!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

29 Νοεμβρίου, 2020 Κυριακή 20:52:49

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Συστάσεις Επ. Διοικήσεως για χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία σε μη παντρεμένα ζευγάρια

Η Επίτροπος Διοικήσεως εξέδωσε σχετική έκθεση – Αναλυτικά η σύστασή της

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σε συστάσεις προέβη η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία σε μη παντρεμένα ζευγάρια.

Η Επίτροπος Διοικήσεως εξέδωσε σχετική έκθεση αναφορικά στα δικαιώματα για χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου στα συγκεκριμένα ζευγάρια, μετά από αριθμό καταγγελιών και παραπόνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας Επιτρόπου, οι καταγγελίες αφορούσαν τις εξαιρέσεις που δίδονται μέσω της πλατφόρμας Cyprus Flight Pass και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία, με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του COVID-19, αιτήσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα που διατηρούν μακροχρόνια σχέση με Κύπριους πολίτες ή με πρόσωπα που μόνιμα διαμένουν στη Δημοκρατία, απορρίπτονται για το λόγο ότι οι αιτήσεις τους δεν συνάδουν με τα κριτήρια για ειδική άδεια εισόδου.

Στην Έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι ο γενικός αποκλεισμός, ωστόσο, προσώπων χωρίς τη βάσανο της αξιολόγησης εάν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δικαιολογείται η έγκριση ή η απόρριψη του αιτήματος της επανένωσης προσώπων σε σταθερή σχέση, στη βάση της επιφύλαξης που η οδηγία για ελεύθερη διακίνηση προβλέπει, ώστε υπό προϋποθέσεις να διευκολύνεται τυχόν επανένωση τους, δεν βρίσκει έρεισμα στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία προνοεί ότι το μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι ανάλογο του σκοπού.

Όπως συμπεραίνει στην Έκθεσή της η Επίτροπος «το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειας τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναντίρρητα κατοχυρωμένο».

Εξάλλου, σημειώνει ότι «παρόλο που δεν αμφισβητείται ότι εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κράτους μέλους υποδοχής να αποφασίσει κατά πόσον µπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή προσώπων, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στον ορισµό του µέλους της οικογένειας και ως εκ τούτου, δεν απολαύουν αυτόματου δικαιώματος εισόδου και διαμονής στο κράτος µέλος υποδοχής, δυνάμει της υπό αναφορά Οδηγίας, εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη, την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη δύνανται λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ανθρωπιστική φύση του θέματος, σε σχέση με μεγάλο χρονικό διάστημα, που τα υπό αναφορά ζευγάρια εκτός γάμου ή μη νομικά αναγνωρισμένης συμβίωσης έχουν να ειδωθούν και αφετέρου της προσκόμισης από μέρους τους των απαραίτητων πιστοποιητικών, που να αποδεικνύουν το μακρόχρονο τους δεσμό, να εξετάσουν εντός της διακριτικής τους ευχέρειας το ενδεχόμενο επέκτασης των κατηγοριών δικαιούχων ειδικής άδειας εισόδου και στα εν λόγω ζευγάρια».

Η αρμόδια Επίτροπος εισηγείται όπως τα Υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών, στη βάση των αρμοδιοτήτων έκαστου, εξετάσουν στα πλαίσια της διακριτικής τους ευχέρειας κατά πόσον δύναται να επεκταθεί το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 30) του 2020, ώστε να συμπεριλάβει και την κατηγορία του/της συντρόφου με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Δημοκρατίας, Ευρωπαίος πολίτης ή ο μόνιμα διαμένων στη Δημοκρατία έχει σταθερή μακροχρόνια σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη, κατ’ αναλογία των κριτηρίων που έθεσε ως παραδείγματα πιθανών αποδεικτικών στοιχείων η Επιτροπή στην υπό αναφορά Ανακοίνωσή της.

Η Έκθεση υποβλήθηκε στους Υπουργούς Υγείας και Εξωτερικών, ως καθ’ ύλη αρμόδιους, για την προώθηση των αναγκαίων ενεργειών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η Επίτροπος Διοικήσεως εξέδωσε σχετική έκθεση – Αναλυτικά η σύστασή της

Σε συστάσεις προέβη η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία σε μη παντρεμένα ζευγάρια.

Η Επίτροπος Διοικήσεως εξέδωσε σχετική έκθεση αναφορικά στα δικαιώματα για χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου στα συγκεκριμένα ζευγάρια, μετά από αριθμό καταγγελιών και παραπόνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας Επιτρόπου, οι καταγγελίες αφορούσαν τις εξαιρέσεις που δίδονται μέσω της πλατφόρμας Cyprus Flight Pass και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία, με σκοπό την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του COVID-19, αιτήσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα που διατηρούν μακροχρόνια σχέση με Κύπριους πολίτες ή με πρόσωπα που μόνιμα διαμένουν στη Δημοκρατία, απορρίπτονται για το λόγο ότι οι αιτήσεις τους δεν συνάδουν με τα κριτήρια για ειδική άδεια εισόδου.

Στην Έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι ο γενικός αποκλεισμός, ωστόσο, προσώπων χωρίς τη βάσανο της αξιολόγησης εάν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δικαιολογείται η έγκριση ή η απόρριψη του αιτήματος της επανένωσης προσώπων σε σταθερή σχέση, στη βάση της επιφύλαξης που η οδηγία για ελεύθερη διακίνηση προβλέπει, ώστε υπό προϋποθέσεις να διευκολύνεται τυχόν επανένωση τους, δεν βρίσκει έρεισμα στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία προνοεί ότι το μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι ανάλογο του σκοπού.

Όπως συμπεραίνει στην Έκθεσή της η Επίτροπος «το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειας τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναντίρρητα κατοχυρωμένο».

Εξάλλου, σημειώνει ότι «παρόλο που δεν αμφισβητείται ότι εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κράτους μέλους υποδοχής να αποφασίσει κατά πόσον µπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή προσώπων, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στον ορισµό του µέλους της οικογένειας και ως εκ τούτου, δεν απολαύουν αυτόματου δικαιώματος εισόδου και διαμονής στο κράτος µέλος υποδοχής, δυνάμει της υπό αναφορά Οδηγίας, εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη, την επιφύλαξη του άρθρου 3, τα κράτη μέλη δύνανται λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ανθρωπιστική φύση του θέματος, σε σχέση με μεγάλο χρονικό διάστημα, που τα υπό αναφορά ζευγάρια εκτός γάμου ή μη νομικά αναγνωρισμένης συμβίωσης έχουν να ειδωθούν και αφετέρου της προσκόμισης από μέρους τους των απαραίτητων πιστοποιητικών, που να αποδεικνύουν το μακρόχρονο τους δεσμό, να εξετάσουν εντός της διακριτικής τους ευχέρειας το ενδεχόμενο επέκτασης των κατηγοριών δικαιούχων ειδικής άδειας εισόδου και στα εν λόγω ζευγάρια».

Η αρμόδια Επίτροπος εισηγείται όπως τα Υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών, στη βάση των αρμοδιοτήτων έκαστου, εξετάσουν στα πλαίσια της διακριτικής τους ευχέρειας κατά πόσον δύναται να επεκταθεί το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 30) του 2020, ώστε να συμπεριλάβει και την κατηγορία του/της συντρόφου με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Δημοκρατίας, Ευρωπαίος πολίτης ή ο μόνιμα διαμένων στη Δημοκρατία έχει σταθερή μακροχρόνια σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη, κατ’ αναλογία των κριτηρίων που έθεσε ως παραδείγματα πιθανών αποδεικτικών στοιχείων η Επιτροπή στην υπό αναφορά Ανακοίνωσή της.

Η Έκθεση υποβλήθηκε στους Υπουργούς Υγείας και Εξωτερικών, ως καθ’ ύλη αρμόδιους, για την προώθηση των αναγκαίων ενεργειών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

5μηνο βρέφος θετικό στον κορωνοϊό εισήχθη σήμερα στο Μακάρειο με βήχα και πυρετό

Δύο βρέφη νοσηλεύονται σήμερα - Συνολικά 14 μωράκια νοσηλεύτηκαν από την αρχή της πανδημίας στο Μακάρειο Νοσοκομείο
gallery

Τα 114 θετικά rapid test ανά σημείο και επαρχία. 14 σε οίκο ευγηρίας στην Λεμεσό. Μεγαλώνει η συρροή (ΠΙΝΑΚΑΣ)

114 συνολικά τα θετικά τεστ αχείας ανίχνευσης αντιγόνου το τελευταίο 24ωρο - Αναλυτικά η ενημέρωση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Αντωνίου: «100% δεν είμαστε φαβορί για τον τίτλο»

Αντωνίου: «100% δεν είμαστε φαβορί για τον τίτλο»

MC MEDIA NETWORK

Αντωνίου: «100% δεν είμαστε φαβορί για τον τίτλο»

Αντωνίου: «100% δεν είμαστε φαβορί για τον τίτλο»

Lifestyle

Αντωνίου: «100% δεν είμαστε φαβορί για τον τίτλο»

Αντωνίου: «100% δεν είμαστε φαβορί για τον τίτλο»

Lifestyle

Advertorials