!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

28 Οκτωβρίου, 2020 Τετάρτη 14:33:34

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Προστασία δεδομένων, πολίτες της ΕΕ και ψηφιακή μετάβαση: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Μια ενημέρωση από το ΚΕΒΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου DataPRO

Στις 24 Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρώτη εκτενή έκθεση για την αξιολόγηση της αξιολόγησης του GDPR, Ανακοίνωση 2020/264.

Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η πρώτη για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ/GDPR, ιδίως σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία των κανόνων για τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και των κανόνων σχετικά με τη συνεργασία και τη συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ΓΚΠΔ.

Ο ΓΚΠΔ, που εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018, ενίσχυσε τις διασφαλίσεις προστασίας δεδομένων, παρέχει στα άτομα πρόσθετα και ισχυρότερα δικαιώματα, αυξημένη διαφάνεια και διασφαλίζει ότι όλοι όσοι χειρίζονται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εφαρμογής του είναι πιο υπεύθυνοι. Εξοπλίζει τις ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων με ισχυρότερες και εναρμονισμένες εξουσίες επιβολής και δημιουργεί ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης. Δημιουργεί επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού είναι εγκατεστημένες και διασφαλίζει την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός της ΕΕ, ενισχύοντας έτσι την εσωτερική αγορά.

Σε μια οικονομία που βασίζεται όλο και περισσότερο στην επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, ο GDPR είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα έχουν καλύτερο έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα και ότι αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με νόμιμο, δίκαιο και διαφανές τρόπο.

Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων έχουν αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να συμμορφωθούν με τον ΓΚΠΔ, για παράδειγμα μέσω της παροχής προτύπων για την επεξεργασία συμβάσεων και αρχείων δραστηριοτήτων, σεμινάρια και ανοιχτές γραμμές για διαβούλευση.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης.

Το έργο με τίτλο Upgrading the EU Data Protection Sector with new SkillsDataPRO(Αναβάθμιση του κλάδου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ με νέες δεξιότητες) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, και σκοπό έχει την ενσωμάτωση της καινούργιας ψηφιακής νοοτροπίας που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του Κανονισμού GDPR 2016/679 σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και νέους μαθητές, ενώ ανταποκρίνεται στο ελλιπές σύστημα πιστοποίησης στον κλάδο αυτό.

Το ΚΕΒΕ συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο ως εταίρος μαζί με άλλους 9 εταίρους από το Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, ενώ συντονιστής είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Ελλάδας (ΚΕΕΕ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DataPRO οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://datapro-project.eu/site/ και να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, φ/δι Δήμητρας Παλάοντα (τηλ. 22889840).

https://www.facebook.com/Datapro-Project-326789978013395/

Μια ενημέρωση από το ΚΕΒΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου DataPRO

Στις 24 Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρώτη εκτενή έκθεση για την αξιολόγηση της αξιολόγησης του GDPR, Ανακοίνωση 2020/264.

Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η πρώτη για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ/GDPR, ιδίως σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία των κανόνων για τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και των κανόνων σχετικά με τη συνεργασία και τη συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ΓΚΠΔ.

Ο ΓΚΠΔ, που εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018, ενίσχυσε τις διασφαλίσεις προστασίας δεδομένων, παρέχει στα άτομα πρόσθετα και ισχυρότερα δικαιώματα, αυξημένη διαφάνεια και διασφαλίζει ότι όλοι όσοι χειρίζονται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εφαρμογής του είναι πιο υπεύθυνοι. Εξοπλίζει τις ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων με ισχυρότερες και εναρμονισμένες εξουσίες επιβολής και δημιουργεί ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης. Δημιουργεί επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού είναι εγκατεστημένες και διασφαλίζει την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός της ΕΕ, ενισχύοντας έτσι την εσωτερική αγορά.

Σε μια οικονομία που βασίζεται όλο και περισσότερο στην επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, ο GDPR είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα έχουν καλύτερο έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα και ότι αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με νόμιμο, δίκαιο και διαφανές τρόπο.

Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων έχουν αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να συμμορφωθούν με τον ΓΚΠΔ, για παράδειγμα μέσω της παροχής προτύπων για την επεξεργασία συμβάσεων και αρχείων δραστηριοτήτων, σεμινάρια και ανοιχτές γραμμές για διαβούλευση.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης.

Το έργο με τίτλο Upgrading the EU Data Protection Sector with new SkillsDataPRO(Αναβάθμιση του κλάδου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ με νέες δεξιότητες) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, και σκοπό έχει την ενσωμάτωση της καινούργιας ψηφιακής νοοτροπίας που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του Κανονισμού GDPR 2016/679 σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και νέους μαθητές, ενώ ανταποκρίνεται στο ελλιπές σύστημα πιστοποίησης στον κλάδο αυτό.

Το ΚΕΒΕ συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο ως εταίρος μαζί με άλλους 9 εταίρους από το Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία και Κύπρο, ενώ συντονιστής είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Ελλάδας (ΚΕΕΕ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο DataPRO οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://datapro-project.eu/site/ και να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, φ/δι Δήμητρας Παλάοντα (τηλ. 22889840).

https://www.facebook.com/Datapro-Project-326789978013395/

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Champions League: ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και İstanbul Başakşehir στο ΤΟΠ 3

Champions League: ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και İstanbul Başakşehir στο ΤΟΠ 3

MC MEDIA NETWORK

Champions League: ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και İstanbul Başakşehir στο ΤΟΠ 3

Champions League: ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και İstanbul Başakşehir στο ΤΟΠ 3

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials