!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

26 Νοεμβρίου, 2020 Πέμπτη 12:00:22

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Πρόταση οδηγίας για «επαρκείς ελάχιστους μισθούς» από Κομισιόν

Πρόταση οδηγίας για «επαρκείς ελάχιστους μισθούς που επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση όπου κι αν εργάζονται», στην ΕΕ ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε ο αρμόδιος Επίτροπος Νίκολας Σμίντ

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στόχος της οδηγίας είναι να μειωθεί ανισότητα των μισθών, η διατήρηση της εγχώριας ζήτησης, η ενίσχυση των κινήτρων για εργασία, η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και η προστασία των εργοδοτών που πληρώνουν αξιοπρεπείς μισθούς έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η τρέχουσα κρίση πλήττει ιδιαίτερα τομείς με υψηλότερο μερίδιο εργαζομένων χαμηλού μισθού όπως καθαρισμό, λιανική, υγειονομική και μακροχρόνια περίθαλψη και οικιακή φροντίδα. Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους εργαζομένους και η μείωση της εργασιακής φτώχειας δεν είναι μόνο σημαντική κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και απαραίτητη για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη.

Προς το παρόν 21 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν νόμιμους κατώτατους μισθούς και σε 6 κράτη μέλη (Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία) η προστασία των ελάχιστων μισθών παρέχεται αποκλειστικά από συλλογικές συμβάσεις. Ωστόσο, στην πλειονότητα των κρατών μελών, οι εργαζόμενοι πλήττονται από επάρκεια ή / και κενά στην κάλυψη της προστασίας των ελάχιστων μισθών.

Η προτεινόμενη οδηγία δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της επάρκειας των ελάχιστων μισθών και για την πρόσβαση των εργαζομένων στην προστασία των ελάχιστων μισθών στην ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής σέβεται πλήρως την επικουρική αρχή: θέτει ένα πλαίσιο για ελάχιστα πρότυπα, με σεβασμό και απεικόνιση των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και της συμβατικής ελευθερίας στον τομέα των μισθών. Δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νόμιμους κατώτατους μισθούς, ούτε θέτει κοινό επίπεδο ελάχιστου μισθού.

Οι χώρες με υψηλή συλλογική κάλυψη διαπραγματεύσεων τείνουν να έχουν χαμηλότερο μερίδιο εργαζομένων χαμηλού μισθού, χαμηλότερη ανισότητα μισθών και υψηλότερους κατώτατους μισθούς. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Κομισιόν αποσκοπεί στην προώθηση συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους μισθούς σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι χώρες με τους νόμιμους κατώτατους μισθούς πρέπει να θεσπίσουν τους όρους για τον καθορισμό των κατώτατων μισθών σε επαρκή επίπεδα.

Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή και σταθερά κριτήρια για τον καθορισμό ελάχιστων μισθών, ενδεικτικές τιμές αναφοράς για να καθοδηγήσουν την αξιολόγηση της επάρκειας και τακτικές και έγκαιρες ενημερώσεις των ελάχιστων μισθών.

Ζητείται επίσης από αυτά τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αναλογική και δικαιολογημένη χρήση των παραλλαγών και των μειώσεων των ελάχιστων μισθών και την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη νόμιμη ρύθμιση και επικαιροποίηση των ελάχιστων μισθών.

Τέλος, η πρόταση προβλέπει βελτιωμένη επιβολή και παρακολούθηση της ελάχιστης μισθολογικής προστασίας που καθιερώνεται σε κάθε χώρα. Η προτεινόμενη οδηγία εισάγει ετήσια υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα δεδομένα ελάχιστης μισθολογικής προστασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πρόταση οδηγίας για «επαρκείς ελάχιστους μισθούς που επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση όπου κι αν εργάζονται», στην ΕΕ ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων και παρουσίασε ο αρμόδιος Επίτροπος Νίκολας Σμίντ

Στόχος της οδηγίας είναι να μειωθεί ανισότητα των μισθών, η διατήρηση της εγχώριας ζήτησης, η ενίσχυση των κινήτρων για εργασία, η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και η προστασία των εργοδοτών που πληρώνουν αξιοπρεπείς μισθούς έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η τρέχουσα κρίση πλήττει ιδιαίτερα τομείς με υψηλότερο μερίδιο εργαζομένων χαμηλού μισθού όπως καθαρισμό, λιανική, υγειονομική και μακροχρόνια περίθαλψη και οικιακή φροντίδα. Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους εργαζομένους και η μείωση της εργασιακής φτώχειας δεν είναι μόνο σημαντική κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και απαραίτητη για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη.

Προς το παρόν 21 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν νόμιμους κατώτατους μισθούς και σε 6 κράτη μέλη (Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία) η προστασία των ελάχιστων μισθών παρέχεται αποκλειστικά από συλλογικές συμβάσεις. Ωστόσο, στην πλειονότητα των κρατών μελών, οι εργαζόμενοι πλήττονται από επάρκεια ή / και κενά στην κάλυψη της προστασίας των ελάχιστων μισθών.

Η προτεινόμενη οδηγία δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της επάρκειας των ελάχιστων μισθών και για την πρόσβαση των εργαζομένων στην προστασία των ελάχιστων μισθών στην ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής σέβεται πλήρως την επικουρική αρχή: θέτει ένα πλαίσιο για ελάχιστα πρότυπα, με σεβασμό και απεικόνιση των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και της συμβατικής ελευθερίας στον τομέα των μισθών. Δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νόμιμους κατώτατους μισθούς, ούτε θέτει κοινό επίπεδο ελάχιστου μισθού.

Οι χώρες με υψηλή συλλογική κάλυψη διαπραγματεύσεων τείνουν να έχουν χαμηλότερο μερίδιο εργαζομένων χαμηλού μισθού, χαμηλότερη ανισότητα μισθών και υψηλότερους κατώτατους μισθούς. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Κομισιόν αποσκοπεί στην προώθηση συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους μισθούς σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι χώρες με τους νόμιμους κατώτατους μισθούς πρέπει να θεσπίσουν τους όρους για τον καθορισμό των κατώτατων μισθών σε επαρκή επίπεδα.

Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή και σταθερά κριτήρια για τον καθορισμό ελάχιστων μισθών, ενδεικτικές τιμές αναφοράς για να καθοδηγήσουν την αξιολόγηση της επάρκειας και τακτικές και έγκαιρες ενημερώσεις των ελάχιστων μισθών.

Ζητείται επίσης από αυτά τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αναλογική και δικαιολογημένη χρήση των παραλλαγών και των μειώσεων των ελάχιστων μισθών και την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη νόμιμη ρύθμιση και επικαιροποίηση των ελάχιστων μισθών.

Τέλος, η πρόταση προβλέπει βελτιωμένη επιβολή και παρακολούθηση της ελάχιστης μισθολογικής προστασίας που καθιερώνεται σε κάθε χώρα. Η προτεινόμενη οδηγία εισάγει ετήσια υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα δεδομένα ελάχιστης μισθολογικής προστασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ζέτα Αιμιλιανίδου: Το 93% των προϋπολογισμών αφορούν κοινωνικές παροχές. Τα σχέδια στήριξης αποτρέπουν την αύξηση ανεργίας

H ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας με όλες τις πληροφορίες πριν και μετά την πανδημία και πως επηρεάστηκε η εργασία στην Κύπρο

Οι εισηγήσεις για Λεμεσό: Παράταση περιορισμών… σκέψεις για κομμωτήρια-κέντρα αισθητικής

Περιθώριο για βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας. Τις τελευταίες 14 μέρες 4 στα 10 άτομα που εντοπίζονται θετικά είναι από την Λεμεσό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Η προπόνηση της Εθνικής μας και οι ευχές στην Ελένη Γιάννου

Η προπόνηση της Εθνικής μας και οι ευχές στην Ελένη Γιάννου

MC MEDIA NETWORK

Η προπόνηση της Εθνικής μας και οι ευχές στην Ελένη Γιάννου

Η προπόνηση της Εθνικής μας και οι ευχές στην Ελένη Γιάννου

Lifestyle

Η προπόνηση της Εθνικής μας και οι ευχές στην Ελένη Γιάννου

Η προπόνηση της Εθνικής μας και οι ευχές στην Ελένη Γιάννου

Lifestyle

Ενημερωτική εκστρατεία για την καρδιακή ανεπάρκεια 2020

Με τη συνεργασία της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου και τη στήριξη του Συνδέσμου Καρδιοπαθών Λευκωσίας Η εταιρεία Novartis Pharma Services Inc. Κύπρου, σε συνεργασία με την...

Πέθανε η ηθοποιός Εύα Κοταμανίδου

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας

Η «μάχη» της Λάρνακας

Στήνεται το παζλ… μικρές και μεγάλες μάχες των κομμάτων στις επαρχίες

Advertorials