια των ΤΠΕ, καθώς σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) αντιμετώπισαν τουλάχιστον προβλήματα από τέτοια περιστατικά το 2018, έναντι 17% στις μεσαίες επιχειρήσεις και 11% στις μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 2019, το 40% των μεγάλων, το 33% των μεσαίων και το 22% των μικρών επιχειρήσεων ανέφεραν ότι ήταν ασφαλισμένοι για τέτοια περιαστικά.

Το 2019, το πιο συνηθισμένο μέτρο ασφάλειας των ΤΠΕ που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις της ΕΕ ήταν η ενημέρωση του λογισμικού ή των λειτουργικών συστημάτων τους (87% των επιχειρήσεων), ακολουθούμενη από ισχυρό έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης (77%), δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε ξεχωριστή τοποθεσία ή `νέφος` (76%) και ελέγχου πρόσβασης στο δίκτυο (64%).

Λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις ανέφεραν τη διατήρηση αρχείων καταγραφής για ανάλυση μετά από συμβάντα ασφαλείας (45%) και χρήση του Virtual Private Network (VPN, 42%). Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά τεχνικές κρυπτογράφησης δεδομένων, εγγράφων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (38%), δοκιμές ασφαλείας ΤΠΕ (36%), αξιολόγηση κινδύνου ΤΠΕ (34%) και ταυτοποίηση χρήστη και πιστοποίηση μέσω βιομετρικών μεθόδων (10%).

Το 2019, το 93% των επιχειρήσεων της ΕΕ με 10 ή περισσότερα άτομα έλαβε τουλάχιστον ένα μέτρο ασφαλείας, έλεγχο ή διαδικασία στον τομέα υπολογιστών και συστημάτων επικοινωνίας (ΤΠΕ- ICT) για την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της αυθεντικότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και των συστημάτων ΤΠΕ της επιχείρησης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Αναλυτικά, μια στις τρεις επιχειρήσεις (34%) δήλωσε ότι έχει έγγραφα σχετικά με μέτρα, πρακτικές ή διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των ΤΠΕ. Το 62% των επιχειρήσεων πληροφόρησαν το προσωπικό για τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ασφάλειας των ΤΠΕ. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (24%) ήταν ασφαλισμένη κατά περιστατικών ασφαλείας ΤΠΕ, ενώ μια στις οκτώ επιχειρήσεις (12%) τουλάχιστον μία φορά αντιμετώπισε προβλήματα λόγω συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια των ΤΠΕ το 2018.

Στην Κύπρο 83% των επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα, χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα μέτρο ασφάλειας ΤΠΕ, το 32% διαθέτει έγγραφα σχετικά με μέτρα, πρακτικές ή διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των ΤΠΕ, το 59% τουλάχιστον μετά από προβλήματα που οφείλονται σε συμβάντα ασφάλειας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ το 2018 και το 13% έχουν ασφάλιση κατά περιστατικών που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.

Συνολικά στην ΕΕ, σχεδόν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τουλάχιστον ένα μέτρο ΤΠΕ (99% των επιχειρήσεων που απασχολούν 250 άτομα ή περισσότερο), ενώ το μερίδιο αυτό ήταν ελαφρώς μικρότερο για τις μεσαίες (97% των επιχειρήσεων που απασχολούν 50-249 άτομα) και 92% στις μικρές επιχειρήσεις (10 έως 49 άτομα). Παρατηρείται ευρύτερη διάδοση μεταξύ των επιχειρήσεων για την ύπαρξη εγγράφων σχετικά με μέτρα, πρακτικές ή διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια των ΤΠΕ, από 76% για τις μεγάλες, 54% για τις μεσαίες έως το 30% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η μεγάλη πλειοψηφία (91%) μεγάλων επιχειρήσεων ενημέρωσε τους υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά θέματα ασφάλειας ΤΠΕ, ενώ το ίδιο έπραξε το 2019 το 78% των μεσαίων και το 58% των μικρών επιχειρήσεων.

Συνολικά, οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια των ΤΠΕ, καθώς σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) αντιμετώπισαν τουλάχιστον προβλήματα από τέτοια περιστατικά το 2018, έναντι 17% στις μεσαίες επιχειρήσεις και 11% στις μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 2019, το 40% των μεγάλων, το 33% των μεσαίων και το 22% των μικρών επιχειρήσεων ανέφεραν ότι ήταν ασφαλισμένοι για τέτοια περιαστικά.

Το 2019, το πιο συνηθισμένο μέτρο ασφάλειας των ΤΠΕ που χρησιμοποιούσαν οι επιχειρήσεις της ΕΕ ήταν η ενημέρωση του λογισμικού ή των λειτουργικών συστημάτων τους (87% των επιχειρήσεων), ακολουθούμενη από ισχυρό έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης (77%), δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε ξεχωριστή τοποθεσία ή `νέφος` (76%) και ελέγχου πρόσβασης στο δίκτυο (64%).

Λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις ανέφεραν τη διατήρηση αρχείων καταγραφής για ανάλυση μετά από συμβάντα ασφαλείας (45%) και χρήση του Virtual Private Network (VPN, 42%). Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά τεχνικές κρυπτογράφησης δεδομένων, εγγράφων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (38%), δοκιμές ασφαλείας ΤΠΕ (36%), αξιολόγηση κινδύνου ΤΠΕ (34%) και ταυτοποίηση χρήστη και πιστοποίηση μέσω βιομετρικών μεθόδων (10%).

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Pirelli σε Ίντερ: «Θα σας βοηθήσουμε να πάρετε τον Μέσι»

Pirelli σε Ίντερ: «Θα σας βοηθήσουμε να πάρετε τον Μέσι»

MC MEDIA NETWORK

Pirelli σε Ίντερ: «Θα σας βοηθήσουμε να πάρετε τον Μέσι»

Pirelli σε Ίντερ: «Θα σας βοηθήσουμε να πάρετε τον Μέσι»

Lifestyle

Lifestyle

Pirelli σε Ίντερ: «Θα σας βοηθήσουμε να πάρετε τον Μέσι»

Pirelli σε Ίντερ: «Θα σας βοηθήσουμε να πάρετε τον Μέσι»

Εν αναμονή οικονομικών μέτρων στη Βρετανία… Οι απολύσεις πλησιάζουν τις 200.000

Αναλυτές προειδοποιούν πως πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους

Miss Rigby: H γάτα που έχει περάσει όλη της τη ζωή στη θάλασσα (video)

Μία γάτα Βιρμανίας που έχει το όνομα Miss Rigby, μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν ένας από τους μεγαλύτερους «θαλασσόλυκους» - Έχει περάσει όλη της τη...

Advertorials