MC MEDIA NETWORK

December 6, 2022 Tuesday 20:02:06

Εγγραφή στο
Newsletter


Οι προτάσεις Νίκου Χριστοδουλίδη για την «Αναζωογόνηση της Υπαίθρου»


Δημοσιοποίηση των προτάσεων του ανεξάρτητου υποψηφίου για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την  «Αναζωογόνηση της Υπαίθρου»

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για  την Αναζωογόνηση της Υπαίθρου, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υποψηφίου και συγκεκριμένα στον ιστότοπο www.christodoulides2023.com/pylones/politikes/ypaithros/

Η ουσιαστική αναζωογόνηση της Υπαίθρου δύναται να επιτευχθεί μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που αγγίζει όλους τους τομείς διακυβέρνησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα στο πρόγραμμα διακυβέρνησης και για αυτό το λόγο σχεδόν στο σύνολο των προγραμματικών θέσεων περιλαμβάνονται δράσεις που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της Υπαίθρου μας. Βασική επιδίωξη ανάμεσα σε άλλες, είναι η ανακοπή της αστυφιλίας μέσα από την παροχή σημαντικών κινήτρων με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της εργασίας με στόχο και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Με στοχευμένες δράσεις στον τομέα της παιδείας, της εκπαίδευσης, της υγείας και της αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, ικανοποιούνται βασικές ανάγκες των ανθρώπων της υπαίθρου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.

Οι προτάσεις κωδικοποιούνται σε δύο πολιτικές δράσεων: 1. «Παροχή βασικών Υπηρεσιών στην Ύπαιθρο» και 2. «Στήριξη και Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα».

Μεταξύ άλλων στις προτάσεις περιλαμβάνονται:

 • Η προώθηση της παρουσίας προσωπικών γιατρών στην ύπαιθρο με παροχή ειδικών κινήτρων,
 • Η δημιουργία πρότυπων τεχνικών σχολών σε όλες τις επαρχίες και στην ύπαιθρο,
 • Η αξιολόγηση και επέκταση του θεσμού του καλοκαιρινού σχολείου και στην ύπαιθρο,
 • Η προώθηση της λειτουργίας περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων στην ύπαιθρο και στις ορεινές περιοχές με στόχο την ενεργή και ποιοτική δραστηριότητα των παιδιών και των εφήβων κατά τις απογευματινές ώρες,
 • Η σταδιακή υλοποίηση στη βάση κριτηρίων, ολοήμερων σχολείων στην ύπαιθρο, στο πλαίσιο του στόχου για σταδιακή καθολική εφαρμογή του θεσμού των ολοήμερων σχολείων στη δημοτική και πιλοτική εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • Η επιδότηση κι επέκταση των ωραρίων λειτουργίας για βρεφονηπιακούς σταθμούς για φύλαξη παιδιών συμπεριλαμβανομένου και για τη λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ιδιωτικό Τομέα. Εκεί όπου υπάρχει ανάγκη δημιουργούνται νέες δομές για φύλαξη παιδιών,
 • Η παροχή ειδικών κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους στην ύπαιθρο,
 • Η διαμόρφωση μέσω του νέου Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων χρηματοδοτικών εργαλείων για τους αγρότες, ειδικότερα στις περιπτώσεις νέων αγροτών, που εξασφαλίζουν μέρος της χρηματοδότησης για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, και δεν έχουν ίδιους πόρους για να καλύψουν το υπόλοιπο της επένδυσης,
 • Η προώθηση της δημιουργίας συνεργατικών εταιρειών, ώστε να μεγαλώσει το μέγεθος των επιχειρήσεων και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας υπέρ των παραγωγών,
 • Η ενίσχυση του προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027 για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες μας προς την κατεύθυνση δημιουργίας σύγχρονων και οικονομικά βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • Η λήψη, μέσα από απλουστευμένες διαδικασίες, δραστικών μέτρων για περιορισμό των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία εμφανίζονται εντονότερα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής, (εγκατάσταση αντιχαλαζικών, αντιβρόχινων δικτύων και συστήματα αντιμετώπισης παγετού),
 • Η χωροθέτηση νέων κτηνοτροφικών περιοχών, με όλες τις αναγκαίες υποδομές ώστε να μπορέσουν να εγκατασταθούν νέες μονάδες αιγοπροβάτων αλλά και για να μετακινηθούν κτηνοτροφικές μονάδες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αναγκαία αδειοδότηση ή δημιουργούν οχληρία,
 • Η διαμόρφωση πλαισίου παροχής κινήτρων για αξιοποίηση της αδρανούς γης στα ορεινά και ημιορεινά, ώστε να καλλιεργηθεί όσο το δυνατό περισσότερη γη για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που σήμερα εισάγονται.

Δημοσιοποίηση των προτάσεων του ανεξάρτητου υποψηφίου για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την  «Αναζωογόνηση της Υπαίθρου»

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για  την Αναζωογόνηση της Υπαίθρου, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υποψηφίου και συγκεκριμένα στον ιστότοπο www.christodoulides2023.com/pylones/politikes/ypaithros/

Η ουσιαστική αναζωογόνηση της Υπαίθρου δύναται να επιτευχθεί μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που αγγίζει όλους τους τομείς διακυβέρνησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα στο πρόγραμμα διακυβέρνησης και για αυτό το λόγο σχεδόν στο σύνολο των προγραμματικών θέσεων περιλαμβάνονται δράσεις που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της Υπαίθρου μας. Βασική επιδίωξη ανάμεσα σε άλλες, είναι η ανακοπή της αστυφιλίας μέσα από την παροχή σημαντικών κινήτρων με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της υγείας, της παιδείας και της εργασίας με στόχο και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Με στοχευμένες δράσεις στον τομέα της παιδείας, της εκπαίδευσης, της υγείας και της αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, ικανοποιούνται βασικές ανάγκες των ανθρώπων της υπαίθρου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.

Οι προτάσεις κωδικοποιούνται σε δύο πολιτικές δράσεων: 1. «Παροχή βασικών Υπηρεσιών στην Ύπαιθρο» και 2. «Στήριξη και Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα».

Μεταξύ άλλων στις προτάσεις περιλαμβάνονται:

 • Η προώθηση της παρουσίας προσωπικών γιατρών στην ύπαιθρο με παροχή ειδικών κινήτρων,
 • Η δημιουργία πρότυπων τεχνικών σχολών σε όλες τις επαρχίες και στην ύπαιθρο,
 • Η αξιολόγηση και επέκταση του θεσμού του καλοκαιρινού σχολείου και στην ύπαιθρο,
 • Η προώθηση της λειτουργίας περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων στην ύπαιθρο και στις ορεινές περιοχές με στόχο την ενεργή και ποιοτική δραστηριότητα των παιδιών και των εφήβων κατά τις απογευματινές ώρες,
 • Η σταδιακή υλοποίηση στη βάση κριτηρίων, ολοήμερων σχολείων στην ύπαιθρο, στο πλαίσιο του στόχου για σταδιακή καθολική εφαρμογή του θεσμού των ολοήμερων σχολείων στη δημοτική και πιλοτική εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • Η επιδότηση κι επέκταση των ωραρίων λειτουργίας για βρεφονηπιακούς σταθμούς για φύλαξη παιδιών συμπεριλαμβανομένου και για τη λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ιδιωτικό Τομέα. Εκεί όπου υπάρχει ανάγκη δημιουργούνται νέες δομές για φύλαξη παιδιών,
 • Η παροχή ειδικών κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους στην ύπαιθρο,
 • Η διαμόρφωση μέσω του νέου Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων χρηματοδοτικών εργαλείων για τους αγρότες, ειδικότερα στις περιπτώσεις νέων αγροτών, που εξασφαλίζουν μέρος της χρηματοδότησης για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, και δεν έχουν ίδιους πόρους για να καλύψουν το υπόλοιπο της επένδυσης,
 • Η προώθηση της δημιουργίας συνεργατικών εταιρειών, ώστε να μεγαλώσει το μέγεθος των επιχειρήσεων και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας υπέρ των παραγωγών,
 • Η ενίσχυση του προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027 για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες μας προς την κατεύθυνση δημιουργίας σύγχρονων και οικονομικά βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 • Η λήψη, μέσα από απλουστευμένες διαδικασίες, δραστικών μέτρων για περιορισμό των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία εμφανίζονται εντονότερα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής, (εγκατάσταση αντιχαλαζικών, αντιβρόχινων δικτύων και συστήματα αντιμετώπισης παγετού),
 • Η χωροθέτηση νέων κτηνοτροφικών περιοχών, με όλες τις αναγκαίες υποδομές ώστε να μπορέσουν να εγκατασταθούν νέες μονάδες αιγοπροβάτων αλλά και για να μετακινηθούν κτηνοτροφικές μονάδες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αναγκαία αδειοδότηση ή δημιουργούν οχληρία,
 • Η διαμόρφωση πλαισίου παροχής κινήτρων για αξιοποίηση της αδρανούς γης στα ορεινά και ημιορεινά, ώστε να καλλιεργηθεί όσο το δυνατό περισσότερη γη για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που σήμερα εισάγονται.
gallery

PRO-SHOW Podcast, season 2, επεισόδιο #14 Live με τον Μιχάλη Σεργίου

Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στο PRO–SHOW Podcast μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 6070 - Παρακολουθείστε #live

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 11χρονου από έκρηξη καυστήρα σε σχολείο

Κατηγορούνται για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σωματικών βλαβών κατά συρροή από αμέλεια και έκρηξης από αμέλεια #cyprustimes

Άνοιξε η διαδικτυακή πλατφόρμα για τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές. Μάθετε που ψηφίζετε

Δείτε πως λειτουργεί η διαδικτυακή πλατφόρμα για τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές

Ακολουθήστε την Cyprus Times στο Google news και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Top Stories

Τ/κ δημοσίευμα: Η πληθυσμιακή έκρηξη προκαλεί προβλήματα στα κατεχόμενα

Εκείνοι που δημιούργησαν αυτή την πληθυσμιακή έκρηξη, δεν έχουν δικαίωμα να την μετατρέπουν σε δικαιολογία για τις αποτυχίες τους, καταλήγει το άρθρο.
gallery

Άρχισε η συζήτηση για τον τελευταίο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης Αναστασιάδη

Συζήτηση που θα διαρκέσει για τρεις μέρες - Παρακολουθείστε #live εικόνα από τη Βουλή #cyprustimes

MC MEDIA NETWORK

A Bola: Ο Ρονάλντο δεν έχει «κλείσει» στην Αλ Νασρ και περιμένει πρόταση από την Ευρώπη

Σύμφωνα με την A Bola μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα...

Τέλος τα icy blonde hair για την Kim Kardashian (pics)

Το νέο της hair color Αν κάτι χαρακτηρίζει την Kim Kardashian είναι η διάθεσή της να πειραματίζεται τόσο στο ντύσιμο, όσο και στα beauty looks της. H δημοφιλής...

Σιαηλά-Νικολάου: Τσακώσαμε το ζευγάρι στη πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης! (Photos)

Τα τρυφερά στιγμιότυπα του ερωτευμένου ζευγαριού. Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες! Στο λαμπερό charity fashion show, του δημοφιλούς fashion designer Gregory Morfi, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ Κυριακής...

MC MEDIA NETWORK

A Bola: Ο Ρονάλντο δεν έχει «κλείσει» στην Αλ Νασρ και περιμένει πρόταση από την Ευρώπη

Σύμφωνα με την A Bola μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα...

Τέλος τα icy blonde hair για την Kim Kardashian (pics)

Το νέο της hair color Αν κάτι χαρακτηρίζει την Kim Kardashian είναι η διάθεσή της να πειραματίζεται τόσο στο ντύσιμο, όσο και στα beauty looks της. H δημοφιλής...

Σιαηλά-Νικολάου: Τσακώσαμε το ζευγάρι στη πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης! (Photos)

Τα τρυφερά στιγμιότυπα του ερωτευμένου ζευγαριού. Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες! Στο λαμπερό charity fashion show, του δημοφιλούς fashion designer Gregory Morfi, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ Κυριακής...

Lifestyle

Lifestyle

Επιχειρεί διασύνδεση των «δημοτικών εκλογών» με το Κυπριακό η «κυβέρνηση»

«Αν ενεργήσουμε με ομοψυχία σε αυτό το δρόμο, θεωρούμε ότι θα είναι επιτυχής και οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης», είπε ο Αρικλί

LIVE: ΜΑΡΟΚΟ – ΙΣΠΑΝΙΑ (0-0) Πέναλτι

Το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Ισπανία για τους ¨16¨ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ. Οι Μαροκινοί πήραν την πρώτη θέση στον 6ο  Όμιλο με...

A Bola: Ο Ρονάλντο δεν έχει «κλείσει» στην Αλ Νασρ και περιμένει πρόταση από την Ευρώπη

Σύμφωνα με την A Bola μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα...

Advertorials