MC MEDIA NETWORK

April 11, 2021 Sunday 03:28:25

Εγγραφή στο
Newsletter

Νομοσχέδιο για προστασία μικρών επιχειρήσεων από καταχρηστικές ρήτρες σε δάνεια τους στην Επιτροπή Εμπορίου

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου τέθηκε σήμερα το προσχέδιο του νομοσχεδίου για προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την σύναψη επιχειρηματικών συμβάσεων από την χρήση καταχρηστικών ρητρών σε αυτές, το οποίο ετοίμασε το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το νομοσχέδιο συζητήθηκε στο πλαίσιο της κατ’ άρθρο συζήτησης εναρμονιστικού πολυνομοσχεδίου που αφορά την προστασία του καταναλωτή και στο οποίο συμπεριλήφθηκαν επτά προηγούμενοι νόμοι.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου αναφέρθηκε αρχικά στην μεγάλη συμβολή του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου και στον πολύ χρόνο που αφιέρωσε για την ετοιμασία του νομοσχεδίου για προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και πρόσθεσε ότι επειδή δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να τεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής πριν την διάλυση της για τις βουλευτικές εκλογές «θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να περάσει το πολυνομοσχέδιο για τον καταναλωτή».

«Το ξεχωριστό νομοσχέδιο είναι μέσα στις πρώτες προτεραιότητες του Υπουργείου και πρέπει να βρούμε τους τρόπους μαζί με την Βουλή να ακολουθήσουμε τη σωστή διαδικασία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει και η δέσμευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι θα το εξετάσει.

Εξάλλου, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου είπε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να προχωρήσει αρχικά η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τον καταναλωτή και σημείωσε πως «ενδεχομένως κάποια από τα πρόσωπα που σκοπεύουμε να προστατεύσουμε μέσα από το προτεινόμενο νομοσχέδιο όπως τους αυτοεργοδοτούμενους, μπορεί να προστατεύονται από το πολυνομοσχέδιο και σίγουρα προστατεύουμε τους καταναλωτές».

«Περαιτέρω καθυστέρηση είναι επιζήμια στην κοινωνία αλλά και στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Στο υπόμνημα του το οποίο συνοδεύει το νομοσχέδιο για τις καταχρηστικές ρήτρες, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος επαναλαμβάνει την εισήγησή του προς την Επιτροπή, όπως προχωρήσει στην άμεση ψήφιση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2020», χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση στο πεδίο εφαρμογής του και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση και ταυτόχρονα, εισηγείται όπως η Βουλή προχωρήσει στην κατάθεση του συναπτόμενου νομοσχεδίου (ή πρόταση Νόμου), αφού προηγουμένως αυτό τύχει επαρκούς νομοτεχνικού ελέγχου, ώστε να απαλλαχθεί από στοιχεία αντισυνταγματικότητας και να καταστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό συναφές με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Επί του προκειμένου, ο κ. Ιωάννου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υιοθετεί πλήρως τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όπως διατυπώνεται στην επιστολή του ημερομηνίας 18/2/2021 προς την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο νομοσχέδιο (ή πρόταση Νόμου) «…ενδείκνυται όπως τύχει ενδελεχούς Ανάλυσης Αντικτύπου και ελέγχου συμβατότητας τόσο με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο όσο και με το Σύνταγμα.

Σημειώνει πως “στην περίπτωση που η Βουλή επιθυμεί να προχωρήσει με την προώθηση της εισήγησής της Επιτροπής, πιστεύουμε ότι ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη οι πιο πάνω απόψεις μου», κάτι το οποίο ήδη επεσήμανε και στο Υπόμνημά του ημερομηνίας 9 Μαρτίου, 2021, προς την Επιτροπή.

Επιπλέον, στην αιτιολογική του έκθεση, ο Επίτροπος αναφέρει σε σχέση με το νομοσχέδιο ότι «στοιχειώδης λογική ανάλυση καθιστά γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι, εάν μία ρήτρα σε καταναλωτική σύμβαση είναι καταχρηστική για ένα φυσικό πρόσωπο, υπό την ιδιότητά του ως καταναλωτή, η ίδια ρήτρα εξακολουθεί να είναι τέτοια για το ίδιο πρόσωπο, όταν αυτό ενεργεί ως αυτοεργοδοτούμενος βιοπαλαιστής ή μέλος μικρής ομάδας βιοπαλαιστών, οι οποίοι ως καταναλωτές αντιμετώπισαν τις ίδιες καταχρηστικές ρήτρες και ενέδυσαν τις δραστηριότητές τους με ένδυμα Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, προκειμένου να καταστούν μια πολύ μικρή επιχείρηση».

«Εάν τα ίδια αυτά πρόσωπα, ενεργούντα ως καταναλωτές, προστατεύονται από τις εν λόγω καταχρηστικές ρήτρες στη βάση συγκεκριμένων νομοθεσιών, είναι απολύτως λογικό, θεμιτό και θεσμικά επιβεβλημένο, τα ίδια ακριβώς πρόσωπα να προστατεύονται από τις ρήτρες αυτές, μέσα από τη θέσπιση εξειδικευμένης νομοθεσίας, στις περιπτώσεις που ενεργούν βιοποριστικά. Είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενοι είτε ενταγμένοι σε πολύ μικρή επιχείρηση. Αυτό καθιστά επιταγή της λογικής και θεσμική αναγκαιότητα την ψήφιση σε νόμο του προτεινόμενου νομοσχεδίου», προσθέτει.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η κ. Πηλείδου προέβη σε έκκληση προς την Βουλή για ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ώστε να τεθεί σε εφαρμογή για να προστατέψουμε τους καταναλωτές με τα νέα εργαλεία και εφόδια που μας δίδονται μέσα από το νομοσχέδιο, το οποίο ενοποιεί επτά προηγούμενους νόμους και εισάγει εναρμονιστικές πρόνοιες.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, η κ. Πηλείδου είπε ότι για να είναι συγκεκριμένο το νομοσχέδιο και να διαχειρίζεται το φλέγον θέμα των καταχρηστικών ρητρών σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις «είναι καλύτερα αυτό να είναι ξεχωριστό και να μην θέτει σε κίνδυνο τις υπόλοιπες πρόνοιες του νομοσχεδίου που έχουν να κάνουν με τον καταναλωτή».

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει γραπτή δέσμευση από τον Γενικό Εισαγγελέα ότι η Νομική Υπηρεσία θα ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατό, προσθέτοντας ότι αν και τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η Βουλή είναι αρκετά πιεστικά, «σίγουρα η καλύτερη οδός είναι αυτή του νομοτεχνικού ελέγχου γιατί αυτό θα αποφύγει και το κίνδυνο της συμπερίληψης οποιαδήποτε αντισυνταγματικής ή προβληματικής πρόνοιας».

Ένας δεύτερος λόγος, σύμφωνα με την Υπουργό, είναι στην περίπτωση που δεν γίνει σωστή διαβούλευση να έρθουν μετά οι τράπεζες ή οποιοσδήποτε άλλος να αμφισβητήσουν την ισχύ του νόμου.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Κυπριανού είπε ότι το νομοσχέδιο για επέκταση της προστασίας από τα φυσικά πρόσωπα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις «ήταν μια απαίτηση όλων των πολιτικών δυνάμεων ούτως ώστε να υπάρξει προστασία και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο μετά από συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία θα οδηγηθεί κατ΄ επειγόντως για νομοτεχνική επεξεργασία, θα κατατεθεί στην Βουλή από το Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως μετά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου θα ψηφιστεί σε νόμο».

Ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της συζήτησης για το νομοσχέδιο για τον καταναλωτή «θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη και πριν την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περιόδου θα οδηγηθεί για ψήφιση και πρόσθεσε ότι αυτό θα δώσει μια τεράστια ασπίδα στον καταναλωτή τόσο σε σχέση με τις οποιεσδήποτε άλλες εμπορικές του συμβάσεις αλλά και στις συμβάσεις που αφορούν τράπεζες και πιθανές καταχρήσεις που μπορεί να υπάρχουν».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε σήμερα τις εισηγήσεις του επί του πολυνομοσχεδίου και πρόσθεσε πως στόχος είναι να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό το κείμενο «και να μεταφέρει αυτούσιο τον ευρωπαϊκό κανονισμό έτσι ώστε να προστατευτούν οι δανειολήπτες από τις προκλητικές και παράνομες πρακτικές των τραπεζών και τις καταχρηστικές τους ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις».

Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ διαφωνεί με το άρθρο 75(1) σύμφωνα με το οποίο ο νόμος θα εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις που συνάπτονται ή σε εμπορικές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος του.

«Δεν είναι δυνατόν να αποδεικνύεται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ότι μια τράπεζα μέσω παράνομων καταχρηστικών ρητρών στη δανειακή σύμβαση ΄κλέβει΄ για χρόνια τον δανειολήπτη και να δικαιούται αποκατάσταση από το δικαστήριο μόνο για την περίοδο μετά την εφαρμογή του νόμου», πρόσθεσε.

Ο κ. Κώστα είπε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ διαφωνεί και με δύο άλλες πρόνοιες του νόμου οι οποίες εξαιρούν από τις πρόνοιες εφαρμογής του νόμου τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις συμβάσεις για τη δημιουργία απόκτηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή δικαιωμάτων εντός ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο παραπέμπει στο νόμο για τις εκποιήσεις.

Εξέφρασε ικανοποίηση ότι το Υπουργείο Εμπορίου και η Νομική Υπηρεσία θα ετοιμάσουν νέες διατυπώσεις μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα.

Εξάλλου, ο κ. Κώστα εξέφρασε ικανοποίηση για την ετοιμασία νομοσχεδίου στο οποίο προστίθεται και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον περί καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από ΑΠΙ νόμο και πρόσθεσε πως θα πρέπει άμεσα η Νομική Υπηρεσία να προχωρήσει στο νομοτεχνικό έλεγχο έτσι τα δύο νομοσχέδια να ψηφιστούν ταυτόχρονα από την Ολομέλεια.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι βασικό ζήτημα που προκύπτει μέσα από το πολυνομοσχέδιο είναι ότι θα πρέπει να καλύψει εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και πρόσθεσε πως «αυτό το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί ταυτόχρονα με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την προστασία του καταναλωτή και του νομοσχεδίου που θα καλύπτει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις κυρίως για το θέμα των καταχρηστικών ρητρών σε θέματα τραπεζικών συμβάσεων».

Ανέφερε ότι με την κατάθεση σήμερα του νομοσχεδίου από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο «απομένει να προχωρήσει άμεσα η Νομική Υπηρεσία στη νομοτεχνική μελέτη του νομοσχεδίου ώστε να προχωρήσει μέχρι την ημέρα που θα κλείσει η Βουλή τις εργασίες της πριν τις εκλογές και να πάει με το πολυνομοσχέδιο για ψήφιση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου τέθηκε σήμερα το προσχέδιο του νομοσχεδίου για προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την σύναψη επιχειρηματικών συμβάσεων από την χρήση καταχρηστικών ρητρών σε αυτές, το οποίο ετοίμασε το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου.

Το νομοσχέδιο συζητήθηκε στο πλαίσιο της κατ’ άρθρο συζήτησης εναρμονιστικού πολυνομοσχεδίου που αφορά την προστασία του καταναλωτή και στο οποίο συμπεριλήφθηκαν επτά προηγούμενοι νόμοι.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου αναφέρθηκε αρχικά στην μεγάλη συμβολή του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου και στον πολύ χρόνο που αφιέρωσε για την ετοιμασία του νομοσχεδίου για προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων και πρόσθεσε ότι επειδή δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για να τεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής πριν την διάλυση της για τις βουλευτικές εκλογές «θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να περάσει το πολυνομοσχέδιο για τον καταναλωτή».

«Το ξεχωριστό νομοσχέδιο είναι μέσα στις πρώτες προτεραιότητες του Υπουργείου και πρέπει να βρούμε τους τρόπους μαζί με την Βουλή να ακολουθήσουμε τη σωστή διαδικασία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει και η δέσμευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι θα το εξετάσει.

Εξάλλου, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου είπε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να προχωρήσει αρχικά η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τον καταναλωτή και σημείωσε πως «ενδεχομένως κάποια από τα πρόσωπα που σκοπεύουμε να προστατεύσουμε μέσα από το προτεινόμενο νομοσχέδιο όπως τους αυτοεργοδοτούμενους, μπορεί να προστατεύονται από το πολυνομοσχέδιο και σίγουρα προστατεύουμε τους καταναλωτές».

«Περαιτέρω καθυστέρηση είναι επιζήμια στην κοινωνία αλλά και στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Στο υπόμνημα του το οποίο συνοδεύει το νομοσχέδιο για τις καταχρηστικές ρήτρες, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος επαναλαμβάνει την εισήγησή του προς την Επιτροπή, όπως προχωρήσει στην άμεση ψήφιση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2020», χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση στο πεδίο εφαρμογής του και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση και ταυτόχρονα, εισηγείται όπως η Βουλή προχωρήσει στην κατάθεση του συναπτόμενου νομοσχεδίου (ή πρόταση Νόμου), αφού προηγουμένως αυτό τύχει επαρκούς νομοτεχνικού ελέγχου, ώστε να απαλλαχθεί από στοιχεία αντισυνταγματικότητας και να καταστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό συναφές με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Επί του προκειμένου, ο κ. Ιωάννου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υιοθετεί πλήρως τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όπως διατυπώνεται στην επιστολή του ημερομηνίας 18/2/2021 προς την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο νομοσχέδιο (ή πρόταση Νόμου) «…ενδείκνυται όπως τύχει ενδελεχούς Ανάλυσης Αντικτύπου και ελέγχου συμβατότητας τόσο με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο όσο και με το Σύνταγμα.

Σημειώνει πως “στην περίπτωση που η Βουλή επιθυμεί να προχωρήσει με την προώθηση της εισήγησής της Επιτροπής, πιστεύουμε ότι ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη οι πιο πάνω απόψεις μου», κάτι το οποίο ήδη επεσήμανε και στο Υπόμνημά του ημερομηνίας 9 Μαρτίου, 2021, προς την Επιτροπή.

Επιπλέον, στην αιτιολογική του έκθεση, ο Επίτροπος αναφέρει σε σχέση με το νομοσχέδιο ότι «στοιχειώδης λογική ανάλυση καθιστά γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι, εάν μία ρήτρα σε καταναλωτική σύμβαση είναι καταχρηστική για ένα φυσικό πρόσωπο, υπό την ιδιότητά του ως καταναλωτή, η ίδια ρήτρα εξακολουθεί να είναι τέτοια για το ίδιο πρόσωπο, όταν αυτό ενεργεί ως αυτοεργοδοτούμενος βιοπαλαιστής ή μέλος μικρής ομάδας βιοπαλαιστών, οι οποίοι ως καταναλωτές αντιμετώπισαν τις ίδιες καταχρηστικές ρήτρες και ενέδυσαν τις δραστηριότητές τους με ένδυμα Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, προκειμένου να καταστούν μια πολύ μικρή επιχείρηση».

«Εάν τα ίδια αυτά πρόσωπα, ενεργούντα ως καταναλωτές, προστατεύονται από τις εν λόγω καταχρηστικές ρήτρες στη βάση συγκεκριμένων νομοθεσιών, είναι απολύτως λογικό, θεμιτό και θεσμικά επιβεβλημένο, τα ίδια ακριβώς πρόσωπα να προστατεύονται από τις ρήτρες αυτές, μέσα από τη θέσπιση εξειδικευμένης νομοθεσίας, στις περιπτώσεις που ενεργούν βιοποριστικά. Είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενοι είτε ενταγμένοι σε πολύ μικρή επιχείρηση. Αυτό καθιστά επιταγή της λογικής και θεσμική αναγκαιότητα την ψήφιση σε νόμο του προτεινόμενου νομοσχεδίου», προσθέτει.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, η κ. Πηλείδου προέβη σε έκκληση προς την Βουλή για ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ώστε να τεθεί σε εφαρμογή για να προστατέψουμε τους καταναλωτές με τα νέα εργαλεία και εφόδια που μας δίδονται μέσα από το νομοσχέδιο, το οποίο ενοποιεί επτά προηγούμενους νόμους και εισάγει εναρμονιστικές πρόνοιες.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, η κ. Πηλείδου είπε ότι για να είναι συγκεκριμένο το νομοσχέδιο και να διαχειρίζεται το φλέγον θέμα των καταχρηστικών ρητρών σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις «είναι καλύτερα αυτό να είναι ξεχωριστό και να μην θέτει σε κίνδυνο τις υπόλοιπες πρόνοιες του νομοσχεδίου που έχουν να κάνουν με τον καταναλωτή».

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει γραπτή δέσμευση από τον Γενικό Εισαγγελέα ότι η Νομική Υπηρεσία θα ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατό, προσθέτοντας ότι αν και τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η Βουλή είναι αρκετά πιεστικά, «σίγουρα η καλύτερη οδός είναι αυτή του νομοτεχνικού ελέγχου γιατί αυτό θα αποφύγει και το κίνδυνο της συμπερίληψης οποιαδήποτε αντισυνταγματικής ή προβληματικής πρόνοιας».

Ένας δεύτερος λόγος, σύμφωνα με την Υπουργό, είναι στην περίπτωση που δεν γίνει σωστή διαβούλευση να έρθουν μετά οι τράπεζες ή οποιοσδήποτε άλλος να αμφισβητήσουν την ισχύ του νόμου.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Κυπριανού είπε ότι το νομοσχέδιο για επέκταση της προστασίας από τα φυσικά πρόσωπα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις «ήταν μια απαίτηση όλων των πολιτικών δυνάμεων ούτως ώστε να υπάρξει προστασία και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο μετά από συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία θα οδηγηθεί κατ΄ επειγόντως για νομοτεχνική επεξεργασία, θα κατατεθεί στην Βουλή από το Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως μετά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου θα ψηφιστεί σε νόμο».

Ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της συζήτησης για το νομοσχέδιο για τον καταναλωτή «θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη και πριν την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περιόδου θα οδηγηθεί για ψήφιση και πρόσθεσε ότι αυτό θα δώσει μια τεράστια ασπίδα στον καταναλωτή τόσο σε σχέση με τις οποιεσδήποτε άλλες εμπορικές του συμβάσεις αλλά και στις συμβάσεις που αφορούν τράπεζες και πιθανές καταχρήσεις που μπορεί να υπάρχουν».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε σήμερα τις εισηγήσεις του επί του πολυνομοσχεδίου και πρόσθεσε πως στόχος είναι να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό το κείμενο «και να μεταφέρει αυτούσιο τον ευρωπαϊκό κανονισμό έτσι ώστε να προστατευτούν οι δανειολήπτες από τις προκλητικές και παράνομες πρακτικές των τραπεζών και τις καταχρηστικές τους ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις».

Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ διαφωνεί με το άρθρο 75(1) σύμφωνα με το οποίο ο νόμος θα εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις που συνάπτονται ή σε εμπορικές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος του.

«Δεν είναι δυνατόν να αποδεικνύεται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ότι μια τράπεζα μέσω παράνομων καταχρηστικών ρητρών στη δανειακή σύμβαση ΄κλέβει΄ για χρόνια τον δανειολήπτη και να δικαιούται αποκατάσταση από το δικαστήριο μόνο για την περίοδο μετά την εφαρμογή του νόμου», πρόσθεσε.

Ο κ. Κώστα είπε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ διαφωνεί και με δύο άλλες πρόνοιες του νόμου οι οποίες εξαιρούν από τις πρόνοιες εφαρμογής του νόμου τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις συμβάσεις για τη δημιουργία απόκτηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων επί ακινήτων ή δικαιωμάτων εντός ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο παραπέμπει στο νόμο για τις εκποιήσεις.

Εξέφρασε ικανοποίηση ότι το Υπουργείο Εμπορίου και η Νομική Υπηρεσία θα ετοιμάσουν νέες διατυπώσεις μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα.

Εξάλλου, ο κ. Κώστα εξέφρασε ικανοποίηση για την ετοιμασία νομοσχεδίου στο οποίο προστίθεται και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον περί καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από ΑΠΙ νόμο και πρόσθεσε πως θα πρέπει άμεσα η Νομική Υπηρεσία να προχωρήσει στο νομοτεχνικό έλεγχο έτσι τα δύο νομοσχέδια να ψηφιστούν ταυτόχρονα από την Ολομέλεια.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους είπε ότι βασικό ζήτημα που προκύπτει μέσα από το πολυνομοσχέδιο είναι ότι θα πρέπει να καλύψει εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και πρόσθεσε πως «αυτό το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί ταυτόχρονα με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την προστασία του καταναλωτή και του νομοσχεδίου που θα καλύπτει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις κυρίως για το θέμα των καταχρηστικών ρητρών σε θέματα τραπεζικών συμβάσεων».

Ανέφερε ότι με την κατάθεση σήμερα του νομοσχεδίου από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο «απομένει να προχωρήσει άμεσα η Νομική Υπηρεσία στη νομοτεχνική μελέτη του νομοσχεδίου ώστε να προχωρήσει μέχρι την ημέρα που θα κλείσει η Βουλή τις εργασίες της πριν τις εκλογές και να πάει με το πολυνομοσχέδιο για ψήφιση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Χρίστος Χρίστου στη CT: Το ΕΛΑΜ είναι η εναλλακτική επιλογή κατά του κατεστημένου

«Το ΕΛΑΜ προχωρά με καθαρά χέρια, ενάντια στο κατεστημένο, ζητώντας την στήριξη του λαού» δηλώνει ο Πρόεδρός του σε συνέντευξη στη Cyprus Times

Συναντήσεις με Λουτ για τα οργανωτικά… δεν συναντώνται οι θέσεις των δύο πλευρών

Τελικές συναντήσεις με Λουτ... χαμηλά ο πήχης των προσδοκιών για την άτυπη πενταμερή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Στη Ρεάλ το Clásico και η κορυφή! (vid)

H Ρεάλ έχει πάρει τα… μέτρα της Μπαρτσελόνα τον τελευταίο χρόνο. Οι Μαδριλένοι παρά τις σημαντικές απουσίες τους, κέρδισαν με 2-1 την Μπαρτσελόνα στο...

MasterChef 5: Δείτε την Λία όταν τραγουδούσε στα μπουζούκια το 2013

Όταν η Λία από το MasterChef έκανε καριέρα τραγουδώντας σε μπουζούκια στο Βόλο Μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναικείες παρουσίες του φετινού MasterChef είναι χωρίς...

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: Πήρε και το Clásico, πάει να τα πάρει όλα!

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: Πήρε και το Clásico, πάει να τα πάρει όλα!

Ο κορωνοϊός «χτύπησε» την πόρτα του σπιτιού της Αγαπητού! Δείτε το μήνυμα της!

Το μήνυμα της γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας για τον κορωνοϊό! Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής,«Alpha Καλημέρα» , με μια ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό...

MC MEDIA NETWORK

Στη Ρεάλ το Clásico και η κορυφή! (vid)

H Ρεάλ έχει πάρει τα… μέτρα της Μπαρτσελόνα τον τελευταίο χρόνο. Οι Μαδριλένοι παρά τις σημαντικές απουσίες τους, κέρδισαν με 2-1 την Μπαρτσελόνα στο...

MasterChef 5: Δείτε την Λία όταν τραγουδούσε στα μπουζούκια το 2013

Όταν η Λία από το MasterChef έκανε καριέρα τραγουδώντας σε μπουζούκια στο Βόλο Μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναικείες παρουσίες του φετινού MasterChef είναι χωρίς...

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: Πήρε και το Clásico, πάει να τα πάρει όλα!

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: Πήρε και το Clásico, πάει να τα πάρει όλα!

Ο κορωνοϊός «χτύπησε» την πόρτα του σπιτιού της Αγαπητού! Δείτε το μήνυμα της!

Το μήνυμα της γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας για τον κορωνοϊό! Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής,«Alpha Καλημέρα» , με μια ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό...

Lifestyle

gallery

«Το σπίτι που μισούσε ο Στιβ Τζομπς»: Η άγνωστη ιστορία του ακινήτου που άφησε επίτηδες να ρημάξει

10 χρόνια μετά το θάνατο του ιδρυτή της Apple, Στιβ Τζομπς άγνωστες ιστορίες για τη ζωή του έρχονται ακόμη στο φως

Lifestyle

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: Πήρε και το Clásico, πάει να τα πάρει όλα!

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: Πήρε και το Clásico, πάει να τα πάρει όλα!

Χρίστος Χρίστου στη CT: Το ΕΛΑΜ είναι η εναλλακτική επιλογή κατά του κατεστημένου

«Το ΕΛΑΜ προχωρά με καθαρά χέρια, ενάντια στο κατεστημένο, ζητώντας την στήριξη του λαού» δηλώνει ο Πρόεδρός του σε συνέντευξη στη Cyprus Times

Στη Ρεάλ το Clásico και η κορυφή! (vid)

H Ρεάλ έχει πάρει τα… μέτρα της Μπαρτσελόνα τον τελευταίο χρόνο. Οι Μαδριλένοι παρά τις σημαντικές απουσίες τους, κέρδισαν με 2-1 την Μπαρτσελόνα στο...

Advertorials