MC MEDIA NETWORK

April 19, 2021 Monday 06:45:57

Εγγραφή στο
Newsletter

«Πληρώνω όσο Πετώ»: Οφέλη από την Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων

Οποίος παράγει λιγότερα απόβλητα θα πληρώνει και λιγότερα τέλη σκυβάλων αυτό είναι ο στόχος του Προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετώ» – Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων και Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία – Xαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας στη συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Με επίκεντρο την προστασία της βιοποικιλότητας, τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων και τη συνεισφορά μας στη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η Κυβέρνηση παρουσίασε τη Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων και Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «μέσα από την υλοποίηση των πολιτικών που υιοθετούμε, αλλάζουμε ουσιαστικά τις μέχρι τώρα συνήθειες μας και θέτουμε σε εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μέτρα που θα οδηγήσουν στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, όχι μόνο η πατρίδα μας, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης. Μέσω της νέας, φιλόδοξης πορείας εγκαταλείπουμε το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο τα προϊόντα παράγονται, καταναλώνονται και απορρίπτονται και υιοθετούμε το κυκλικό μοντέλο, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων και των πρώτων υλών, βάσει διαδικασιών όπως η επαναχρησιµοποίηση, η επισκευή και η ανακύκλωση».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος με την εφαρμογή των δράσεων της Στρατηγικής προχωρούμε στη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων, προκειμένου να συλλέγουμε καθαρά υλικά, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέας ύλης.

Προς τούτο, πρόθεσή μας είναι η καθολική εφαρμογή της χωριστής συλλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων άμεσα. Συγκεκριμένα εντός Απριλίου θα ανακοινωθεί η προκήρυξη της δήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε Τοπική Αρχή, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να αντληθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

«Πληρώνω όσο Πετώ»

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού είναι η εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετώ».

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά ένα καθόλα δίκαιο σύστημα, το οποίο εδράζεται στην αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Συγκεκριμένα, ο κάθε πολίτης θα πληρώνει για ό,τι απορρίπτει και όχι για αυτά που επαναχρησιμοποιεί ή ανακυκλώνει.

Αυτούσιες οι δηλώσεις του Προέδρου:

«Με πραγματικά ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων και μετάβασης στην κυκλική οικονομία.

Στρατηγική, η οποία επιβεβαιώνει τη βούληση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουμε για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Επίκεντρο της πολιτικής αυτής τέθηκε η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων και η συνεισφορά μας στη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα από την υλοποίηση των πολιτικών που υιοθετούμε, αλλάζουμε ουσιαστικά τις μέχρι τώρα συνήθειες μας και θέτουμε σε εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μέτρα που θα οδηγήσουν στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Μιας από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, όχι μόνο η πατρίδα μας, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης.

Μέσω της νέας, φιλόδοξης πορείας εγκαταλείπουμε το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο τα προϊόντα παράγονται, καταναλώνονται και απορρίπτονται και υιοθετούμε το κυκλικό μοντέλο, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων και των πρώτων υλών, βάσει διαδικασιών όπως η επαναχρησιµοποίηση, η επισκευή και η ανακύκλωση.

Η Στρατηγική αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της χώρας μας στους τομείς της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, με την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας και την απασχόληση στους σχετικούς τομείς, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Με την εφαρμογή των δράσεων της Στρατηγικής προχωρούμε στη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων, προκειμένου να συλλέγουμε καθαρά υλικά, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέας ύλης.

Προς τούτο, πρόθεσή μας είναι η καθολική εφαρμογή της χωριστής συλλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων άμεσα. Συγκεκριμένα εντός Απριλίου θα ανακοινωθεί η προκήρυξη της δήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε Τοπική Αρχή, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να αντληθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού είναι η εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετώ» που παρουσιάζουμε σήμερα, το οποίο θα αναλύσει εν εκτάσει στη συνέχεια ο αρμόδιος Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά ένα καθόλα δίκαιο σύστημα, το οποίο εδράζεται στην αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Συγκεκριμένα, ο κάθε πολίτης θα πληρώνει για ό,τι απορρίπτει και όχι για αυτά που επαναχρησιμοποιεί ή ανακυκλώνει.

Βασικοί φορείς εφαρμογής του προγράμματος και ευρύτερα των συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής αποβλήτων, είναι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι Τοπικές Αρχές να ενισχυθούν τεχνοοικονομικά προς την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νέας στρατηγικής, αυτής της νέας πολιτικής. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι δεδομένη η βούληση του κράτους έτσι ώστε αν απαιτηθούν άλλοι εθνικοί πόροι να είμαστε στο πλευρό των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης και αναμένουμε ότι το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε παγκύπρια βάση, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Ταυτόχρονα, προωθούνται συμπληρωματικά έργα, τα οποία θα ενισχύσουν και θα υποστηρίξουν το Πρόγραμμα, όπως η πύκνωση των πράσινων σημείων, η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα επεξεργασίας των αποβλήτων που θα συλλέγονται χωριστά, ως επίσης η συντεταγμένη χρήση υφιστάμενων ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών.

Το πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετώ» και ευρύτερα η κυκλική οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της «Πράσινης Συμφωνίας», που αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την «Πράσινη Συμφωνία», αναφέρω ότι ήδη υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί έργα πράσινης ανάπτυξης συνολικής αξίας €485 εκατομμυρίων για την τριετία 2021 – 2023.

Επισημαίνω ακόμα ότι στην Πρόταση που ετοιμάσαμε για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο προϋπολογισμός για τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνω ότι επιπρόσθετα, 348 εκατομμύρια για πράσινα έργα αναμένεται να αντληθούν από άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ» αποτελεί το κίνητρο για να αλλάξουμε συνήθειες, να μειώσουμε τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγουμε και με τον σωστό διαχωρισμό τους να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η προσπάθεια του καθενός μας θα έχει συνολικό όφελος για τον τόπο μας και ταυτόχρονα θα μειώσει το κόστος κάθε νοικοκυριού για τη διαχείριση των αποβλήτων του.

Προτού δώσω τον λόγο στον Υπουργό και αφού συγχαρώ όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση και προώθηση του Προγράμματος, και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου, θέλω να καλέσω τις Τοπικές Αρχές και όλους τους συμπολίτες μας, να συνταχθούν στην κοινή αυτή προσπάθεια, να την αγκαλιάσουν με θέρμη για να πετύχουμε αυτό που ο πλανήτης ζητά από την κάθε χώρα, από τον καθένα μας ξεχωριστά».

Οποίος παράγει λιγότερα απόβλητα θα πληρώνει και λιγότερα τέλη σκυβάλων αυτό είναι ο στόχος του Προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετώ» – Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων και Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία – Xαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας στη συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Με επίκεντρο την προστασία της βιοποικιλότητας, τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων και τη συνεισφορά μας στη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η Κυβέρνηση παρουσίασε τη Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων και Μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «μέσα από την υλοποίηση των πολιτικών που υιοθετούμε, αλλάζουμε ουσιαστικά τις μέχρι τώρα συνήθειες μας και θέτουμε σε εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μέτρα που θα οδηγήσουν στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, όχι μόνο η πατρίδα μας, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης. Μέσω της νέας, φιλόδοξης πορείας εγκαταλείπουμε το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο τα προϊόντα παράγονται, καταναλώνονται και απορρίπτονται και υιοθετούμε το κυκλικό μοντέλο, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων και των πρώτων υλών, βάσει διαδικασιών όπως η επαναχρησιµοποίηση, η επισκευή και η ανακύκλωση».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος με την εφαρμογή των δράσεων της Στρατηγικής προχωρούμε στη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων, προκειμένου να συλλέγουμε καθαρά υλικά, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέας ύλης.

Προς τούτο, πρόθεσή μας είναι η καθολική εφαρμογή της χωριστής συλλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων άμεσα. Συγκεκριμένα εντός Απριλίου θα ανακοινωθεί η προκήρυξη της δήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε Τοπική Αρχή, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να αντληθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

«Πληρώνω όσο Πετώ»

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού είναι η εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετώ».

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά ένα καθόλα δίκαιο σύστημα, το οποίο εδράζεται στην αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Συγκεκριμένα, ο κάθε πολίτης θα πληρώνει για ό,τι απορρίπτει και όχι για αυτά που επαναχρησιμοποιεί ή ανακυκλώνει.

Αυτούσιες οι δηλώσεις του Προέδρου:

«Με πραγματικά ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων και μετάβασης στην κυκλική οικονομία.

Στρατηγική, η οποία επιβεβαιώνει τη βούληση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουμε για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Επίκεντρο της πολιτικής αυτής τέθηκε η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων και η συνεισφορά μας στη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα από την υλοποίηση των πολιτικών που υιοθετούμε, αλλάζουμε ουσιαστικά τις μέχρι τώρα συνήθειες μας και θέτουμε σε εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μέτρα που θα οδηγήσουν στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Μιας από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, όχι μόνο η πατρίδα μας, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης.

Μέσω της νέας, φιλόδοξης πορείας εγκαταλείπουμε το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο τα προϊόντα παράγονται, καταναλώνονται και απορρίπτονται και υιοθετούμε το κυκλικό μοντέλο, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων και των πρώτων υλών, βάσει διαδικασιών όπως η επαναχρησιµοποίηση, η επισκευή και η ανακύκλωση.

Η Στρατηγική αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της χώρας μας στους τομείς της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, με την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας και την απασχόληση στους σχετικούς τομείς, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Με την εφαρμογή των δράσεων της Στρατηγικής προχωρούμε στη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων, προκειμένου να συλλέγουμε καθαρά υλικά, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέας ύλης.

Προς τούτο, πρόθεσή μας είναι η καθολική εφαρμογή της χωριστής συλλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων άμεσα. Συγκεκριμένα εντός Απριλίου θα ανακοινωθεί η προκήρυξη της δήλωσης ενδιαφέροντος για κάθε Τοπική Αρχή, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να αντληθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος αυτού είναι η εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετώ» που παρουσιάζουμε σήμερα, το οποίο θα αναλύσει εν εκτάσει στη συνέχεια ο αρμόδιος Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά ένα καθόλα δίκαιο σύστημα, το οποίο εδράζεται στην αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Συγκεκριμένα, ο κάθε πολίτης θα πληρώνει για ό,τι απορρίπτει και όχι για αυτά που επαναχρησιμοποιεί ή ανακυκλώνει.

Βασικοί φορείς εφαρμογής του προγράμματος και ευρύτερα των συστημάτων διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής αποβλήτων, είναι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι Τοπικές Αρχές να ενισχυθούν τεχνοοικονομικά προς την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νέας στρατηγικής, αυτής της νέας πολιτικής. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι δεδομένη η βούληση του κράτους έτσι ώστε αν απαιτηθούν άλλοι εθνικοί πόροι να είμαστε στο πλευρό των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης και αναμένουμε ότι το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε παγκύπρια βάση, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Ταυτόχρονα, προωθούνται συμπληρωματικά έργα, τα οποία θα ενισχύσουν και θα υποστηρίξουν το Πρόγραμμα, όπως η πύκνωση των πράσινων σημείων, η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα επεξεργασίας των αποβλήτων που θα συλλέγονται χωριστά, ως επίσης η συντεταγμένη χρήση υφιστάμενων ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών.

Το πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετώ» και ευρύτερα η κυκλική οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της «Πράσινης Συμφωνίας», που αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την «Πράσινη Συμφωνία», αναφέρω ότι ήδη υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί έργα πράσινης ανάπτυξης συνολικής αξίας €485 εκατομμυρίων για την τριετία 2021 – 2023.

Επισημαίνω ακόμα ότι στην Πρόταση που ετοιμάσαμε για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο προϋπολογισμός για τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνω ότι επιπρόσθετα, 348 εκατομμύρια για πράσινα έργα αναμένεται να αντληθούν από άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ» αποτελεί το κίνητρο για να αλλάξουμε συνήθειες, να μειώσουμε τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγουμε και με τον σωστό διαχωρισμό τους να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η προσπάθεια του καθενός μας θα έχει συνολικό όφελος για τον τόπο μας και ταυτόχρονα θα μειώσει το κόστος κάθε νοικοκυριού για τη διαχείριση των αποβλήτων του.

Προτού δώσω τον λόγο στον Υπουργό και αφού συγχαρώ όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση και προώθηση του Προγράμματος, και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου, θέλω να καλέσω τις Τοπικές Αρχές και όλους τους συμπολίτες μας, να συνταχθούν στην κοινή αυτή προσπάθεια, να την αγκαλιάσουν με θέρμη για να πετύχουμε αυτό που ο πλανήτης ζητά από την κάθε χώρα, από τον καθένα μας ξεχωριστά».

Πού θα πάτε για δωρεάν rapid test σήμερα Δευτέρα 19/4. Όλες οι πληροφορίες (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σημεία δειγματοληψίας για τα προγράμματα ελέγχου με rapid test του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων Συνεχίζονται τα προγράμματα δωρεάν ελέγχου με rapid test αντιγόνου του...

Η αλγεινή κληρονομιά της πανδημίας. Πόσο χτύπησαν οι γραμμές ψυχολογικής στήριξης για τον κορωνοϊό;

Η Ανώτερη Κλινική Ψυχολόγος στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Δέσπω Λεωνίδου στη #CyprusTimes - Η τηλεφροντίδα και τα προγράμματα στήριξης που βρίσκονται σε ισχύ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

gallery

Ψάχνουν τις εικόνες για να εκδώσουν εξώδικα για τους πανηγυρισμούς των Απολλωνιστών

Ανακριτική ομάδα στην ΑΔΕ Λεμεσού προς εντοπισμό προσώπων που συμμετείχαν στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Απόλλωνα κατά παράβαση του διατάγματος

Που στρέφονται οι έρευνες για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. «Ανοίγουν στόματα» και στις φυλακές

Στο στόχαστρο της αστυνομίας φαίνεται να βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ

Δημήτρης Λιγνάδης: Οι βιασμοί, η παρέα της Επιδαύρου και το ηλεκτρονικό «ψάρεμα»

Η κατάθεση-κόλαφος του 23χρονου Π.Φ., ο οποίος έζησε για επτά μήνες στο σπίτι του σκηνοθέτη – «Φως» από το άνοιγμα των ηλεκτρονικών επαφών του προφυλακισμένου Δημήτρη Λιγνάδη περιμένουν να δουν οι Αρχές

MC MEDIA NETWORK

Πλήρωσε τα σοβαρά λάθη η ΑΕΛ (η επόμενη μέρα και η ηγετική προσέγγιση Κέρκεζ)

Δυστυχώς για την ΑΕΛ σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για τον στόχο του πρωταθλήματος παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Όχι ότι ο Απόλλωνας έβγαλε καλύτερη...

Kate Middleton: Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό κολιέ της από διαμάντια και πέρλες (pics)

Η κομψή εμφάνιση της Kate Middleton στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/4) η κηδεία του πρίγκιπα...

Έλενα Τσαγκρινού: Πότε αναχωρεί για την Eurovision και τι απαντά στους haters του «El Diablo»; (Βίντεο)

Τι είπε για τη Eurovision και τα αρνητικά σχόλια για το El Diablo; Στον καναπέ του Dot κάθισε η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision για την...

MC MEDIA NETWORK

Πλήρωσε τα σοβαρά λάθη η ΑΕΛ (η επόμενη μέρα και η ηγετική προσέγγιση Κέρκεζ)

Δυστυχώς για την ΑΕΛ σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για τον στόχο του πρωταθλήματος παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Όχι ότι ο Απόλλωνας έβγαλε καλύτερη...

Kate Middleton: Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό κολιέ της από διαμάντια και πέρλες (pics)

Η κομψή εμφάνιση της Kate Middleton στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/4) η κηδεία του πρίγκιπα...

Έλενα Τσαγκρινού: Πότε αναχωρεί για την Eurovision και τι απαντά στους haters του «El Diablo»; (Βίντεο)

Τι είπε για τη Eurovision και τα αρνητικά σχόλια για το El Diablo; Στον καναπέ του Dot κάθισε η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision για την...

Lifestyle

Lifestyle

Πού θα πάτε για δωρεάν rapid test σήμερα Δευτέρα 19/4. Όλες οι πληροφορίες (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σημεία δειγματοληψίας για τα προγράμματα ελέγχου με rapid test του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων Συνεχίζονται τα προγράμματα δωρεάν ελέγχου με rapid test αντιγόνου του...

Η αλγεινή κληρονομιά της πανδημίας. Πόσο χτύπησαν οι γραμμές ψυχολογικής στήριξης για τον κορωνοϊό;

Η Ανώτερη Κλινική Ψυχολόγος στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Δέσπω Λεωνίδου στη #CyprusTimes - Η τηλεφροντίδα και τα προγράμματα στήριξης που βρίσκονται σε ισχύ
gallery

Ψάχνουν τις εικόνες για να εκδώσουν εξώδικα για τους πανηγυρισμούς των Απολλωνιστών

Ανακριτική ομάδα στην ΑΔΕ Λεμεσού προς εντοπισμό προσώπων που συμμετείχαν στους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Απόλλωνα κατά παράβαση του διατάγματος

Advertorials