MC MEDIA NETWORK

December 9, 2022 Friday 08:35:17

Εγγραφή στο
Newsletter


Αυτές είναι οι 57 προτάσεις Νίκου Χριστοδουλίδη για το περιβάλλον


Δημοσιοποίηση των προτάσεων του ανεξάρτητου υποψηφίου για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για το Περιβάλλον υπό τον τίτλο “Καθαρό Περιβάλλον” – 57 συγκεκριμένες προτάσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για το Περιβάλλον – Όλες οι πληροφορίες

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για το περιβάλλον.

Στόχος των προτάσεων είναι η εφαρμογή πρότυπων πράσινων πολιτικών που να διασφαλίζουν το δικαίωμα των πολιτών σε καθαρό νερό και αέρα και την ευημερία τους σε βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Πολιτικών, που αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας της πατρίδας μας και στη διαχείριση των πόρων μέσα από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η Κύπρος μπορεί να πετύχει φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση, ώστε να αντιμετωπιστεί η πίεση του ψηλού κόστους της συμβατικής ενέργειας. Το κόστος ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις αυξημένες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων. Για τον περιορισμό αυτών των εξόδων είναι αναγκαία η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης επενδύοντας περισσότερους πόρους και παρέχοντας σημαντικά κίνητρα που θα επηρεάσουν άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για συνολικά 57 προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κ. Χριστοδουλίδη και συγκεκριμένα στον ιστότοπο www.christodoulides2023.com/pylones/planitis/katharo-perivallon/ υπό τον τίτλο «Καθαρό Περιβάλλον» κάτω από τον Πυλώνα «Πλανήτης».

Οι προτάσεις χωρίζονται σε 7 πολιτικές: «Στόχος η Πράσινη Οικονομία: Αναβάθμιση Θεσμικού Πλαισίου και Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Ζητημάτων», «Συμβολή στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής», «Προστασία έναντι Περιβαλλοντικών Πιέσεων και Κινδύνων για την υγεία και την ευημερία των πολιτών», «Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και της καθημερινότητας», «Προστασία της πλούσιας Βιοποικιλότητας της Κύπρου», «Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων», και «Προστασία και Ευημερία των Ζώων».

Πιο συγκριμένα, ανάμεσα στις 57 προτάσεις περιλαμβάνονται:

• Ενσωμάτωση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής/κρίσης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας εισάγοντας ειδικά εργαλεία όπως ο πράσινος προϋπολογισμός,
• Ευθυγράμμιση των φορολογικών μας πολιτικών με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στο πλαίσιο της προωθούμενης πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης,
• Επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων,
• Διασαφήνιση αρμοδιοτήτων εμπλεκομένων φορέων όπως Τμήμα Δασών, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Επαρχιακές Διοικήσεις, Πολιτική Άμυνα, ενίσχυση υποδομών, τεχνολογιών και ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και την αειφόρο διαχείρισή τους,
• Ανάπτυξη προγραμμάτων επενδύσεων και κινήτρων για παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, με έμφαση στην ηλιακή ενέργεια αλλά και επίτευξη υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας πλήρως ευρωπαϊκούς πόρους,
• Αξιοποίηση του Σχεδίου Δράσης που ετοιμάστηκε με τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κύπρου για αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής,
• Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού μέσα από καθολική εφαρμογή του σχολικού λεωφορείου, των ευέλικτων ωραρίων, των ευέλικτων μορφών εργασίας και της καλλιέργειας σχετικής κουλτούρας μέσα από την εκπαίδευση,
• Αναβάθμιση της Μονάδας Πτητικών Μέσων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με την απόκτηση νέων πτητικών μέσων (αεροπλάνων και ελικοπτέρων), ώστε να περιοριστεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό η εξάρτηση της προστασίας των δασών της Κύπρου από βοήθεια ή υπηρεσίες τρίτων,
• Ενίσχυση των προσπαθειών πάταξης της λαθροθηρίας με την ανασύσταση του Ουλαμού Πάταξης της Λαθροθηρίας και την ανάλογη ενίσχυση της Αστυνομίας,
• Δημιουργία ειδικής ομάδας επιθεωρητών προστασίας και ευημερίας των ζώων, με βασική αποστολή την εφαρμογή της Νομοθεσίας και παράλληλα ενίσχυση της Αστυνομίας των Ζώων.

Προς την επίτευξη των πιο πάνω, μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας Υφυπουργείου Περιβάλλοντος με στόχο την ταχύτερη επίτευξη της πράσινης μετάβασης η οποία προϋποθέτει, ανάμεσα σε άλλα, οριζόντια οργάνωση και καλύτερη λειτουργία των δομών.

Δημοσιοποίηση των προτάσεων του ανεξάρτητου υποψηφίου για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για το Περιβάλλον υπό τον τίτλο “Καθαρό Περιβάλλον” – 57 συγκεκριμένες προτάσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για το Περιβάλλον – Όλες οι πληροφορίες

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για το περιβάλλον.

Στόχος των προτάσεων είναι η εφαρμογή πρότυπων πράσινων πολιτικών που να διασφαλίζουν το δικαίωμα των πολιτών σε καθαρό νερό και αέρα και την ευημερία τους σε βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Πολιτικών, που αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας της πατρίδας μας και στη διαχείριση των πόρων μέσα από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η Κύπρος μπορεί να πετύχει φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση, ώστε να αντιμετωπιστεί η πίεση του ψηλού κόστους της συμβατικής ενέργειας. Το κόστος ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις αυξημένες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων. Για τον περιορισμό αυτών των εξόδων είναι αναγκαία η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης επενδύοντας περισσότερους πόρους και παρέχοντας σημαντικά κίνητρα που θα επηρεάσουν άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για συνολικά 57 προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κ. Χριστοδουλίδη και συγκεκριμένα στον ιστότοπο www.christodoulides2023.com/pylones/planitis/katharo-perivallon/ υπό τον τίτλο «Καθαρό Περιβάλλον» κάτω από τον Πυλώνα «Πλανήτης».

Οι προτάσεις χωρίζονται σε 7 πολιτικές: «Στόχος η Πράσινη Οικονομία: Αναβάθμιση Θεσμικού Πλαισίου και Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Ζητημάτων», «Συμβολή στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής», «Προστασία έναντι Περιβαλλοντικών Πιέσεων και Κινδύνων για την υγεία και την ευημερία των πολιτών», «Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και της καθημερινότητας», «Προστασία της πλούσιας Βιοποικιλότητας της Κύπρου», «Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων», και «Προστασία και Ευημερία των Ζώων».

Πιο συγκριμένα, ανάμεσα στις 57 προτάσεις περιλαμβάνονται:

• Ενσωμάτωση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής/κρίσης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας εισάγοντας ειδικά εργαλεία όπως ο πράσινος προϋπολογισμός,
• Ευθυγράμμιση των φορολογικών μας πολιτικών με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στο πλαίσιο της προωθούμενης πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης,
• Επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων,
• Διασαφήνιση αρμοδιοτήτων εμπλεκομένων φορέων όπως Τμήμα Δασών, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Επαρχιακές Διοικήσεις, Πολιτική Άμυνα, ενίσχυση υποδομών, τεχνολογιών και ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και την αειφόρο διαχείρισή τους,
• Ανάπτυξη προγραμμάτων επενδύσεων και κινήτρων για παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, με έμφαση στην ηλιακή ενέργεια αλλά και επίτευξη υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας πλήρως ευρωπαϊκούς πόρους,
• Αξιοποίηση του Σχεδίου Δράσης που ετοιμάστηκε με τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κύπρου για αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής,
• Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού μέσα από καθολική εφαρμογή του σχολικού λεωφορείου, των ευέλικτων ωραρίων, των ευέλικτων μορφών εργασίας και της καλλιέργειας σχετικής κουλτούρας μέσα από την εκπαίδευση,
• Αναβάθμιση της Μονάδας Πτητικών Μέσων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με την απόκτηση νέων πτητικών μέσων (αεροπλάνων και ελικοπτέρων), ώστε να περιοριστεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό η εξάρτηση της προστασίας των δασών της Κύπρου από βοήθεια ή υπηρεσίες τρίτων,
• Ενίσχυση των προσπαθειών πάταξης της λαθροθηρίας με την ανασύσταση του Ουλαμού Πάταξης της Λαθροθηρίας και την ανάλογη ενίσχυση της Αστυνομίας,
• Δημιουργία ειδικής ομάδας επιθεωρητών προστασίας και ευημερίας των ζώων, με βασική αποστολή την εφαρμογή της Νομοθεσίας και παράλληλα ενίσχυση της Αστυνομίας των Ζώων.

Προς την επίτευξη των πιο πάνω, μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας Υφυπουργείου Περιβάλλοντος με στόχο την ταχύτερη επίτευξη της πράσινης μετάβασης η οποία προϋποθέτει, ανάμεσα σε άλλα, οριζόντια οργάνωση και καλύτερη λειτουργία των δομών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Άφαντη παραμένει εδώ και μία εβδομάδα 17χρονη στη Λευκωσία

Δείτε τη φωτογραφία και την περιγραφή της - Η Αστυνομία ζητάει τη βοήθεια των πολιτών για εντοπισμό της #cyprustimes

Συναγερμός για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών στο Βαρώσι

Eντατικοποίηση των ενεργειών αποτροπής των τουρκικών σχεδιασμών στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων ετοιμάζει η κυβέρνηση, μετά και τις σχετικές πληροφορίες που καταφθάνουν από τα κατεχόμενα όλο και πιο έντονα

Ακολουθήστε την Cyprus Times στο Google news και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Top Stories

Κυρίως αίθριος ο καιρός και… κάπου- κάπου βροχή

Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι και τη Δευτέρα #cyprustimes

Έρευνες για εντοπισμό 2ου, κρατείται υπό δρακόντεια μέτρα ο 31χρονος που μίλησε για την απόπειρα φόνου

Έρευνες σε πλήρη εξέλιξη για την απόπειρα φόνου της Ορόκλινης μετά και τα όσα είπε στους ανακριτές ο 31χρονος που τελεί υπό κράτηση

MC MEDIA NETWORK

«Ο Πικέ απάτησε πάνω από 50 φορές τη Σακίρα»

Ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα ακολουθούν εδώ και μήνες χωριστούς δρόμους, ωστόσο οι αποκαλύψεις σχετικά με την περίοδο του γάμου τους συνεχίζονται. Ο Ισπανός ρεπόρτερ...

Έρευνα: Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί κάποιος να σε χωρίσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα!

Και είναι εξωφρενικός! Πλησιάζουν Χριστούγεννα… Ήρθε επιτέλους η στιγμή να περάσεις ποιοτικό χρόνο με τον καλό σου στο σπίτι, να χαλαρώσετε στο στολισμένο σας σαλόνι...

Προκλητικός ο παλαίμαχος Φρεντ: «Θέλω Αργεντινή-Βραζιλία με ποδιές Νεϊμάρ και κλάμα Μέσι»

Προκλητικός ο παλαίμαχος Φρεντ: «Θέλω Αργεντινή-Βραζιλία με ποδιές Νεϊμάρ και κλάμα Μέσι»

Τάσος Τρύφωνος: Η αποκάλυψη που έκανε πρώτη φορά για συνεργάτη του πατέρα Αντώνιου (Βίντεο)

Όσα ανέφερε ο Τάσος Τρύφωνος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου! Σήμερα πρωίΠέμπτης 8 Δεκεμβρίου, ο Κύπριος παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, φιλοξενήθηκε στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του...

MC MEDIA NETWORK

«Ο Πικέ απάτησε πάνω από 50 φορές τη Σακίρα»

Ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα ακολουθούν εδώ και μήνες χωριστούς δρόμους, ωστόσο οι αποκαλύψεις σχετικά με την περίοδο του γάμου τους συνεχίζονται. Ο Ισπανός ρεπόρτερ...

Έρευνα: Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί κάποιος να σε χωρίσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα!

Και είναι εξωφρενικός! Πλησιάζουν Χριστούγεννα… Ήρθε επιτέλους η στιγμή να περάσεις ποιοτικό χρόνο με τον καλό σου στο σπίτι, να χαλαρώσετε στο στολισμένο σας σαλόνι...

Προκλητικός ο παλαίμαχος Φρεντ: «Θέλω Αργεντινή-Βραζιλία με ποδιές Νεϊμάρ και κλάμα Μέσι»

Προκλητικός ο παλαίμαχος Φρεντ: «Θέλω Αργεντινή-Βραζιλία με ποδιές Νεϊμάρ και κλάμα Μέσι»

Τάσος Τρύφωνος: Η αποκάλυψη που έκανε πρώτη φορά για συνεργάτη του πατέρα Αντώνιου (Βίντεο)

Όσα ανέφερε ο Τάσος Τρύφωνος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου! Σήμερα πρωίΠέμπτης 8 Δεκεμβρίου, ο Κύπριος παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, φιλοξενήθηκε στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του...

Lifestyle

Ο πρεσβευτής του Ιράν καλείται στο ΥΠΕΞ της Γερμανίας μετά την εκτέλεση διαδηλωτή στην Τεχεράνη

Οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν χθες Πέμπτη άνδρα που κατηγορήθηκε ότι τραυμάτισε με μαχαίρι παραστρατιωτικό

Lifestyle

Εντείνεται η ανησυχία του ΟΗΕ για την εξάπλωση της επιδημίας χολέρας στην Αϊτή

Ο αριθμός των κρουσμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, με 283 νεκρούς και σχεδόν 12.000 εισαγωγές στα νοσοκομεία μετά την επανεμφάνιση της ασθένειας, στις αρχές του Οκτωβρίου

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον 16χρονο

Την ίδια ώρα Ρομά προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Άφαντη παραμένει εδώ και μία εβδομάδα 17χρονη στη Λευκωσία

Δείτε τη φωτογραφία και την περιγραφή της - Η Αστυνομία ζητάει τη βοήθεια των πολιτών για εντοπισμό της #cyprustimes

Τα χαρτονομίσματα του δολαρίου θα φέρουν για πρώτη φορά τις υπογραφές δύο γυναικών

Τα χαρτονομίσματα, αρχικά του 1 και των 5 δολαρίων, θα τεθούν σε κυκλοφορία στις αρχές του επόμενου έτους

Advertorials