MC MEDIA NETWORK

July 26, 2021 Monday 23:36:28

Εγγραφή στο
Newsletter

Ο ΠτΔ διόρισε τα νέα μέλη της ΕΔΥ. «Θα δικαιώσετε στον μέγιστο βαθμό τις υψηλές προσδοκίες που απορρέουν»

Πραγματοποιήθηκε η τελετή Διαβεβαίωσης του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας – Ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διαβεβαίωσης του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σε χαιρετισμό του κατά την τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι «ενασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το Σύνταγμα, προχωρώ σήμερα στον διορισμό του κ, Γιώργου Παπαγεωργίου ως Προέδρου, της κας Βασιλικής Αναστασιάδου και των κ.κ. Δώρου Ηλιοδώρου, Αντώνη Βασιλειάδη και Κώστα Κουμή στις θέσεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, αντιστοίχως.

Δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας της αποστολής της Επιτροπής, συνυφασμένη με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, η απόφαση του διορισμού των μελών της Επιτροπής εδράστηκε αυστηρά:

  • Στο εύρος των προσόντων που διαθέτουν, απαραίτητων για την άρτια επιτέλεση των υψηλών καθηκόντων τους.
  • Στην προηγούμενη πολυετή πείρα και εμπειρία που έχουν αποκομίσει από τον χώρο της πρότερης καταξιωμένης επαγγελματικής τους δράσης.
  • Στο ήθος και το ακέραιο του χαρακτήρα τους, με κυριότερα γνωρίσματα την ευσυνειδησία, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία.

κ. Παπαγεωργίου, κα Αναστασιάδη και κ.κ. Ηλιοδώρου, Βασιλειάδη και Κουμή είμαι απολύτως βέβαιος ότι, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνετε, θα εργαστείτε κατά τρόπο που θα δικαιώσετε στον μέγιστο βαθμό τις υψηλές προσδοκίες που απορρέουν από τον διορισμό σας. Προσδοκίες, τόσο δικές μου αλλά πρωτίστως του συνόλου των πολιτών. Ιδιαιτέρως τη δεδομένη χρονική στιγμή, που οι απαιτήσεις των πολιτών και της κοινωνίας καθίστανται μεγαλύτερες από θεσμούς όπως αυτός που καλείστε να υπηρετήσετε.

Ως ορίζουν οι αυστηρά καθορισμένες από το Σύνταγμα εξουσίες και αρμοδιότητες σας, καλείστε έχοντας ως γνώμονα την πιστή εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, να αναδείξετε και να διαφυλάξετε την αξιοκρατία, τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, κατά τρόπο που να προάγεται το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος στη Δημόσια Υπηρεσία, μακριά από πολιτικές του παρελθόντος αποτέλεσε εξαρχής βασικό πυλώνα της πολιτικής της Κυβέρνησης.

Ενός συστήματος το οποίο, λειτουργώντας προς όφελος της αξιοκρατίας και κατ΄επέκταση της οικονομίας του τόπου, θα βελτιώνει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, θα αξιολογεί και θα επιβραβεύει τους δημόσιους υπαλλήλους δικαιωματικά, βάσει σύγχρονων και βέλτιστων πρακτικών σύγχρονων Ευρωπαϊκών κρατών.

Συνακόλουθα, θα παρέχει στους πολίτες την ευρύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που σαν κράτος τους οφείλουμε και χρωστούμε.

Προς αυτή την κατεύθυνση εστιάσαμε την προσπάθειά μας στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και διαθρωτικών αλλαγών, απολύτως απαραίτητων για την αντιμετώπιση, διαχρονικών παθογενειών και αγκυλώσεων του παρελθόντος.

Παθογενειών και αγκυλώσεων που, όπως όλοι αναγνωρίζουν, όχι μόνο συμβάλλουν στην αδυναμία εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης και ραγδαία μεταβαλλόμενης εποχής, αλλά προάγουν και πολλαπλασιάζουν προβλήματα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια, η κακοδιαχείριση και η διαφθορά.

Επιδεικνύοντας την πολιτική βούληση και την ανάλογη αποφασιστικότητα, από το 2016 ετοιμάσαμε μία σειρά σχετικών νομοσχεδίων τα οποία ύστερα από διαβούλευση έχουν επανακατατέθηκαν στη Βουλή το 2019. Η επανακατάθεση ήταν προϊόν συνδιαβούλευσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είτε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είτε με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Σειρά νομοσχεδίων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και την πάταξη α φαινομένων γραφειοκρατίας, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης.

Στόχος είναι η μετεξέλιξη της Δημόσιας Υπηρεσίας σε έναν ευέλικτο, αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο μηχανισμό προς όφελος των πολιτών, τους οποίους είναι εντεταλμένη να υπηρετεί.

Ενδεικτικά, αναφέρω ότι οι μεταρρυθμιστικές δράσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, επικεντρώνονται:

i. Στην ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων.

ii. Στην εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πλήρωση θέσεων προαγωγής της Δημόσιας Υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, τα οποία θα βελτιώσουν το εδώ και δεκαετίες το απηρχαιωμένο σύστημα.

iii. Στην εφαρμογή από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες της για σκοπούς διασφάλισης της συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο, και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων.

iv. Τη βελτίωση της διαδικασίας διεξαγωγής έρευνας για πειθαρχικά παραπτώματα δημοσίων υπαλλήλων.

v. Την εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων, στη βάση κριτηρίων και αναλυτικού πλαισίου ικανοτήτων/δεξιοτήτων ανάλογα με το ιεραρχικό τους επίπεδο και ανάθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας της αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του, προς αντικατάσταση του συστήματος το οποίο αξιολογεί ως εξαίρετους το 99% των υπαλλήλων ως εξαίρετους.

Σημειώνεται πως τα τρία κατατεθειμένα νομοσχέδια που άπτονται της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελούν μια εκ των 58 συνολικά μεταρρυθμίσεων του Σχεδίου Κύπρος- το αύριο.

Όπως έχω ήδη προαναφέρει τα τρία σχετικά νομοσχέδια είναι κατατεθειμένα στη Βουλή από το 2019 και προκειμένου να εκταμιεύσουμε ευρωπαϊκών πόρων που μας αναλογούν ο χρονικός ορίζοντας ψήφισής τους είναι ο ερχόμενος Δεκέμβρης.

Είναι για αυτό που δράττομαι της ευκαιρίας να καλέσω και από αυτό το βήμα, όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευτούμε στην εθνική προσπάθεια για υλοποίηση απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που δεν αφορούν μόνο τη Δημόσια Υπηρεσία.

κ. Παπαγεωργίου, κα Αναστασιάδη και κ.κ Ηλιοδώρου, Βασιλειάδη και Κουμή,

Έχοντας την ευθύνη της εφαρμογής και της εποπτείας του συστήματος δημόσιας διοίκησης, ως θεσμός, αποτελείτε την πλέον σημαντική συνισταμένη, της εν εξελίξει αυτής προσπάθειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή διαβεβαίωση συνιστά τη δέσμευσή σας έναντι της Πολιτείας και κυρίως έναντι της κοινωνίας και των πολιτών, ως προς την αυστηρή τήρηση του Συντάγματος, των δημοκρατικών διαδικασιών και τη διεκπεραίωση στο ακέραιο της πολυσύνθετης αποστολής που σας εμπιστεύεται σήμερα η Πολιτεία.

Συγχαίροντας σας εκ νέου σας διαβεβαιώ ότι η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης συνδράμοντας με κάθε δυνατό τρόπο στο ομολογουμένως απαιτητικό έργο που καλείστε να φέρετε εις πέρας».

«Θα καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεων μας», διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της κ. Παπαγεωργίου είπε, μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι «θα καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεων μας για να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας αυτής. Η ΕΔΥ είναι ο συνταγματικά ανεξάρτητος θεσμός που είναι ταγμένος αφενός να μεριμνά για τη στελέχωση της Δημόσιας Υπηρεσίας με το πλέον κατάλληλο προσωπικό και αφετέρου να εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο στη Δημόσια Υπηρεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Στόχος μας είναι να εκτελέσουμε αυτή μας την αποστολή ενεργώντας πάντοτε στα πλαίσια που το Σύνταγμα και οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζουν με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις και τη νομολογία του Ανώτατου και Διοικητικού Δικαστηρίου και με πιστή προσήλωση στις αρχές της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της απροσωποληψίας και της αντικειμενικότητας με τρόπο που θα προάγει το περί δικαίου αίσθημά του πολίτη».

Επεσήμανε ακόμα ότι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, όπως είναι το θέμα εφαρμογής του Σχέδιο Ανάκαμψης η Δημόσια Υπηρεσία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, σημειώνοντας ότι για να καταστεί πιο αποτελεσματική στις ανάγκες του κοινού, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη Δημόσια Υπηρεσία.

Τέλος είπε ότι «Φιλοδοξία της ΕΔΥ είναι να αποτελέσει ενεργό μέρος της προσπάθειας που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας».

Πραγματοποιήθηκε η τελετή Διαβεβαίωσης του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας – Ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διαβεβαίωσης του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σε χαιρετισμό του κατά την τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι «ενασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το Σύνταγμα, προχωρώ σήμερα στον διορισμό του κ, Γιώργου Παπαγεωργίου ως Προέδρου, της κας Βασιλικής Αναστασιάδου και των κ.κ. Δώρου Ηλιοδώρου, Αντώνη Βασιλειάδη και Κώστα Κουμή στις θέσεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, αντιστοίχως.

Δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας της αποστολής της Επιτροπής, συνυφασμένη με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, η απόφαση του διορισμού των μελών της Επιτροπής εδράστηκε αυστηρά:

  • Στο εύρος των προσόντων που διαθέτουν, απαραίτητων για την άρτια επιτέλεση των υψηλών καθηκόντων τους.
  • Στην προηγούμενη πολυετή πείρα και εμπειρία που έχουν αποκομίσει από τον χώρο της πρότερης καταξιωμένης επαγγελματικής τους δράσης.
  • Στο ήθος και το ακέραιο του χαρακτήρα τους, με κυριότερα γνωρίσματα την ευσυνειδησία, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία.

κ. Παπαγεωργίου, κα Αναστασιάδη και κ.κ. Ηλιοδώρου, Βασιλειάδη και Κουμή είμαι απολύτως βέβαιος ότι, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνετε, θα εργαστείτε κατά τρόπο που θα δικαιώσετε στον μέγιστο βαθμό τις υψηλές προσδοκίες που απορρέουν από τον διορισμό σας. Προσδοκίες, τόσο δικές μου αλλά πρωτίστως του συνόλου των πολιτών. Ιδιαιτέρως τη δεδομένη χρονική στιγμή, που οι απαιτήσεις των πολιτών και της κοινωνίας καθίστανται μεγαλύτερες από θεσμούς όπως αυτός που καλείστε να υπηρετήσετε.

Ως ορίζουν οι αυστηρά καθορισμένες από το Σύνταγμα εξουσίες και αρμοδιότητες σας, καλείστε έχοντας ως γνώμονα την πιστή εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, να αναδείξετε και να διαφυλάξετε την αξιοκρατία, τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, κατά τρόπο που να προάγεται το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος στη Δημόσια Υπηρεσία, μακριά από πολιτικές του παρελθόντος αποτέλεσε εξαρχής βασικό πυλώνα της πολιτικής της Κυβέρνησης.

Ενός συστήματος το οποίο, λειτουργώντας προς όφελος της αξιοκρατίας και κατ΄επέκταση της οικονομίας του τόπου, θα βελτιώνει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, θα αξιολογεί και θα επιβραβεύει τους δημόσιους υπαλλήλους δικαιωματικά, βάσει σύγχρονων και βέλτιστων πρακτικών σύγχρονων Ευρωπαϊκών κρατών.

Συνακόλουθα, θα παρέχει στους πολίτες την ευρύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που σαν κράτος τους οφείλουμε και χρωστούμε.

Προς αυτή την κατεύθυνση εστιάσαμε την προσπάθειά μας στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και διαθρωτικών αλλαγών, απολύτως απαραίτητων για την αντιμετώπιση, διαχρονικών παθογενειών και αγκυλώσεων του παρελθόντος.

Παθογενειών και αγκυλώσεων που, όπως όλοι αναγνωρίζουν, όχι μόνο συμβάλλουν στην αδυναμία εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης και ραγδαία μεταβαλλόμενης εποχής, αλλά προάγουν και πολλαπλασιάζουν προβλήματα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια, η κακοδιαχείριση και η διαφθορά.

Επιδεικνύοντας την πολιτική βούληση και την ανάλογη αποφασιστικότητα, από το 2016 ετοιμάσαμε μία σειρά σχετικών νομοσχεδίων τα οποία ύστερα από διαβούλευση έχουν επανακατατέθηκαν στη Βουλή το 2019. Η επανακατάθεση ήταν προϊόν συνδιαβούλευσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είτε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις είτε με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Σειρά νομοσχεδίων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και την πάταξη α φαινομένων γραφειοκρατίας, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης.

Στόχος είναι η μετεξέλιξη της Δημόσιας Υπηρεσίας σε έναν ευέλικτο, αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο μηχανισμό προς όφελος των πολιτών, τους οποίους είναι εντεταλμένη να υπηρετεί.

Ενδεικτικά, αναφέρω ότι οι μεταρρυθμιστικές δράσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, επικεντρώνονται:

i. Στην ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων.

ii. Στην εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για πλήρωση θέσεων προαγωγής της Δημόσιας Υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, τα οποία θα βελτιώσουν το εδώ και δεκαετίες το απηρχαιωμένο σύστημα.

iii. Στην εφαρμογή από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες της για σκοπούς διασφάλισης της συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο, και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων.

iv. Τη βελτίωση της διαδικασίας διεξαγωγής έρευνας για πειθαρχικά παραπτώματα δημοσίων υπαλλήλων.

v. Την εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων, στη βάση κριτηρίων και αναλυτικού πλαισίου ικανοτήτων/δεξιοτήτων ανάλογα με το ιεραρχικό τους επίπεδο και ανάθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας της αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του, προς αντικατάσταση του συστήματος το οποίο αξιολογεί ως εξαίρετους το 99% των υπαλλήλων ως εξαίρετους.

Σημειώνεται πως τα τρία κατατεθειμένα νομοσχέδια που άπτονται της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελούν μια εκ των 58 συνολικά μεταρρυθμίσεων του Σχεδίου Κύπρος- το αύριο.

Όπως έχω ήδη προαναφέρει τα τρία σχετικά νομοσχέδια είναι κατατεθειμένα στη Βουλή από το 2019 και προκειμένου να εκταμιεύσουμε ευρωπαϊκών πόρων που μας αναλογούν ο χρονικός ορίζοντας ψήφισής τους είναι ο ερχόμενος Δεκέμβρης.

Είναι για αυτό που δράττομαι της ευκαιρίας να καλέσω και από αυτό το βήμα, όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευτούμε στην εθνική προσπάθεια για υλοποίηση απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που δεν αφορούν μόνο τη Δημόσια Υπηρεσία.

κ. Παπαγεωργίου, κα Αναστασιάδη και κ.κ Ηλιοδώρου, Βασιλειάδη και Κουμή,

Έχοντας την ευθύνη της εφαρμογής και της εποπτείας του συστήματος δημόσιας διοίκησης, ως θεσμός, αποτελείτε την πλέον σημαντική συνισταμένη, της εν εξελίξει αυτής προσπάθειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή διαβεβαίωση συνιστά τη δέσμευσή σας έναντι της Πολιτείας και κυρίως έναντι της κοινωνίας και των πολιτών, ως προς την αυστηρή τήρηση του Συντάγματος, των δημοκρατικών διαδικασιών και τη διεκπεραίωση στο ακέραιο της πολυσύνθετης αποστολής που σας εμπιστεύεται σήμερα η Πολιτεία.

Συγχαίροντας σας εκ νέου σας διαβεβαιώ ότι η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης συνδράμοντας με κάθε δυνατό τρόπο στο ομολογουμένως απαιτητικό έργο που καλείστε να φέρετε εις πέρας».

«Θα καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεων μας», διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Μιλώντας εκ μέρους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της κ. Παπαγεωργίου είπε, μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι «θα καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεων μας για να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας αυτής. Η ΕΔΥ είναι ο συνταγματικά ανεξάρτητος θεσμός που είναι ταγμένος αφενός να μεριμνά για τη στελέχωση της Δημόσιας Υπηρεσίας με το πλέον κατάλληλο προσωπικό και αφετέρου να εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο στη Δημόσια Υπηρεσία, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Στόχος μας είναι να εκτελέσουμε αυτή μας την αποστολή ενεργώντας πάντοτε στα πλαίσια που το Σύνταγμα και οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζουν με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις και τη νομολογία του Ανώτατου και Διοικητικού Δικαστηρίου και με πιστή προσήλωση στις αρχές της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της απροσωποληψίας και της αντικειμενικότητας με τρόπο που θα προάγει το περί δικαίου αίσθημά του πολίτη».

Επεσήμανε ακόμα ότι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, όπως είναι το θέμα εφαρμογής του Σχέδιο Ανάκαμψης η Δημόσια Υπηρεσία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, σημειώνοντας ότι για να καταστεί πιο αποτελεσματική στις ανάγκες του κοινού, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη Δημόσια Υπηρεσία.

Τέλος είπε ότι «Φιλοδοξία της ΕΔΥ είναι να αποτελέσει ενεργό μέρος της προσπάθειας που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας».

Σκυλιά με ασφαλτόπισσα… Δεν προκύπτουν στοιχεία για εγκληματική πράξη, εκτιμά η Αστυνομία

Τις κραυγές των σκύλων άκουσε ο Ανδρέας Ασπρής έμπορος φθαρτών, ο οποίος διατηρεί αποθηκευτικό χώρο στη Χοντρική Αγορά

Χειροπέδες σε δύο καταζητούμενους για κλοπές στη Λευκωσία. Ομολόγησαν 7 διαρρήξεις

Το ΤΑΕ Λευκωσίας βρίσκεται κοντά στην εξιχνίαση εφτά τουλάχιστον υποθέσεων διάρρηξης και κλοπής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

«Πράσινο φως» της Εθνικής Επιτροπής για τον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών στην Ελλάδα

Η σχετική πλατφόρμα για τα ραντεβού αναμένεται να ανοίξει την προσεχή Παρασκευή 30 Ιουλίου

3 συλλήψεις μετά από καταδίωξη στην Πρωτεύουσα. 2 σπείρες διαρρηκτών εξάρθρωσε η αστυνομία

Διέπραξαν 14 διαρρήξεις και κλοπές, ενώ δεν αποκλείεται να εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις

MC MEDIA NETWORK

Κίνηση, ταχύτητα, πρέσινγκ! (η νέα έκδοση της Ανόρθωσης)

Άρεσε πολύ στον κόσμο της η Ανόρθωση στο φιλικό με την Δόξα. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια έστειλε μηνύματα αισιοδοξίας ότι κάτι καλό φτιάχνεται...

Lady Kitty Spencer: Φόρεσε 5 bridal δημιουργίες του οίκου Dolce & Gabbana! (pics)

Όχι ένα, αλλά πέντε bridal looks έκανε η Lady Kitty Spencer! Τον εκλεκτό της καρδιάς της Michael Lewis παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο η Lady Kitty Spencer.  Η 30χρονη...

Ευχάριστα νέα με Γκεριέ και Μαυρία / Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Δημητρίου

Ευχάριστα νέα με Γκεριέ και Μαυρία / Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Δημητρίου

Τζώρτζια Γεωργίου: Αυτή είναι η μόνη συνεργάτης που συνεχίζει στο πρωινό του Star!

Η Κύπρια που παραμένει στην πρωϊνή ζώνη! Μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Καραβάτου και όλων των συντελεστών της πρωϊνής ψυχαγωγικής εκπομπής, “Στη Φωλιά των Κου...

MC MEDIA NETWORK

Κίνηση, ταχύτητα, πρέσινγκ! (η νέα έκδοση της Ανόρθωσης)

Άρεσε πολύ στον κόσμο της η Ανόρθωση στο φιλικό με την Δόξα. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια έστειλε μηνύματα αισιοδοξίας ότι κάτι καλό φτιάχνεται...

Lady Kitty Spencer: Φόρεσε 5 bridal δημιουργίες του οίκου Dolce & Gabbana! (pics)

Όχι ένα, αλλά πέντε bridal looks έκανε η Lady Kitty Spencer! Τον εκλεκτό της καρδιάς της Michael Lewis παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο η Lady Kitty Spencer.  Η 30χρονη...

Ευχάριστα νέα με Γκεριέ και Μαυρία / Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Δημητρίου

Ευχάριστα νέα με Γκεριέ και Μαυρία / Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Δημητρίου

Τζώρτζια Γεωργίου: Αυτή είναι η μόνη συνεργάτης που συνεχίζει στο πρωινό του Star!

Η Κύπρια που παραμένει στην πρωϊνή ζώνη! Μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Καραβάτου και όλων των συντελεστών της πρωϊνής ψυχαγωγικής εκπομπής, “Στη Φωλιά των Κου...

Lifestyle

Κίνηση, ταχύτητα, πρέσινγκ! (η νέα έκδοση της Ανόρθωσης)

Άρεσε πολύ στον κόσμο της η Ανόρθωση στο φιλικό με την Δόξα. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια έστειλε μηνύματα αισιοδοξίας ότι κάτι καλό φτιάχνεται...

Lifestyle

Ιστορίες ποδοσφαιρικής προδοσίας: Από τον Φίγκο στον Μπεργκχάους (vids)

Οι οπαδοί της Φέγενορντ έχουν ήδη κάψει κάμποσες φανέλες του πρώην αρχηγού Στέφεν Μπεργκχάους και το FWS θυμάται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες...

Κόμμωση Ελουντού…

Με ιδιαίτερο μαλλί… παρουσιάστηκε στο φιλικό της Ανόρθωσης με την Δόξα ο Ελουντού ο οποίος πάντως πέρασε ως αλλαγή στο β΄ημίχρονο και σκόραρε το...

Με αποκαλυπτικό μαγιό η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου (pics)

Στη Μύκονο βρίσκεται για διακοπές η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Το φρεσκοχωρισμένο μοντέλο προκαλεί αναστάτωση στον ανδρικό πληθυσμό όταν εμφανίζεται με τα αποκαλυπτικό μαγιό της στην παραλία. Αλεξάνδρα...

Γουίτνεϊ Χιούστον: Εννιά χρόνια μετά τον θάνατό της, το ολόγραμμά της… ανεβαίνει στη σκηνή

Ένα μοναδικό show στο Λας Βέγκας με το ολόγραμμα της Γουίτνεϊ Χιούστον να... ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της

Advertorials