MC MEDIA NETWORK

November 27, 2021 Saturday 08:24:59

Εγγραφή στο
Newsletter

Κουνάει το δάκτυλο στην Τουρκία η ΕΕ και την καλεί να εφαρμόσει την Κοινή Δήλωση για Κύπρο


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης στην περίπτωση Κύπρου

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ -Τουρκίας και στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Τουρκία στα συμπεράσματα για την Τουρκία που εκδόθηκαν μετά τη συζήτηση για το θέμα και λίγο πριν τη λήξη της συνόδου στις Βρυξέλλες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει ακόμα πως «δεν θα αποδεχθεί την όποια προσπάθεια τρίτων χωρών να εργαλειοποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς» και «καταδικάζει όλες τις υβριδικές επιθέσεις στα σύνορα της ΕΕ και θα ενεργήσει ανάλογα».

Ειδικότερα σημειώνεται πως η ΕΕ «θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την υπό εξέλιξη υβριδική επίθεση που εξαπέλυσε το καθεστώς της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων υιοθετώντας περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και νομικών προσώπων, σε ακολουθία με την σταδιακή της προσέγγιση, ως κατεπείγον θέμα».

Επίσης αναφέρεται πως θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για μείωση των δευτερογενών κινήσεων «και να διασφαλιστεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ υπευθυνότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών».

Το κείμενο των συμπερασμάτων για τη μετανάστευση

Συγκεκριμένα, στο κείμενο των συμπερασμάτων για τη μετανάστευση αναφέρεται:
15. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Ιουνίου 2021, και ούτως ώστε να αποτραπεί η απώλεια σε ζωές και να μειωθεί η πίεση στα ευρωπαϊκά σύνορα κατά τρόπο, που να συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, παρουσιάστηκαν οκτώ σχέδια δράσης για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Η Κομισιόν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος, μαζί με τα κράτη μέλη όπου κρίνεται πρέπων, θα πρέπει να καταστήσει αυτά τα σχέδια υπηρεσιακά και να τα εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση σε συνεργασία με τις χώρες – εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει τα σχέδια δράσης να βασίζονται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και επαρκή οικονομική στήριξη – και επαναδιατυπώνει το αίτημα του προς την Κομισιόν να καταθέσει αναφορά στο Συμβούλιο για τις προθέσεις της για αυτό το θέμα.

16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να παρουσιάσει επειγόντως προτάσεις και να ενεργοποιήσει χρηματοδότηση για ενέργειες σε όλες τις μεταναστευτικές διόδους σύμφωνα με τις αυξημένες φιλοδοξίες της ΕΕ, και να ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο σχετικά. Θα πρέπει να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση τουλάχιστον του 10% του χρηματοδοτικού κονδυλίου του εργαλείου Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), καθώς και χρηματοδοτήσεων κάτω από άλλα σχετικά εργαλεία, για δράσεις που σχετίζονται με την μετανάστευση.

17. Σε συμφωνία με τη δηλωσή του του Μαρτίου 2021 και των συμπερασμάτων του του Ιουνίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναδιατυπώνει την προσδοκία του πως η χρηματοδότηση για τους Σύρους πρόσφυγες και τις κοινότητες που τους φιλοξενούν στην Τουρκία, την Ιορδανία και τον Λίβανο και άλλα μέρη της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Αιγύπτου, στο πλαίσιο των σχετικών εργαλείων, θα προχωρήσει εγκαίρως.

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας του 2016, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα αποδεχθεί καμία προσπάθεια από τρίτες χώρες να εργαλειοποιήσουν μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς. Καταδικάζει όλες τις υβριδικές επιθέσεις στα σύνορα της ΕΕ και θα απαντήσει ανάλογα.

20. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να προτείνει τις όποιες απαραίτητες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ καθώς και συγκεκριμένα μέτρα που θα στηρίζονται από επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για να διασφαλίσει μια το συντομότερο και κατάλληλη απάντηση σε συμφωνία με την νομοθεσία της ΕΕ και τις διεθνείς της υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

21. Η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την εν εξελίξει υβριδική επίθεση που εξαπέλυσε το καθεστώς της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης περεταίρω περιοριστικών μέτρων κατά προσώπων και νομικών οντοτήτων, σε συμφωνία με μια σταδιακή προσέγγιση, ως κατεπείγον.

22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη διασφάλισης αποτελεσματικών επιστροφών και πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών και διευθετήσεων επανεισδοχής, με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων.

23. Η ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να διασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών της συνόρων.

24. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες μείωσης των δευτερογενών μετακινήσεων και να διασφαλιστεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης στην περίπτωση Κύπρου

Να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ -Τουρκίας και στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Τουρκία στα συμπεράσματα για την Τουρκία που εκδόθηκαν μετά τη συζήτηση για το θέμα και λίγο πριν τη λήξη της συνόδου στις Βρυξέλλες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει ακόμα πως «δεν θα αποδεχθεί την όποια προσπάθεια τρίτων χωρών να εργαλειοποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς» και «καταδικάζει όλες τις υβριδικές επιθέσεις στα σύνορα της ΕΕ και θα ενεργήσει ανάλογα».

Ειδικότερα σημειώνεται πως η ΕΕ «θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την υπό εξέλιξη υβριδική επίθεση που εξαπέλυσε το καθεστώς της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων υιοθετώντας περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και νομικών προσώπων, σε ακολουθία με την σταδιακή της προσέγγιση, ως κατεπείγον θέμα».

Επίσης αναφέρεται πως θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για μείωση των δευτερογενών κινήσεων «και να διασφαλιστεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ υπευθυνότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών».

Το κείμενο των συμπερασμάτων για τη μετανάστευση

Συγκεκριμένα, στο κείμενο των συμπερασμάτων για τη μετανάστευση αναφέρεται:
15. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Ιουνίου 2021, και ούτως ώστε να αποτραπεί η απώλεια σε ζωές και να μειωθεί η πίεση στα ευρωπαϊκά σύνορα κατά τρόπο, που να συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, παρουσιάστηκαν οκτώ σχέδια δράσης για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Η Κομισιόν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος, μαζί με τα κράτη μέλη όπου κρίνεται πρέπων, θα πρέπει να καταστήσει αυτά τα σχέδια υπηρεσιακά και να τα εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση σε συνεργασία με τις χώρες – εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει τα σχέδια δράσης να βασίζονται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και επαρκή οικονομική στήριξη – και επαναδιατυπώνει το αίτημα του προς την Κομισιόν να καταθέσει αναφορά στο Συμβούλιο για τις προθέσεις της για αυτό το θέμα.

16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να παρουσιάσει επειγόντως προτάσεις και να ενεργοποιήσει χρηματοδότηση για ενέργειες σε όλες τις μεταναστευτικές διόδους σύμφωνα με τις αυξημένες φιλοδοξίες της ΕΕ, και να ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο σχετικά. Θα πρέπει να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση τουλάχιστον του 10% του χρηματοδοτικού κονδυλίου του εργαλείου Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), καθώς και χρηματοδοτήσεων κάτω από άλλα σχετικά εργαλεία, για δράσεις που σχετίζονται με την μετανάστευση.

17. Σε συμφωνία με τη δηλωσή του του Μαρτίου 2021 και των συμπερασμάτων του του Ιουνίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναδιατυπώνει την προσδοκία του πως η χρηματοδότηση για τους Σύρους πρόσφυγες και τις κοινότητες που τους φιλοξενούν στην Τουρκία, την Ιορδανία και τον Λίβανο και άλλα μέρη της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Αιγύπτου, στο πλαίσιο των σχετικών εργαλείων, θα προχωρήσει εγκαίρως.

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας του 2016, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα αποδεχθεί καμία προσπάθεια από τρίτες χώρες να εργαλειοποιήσουν μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς. Καταδικάζει όλες τις υβριδικές επιθέσεις στα σύνορα της ΕΕ και θα απαντήσει ανάλογα.

20. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να προτείνει τις όποιες απαραίτητες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ καθώς και συγκεκριμένα μέτρα που θα στηρίζονται από επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για να διασφαλίσει μια το συντομότερο και κατάλληλη απάντηση σε συμφωνία με την νομοθεσία της ΕΕ και τις διεθνείς της υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

21. Η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την εν εξελίξει υβριδική επίθεση που εξαπέλυσε το καθεστώς της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης περεταίρω περιοριστικών μέτρων κατά προσώπων και νομικών οντοτήτων, σε συμφωνία με μια σταδιακή προσέγγιση, ως κατεπείγον.

22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη διασφάλισης αποτελεσματικών επιστροφών και πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών και διευθετήσεων επανεισδοχής, με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων.

23. Η ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να διασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών της συνόρων.

24. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες μείωσης των δευτερογενών μετακινήσεων και να διασφαλιστεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Μέσι – Χρυσή Μπάλα – «Γνωρίζει από τώρα πως είναι ο μεγάλος νικητής»

Όπως όλα δείχνουν ο Λιονέλ Μέσι θα είναι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Λίγες ημέρες πριν την απονομή(29/11)...

Ραντεβού 9: Οι θεραπείες ομορφιάς που ακολουθώ για την μεγάλη ημέρα

Bridal Beauty Routine Σήμερα το ραντεβού μας είναι αφιερωμένο στη αισθητική περιποίηση του προσώπου. Θα μοιραστώ μαζί σας λοιπόν, όλες τις θεραπείες που ακολουθώ για την...

Μαρία Παπακώστα: Τι αποκαλύπτει για την προσωπική της ζωή και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε (Βίντεο)

Όσα αποκάλυψε στην εκπομπή της Χριστιάνα Αριστοτέλους Η δημοφιλής Κύπριας ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός του «Klik Fm» Μαρία Παπακώστα, άνοιξε την καρδιά της και παραχώρησε...

MC MEDIA NETWORK

Μέσι – Χρυσή Μπάλα – «Γνωρίζει από τώρα πως είναι ο μεγάλος νικητής»

Όπως όλα δείχνουν ο Λιονέλ Μέσι θα είναι ο νικητής της Χρυσής Μπάλας αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Λίγες ημέρες πριν την απονομή(29/11)...

Ραντεβού 9: Οι θεραπείες ομορφιάς που ακολουθώ για την μεγάλη ημέρα

Bridal Beauty Routine Σήμερα το ραντεβού μας είναι αφιερωμένο στη αισθητική περιποίηση του προσώπου. Θα μοιραστώ μαζί σας λοιπόν, όλες τις θεραπείες που ακολουθώ για την...

Μαρία Παπακώστα: Τι αποκαλύπτει για την προσωπική της ζωή και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε (Βίντεο)

Όσα αποκάλυψε στην εκπομπή της Χριστιάνα Αριστοτέλους Η δημοφιλής Κύπριας ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός του «Klik Fm» Μαρία Παπακώστα, άνοιξε την καρδιά της και παραχώρησε...

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials