!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

4 Δεκεμβρίου, 2020 Παρασκευή 04:12:51

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Πράξη ΑΙΓΙΣ: Άσκηση ετοιμότητας στο χωριό Γαλάτα

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και κατά τις ώρες 10:00 – 13:00, πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Γαλάτας, στην Επαρχία Λευκωσίας, άσκηση ετοιμότητας στα πλαίσια της πράξης  «ΑΙΓΙΣ-Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» η οποία υλοποιείται μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Της παρούσας άσκησης προηγήθηκε αντίστοιχη, στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, στις 19 Οκτωβρίου 2020.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος οι δικαιούχοι του προγράμματος:

  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου (ΠΤΑ ΒΑ)– Κύριος Δικαιούχος
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),
  • Δύναμη πολιτικής άμυνας Κύπρου.

Επιπλέον συμμετείχαν στελέχη υπηρεσιών και φορέων με ρόλο στην πολιτική προστασία, τόσο σε επιχειρησιακό (Κέντρο Επιχειρήσεων) όσο και τακτικό επίπεδο (στους χώρους εκδήλωσης των συμβάντων). Στην άσκηση, συμμετείχε και μεγάλος αριθμός εθελοντών και στελεχών της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας.

Πολύ σημαντική ήταν η συμμετοχή στελεχών από την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας κος Μαλλιαρός Δημήτριος και ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, κος Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος.

Σκοπός της άσκησης ήταν η αξιολόγηση του Ευφυούς Σύστηματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) και ειδικότερα εάν και κατά πόσο υποστηρίζει, υποβοηθά και βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά τη διάρκεια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και συμβάντων στα οποία εμπλέκεται η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας. Επιπλέον, εξετ΄στηκε η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας (Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) – Κύπρου με χρήση του ΕΣΥΛΑ, όπου αποτυπώνονται οι πόροι και οι κίνδυνοι και των δύο περιοχών.

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι αξιολογητές της άσκησης ήταν πως ο σκοπός της άσκησης επιτεύχθηκε και η χρήση ΕΣΥΛΑ κρίνεται σημαντική για την έκβαση και λήψη αποφάσεων όσων αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Ωστόσο, διαφάνηκε επίσης και η ανάγκη για συχνή επικαιροποίηση των στοιχείων τα οποία είναι διατεθειμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΥΛΑ, ώστε να μπορούν οι χρήστες και οι αρμόδιοι λειτουργοί να έχουν τη συνολική και ορθή πληροφορία. Επιπλέον μικρές ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο συντονισμό μεταξύ των φορέων, θα μπορέσουν να εκμηδενιστούν μελλοντικά, εφόσον θα γίνεται σωστή πληροφόρηση μέσα από το σύστημα.

Μακροπρόθεσμος στόχος της άσκησης είναι η καθιέρωση χρήσης του ΕΣΥΛΑ και η διασύνδεσή του με τα λοιπά υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών Φορέων/Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αφετέρου να περιορίζονται/μετριάζονται οι πιθανές επιπτώσεις/αντίκτυπος στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Έργου ΑΙΓΙΣ στο https://aegisproject.eu/, και στην σελίδα του Έργου στο Facebook @InterregAEGIS/.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και κατά τις ώρες 10:00 – 13:00, πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Γαλάτας, στην Επαρχία Λευκωσίας, άσκηση ετοιμότητας στα πλαίσια της πράξης  «ΑΙΓΙΣ-Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» η οποία υλοποιείται μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Της παρούσας άσκησης προηγήθηκε αντίστοιχη, στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, στις 19 Οκτωβρίου 2020.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος οι δικαιούχοι του προγράμματος:

  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου (ΠΤΑ ΒΑ)– Κύριος Δικαιούχος
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),
  • Δύναμη πολιτικής άμυνας Κύπρου.

Επιπλέον συμμετείχαν στελέχη υπηρεσιών και φορέων με ρόλο στην πολιτική προστασία, τόσο σε επιχειρησιακό (Κέντρο Επιχειρήσεων) όσο και τακτικό επίπεδο (στους χώρους εκδήλωσης των συμβάντων). Στην άσκηση, συμμετείχε και μεγάλος αριθμός εθελοντών και στελεχών της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας.

Πολύ σημαντική ήταν η συμμετοχή στελεχών από την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας κος Μαλλιαρός Δημήτριος και ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, κος Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος.

Σκοπός της άσκησης ήταν η αξιολόγηση του Ευφυούς Σύστηματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) και ειδικότερα εάν και κατά πόσο υποστηρίζει, υποβοηθά και βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά τη διάρκεια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και συμβάντων στα οποία εμπλέκεται η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας. Επιπλέον, εξετ΄στηκε η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας (Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) – Κύπρου με χρήση του ΕΣΥΛΑ, όπου αποτυπώνονται οι πόροι και οι κίνδυνοι και των δύο περιοχών.

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι αξιολογητές της άσκησης ήταν πως ο σκοπός της άσκησης επιτεύχθηκε και η χρήση ΕΣΥΛΑ κρίνεται σημαντική για την έκβαση και λήψη αποφάσεων όσων αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Ωστόσο, διαφάνηκε επίσης και η ανάγκη για συχνή επικαιροποίηση των στοιχείων τα οποία είναι διατεθειμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΥΛΑ, ώστε να μπορούν οι χρήστες και οι αρμόδιοι λειτουργοί να έχουν τη συνολική και ορθή πληροφορία. Επιπλέον μικρές ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο συντονισμό μεταξύ των φορέων, θα μπορέσουν να εκμηδενιστούν μελλοντικά, εφόσον θα γίνεται σωστή πληροφόρηση μέσα από το σύστημα.

Μακροπρόθεσμος στόχος της άσκησης είναι η καθιέρωση χρήσης του ΕΣΥΛΑ και η διασύνδεσή του με τα λοιπά υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών Φορέων/Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αφετέρου να περιορίζονται/μετριάζονται οι πιθανές επιπτώσεις/αντίκτυπος στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Έργου ΑΙΓΙΣ στο https://aegisproject.eu/, και στην σελίδα του Έργου στο Facebook @InterregAEGIS/.

Top Stories

gallery

Διαμαρτυρία για τα μέτρα και τη διαφθορά έξω από το «Φιλοξενία». Αποδοκίμασαν τους βουλευτές (pics-video)

Παρέδωσαν επίσης σχετικό ψήφισμα στον Πρόεδρο της Βουλής Αδάμο Αδάμου - Οι διαμαρτυρόμενοι πραγματοποίησαν επίσης πορεία με τα αυτοκίνητά τους στους δρόμους της Λευκωσίας...

Ανακοίνωση του προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. «Νοιώθουμε περήφανοι για το έργο που παράγουμε»

Μετά και τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε σχέση με τις ειδικές εκθέσεις που εκδίδονται

MC MEDIA NETWORK

Βαθμολογία UEFA/ Στην 14η θέση η Κύπρος, κινδυνεύει να πέσει στην 20η θεση η Ελλάδα

Βαθμολογία UEFA/ Στην 14η θέση η Κύπρος, κινδυνεύει να πέσει στην 20η θεση η Ελλάδα

MC MEDIA NETWORK

Βαθμολογία UEFA/ Στην 14η θέση η Κύπρος, κινδυνεύει να πέσει στην 20η θεση η Ελλάδα

Βαθμολογία UEFA/ Στην 14η θέση η Κύπρος, κινδυνεύει να πέσει στην 20η θεση η Ελλάδα

Lifestyle

Βαθμολογία UEFA/ Στην 14η θέση η Κύπρος, κινδυνεύει να πέσει στην 20η θεση η Ελλάδα

Βαθμολογία UEFA/ Στην 14η θέση η Κύπρος, κινδυνεύει να πέσει στην 20η θεση η Ελλάδα

Lifestyle

Advertorials