!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 24, 2021 Sunday 23:22:22

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Πρόσθετα μέτρα στήριξης των φοιτητών ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη χθεσινή του συνεδρία, πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για αξιοποίηση των μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα για το 2016, μέσω της λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των οικογενειών των φοιτητών.

Η πρόνοια αυτή, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, είχε περιληφθεί ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2016.

Στόχος της Κυβέρνησης μέσω της χθεσινής έγκρισης είναι η περαιτέρω στήριξη των φοιτητών, έτσι ώστε να μην διακόπτουν τις σπουδές τους λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που διέρχονται οι οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αύξηση ύψους 2,25 εκατομμυρίων ευρώ στο ποσό που θα διατεθεί για φοιτητικά επιδόματα (από 3,75 σε 6 εκατ. ευρώ).

Το πλαίσιο παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων είχε ήδη καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2015, βάσει των εξουσιών που του παρέχει ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015 – Ν.203 (Ι)/2015.

Τονίζεται ότι τα φοιτητικά επιδόματα στοχεύουν στην πρόσθετη στήριξη των πιο ευάλωτων οικογενειών των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη και κοινωνικά κριτήρια.

Επίσης, ενέκρινε τη διάθεση ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, καθώς και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Το πλαίσιο παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων θα είναι αυτό που ορίζεται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν.203 (Ι)/2015), με εξαίρεση το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο και των περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων και εισοδημάτων από τόκους για τους Ελλαδίτες, καθώς επίσης και εξαίρεση του κριτηρίου της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο, για τους Κύπριους επαναπατρισθέντες.

Πέραν των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015) που εξαιρούνται βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι λοιπές διατάξεις του εν λόγω νόμου θα ισχύσουν για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων για τους Ελλαδίτες και Κύπριους επαναπατρισθέντες.

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διατηρούνται όλες οι πρόνοιες που ίσχυαν μέχρι τώρα για την παραχώρηση του φοιτητικού πακέτου εσωτερικού (είδος επιδομάτων, ύψος επιδομάτων, κοινωνικά κριτήρια, σύστημα μοριοδότησης) και γίνεται εναρμόνιση του εν λόγω πλαισίου με τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015, καθώς επίσης και βελτίωσή του όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά και την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα προχωρήσει άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών, έτσι ώστε οι οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και οι επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για φοιτητικά επιδόματα από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2016 και πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 24 Οκτωβρίου 2016 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται. Παράλειψη υποβολής αίτησης εντός της πιο πάνω προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για φοιτητικά επιδόματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη χθεσινή του συνεδρία, πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για αξιοποίηση των μη δαπανηθέντων πιστώσεων από το κονδύλι που αφορά στην κρατική φοιτητική μέριμνα για το 2016, μέσω της λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης των οικογενειών των φοιτητών.

Η πρόνοια αυτή, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, είχε περιληφθεί ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2016.

Στόχος της Κυβέρνησης μέσω της χθεσινής έγκρισης είναι η περαιτέρω στήριξη των φοιτητών, έτσι ώστε να μην διακόπτουν τις σπουδές τους λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που διέρχονται οι οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αύξηση ύψους 2,25 εκατομμυρίων ευρώ στο ποσό που θα διατεθεί για φοιτητικά επιδόματα (από 3,75 σε 6 εκατ. ευρώ).

Το πλαίσιο παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων είχε ήδη καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2015, βάσει των εξουσιών που του παρέχει ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015 – Ν.203 (Ι)/2015.

Τονίζεται ότι τα φοιτητικά επιδόματα στοχεύουν στην πρόσθετη στήριξη των πιο ευάλωτων οικογενειών των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη και κοινωνικά κριτήρια.

Επίσης, ενέκρινε τη διάθεση ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων σε οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, καθώς και σε επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Το πλαίσιο παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων θα είναι αυτό που ορίζεται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν.203 (Ι)/2015), με εξαίρεση το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο και των περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων και εισοδημάτων από τόκους για τους Ελλαδίτες, καθώς επίσης και εξαίρεση του κριτηρίου της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο, για τους Κύπριους επαναπατρισθέντες.

Πέραν των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015) που εξαιρούνται βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι λοιπές διατάξεις του εν λόγω νόμου θα ισχύσουν για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων για τους Ελλαδίτες και Κύπριους επαναπατρισθέντες.

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διατηρούνται όλες οι πρόνοιες που ίσχυαν μέχρι τώρα για την παραχώρηση του φοιτητικού πακέτου εσωτερικού (είδος επιδομάτων, ύψος επιδομάτων, κοινωνικά κριτήρια, σύστημα μοριοδότησης) και γίνεται εναρμόνιση του εν λόγω πλαισίου με τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015, καθώς επίσης και βελτίωσή του όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά και την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα προχωρήσει άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών, έτσι ώστε οι οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και οι επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για φοιτητικά επιδόματα από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2016 και πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 24 Οκτωβρίου 2016 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται. Παράλειψη υποβολής αίτησης εντός της πιο πάνω προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για φοιτητικά επιδόματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Εντοπίστηκαν σε δύσβατη περιοχή της επαρχίας Λεμεσού τα κλοπιμαία όπλα

Υπό κράτηση 21χρονος για την υπόθεση – Εμπλέκεται και σε άλλες διαρρήξεις
gallery

«6» για Τρόοδος και σήμερα… Μοίρασε εξώδικα η Αστυνομία – 17 καταγγελίες (pics)

Και σήμερα αρκετοί πολίτες στο χιονισμένο Τρόοδος παρά τις συστάσεις - Μοίρασαν εξώδικα τα μέλη της Αστυνομίας - Δείτε εικόνες

MC MEDIA NETWORK

Θέματα στην άμυνα / Απόλλωνας

Σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι ο Απόλλωνας δέχεται με μεγάλη ευκολία γκολ χωρίς να κοπιάσει ιδιαίτερα ο αντίπαλος. Όσο καλή κι αν είναι η ομάδα μεσοεπιθετικά,...

Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη ολόσωμη φωτογραφία μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Η Αθηνά Οικονομάκου μας δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα Το δεύτερό της παιδί περιμένει η Αθηνά Οικονομάκου. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η ηθοποιός στις...

Συμμαχία FIFA-UEFA και νέο Champions League για δέκα χρόνια!

Συμμαχία FIFA-UEFA και νέο Champions League για δέκα χρόνια!

Άγρια κόντρια Μαλέσκου-Παπαγεωργίου! Την «έσφαξε με το γάντι» (video)

Η Ιωάννα Μαλέσκου «σφάζει» με το γάντι Ηλιάνα Παπαγεωργίου Καλεσμένη στην πρώτη εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά για το 2021 βρέθηκε η Ιωάννα Μαλέσκου το βράδυ...

MC MEDIA NETWORK

Θέματα στην άμυνα / Απόλλωνας

Σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι ο Απόλλωνας δέχεται με μεγάλη ευκολία γκολ χωρίς να κοπιάσει ιδιαίτερα ο αντίπαλος. Όσο καλή κι αν είναι η ομάδα μεσοεπιθετικά,...

Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη ολόσωμη φωτογραφία μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Η Αθηνά Οικονομάκου μας δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα Το δεύτερό της παιδί περιμένει η Αθηνά Οικονομάκου. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η ηθοποιός στις...

Συμμαχία FIFA-UEFA και νέο Champions League για δέκα χρόνια!

Συμμαχία FIFA-UEFA και νέο Champions League για δέκα χρόνια!

Άγρια κόντρια Μαλέσκου-Παπαγεωργίου! Την «έσφαξε με το γάντι» (video)

Η Ιωάννα Μαλέσκου «σφάζει» με το γάντι Ηλιάνα Παπαγεωργίου Καλεσμένη στην πρώτη εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά για το 2021 βρέθηκε η Ιωάννα Μαλέσκου το βράδυ...

Lifestyle

Θέματα στην άμυνα / Απόλλωνας

Σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι ο Απόλλωνας δέχεται με μεγάλη ευκολία γκολ χωρίς να κοπιάσει ιδιαίτερα ο αντίπαλος. Όσο καλή κι αν είναι η ομάδα μεσοεπιθετικά,...

Lifestyle

Συμμαχία FIFA-UEFA και νέο Champions League για δέκα χρόνια!

Συμμαχία FIFA-UEFA και νέο Champions League για δέκα χρόνια!

Σοβαρά λάθη από διαιτησία και VAR στο “Αμμόχωστος”

Είχε σοβαρά θέματα η διαιτησία στον αγώνα Νέα Σαλαμίνα-Απόλλωνας. Στο 19΄ σε σέντρα στην περιοχή του Απόλλωνα, ο Πέδρο χρησιμοποιεί απρόσεκτα τον αγκώνα και χτυπά...

Συμμαχία FIFA-UEFA και νέο Champions League για δέκα χρόνια!

Να συμμαχήσουν απέναντι στον ορατό κίνδυνο της European Super League αποφάσισαν FIFA και UEFA, κάνοντας το Champions League ακόμη πιο εμπορικό, όπως αποκάλυψε ο...

Αδικαιολόγητος

Αδικαιολόγητος ο Γιώργος Βασιλείου για την κλωτσιά στον Σακόχ. Με την πράξη του άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες για ένα τέταρτο όπου ο...

Advertorials