!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

5 Δεκεμβρίου, 2020 Σάββατο 14:02:41

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Συστάσεις στα Κράτη Μέλη για τον κορωνοϊό ενέκρινε το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκε για να αποτιμήσει τις επιπτώσεις της εκδήλωσης ανθρώπινων κρουσμάτων COVID-19, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική ανταπόκριση της ΕΕ από τα Κράτη Μέλη, την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), την Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας (HSC) και τη διεθνή απάντηση στην απειλή πιθανής πανδημικής εστίας και ζητεί συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Αναλυτικά, “έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η επιδημιολογική κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της θα πρέπει να συνεχίσουν να ενεργούν αποφασιστικά σε συντονισμό για την αντιμετώπιση της απειλής που προκαλείται από το COVID-19 και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του ιού 2019-nCoV που τον προκαλεί εντός και εντός της ΕΕ”, αναφέρει το Συμβούλιο.

Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα όπου αναγνωρίζει ότι οι εκδηλώσεις νέων μεταδοτικών ασθενειών όπως το COVID-19 είναι ενδεχομένως παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία, ιδίως λόγω του μεγάλου όγκου και της συχνότητας των διεθνών μετακινήσεων σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, και ότι η αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία απαιτεί συντονισμένη διατομεακή δράση σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και χαιρετίζει την υποστήριξη της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΕ για το σκοπό αυτό .

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης συντονισμένης προσέγγισης με τον ΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης δυνατοτήτων εθελοντικής χρηματοδότησης, για την υποστήριξη χωρών με ασθενέστερα συστήματα υγείας, σύμφωνα με την αρχή της παγκόσμιας αλληλεγγύης και προτείνει όπως τα Κράτη Μέλη ενεργούν από κοινού, σε συνεργασία με την Κομισιόν κατά τρόπο ανάλογο και πρόσφορο, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ και τις συμβουλές του ECDC, στις ακόλουθες γραμμές:

α) να λάβουν τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την προστασία τη δημόσια υγεία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί σε όλες τις μορφές διεθνών μετακινήσεων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως ότι:
• όλα τα σημεία εισόδου στην ΕΕ διαθέτουν τα μέσα για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και καθοδήγησης σε άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να μεταφέρουν τον ιό 2019-nCoV, για τον τρόπο αναζήτησης κατάλληλων ιατρικών συμβουλών και φροντίδων.
• υπάρχουν σαφή σχέδια και πόροι προκειμένου να παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για υπόπτους και επιβεβαιωμένους φορείς του ιού 2019-nCoV καθώς και για οποιεσδήποτε απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες όπως η ανίχνευση επαφών.
• παρέχονται πληροφορίες, σε όλη την ΕΕ, σε διεθνείς ταξιδιώτες που φθάνουν ή διαμετακομίζουν από πληγείσες περιοχές και ότι είναι δυνατή η ανίχνευση τέτοιων προσώπων ·
• όταν δικαιολογείται από περιστάσεις, οι ταξιδιώτες που φθάνουν ή διαμένουν από τις πληγείσες περιοχές μπορούν να κληθούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το αν έχουν έρθει σε επαφή με άτομα από αυτές τις περιοχές.

Επιπλέον το Συμβούλιο ζητά στενό και ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των Κ-Μ για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων, συμπεριλαμβανομένης, εάν χρειασθεί, μέτρων σχετικά με τα ταξίδια, διατηρώντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη προστασία της δημόσιας υγείας και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού για την COVID19

Στον τομέα της παρακολούθησης και της επιτήρησης, να ανταλλάσσουν συνεχώς πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του ιού 2019-nCoV στο έδαφός τους μέσω των υφιστάμενων ευρωπαϊκών και διεθνών δομών, στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1082/2013 / ΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΔΥΚ, εξακολουθούν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και συνεργασία, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον και την παγκόσμια κοινότητα στον προσδιορισμό της πηγή του ιού 2019-nCoV και τις πλήρεις δυνατότητές του για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, στην ανάπτυξη της αναγκαίας θεραπείας, στην εκπόνηση κοινών κατευθυντήριων γραμμών διαχείρισης περιπτώσεων, στην κατανομή της ικανότητας διάγνωσης όπως απαιτείται και στη βελτιστοποίηση της χρήσης των αντιιικών φαρμάκων και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και, όπου χρειάζεται, με τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο, να διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός πιλοτικού εμβολίου κατά του COVID-19 και την ανάπτυξη διαγνωστικών και αντιιικών φαρμάκων·

Το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν, μεταξύ άλλων, σε διευκόλυνση της διατομεακής ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την επιτήρηση, την εκτίμηση των κινδύνων, τη διαχείριση των κινδύνων και τα αντίμετρα στην COVID-19 εντός της ΕΕ, ενεργοποίηση υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των Κ-Μ για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση της απειλής για την υγεία που προκαλεί το COVID-19 στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Την καλεί, επίσης, να συνεχίσει να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες, ιδίως τις κοινές προμήθειες, για να διευκολύνει την απαραίτητη πρόσβαση στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που απαιτείται από τα κράτη μέλη. Η σύσταση αυτή γίνεται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες ελλείψεις και καλεί να προωθήσει μεταξύ των Κ-Μ την ευθυγράμμιση με τα κατάλληλα και οικονομικά αποτελεσματικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία και διάσωση ζωών και στην αποτελεσματική ελαχιστοποίηση του κινδύνου αύξησης των περιπτώσεων COVID-19, καθώς και της συνεπούς εφαρμογής κατάλληλων κανόνων για τα μη φαρμακευτικά αντίμετρα συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, της καραντίνας και της κοινωνικής απομάκρυνσης, με βάση την τρέχουσα δυναμική της επιδημιολογικής κατάστασης, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκε για να αποτιμήσει τις επιπτώσεις της εκδήλωσης ανθρώπινων κρουσμάτων COVID-19, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική ανταπόκριση της ΕΕ από τα Κράτη Μέλη, την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), την Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας (HSC) και τη διεθνή απάντηση στην απειλή πιθανής πανδημικής εστίας και ζητεί συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο

Αναλυτικά, “έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η επιδημιολογική κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της θα πρέπει να συνεχίσουν να ενεργούν αποφασιστικά σε συντονισμό για την αντιμετώπιση της απειλής που προκαλείται από το COVID-19 και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του ιού 2019-nCoV που τον προκαλεί εντός και εντός της ΕΕ”, αναφέρει το Συμβούλιο.

Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα όπου αναγνωρίζει ότι οι εκδηλώσεις νέων μεταδοτικών ασθενειών όπως το COVID-19 είναι ενδεχομένως παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία, ιδίως λόγω του μεγάλου όγκου και της συχνότητας των διεθνών μετακινήσεων σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, και ότι η αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία απαιτεί συντονισμένη διατομεακή δράση σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και χαιρετίζει την υποστήριξη της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΕ για το σκοπό αυτό .

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης συντονισμένης προσέγγισης με τον ΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης δυνατοτήτων εθελοντικής χρηματοδότησης, για την υποστήριξη χωρών με ασθενέστερα συστήματα υγείας, σύμφωνα με την αρχή της παγκόσμιας αλληλεγγύης και προτείνει όπως τα Κράτη Μέλη ενεργούν από κοινού, σε συνεργασία με την Κομισιόν κατά τρόπο ανάλογο και πρόσφορο, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ και τις συμβουλές του ECDC, στις ακόλουθες γραμμές:

α) να λάβουν τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την προστασία τη δημόσια υγεία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί σε όλες τις μορφές διεθνών μετακινήσεων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως ότι:
• όλα τα σημεία εισόδου στην ΕΕ διαθέτουν τα μέσα για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και καθοδήγησης σε άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να μεταφέρουν τον ιό 2019-nCoV, για τον τρόπο αναζήτησης κατάλληλων ιατρικών συμβουλών και φροντίδων.
• υπάρχουν σαφή σχέδια και πόροι προκειμένου να παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για υπόπτους και επιβεβαιωμένους φορείς του ιού 2019-nCoV καθώς και για οποιεσδήποτε απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες όπως η ανίχνευση επαφών.
• παρέχονται πληροφορίες, σε όλη την ΕΕ, σε διεθνείς ταξιδιώτες που φθάνουν ή διαμετακομίζουν από πληγείσες περιοχές και ότι είναι δυνατή η ανίχνευση τέτοιων προσώπων ·
• όταν δικαιολογείται από περιστάσεις, οι ταξιδιώτες που φθάνουν ή διαμένουν από τις πληγείσες περιοχές μπορούν να κληθούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το αν έχουν έρθει σε επαφή με άτομα από αυτές τις περιοχές.

Επιπλέον το Συμβούλιο ζητά στενό και ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των Κ-Μ για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων, συμπεριλαμβανομένης, εάν χρειασθεί, μέτρων σχετικά με τα ταξίδια, διατηρώντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη προστασία της δημόσιας υγείας και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού για την COVID19

Στον τομέα της παρακολούθησης και της επιτήρησης, να ανταλλάσσουν συνεχώς πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του ιού 2019-nCoV στο έδαφός τους μέσω των υφιστάμενων ευρωπαϊκών και διεθνών δομών, στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1082/2013 / ΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΔΥΚ, εξακολουθούν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και συνεργασία, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον και την παγκόσμια κοινότητα στον προσδιορισμό της πηγή του ιού 2019-nCoV και τις πλήρεις δυνατότητές του για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, στην ανάπτυξη της αναγκαίας θεραπείας, στην εκπόνηση κοινών κατευθυντήριων γραμμών διαχείρισης περιπτώσεων, στην κατανομή της ικανότητας διάγνωσης όπως απαιτείται και στη βελτιστοποίηση της χρήσης των αντιιικών φαρμάκων και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και, όπου χρειάζεται, με τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο, να διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός πιλοτικού εμβολίου κατά του COVID-19 και την ανάπτυξη διαγνωστικών και αντιιικών φαρμάκων·

Το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν, μεταξύ άλλων, σε διευκόλυνση της διατομεακής ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την επιτήρηση, την εκτίμηση των κινδύνων, τη διαχείριση των κινδύνων και τα αντίμετρα στην COVID-19 εντός της ΕΕ, ενεργοποίηση υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των Κ-Μ για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση της απειλής για την υγεία που προκαλεί το COVID-19 στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Την καλεί, επίσης, να συνεχίσει να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες, ιδίως τις κοινές προμήθειες, για να διευκολύνει την απαραίτητη πρόσβαση στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που απαιτείται από τα κράτη μέλη. Η σύσταση αυτή γίνεται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες ελλείψεις και καλεί να προωθήσει μεταξύ των Κ-Μ την ευθυγράμμιση με τα κατάλληλα και οικονομικά αποτελεσματικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία και διάσωση ζωών και στην αποτελεσματική ελαχιστοποίηση του κινδύνου αύξησης των περιπτώσεων COVID-19, καθώς και της συνεπούς εφαρμογής κατάλληλων κανόνων για τα μη φαρμακευτικά αντίμετρα συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης, της καραντίνας και της κοινωνικής απομάκρυνσης, με βάση την τρέχουσα δυναμική της επιδημιολογικής κατάστασης, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

MC MEDIA NETWORK

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials