MC MEDIA NETWORK

March 7, 2021 Sunday 10:41:07

Εγγραφή στο
Newsletter

Καταγγελίες πολιτών της ΕΕ που αγόρασαν ακίνητα στην Κύπρο. Παραπλανήθηκαν από εργολάβους, τράπεζες και δικηγόρους

Δύο προειδοποιητικές επιστολές και δύο επιστολές αιτιολογημένης γνώμης σε διαδικασίες επί παραβάσει απέστειλε σήμερα η Κομισιόν προς την Κύπρο

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Αναλυτικά, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να στείλει επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Κύπρο επειδή δεν εφάρμοσε και δεν εφαρμόζει σωστά το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τους αθέμιτους συμβατικούς όρους (οδηγία 93/13 / ΕΟΚ του Συμβουλίου) και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (οδηγία 2005/29 / ΕΚ).

Η Κομισιόν κίνησε αυτήν την υπόθεση παράβασης το 2013 βάσει μιας σειράς καταγγελιών από πολίτες της ΕΕ που είχαν αγοράσει ακίνητα στην Κύπρο και φέρεται να παραπλανήθηκαν από εργολάβους ακινήτων, τράπεζες και δικηγόρους.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι οι κυπριακές αρχές δεν εφάρμοζαν αποτελεσματικά καμία από τις δύο σχετικές οδηγίες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, οι κυπριακές αρχές ανταποκρίθηκαν εποικοδομητικά σε πολλές από τις ανησυχίες που εξέφρασε η Κομισιόν σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή των δύο οδηγιών.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή και αποτελεσματικά μέσα στην Κύπρο για να αποφευχθεί η συνεχής χρήση αθέμιτων όρων στις συμβάσεις καταναλωτών.

Οι αποφάσεις της Κυπριακής Υπηρεσίας Προστασίας των Καταναλωτών δεν είναι εκτελεστές και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας παραλείπει να δώσει συνέχεια στις αποφάσεις της, καθώς δεν υποβάλλει αιτήσεις δικαστικών αποφάσεων στα αρμόδια αστικά δικαστήρια. Επιπλέον, οι δικηγόροι δεν υπόκεινται στους κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η Κύπρος έχει πλέον δύο μήνες για να απαντήσει, διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επιπλέον, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να μεταφέρει πλήρως στην εθνική νομοθεσία την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92 / ΕΕ) σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει σωστά ορισμένα τμήματα της Οδηγίας, πράγμα που σημαίνει ότι έργα στην Κύπρο για τα οποία πρέπει να διεξαχθούν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να εγκριθούν χωρίς να τηρούν πλήρως την Οδηγία.

Για παράδειγμα, η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει την υποχρέωσή της να διασφαλίσει ότι οι πρακτικές πληροφορίες διατίθενται στο κοινό σχετικά με την πρόσβαση σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες επανεξέτασης. Ούτε μετέφερε την υποχρέωση καθορισμού λεπτομερών ρυθμίσεων για διαβούλευση.

Καθώς η χώρα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, η Κομισιόν αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη.

Η Κύπρος έχει δύο μήνες για να απαντήσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, η Κομισιόν στέλνει στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλα έξι κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή για το γεγονός ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες σύνδεσης δεδομένων για όλους τους χειριστές αεροσκαφών που πετούν εντός του εναέριου χώρου υπό την ευθύνη τους.

Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 29/2009 της Κομισιόν σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν και να χειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων είναι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους που μεταφέρονται μέσω συνδέσμων δεδομένων, συμπληρώνοντας τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιών μεταξύ πιλότων και ελεγκτών, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η προθεσμία για τους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για την παροχή και τη λειτουργία υπηρεσιών σύνδεσης δεδομένων έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2018.

Η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει αποτελεσματικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες σύνδεσης δεδομένων.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον ένα μήνα για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Κομισιόν. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για την ελλιπή ή και εσφαλμένη μεταφορά της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (2002/584 / ΔΕΥ).

Η Κύπρος δεν έχει ενσωματώσει σωστά την οδηγία, ιδίως με την ευνοϊκή μεταχείριση των υπηκόων της σε σύγκριση με τους πολίτες της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη ή παρέχοντας πρόσθετους λόγους άρνησης των ενταλμάτων που δεν προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο.

Η Κύπρος έχει δύο μήνες για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δύο προειδοποιητικές επιστολές και δύο επιστολές αιτιολογημένης γνώμης σε διαδικασίες επί παραβάσει απέστειλε σήμερα η Κομισιόν προς την Κύπρο

Αναλυτικά, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να στείλει επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Κύπρο επειδή δεν εφάρμοσε και δεν εφαρμόζει σωστά το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τους αθέμιτους συμβατικούς όρους (οδηγία 93/13 / ΕΟΚ του Συμβουλίου) και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (οδηγία 2005/29 / ΕΚ).

Η Κομισιόν κίνησε αυτήν την υπόθεση παράβασης το 2013 βάσει μιας σειράς καταγγελιών από πολίτες της ΕΕ που είχαν αγοράσει ακίνητα στην Κύπρο και φέρεται να παραπλανήθηκαν από εργολάβους ακινήτων, τράπεζες και δικηγόρους.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι οι κυπριακές αρχές δεν εφάρμοζαν αποτελεσματικά καμία από τις δύο σχετικές οδηγίες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, οι κυπριακές αρχές ανταποκρίθηκαν εποικοδομητικά σε πολλές από τις ανησυχίες που εξέφρασε η Κομισιόν σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή των δύο οδηγιών.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή και αποτελεσματικά μέσα στην Κύπρο για να αποφευχθεί η συνεχής χρήση αθέμιτων όρων στις συμβάσεις καταναλωτών.

Οι αποφάσεις της Κυπριακής Υπηρεσίας Προστασίας των Καταναλωτών δεν είναι εκτελεστές και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας παραλείπει να δώσει συνέχεια στις αποφάσεις της, καθώς δεν υποβάλλει αιτήσεις δικαστικών αποφάσεων στα αρμόδια αστικά δικαστήρια. Επιπλέον, οι δικηγόροι δεν υπόκεινται στους κανόνες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η Κύπρος έχει πλέον δύο μήνες για να απαντήσει, διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επιπλέον, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να μεταφέρει πλήρως στην εθνική νομοθεσία την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92 / ΕΕ) σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει σωστά ορισμένα τμήματα της Οδηγίας, πράγμα που σημαίνει ότι έργα στην Κύπρο για τα οποία πρέπει να διεξαχθούν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να εγκριθούν χωρίς να τηρούν πλήρως την Οδηγία.

Για παράδειγμα, η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει την υποχρέωσή της να διασφαλίσει ότι οι πρακτικές πληροφορίες διατίθενται στο κοινό σχετικά με την πρόσβαση σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες επανεξέτασης. Ούτε μετέφερε την υποχρέωση καθορισμού λεπτομερών ρυθμίσεων για διαβούλευση.

Καθώς η χώρα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, η Κομισιόν αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη.

Η Κύπρος έχει δύο μήνες για να απαντήσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, η Κομισιόν στέλνει στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλα έξι κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή για το γεγονός ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες σύνδεσης δεδομένων για όλους τους χειριστές αεροσκαφών που πετούν εντός του εναέριου χώρου υπό την ευθύνη τους.

Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 29/2009 της Κομισιόν σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν και να χειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων είναι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους που μεταφέρονται μέσω συνδέσμων δεδομένων, συμπληρώνοντας τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιών μεταξύ πιλότων και ελεγκτών, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η προθεσμία για τους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για την παροχή και τη λειτουργία υπηρεσιών σύνδεσης δεδομένων έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2018.

Η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει αποτελεσματικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες σύνδεσης δεδομένων.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον ένα μήνα για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Κομισιόν. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για την ελλιπή ή και εσφαλμένη μεταφορά της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (2002/584 / ΔΕΥ).

Η Κύπρος δεν έχει ενσωματώσει σωστά την οδηγία, ιδίως με την ευνοϊκή μεταχείριση των υπηκόων της σε σύγκριση με τους πολίτες της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη ή παρέχοντας πρόσθετους λόγους άρνησης των ενταλμάτων που δεν προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο.

Η Κύπρος έχει δύο μήνες για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ιδιοκτήτης καφενείου σέρβιρε ποτά στη Λεμεσό… άλλες 213 καταγγελίες για μη τήρηση μέτρων

Οι καταγγελίες πολιτών αφορούσαν κυρίως τη μη αποστολή sms για διακίνηση ή τη μη χρήση μάσκας προσώπου
gallery

27χρονη με κορωνοϊό περιγράφει τη ζωή μέσα στον θάλαμο με «ασθενείς που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν και νοσοκόμες που κλαίνε»

Mια τεταρτοετής φοιτήτρια της Ιατρικής, που νοσηλεύεται επί επτά μήνες σε νοσοκομείο της Ουαλίας μοιράζεται τις εμπειρίες της με τον κόσμο, μέσα από τον θάλαμο όπου βρίσκεται

Όχημα στη Πάφο κατέληξε στη θάλασσα… ξέχασε να τραβήξει το χειρόφρενο ο οδηγός

Το περιστατικό συνέβη σε παραλία της Πέγειας - Ο οδηγός δεν έπαθε απολύτως τίποτα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Κυβερνοεπίθεση από Ρώσους και Κινέζους για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού δέχθηκε ο ΕΜΑ

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα «De Volkskrant» φέρονται να εμπλέκονται σε κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν το 2020

MC MEDIA NETWORK

Δράση σε «Αμμόχωστος» και «Αρένα» (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

Η 2η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Cyta συνεχίζεται την Κυριακή (07/03) με δύο ματς, ένα για κάθε γκρουπ. Στο «Αμμόχωστος», ο Ερμής φιλοξενεί...

Ζώδια: Τι λένε τ’ άστρα για σήμερα Κυριακή 7 Μαρτίου;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 με τις ημερήσιες προβλέψεις για να ξέρεις τι θα συμβεί στα αισθηματικά και τα...

Το Χ στο ΓΣΠ δίνει ισχυρό κίνητρο σε ΑΕΛ και Απόλλωνα / Θα γίνει μάχη την Δευτέρα

Το Χ στο ΓΣΠ δίνει ισχυρό κίνητρο σε ΑΕΛ και Απόλλωνα / Θα γίνει μάχη την Δευτέρα

Διάσημος ηθοποιός παντρεύτηκε για 5η φορά (Βίντεο)

O 57χρονος πασίγνωστος ηθοποιός παντρεύτηκε την 26χρονη αγαπημένη του. Η έκφραση «ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά» παίρνει σάρκα και οστά για ακόμη μια φορά στο...

MC MEDIA NETWORK

Δράση σε «Αμμόχωστος» και «Αρένα» (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

Η 2η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Cyta συνεχίζεται την Κυριακή (07/03) με δύο ματς, ένα για κάθε γκρουπ. Στο «Αμμόχωστος», ο Ερμής φιλοξενεί...

Ζώδια: Τι λένε τ’ άστρα για σήμερα Κυριακή 7 Μαρτίου;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 με τις ημερήσιες προβλέψεις για να ξέρεις τι θα συμβεί στα αισθηματικά και τα...

Το Χ στο ΓΣΠ δίνει ισχυρό κίνητρο σε ΑΕΛ και Απόλλωνα / Θα γίνει μάχη την Δευτέρα

Το Χ στο ΓΣΠ δίνει ισχυρό κίνητρο σε ΑΕΛ και Απόλλωνα / Θα γίνει μάχη την Δευτέρα

Διάσημος ηθοποιός παντρεύτηκε για 5η φορά (Βίντεο)

O 57χρονος πασίγνωστος ηθοποιός παντρεύτηκε την 26χρονη αγαπημένη του. Η έκφραση «ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά» παίρνει σάρκα και οστά για ακόμη μια φορά στο...

Lifestyle

Το Χ στο ΓΣΠ δίνει ισχυρό κίνητρο σε ΑΕΛ και Απόλλωνα / Θα γίνει μάχη την Δευτέρα

Το Χ στο ΓΣΠ δίνει ισχυρό κίνητρο σε ΑΕΛ και Απόλλωνα / Θα γίνει μάχη την Δευτέρα

Lifestyle

ΟΣΙΚΑ: Αν τηρηθούν τα πρωτόκολλα δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού μέσω εστιατορίων

Τι αναφέρει με δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), Φύτος Θρασυβούλου

«Όταν υπάρχει τέτοιος κόσμος με τόσο πάθος και παλμό» / Τι δήλωναν οι πρωταγωνιστές της ιστορικής πρόκρισης

Ιστορική η σημερινή μέρα για το ΑΠΟΕΛ, αφού σαν σήμερα προκρίθηκε στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ… γράφοντας την πιο «χρυσή» σελίδα στην «πλούσια» ιστορία...

Δράση σε «Αμμόχωστος» και «Αρένα» (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

Η 2η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Cyta συνεχίζεται την Κυριακή (07/03) με δύο ματς, ένα για κάθε γκρουπ. Στο «Αμμόχωστος», ο Ερμής φιλοξενεί...

Καίτη Γαρμπή: Αποκαλύπτει τι απέγινε το θρυλικό φόρεμα που φόρεσε στην Eurovision του 1993

Τα ίχνη του εδώ και 27 χρόνια έχουν χαθεί… Τα πιο υπέροχα πράσινα μάτια της ελληνικής, μουσικής σκηνής φιλοξένησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στο νέο κανάλι...

Advertorials