MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 8, 2019 Κυριακή 05:37:11

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

ΠτΒ: Η δημόσια διοίκηση κρίνεται «χρηστή» εφόσον βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου

Η δημόσια διοίκηση τότε μόνο κρίνεται «χρηστή», εφόσον βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και ενεργεί με γνώμονα την ισονομία, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, ανέφερε απόψε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρης Συλλούρης.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευκαιρία των 20 χρόνων από την ψήφιση του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, ο κ. Συλλούρης είπε ότι «κάθε εξουσία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο. Από τον κανόνα αυτό δεν είναι βέβαια δυνατό να εξαιρεθεί η δημόσια διοίκηση, αποστολή της οποίας είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».

«Η διοίκηση τότε μόνο κρίνεται ‘χρηστή’, εφόσον βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και ενεργεί με γνώμονα την ισονομία, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα», σημείωσε.

Ανέφερε ότι «η ορθολογικότερη και αποδοτικότερη άσκηση της δημόσιας εξουσίας στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα και η αποφυγή αυθαιρεσιών κατά την άσκησή της επιτάσσουν τον διαρκή έλεγχο της διοίκησης και των πράξεων ή παραλείψεών της κατά τρόπο πολιτικά ουδέτερο, ο οποίος να ενεργοποιείται από κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον».

Όπως είπε, «ο έλεγχος της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκε, με ρητή συνταγματική επιταγή, κατ’ αποκλειστική δικαιοδοσία στο Ανώτατο Δικαστήριο μέχρι το 2015, μέχρι δηλαδή την ίδρυση και λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου που επέφερε η όγδοη τροποποίηση του συντάγματος. Ο έλεγχος αυτός στηρίχθηκε κυρίως στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδας, αλλά και στις αποφάσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

Ανέφερε ότι «η ανάγκη για σαφή προσδιορισμό των νόμιμων ορίων δράσης της δημόσιας διοίκησης στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφού οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου που εφαρμόζονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ίδρυσή της ήταν διάσπαρτες σε πληθώρα αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και σε συγγράμματα επιφανών νομικών, οδήγησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως το 1994 να πρωτοστατήσει στη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, στη σύνθεση της οποίας συμμετείχαν αντιπρόσωποι και των τριών συνταγματικών εξουσιών, για τη σύνταξη κανόνων που να διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης».

«Πέντε χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1999, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με πρόταση νόμου της ίδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που υιοθέτησε προσχέδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ψήφισε ομόφωνα ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά νομοθετήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο [Ν. 158(Ι)/1999]», πρόσθεσε.

Με την ψήφιση του νόμου αυτού, συνέχισε, «που αποτελεί το επιστέγασμα πολύχρονης και επίπονης προσπάθειας, κωδικοποιήθηκαν, σε ένα λακωνικό και ευσύνοπτο νομικό κείμενο εξήντα ενός άρθρων, με σαφή και απλό τρόπο οι βασικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρχές που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης ως φορέα δημόσιας εξουσίας, καθώς και τις μεταξύ της διοίκησης και των διοικουμένων έννομες σχέσεις».

«Με τις πρόνοιες του νόμου αυτού τέθηκαν τα νόμιμα όρια του πεδίου εντός του οποίου οφείλει να δρα η δημόσια διοίκηση υπό μορφή όχι πια νομολογιακή αλλά υποχρεωτικών κανόνων γραπτού δικαίου, που καθίστανται κτήμα όχι μόνο του νομικού κόσμου, αλλά και κάθε πολίτη, παρέχοντάς του το κατάλληλο νομικό έρεισμα, ώστε να διεκδικεί χρηστή διοίκηση από τα δημόσια όργανα.», είπε

Με τη θέσπισή του το νομοθέτημα αυτό, είπε, « έθεσε την έννοια της χρηστής διοίκησης στις ορθές διαστάσεις της, συνέβαλε αποφασιστικά στη διαφάνεια της δράσης της, εδραίωσε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή και ενίσχυσε την αξιοπιστία της».

«Θα ήταν προφανώς παράλειψη να μην αναφερθώ στο σχετικό σύγγραμμα του πρώην συναδέλφου, έγκριτου νομικού και άριστου γνώστη του Διοικητικού Δικαίου, αγαπητού φίλου Ανδρέα Αγγελίδη, με τίτλο «Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος [Ν. 158(Ι)/1999] και η μεταγενέστερη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας», που εξέδωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων εννιά χρόνια μετά τη θέσπιση της νομοθεσίας», είπε ο κ. Συλλούρης.

«Στο αξιόλογο, πρωτοποριακό και άρτια δομημένο αυτό έργο ο εκλεκτός πρώην συνάδελφος κατέθεσε την πείρα και τις πολύτιμες γνώσεις του στο Διοικητικό Δίκαιο, παρουσιάζοντας τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της νομολογίας που αναπτύχθηκε σε σχέση με την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας μετά την ψήφισή της από το νομοθετικό σώμα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κατέληξε, «με την καταγραφή και ταξινόμηση των αποφάσεων πρωτόδικης ή αναθεωρητικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου κάτω από τα αντίστοιχα άρθρα της νομοθεσίας, το σύγγραμμα αυτό συνέβαλε στην πληρέστερη κατανόηση των άρθρων και της ερμηνείας τους και συμπλήρωσε ένα τεράστιο κενό της νομικής βιβλιογραφίας του τόπου μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η δημόσια διοίκηση τότε μόνο κρίνεται «χρηστή», εφόσον βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και ενεργεί με γνώμονα την ισονομία, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, ανέφερε απόψε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρης Συλλούρης.

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Συνδέσμου Πρώην Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευκαιρία των 20 χρόνων από την ψήφιση του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, ο κ. Συλλούρης είπε ότι «κάθε εξουσία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο. Από τον κανόνα αυτό δεν είναι βέβαια δυνατό να εξαιρεθεί η δημόσια διοίκηση, αποστολή της οποίας είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».

«Η διοίκηση τότε μόνο κρίνεται ‘χρηστή’, εφόσον βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και ενεργεί με γνώμονα την ισονομία, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα», σημείωσε.

Ανέφερε ότι «η ορθολογικότερη και αποδοτικότερη άσκηση της δημόσιας εξουσίας στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα και η αποφυγή αυθαιρεσιών κατά την άσκησή της επιτάσσουν τον διαρκή έλεγχο της διοίκησης και των πράξεων ή παραλείψεών της κατά τρόπο πολιτικά ουδέτερο, ο οποίος να ενεργοποιείται από κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον».

Όπως είπε, «ο έλεγχος της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκε, με ρητή συνταγματική επιταγή, κατ’ αποκλειστική δικαιοδοσία στο Ανώτατο Δικαστήριο μέχρι το 2015, μέχρι δηλαδή την ίδρυση και λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου που επέφερε η όγδοη τροποποίηση του συντάγματος. Ο έλεγχος αυτός στηρίχθηκε κυρίως στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδας, αλλά και στις αποφάσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

Ανέφερε ότι «η ανάγκη για σαφή προσδιορισμό των νόμιμων ορίων δράσης της δημόσιας διοίκησης στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφού οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου που εφαρμόζονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ίδρυσή της ήταν διάσπαρτες σε πληθώρα αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και σε συγγράμματα επιφανών νομικών, οδήγησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως το 1994 να πρωτοστατήσει στη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, στη σύνθεση της οποίας συμμετείχαν αντιπρόσωποι και των τριών συνταγματικών εξουσιών, για τη σύνταξη κανόνων που να διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης».

«Πέντε χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1999, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με πρόταση νόμου της ίδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που υιοθέτησε προσχέδιο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ψήφισε ομόφωνα ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά νομοθετήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο [Ν. 158(Ι)/1999]», πρόσθεσε.

Με την ψήφιση του νόμου αυτού, συνέχισε, «που αποτελεί το επιστέγασμα πολύχρονης και επίπονης προσπάθειας, κωδικοποιήθηκαν, σε ένα λακωνικό και ευσύνοπτο νομικό κείμενο εξήντα ενός άρθρων, με σαφή και απλό τρόπο οι βασικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρχές που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης ως φορέα δημόσιας εξουσίας, καθώς και τις μεταξύ της διοίκησης και των διοικουμένων έννομες σχέσεις».

«Με τις πρόνοιες του νόμου αυτού τέθηκαν τα νόμιμα όρια του πεδίου εντός του οποίου οφείλει να δρα η δημόσια διοίκηση υπό μορφή όχι πια νομολογιακή αλλά υποχρεωτικών κανόνων γραπτού δικαίου, που καθίστανται κτήμα όχι μόνο του νομικού κόσμου, αλλά και κάθε πολίτη, παρέχοντάς του το κατάλληλο νομικό έρεισμα, ώστε να διεκδικεί χρηστή διοίκηση από τα δημόσια όργανα.», είπε

Με τη θέσπισή του το νομοθέτημα αυτό, είπε, « έθεσε την έννοια της χρηστής διοίκησης στις ορθές διαστάσεις της, συνέβαλε αποφασιστικά στη διαφάνεια της δράσης της, εδραίωσε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή και ενίσχυσε την αξιοπιστία της».

«Θα ήταν προφανώς παράλειψη να μην αναφερθώ στο σχετικό σύγγραμμα του πρώην συναδέλφου, έγκριτου νομικού και άριστου γνώστη του Διοικητικού Δικαίου, αγαπητού φίλου Ανδρέα Αγγελίδη, με τίτλο «Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος [Ν. 158(Ι)/1999] και η μεταγενέστερη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας», που εξέδωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων εννιά χρόνια μετά τη θέσπιση της νομοθεσίας», είπε ο κ. Συλλούρης.

«Στο αξιόλογο, πρωτοποριακό και άρτια δομημένο αυτό έργο ο εκλεκτός πρώην συνάδελφος κατέθεσε την πείρα και τις πολύτιμες γνώσεις του στο Διοικητικό Δίκαιο, παρουσιάζοντας τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της νομολογίας που αναπτύχθηκε σε σχέση με την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας μετά την ψήφισή της από το νομοθετικό σώμα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κατέληξε, «με την καταγραφή και ταξινόμηση των αποφάσεων πρωτόδικης ή αναθεωρητικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου κάτω από τα αντίστοιχα άρθρα της νομοθεσίας, το σύγγραμμα αυτό συνέβαλε στην πληρέστερη κατανόηση των άρθρων και της ερμηνείας τους και συμπλήρωσε ένα τεράστιο κενό της νομικής βιβλιογραφίας του τόπου μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ο Μητροπολίτης Μόρφου πρώτη φορά μετά το σάλο στη Cyprus Times: Και η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα αφορούν τον Θεό

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα συζητηθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τις αντιδράσεις και απαντά αν έχει μετανιώσει για τις τοποθετήσεις του

Top Stories

Ζητούν δικαίωση για τον θάνατο της 10χρονης Νελίνας. Με αναμμένα κεριά στο σημείο του θανατηφόρου

Έκλεισαν συμβολικά για λίγα λεπτά τον δρόμο -Ζητούν αποδοθεί το ταχύτερο δικαιοσύνη

Κάνναβη LSD και χάπια στην κατοχή 15χρονου στη Λεμεσό

Προσπάθησε να διαφύγει στη θέα των αστυνομικών 

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Διαβάστε Επίσης

Ζητούν δικαίωση για τον θάνατο της 10χρονης Νελίνας. Με αναμμένα κεριά στο σημείο του θανατηφόρου

Έκλεισαν συμβολικά για λίγα λεπτά τον δρόμο -Ζητούν αποδοθεί το ταχύτερο δικαιοσύνη

Κάνναβη LSD και χάπια στην κατοχή 15χρονου στη Λεμεσό

Προσπάθησε να διαφύγει στη θέα των αστυνομικών 

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Του έβαλαν πρόστιμο και βαθμούς ποινής για ταχύτητα 8 μήνες πριν αλλά… δεν έβαλε μυαλό ο οδηγός του τζιπ

Σε απευθείας δίκη για ανθρωποκτονία ο οδηγός που παρέσυρε στον θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη

ΗΧΗΤΙΚΟ: Φωνές για εξευτελιστικές προσαγωγές οπαδών της Ομόνοιας. «Εισέβαλαν στη δουλειά του…»

Συνέχεια στο σάλο που προκλήθηκε με φόντο τις λάθος συλλήψεις οπαδών της Ομόνοιας. Ο δικηγόρος υπόπτων στη #Cyprus Times για το πως θα απαντήσουν οι συλληφθέντες

Ο Μητροπολίτης Μόρφου πρώτη φορά μετά το σάλο στη Cyprus Times: Και η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα αφορούν τον Θεό

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα συζητηθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τις αντιδράσεις και απαντά αν έχει μετανιώσει για τις τοποθετήσεις του

«Ο βιαστής είσαι εσύ»: Γυναίκες στο Ηράκλειο Κρήτης ερμήνευσαν τον «ύμνο» ενάντια στη βία (video)

Από την Χιλή μέχρι το… Ηράκλειο Κρήτης ταξίδεψε το τραγούδι της φεμινιστικής συλλογικότητας LasTesis

Συρία: 19 άμαχοι νεκροί, εκ των οποίων 8 παιδιά σε αεροπορικές επιδρομές

Ολοένα και αυξάνονται τα θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και των Ρώσων συμμάχων τους

Βρυξέλλες: Διαδήλωση ενάντια στην αστυνομική βία στην Ελλάδα (pics)

Την κινητοποίηση οργάνωσαν Έλληνες και Ελληνίδες του Βελγίου

MC MEDIA NETWORK

Η τρίτη ομάδα του Μιλάνου: Τι υπάρχει στην πόλη εκτός από Μίλαν και Ίντερ;

Yπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσου για το ποδόσφαιρό τους και τις ομάδες τους. Μία από αυτές είναι φυσικά το Μιλάνο,...

MC MEDIA NETWORK

Η τρίτη ομάδα του Μιλάνου: Τι υπάρχει στην πόλη εκτός από Μίλαν και Ίντερ;

Yπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσου για το ποδόσφαιρό τους και τις ομάδες τους. Μία από αυτές είναι φυσικά το Μιλάνο,...

Lifestyle

Ο Μητροπολίτης Μόρφου πρώτη φορά μετά το σάλο στη Cyprus Times: Και η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα αφορούν τον Θεό

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα συζητηθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τις αντιδράσεις και απαντά αν έχει μετανιώσει για τις τοποθετήσεις του

Lifestyle

Ο Στέφανος Στεφάνου στη CT: Το Κυπριακό, η παραμονή Άντρου και ο ανασχηματισμός

«Η φιλοσοφία της αντιλαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να αλλάξει επειδή άλλαξαν κάποια πρόσωπα» λέει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ. #ΔΙΑΒΑΣΤΕ Οι έντονες διαφωνίες με την Κυβέρνηση Αναστασιάδη

Η τρίτη ομάδα του Μιλάνου: Τι υπάρχει στην πόλη εκτός από Μίλαν και Ίντερ;

Yπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσου για το ποδόσφαιρό τους και τις ομάδες τους. Μία από αυτές είναι φυσικά το Μιλάνο,...

Συρία: 19 άμαχοι νεκροί, εκ των οποίων 8 παιδιά σε αεροπορικές επιδρομές

Ολοένα και αυξάνονται τα θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και των Ρώσων συμμάχων τους

«Ο βιαστής είσαι εσύ»: Γυναίκες στο Ηράκλειο Κρήτης ερμήνευσαν τον «ύμνο» ενάντια στη βία (video)

Από την Χιλή μέχρι το… Ηράκλειο Κρήτης ταξίδεψε το τραγούδι της φεμινιστικής συλλογικότητας LasTesis

Advertorials