MC MEDIA NETWORK

October 4, 2022 Tuesday 20:10:39

Εγγραφή στο
Newsletter


Πηλείδου: Σημαντικό εργαλείο η νέα νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή


Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου ευχαρίστησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων η οποία ενέκρινε τον Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021, δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) για να επιβάλλει τις πρόνοιες των νόμων που άπτονται της προστασίας των καταναλωτών.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σε δηλώσεις της η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, ευχαρίστησε την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία κατά την τελευταία προ της διάλυσης της ενόψει των επερχομένων βουλευτικών εκλογών συνεδρία, προχώρησε στην έγκριση ενός τόσο σημαντικού εργαλείου, το οποίο θα ρυθμίζει ζητήματα της αγοράς τα οποία έχρηζαν αντιμετώπισης.

Όπως τόνισε, ο νέος νόμος ενισχύει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών, ενώ καλύπτει πολλά ζητήματα και κενά με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας από την Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, σημαντικότερη μεταρρύθμιση η παροχή των απαραίτητων εργαλείων προς την ΥΠΚ για επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Με το νέο νομικό πλαίσιο, που φέρει τον τίτλο «Ο Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021», επιτυγχάνεται η ενοποίηση επτά υφιστάμενων νομοθεσιών, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα προστασίας καταναλωτών και δη των οικονομικών τους συμφερόντων. Ταυτόχρονα, γίνεται εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με τη συνεργασία των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Οι πρόνοιες του νόμου, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, παρέχουν τη δυνατότητα στην ΥΠΚ να επιβάλλει κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και διοικητικά πρόστιμα, για όλες τις παραβάσεις του νόμου και να καταχωρίζει αιτήσεις στο δικαστήριο για έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε αυτεπάγγελτα, διαπιστωθεί η ύπαρξη παράβασης.

Μεταξύ των βασικών προνοιών του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται επίσης η κατάργηση της αυτοδίκαιης αναστολής της είσπραξης του προστίμου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, όσο και η διασφάλιση της δυνατότητας σε καταναλωτές να εγείρουν αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου για αποκατάσταση ή και καταβολή αποζημίωσης.

Άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις που έχουν συμπεριληφθεί στην ενοποιημένη νομοθεσία αφορούν:

Στην παροχή εξουσιών στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για λήψη μέτρων σε ηλεκτρονικά καταστήματα ώστε να τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

Στον τρόπο αναγραφής τιμών σε περίοδο εκπτώσεων. Με την εφαρμογή του νομοσχεδίου θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή στην οποία πωλείτο αμέσως προηγουμένως το προϊόν, να εξακολουθεί να αναγράφεται σε αυτό προς ενημέρωση των καταναλωτών.

Στην υποχρέωση των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών να αναρτούν τιμοκατάλογο με τις τιμές των βασικών υπηρεσιών που προσφέρουν.

Στην απλοποίηση της αναγραφής της μοναδιαίας τιμής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΥΠΚ δεν είχε το νομικό έρεισμα για αποτελεσματική εφαρμογή σημαντικών νομοθεσιών, όπως ο νόμος για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, επέτρεπε στους παραβάτες να μην προβαίνουν σε άμεση αποκατάσταση και/ή επανόρθωση.

Με την ενίσχυση των εξουσιών της ΥΠΚ αποκαθίσταται ουσιαστικά το εύρημα σε δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με τη μη εκτελεστότητα των διοικητικών αποφάσεων του Διευθυντή της Υπηρεσίας, σημειώνει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου ευχαρίστησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων η οποία ενέκρινε τον Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021, δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) για να επιβάλλει τις πρόνοιες των νόμων που άπτονται της προστασίας των καταναλωτών.

Σε δηλώσεις της η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, ευχαρίστησε την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία κατά την τελευταία προ της διάλυσης της ενόψει των επερχομένων βουλευτικών εκλογών συνεδρία, προχώρησε στην έγκριση ενός τόσο σημαντικού εργαλείου, το οποίο θα ρυθμίζει ζητήματα της αγοράς τα οποία έχρηζαν αντιμετώπισης.

Όπως τόνισε, ο νέος νόμος ενισχύει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών, ενώ καλύπτει πολλά ζητήματα και κενά με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας από την Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, σημαντικότερη μεταρρύθμιση η παροχή των απαραίτητων εργαλείων προς την ΥΠΚ για επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Με το νέο νομικό πλαίσιο, που φέρει τον τίτλο «Ο Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021», επιτυγχάνεται η ενοποίηση επτά υφιστάμενων νομοθεσιών, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα προστασίας καταναλωτών και δη των οικονομικών τους συμφερόντων. Ταυτόχρονα, γίνεται εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με τη συνεργασία των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Οι πρόνοιες του νόμου, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, παρέχουν τη δυνατότητα στην ΥΠΚ να επιβάλλει κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και διοικητικά πρόστιμα, για όλες τις παραβάσεις του νόμου και να καταχωρίζει αιτήσεις στο δικαστήριο για έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε αυτεπάγγελτα, διαπιστωθεί η ύπαρξη παράβασης.

Μεταξύ των βασικών προνοιών του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται επίσης η κατάργηση της αυτοδίκαιης αναστολής της είσπραξης του προστίμου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, όσο και η διασφάλιση της δυνατότητας σε καταναλωτές να εγείρουν αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου για αποκατάσταση ή και καταβολή αποζημίωσης.

Άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις που έχουν συμπεριληφθεί στην ενοποιημένη νομοθεσία αφορούν:

Στην παροχή εξουσιών στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για λήψη μέτρων σε ηλεκτρονικά καταστήματα ώστε να τηρείται η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

Στον τρόπο αναγραφής τιμών σε περίοδο εκπτώσεων. Με την εφαρμογή του νομοσχεδίου θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή στην οποία πωλείτο αμέσως προηγουμένως το προϊόν, να εξακολουθεί να αναγράφεται σε αυτό προς ενημέρωση των καταναλωτών.

Στην υποχρέωση των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών να αναρτούν τιμοκατάλογο με τις τιμές των βασικών υπηρεσιών που προσφέρουν.

Στην απλοποίηση της αναγραφής της μοναδιαίας τιμής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΥΠΚ δεν είχε το νομικό έρεισμα για αποτελεσματική εφαρμογή σημαντικών νομοθεσιών, όπως ο νόμος για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, επέτρεπε στους παραβάτες να μην προβαίνουν σε άμεση αποκατάσταση και/ή επανόρθωση.

Με την ενίσχυση των εξουσιών της ΥΠΚ αποκαθίσταται ουσιαστικά το εύρημα σε δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με τη μη εκτελεστότητα των διοικητικών αποφάσεων του Διευθυντή της Υπηρεσίας, σημειώνει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Συνεχίζονται οι καταγγελίες για υποκλοπές κωδικών πρόσβασης στο Instagram. Συστάσεις από Αστυνομία

Πώς οι επιτήδειοι επιτυγχάνουν πρόσβαση σε διάφορους λογαριασμούς χρηστών #CyprusTimes
gallery

Κατασκευάστηκαν νέα σύγχρονα σωστικά σημεία σε τρεις περιοχές (pics)

Τοποθετήθηκαν σε τρεις περιοχές αυξημένης επισκεψιμότητας #CyprusTimes

MC MEDIA NETWORK

Απάντηση για Δώνη και ΑΠΟΕΛ (vid)

Χρώμα ΑΠΟΕΛ σε αυτό το επεισόδιο του PRO-SHOW Podcast, το οποίο διανύει τη δεύτερη του σεζόν και σημειώνει την ίδια μεγάλη επιτυχία με τον...

Κλέλια Γιασεμίδου: Μας δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλίτσα της (pic)

Mommy to be Την πιο ξεχωριστή και πρωτόγνωρη περίοδο της ζωής της διανύει η Κλέλια Γιασεμίδου.  Η δημοφιλής social media influencer και μοντέλο, περιμένει το πρώτο...

Ρούλα Κορομηλά: Επιστρέφει στην tv!

Η εκπομπή που θα παρουσιάζει! Τα ηνία της βραδινής, μουσικής εκπομπής, «Σπίτι με το Mega», αναλαμβάνει η δημοφιλής παρουσιάστρια Ρούλα Κορομηλά! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δυο χρόνια χωρίς την...

MC MEDIA NETWORK

Απάντηση για Δώνη και ΑΠΟΕΛ (vid)

Χρώμα ΑΠΟΕΛ σε αυτό το επεισόδιο του PRO-SHOW Podcast, το οποίο διανύει τη δεύτερη του σεζόν και σημειώνει την ίδια μεγάλη επιτυχία με τον...

Κλέλια Γιασεμίδου: Μας δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλίτσα της (pic)

Mommy to be Την πιο ξεχωριστή και πρωτόγνωρη περίοδο της ζωής της διανύει η Κλέλια Γιασεμίδου.  Η δημοφιλής social media influencer και μοντέλο, περιμένει το πρώτο...

Ρούλα Κορομηλά: Επιστρέφει στην tv!

Η εκπομπή που θα παρουσιάζει! Τα ηνία της βραδινής, μουσικής εκπομπής, «Σπίτι με το Mega», αναλαμβάνει η δημοφιλής παρουσιάστρια Ρούλα Κορομηλά! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Δυο χρόνια χωρίς την...

Lifestyle

Lifestyle

Την εφαρμογή της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην Κύπρο συζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας

Την εφαρμογή της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην Κύπρο συζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας Τις υφιστάμενες και μελλοντικές δράσεις της Κύπρου και τις εθνικές περιβαλλοντικές...
gallery

Love Island: Ποια είναι η νέα παίκτρια του ριάλιτι, Ιωάννα Τζανή

Μία νέα εβδομάδα ξεκινά στη βίλα του Love Island απόψε στις 23:15 στον ΣΚΑΪ και αναμένεται γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές

Advertorials