!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

13 Ιουλίου, 2020 Δευτέρα 18:35:57

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Πρόστιμο σε 2 εταιρείες και ποινή φυλάκισης με αναστολή σε εργοδότες για παραβάσεις Νομοθεσίας επέβαλε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου επέβαλε φέτος χρηματικό πρόστιμο σε δύο εταιρείες και ποινή φυλάκισης με αναστολή σε εργοδότη, για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σε γραπτή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Αποτέλεσμα των διώξεων αυτών ήταν το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου να καταδικάσει εντός του 2020 δύο εταιρείες και έναν εργοδότη».

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο καταδίκασε την «εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΗΣ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομικών εργασιών, σε συνολικό πρόστιμο 9 χιλιάδων ευρώ, για τις παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου υπεργολάβου της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία».

Ειδικότερα η εταιρεία παρέλειψε να πραγματοποιήσει «εργασίες σε ύψος για την κατασκευή ξυλότυπου της πλάκας οροφής υπόγειου ορόφου, με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως ικριώματα, κιγκλιδώματα, δίκτυα προστασίας ή άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς. Ακόμα παρέλειψε να συμμορφωθεί με τα μέτρα ασφάλειας που αναφέρονταν στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή τη λήψη μέτρων έναντι πτώσης από ύψος στο εργοτάξιο».

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε επίσης «την εταιρεία «Α/ΦΟΙ ΓΛΥΚΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής ξυλότυπου, σε συνολικό πρόστιμο 5 χιλιάδων ευρώ για παράβαση προνοιών των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσε τον τραυματισμό εργοδοτουμένου της».

Η εταιρεία παρέλειψε να πραγματοποιήσει «εργασίες σε ύψος, για την κατασκευή ξυλότυπου της πλάκας οροφής υπόγειου ορόφου με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως ικριώματα, κιγκλιδώματα, δίκτυα προστασίας ή άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς».

Τέλος το Δικαστήριο καταδίκασε «εργοδότη που δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας, σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή τριών χρόνων, για τις παραβάσεις προνοιών των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό στα χέρια εργοδοτούμενού του και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτουμένους του και άλλα πρόσωπα».

Ο εργοδότης παρέλειψε να εφοδιάσει «τον άξονα μετάδοσης κίνησης από το γεωργικό ελκυστήρα, στο γεωργικό μηχάνημα τυλίγματος λάστιχων ποτίσματος, με προφυλακτήρα ή με άλλο σύστημα προφύλαξης. Ακόμα παρέλειψε να έχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων του και άλλων προσώπων, με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, καθώς και της μη λήψης των αναγκαίων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων».

Ο συγκεκριμένος εργοδότης παρέλειψε επίσης να εφαρμόσει κατάλληλο σύστημα «ασφάλειας ή σύστημα διαχείρισης των κινδύνων στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους».

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου επέβαλε φέτος χρηματικό πρόστιμο σε δύο εταιρείες και ποινή φυλάκισης με αναστολή σε εργοδότη, για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Σε γραπτή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών, που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας οι οποίες αφορούσαν θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Αποτέλεσμα των διώξεων αυτών ήταν το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου να καταδικάσει εντός του 2020 δύο εταιρείες και έναν εργοδότη».

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο καταδίκασε την «εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΗΣ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομικών εργασιών, σε συνολικό πρόστιμο 9 χιλιάδων ευρώ, για τις παραβάσεις, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενου υπεργολάβου της και έθεσαν σε κίνδυνο πρόσωπα στην εργασία».

Ειδικότερα η εταιρεία παρέλειψε να πραγματοποιήσει «εργασίες σε ύψος για την κατασκευή ξυλότυπου της πλάκας οροφής υπόγειου ορόφου, με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως ικριώματα, κιγκλιδώματα, δίκτυα προστασίας ή άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς. Ακόμα παρέλειψε να συμμορφωθεί με τα μέτρα ασφάλειας που αναφέρονταν στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή τη λήψη μέτρων έναντι πτώσης από ύψος στο εργοτάξιο».

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε επίσης «την εταιρεία «Α/ΦΟΙ ΓΛΥΚΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής ξυλότυπου, σε συνολικό πρόστιμο 5 χιλιάδων ευρώ για παράβαση προνοιών των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών, που προκάλεσε τον τραυματισμό εργοδοτουμένου της».

Η εταιρεία παρέλειψε να πραγματοποιήσει «εργασίες σε ύψος, για την κατασκευή ξυλότυπου της πλάκας οροφής υπόγειου ορόφου με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας όπως ικριώματα, κιγκλιδώματα, δίκτυα προστασίας ή άλλους ισοδύναμους μηχανισμούς».

Τέλος το Δικαστήριο καταδίκασε «εργοδότη που δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας, σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή τριών χρόνων, για τις παραβάσεις προνοιών των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών και των περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό στα χέρια εργοδοτούμενού του και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτουμένους του και άλλα πρόσωπα».

Ο εργοδότης παρέλειψε να εφοδιάσει «τον άξονα μετάδοσης κίνησης από το γεωργικό ελκυστήρα, στο γεωργικό μηχάνημα τυλίγματος λάστιχων ποτίσματος, με προφυλακτήρα ή με άλλο σύστημα προφύλαξης. Ακόμα παρέλειψε να έχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργοδοτουμένων του και άλλων προσώπων, με βάση την οποία να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, καθώς και της μη λήψης των αναγκαίων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων».

Ο συγκεκριμένος εργοδότης παρέλειψε επίσης να εφαρμόσει κατάλληλο σύστημα «ασφάλειας ή σύστημα διαχείρισης των κινδύνων στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και την αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας που ενέχουν κινδύνους».

Top Stories

Θετικός στον κορωνοϊό ειδικευόμενος ιατρός στο Νοσοκομείο Λευκωσίας

Σε αυτοπεριορισμό στενές επαφές του. Κανένας λόγος ανησυχίας, λέει στη Cyprus Times Εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ

MC MEDIA NETWORK

MC MEDIA NETWORK

Lifestyle

Lifestyle

Σε κλοιό καύσωνα και αύριο η Κύπρος. Νέα κίτρινη προειδοποίηση

Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και βροχές στο «μενού» - Οι προβλέψεις του καιρού μέχρι και την Παρασκευή

Advertorials