MC MEDIA NETWORK

April 17, 2021 Saturday 07:45:02

Εγγραφή στο
Newsletter

Καμία ανάμειξη με την εταιρεία στη λίστα των ΠΕΠ, λέει η Κυριακίδου. Απαντάει ο σύζυγός της, μέτοχος της εταιρείας

Καμία ανάμειξη στην υπό αναφορά έκθεση της ΕΥ λέει η Στέλλα Κυριακίδου, ανακοίνωση και από τον σύζυγό της

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου σε γραπτή δήλωση της σημειώνει ότι «η αναφορά στο άτομο μου στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με χορηγήσεις πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα αφορά αποκλειστικά επιχειρηματική δραστηριότητα του συζύγου μου το 2007- εγώ απολύτως καμία ανάμιξη ή συμμετοχή είχα με το θέμα».

Σε ανακοίνωση του εξάλλου, ο σύζυγος της Κυριάκος Κυριακίδης, αναφέρει ότι η εξέλιξη των χορηγήσεων και αναδιαρθρώσεων της εταιρείας Ε, της οποίας είναι ένας εκ των μετόχων, συνάδει πλήρως με το τι περιγράφει η ΕΥ στην έκθεσή της, δηλαδή τις σοβαρές δυσκολίες που πολλές Κυπριακές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν λόγω της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2011 και κορυφώθηκε το 2013.

Η Ε, σημειώνει, ως αποτέλεσμα διέκοψε τότε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της και περιορίστηκε στη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι της εταιρείας, αναφέρει, κατέληξαν σε συμφωνία με τo Πιστωτικό Ιδρυμα η οποία περιλάμβανε ένα συνδυασμό εργαλείων, όπως ανταλλαγή χρέους με επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και μετρητά.

«Στη βάση της συμφωνίας αυτής έχουμε τηρήσει όλες τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και τώρα δεν οφείλουμε οποιοδήποτε ποσό», προσθέτει.

Ο κ. Κυριακίδης αναφέρει ότι ο χειρισμός που έτυχαν οι χορηγήσεις προς την εταιρεία της οποίας είναι μέτοχος ήταν παρόμοιος με ανάλογες περιπτώσεις της περιόδου εκείνης με βάση τις πολιτικές των Ρυθμιστικών Αρχών που ήταν σε ισχύ κατά τον ουσιώδη χρόνο.

«Συνεπώς, η λύση που έχει εξευρεθεί δεν ήταν προϊόν καμίας μορφής προνομιακής μεταχείρισης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την επιστολή της ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς την ΕΥ, η οποία περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Ε στην έκθεση της, στην οποία αναφέρεται ότι «δεν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις με ρυθμίσεις που να συνιστούν προνομιακή / ευνοϊκή μεταχείριση», συμπληρώνει.

Αναφέρει ότι όπως και η ίδια η ΕΥ σημειώνει στη σύνοψη (σελ. 6) της έκθεσης της και επαναλαμβάνει στα γενικά συμπεράσματα (σελ. 102) «η παράθεση των δεδομένων ως προς τις λύσεις αναδιάρθρωσης ή της ύπαρξης ΜΕΧ, ουδόλως εξυπακούει ότι το ίδιο το ΠΕΠ έχει προβεί κατ’ ανάγκη σε μεμπτή συμπεριφορά, ούτε και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, με την αναφορά αυτή, αποδίδεται στο ΠΕΠ ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια θέση, αφού δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν από την Υπηρεσία μας οι προσωπικές συνθήκες κάθε ΠΕΠ που ενδεχομένως να το εμπόδιζαν να συμμορφωθεί με τις δανειακές του υποχρεώσεις.

«Ούτε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι λύσεις αναδιάρθρωσης δεικνύουν ευνοϊκή μεταχείριση του ΠΕΠ, αφού για να καταλήξει κάποιος σε ασφαλές συμπέρασμα, ως προς τέτοιο χαρακτηρισμό περί ευνοϊκής μεταχείρισης ΠΕΠ θα πρέπει να εξετάσει ικανοποιητικό αριθμό άλλων παρόμοιων υποθέσεων τρίτων προσώπων, ώστε να προβεί σε αξιόπιστη σύγκριση του χειρισμού που έτυχε το ΠΕΠ με τα πρόσωπα αυτά», καταλήγει.

Καμία ανάμειξη στην υπό αναφορά έκθεση της ΕΥ λέει η Στέλλα Κυριακίδου, ανακοίνωση και από τον σύζυγό της

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου σε γραπτή δήλωση της σημειώνει ότι «η αναφορά στο άτομο μου στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με χορηγήσεις πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα αφορά αποκλειστικά επιχειρηματική δραστηριότητα του συζύγου μου το 2007- εγώ απολύτως καμία ανάμιξη ή συμμετοχή είχα με το θέμα».

Σε ανακοίνωση του εξάλλου, ο σύζυγος της Κυριάκος Κυριακίδης, αναφέρει ότι η εξέλιξη των χορηγήσεων και αναδιαρθρώσεων της εταιρείας Ε, της οποίας είναι ένας εκ των μετόχων, συνάδει πλήρως με το τι περιγράφει η ΕΥ στην έκθεσή της, δηλαδή τις σοβαρές δυσκολίες που πολλές Κυπριακές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν λόγω της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2011 και κορυφώθηκε το 2013.

Η Ε, σημειώνει, ως αποτέλεσμα διέκοψε τότε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της και περιορίστηκε στη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Οι μέτοχοι της εταιρείας, αναφέρει, κατέληξαν σε συμφωνία με τo Πιστωτικό Ιδρυμα η οποία περιλάμβανε ένα συνδυασμό εργαλείων, όπως ανταλλαγή χρέους με επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και μετρητά.

«Στη βάση της συμφωνίας αυτής έχουμε τηρήσει όλες τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και τώρα δεν οφείλουμε οποιοδήποτε ποσό», προσθέτει.

Ο κ. Κυριακίδης αναφέρει ότι ο χειρισμός που έτυχαν οι χορηγήσεις προς την εταιρεία της οποίας είναι μέτοχος ήταν παρόμοιος με ανάλογες περιπτώσεις της περιόδου εκείνης με βάση τις πολιτικές των Ρυθμιστικών Αρχών που ήταν σε ισχύ κατά τον ουσιώδη χρόνο.

«Συνεπώς, η λύση που έχει εξευρεθεί δεν ήταν προϊόν καμίας μορφής προνομιακής μεταχείρισης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την επιστολή της ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς την ΕΥ, η οποία περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Ε στην έκθεση της, στην οποία αναφέρεται ότι «δεν έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις με ρυθμίσεις που να συνιστούν προνομιακή / ευνοϊκή μεταχείριση», συμπληρώνει.

Αναφέρει ότι όπως και η ίδια η ΕΥ σημειώνει στη σύνοψη (σελ. 6) της έκθεσης της και επαναλαμβάνει στα γενικά συμπεράσματα (σελ. 102) «η παράθεση των δεδομένων ως προς τις λύσεις αναδιάρθρωσης ή της ύπαρξης ΜΕΧ, ουδόλως εξυπακούει ότι το ίδιο το ΠΕΠ έχει προβεί κατ’ ανάγκη σε μεμπτή συμπεριφορά, ούτε και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, με την αναφορά αυτή, αποδίδεται στο ΠΕΠ ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια θέση, αφού δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν από την Υπηρεσία μας οι προσωπικές συνθήκες κάθε ΠΕΠ που ενδεχομένως να το εμπόδιζαν να συμμορφωθεί με τις δανειακές του υποχρεώσεις.

«Ούτε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι λύσεις αναδιάρθρωσης δεικνύουν ευνοϊκή μεταχείριση του ΠΕΠ, αφού για να καταλήξει κάποιος σε ασφαλές συμπέρασμα, ως προς τέτοιο χαρακτηρισμό περί ευνοϊκής μεταχείρισης ΠΕΠ θα πρέπει να εξετάσει ικανοποιητικό αριθμό άλλων παρόμοιων υποθέσεων τρίτων προσώπων, ώστε να προβεί σε αξιόπιστη σύγκριση του χειρισμού που έτυχε το ΠΕΠ με τα πρόσωπα αυτά», καταλήγει.

ΑΝΑΛΥΣΗ: Για μισή «ανάσα» στη Γενεύη. Τι αναμένεται να (μην) γίνει

Η φόρμουλα που επεξεργάζεται ο ΟΗΕ για να κρατήσει τη διαδικασία ζωντανή

Αναφορές για πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του Μένιου Φουρθιώτη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στην Ελληνική Αστυνομία

Προβληματισμός για την επόμενη μέρα

Το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές οι απόψεις των μελών της ΣΕΕ δεν κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Χωρίς Λοΐζου και Ασάντε στην Λάρνακα

Χωρίς τον Λοΐζο Λοΐζου και τον Ασάντε θα ταξιδέψει η Ομόνοια στην Λάρνακα. Ο πρώτος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του ενώ ο δεύτερος...

Νηστίσιμο πιλάφι με γαρίδες

Πιλάφι με γαρίδες Ένα φανταστικό νηστίσιμο φαγητό με ένα υπέροχο, εύγευστο πιλάφι,αφού η γεύση της γαρίδας είναι πάντα ακαταμάχητη. Ένα νόστιμο χορταστικό γεύμα για όλη την...

GNTM: Έφυγε η Βίκυ Καγιά και επιστρέφει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου; (Βίντεο)

Η Βίκυ Καγιά έφυγε και η θέση της έμεινε κενή. H Βίκυ Καγιά αποφάσισε να αφήσει το GNTM και το όνομα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου έπεσε...

MC MEDIA NETWORK

Χωρίς Λοΐζου και Ασάντε στην Λάρνακα

Χωρίς τον Λοΐζο Λοΐζου και τον Ασάντε θα ταξιδέψει η Ομόνοια στην Λάρνακα. Ο πρώτος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του ενώ ο δεύτερος...

Νηστίσιμο πιλάφι με γαρίδες

Πιλάφι με γαρίδες Ένα φανταστικό νηστίσιμο φαγητό με ένα υπέροχο, εύγευστο πιλάφι,αφού η γεύση της γαρίδας είναι πάντα ακαταμάχητη. Ένα νόστιμο χορταστικό γεύμα για όλη την...

GNTM: Έφυγε η Βίκυ Καγιά και επιστρέφει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου; (Βίντεο)

Η Βίκυ Καγιά έφυγε και η θέση της έμεινε κενή. H Βίκυ Καγιά αποφάσισε να αφήσει το GNTM και το όνομα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου έπεσε...

Lifestyle

gallery

70 σημεία για rapid test σήμερα Σάββατο 17/4. Δείτε ανά επαρχία (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σημεία δειγματοληψίας για τα προγράμματα ελέγχου με rapid test του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων – 17 Απριλίου 2021 - H ανακοίνωση του Υπουργείου Συνεχίζονται...

Lifestyle

ΑΝΑΛΥΣΗ: Για μισή «ανάσα» στη Γενεύη. Τι αναμένεται να (μην) γίνει

Η φόρμουλα που επεξεργάζεται ο ΟΗΕ για να κρατήσει τη διαδικασία ζωντανή

Αναφορές για πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του Μένιου Φουρθιώτη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στην Ελληνική Αστυνομία

Advertorials