MC MEDIA NETWORK

January 19, 2022 Wednesday 09:21:49

Εγγραφή στο
Newsletter


Από το 2022 σε εφαρμογή το νέο κυβερνητικό σχέδιο για προσέλκυση επενδύσεων


Τη νέα στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων της Κυβέρνησης παρουσιάζει η Κυβέρνηση – Σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2022

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Για ολοκληρωμένη στρατηγική με 12 στοχευμένες δράσεις σε 5 πυλώνες έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας το νέο Σχέδιο Δράσης για προσέλκυση επενδύσεων.

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2022.

«Τα υπό αναφορά κίνητρα αφορούν θέματα διαμονής και απασχόλησης, φορολογίας, απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και προβολής της χώρας ως ενός ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος είπε ότι το νέο Σχέδιο θα λειτουργήσει θετικά σε διάφορους τομείς, θα προσελκύσει επενδύσεις, θα συμβάλει στην εξεύρεση θέσεων εργασίας ενώ όπως ανέφερε θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους τομείς.

«Φιλοδοξεί να καταστήσει την Κύπρο ως ένα αειφόρο, επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρώπης» είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Όπως είπε είναι ένα πρόγραμμα που συνάδει απόλυτα με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Δείτε αυτούσια την ομιλία του Προέδρου :

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η οποία αποσκοπεί στην παρουσίαση της νέας σημαντικής στρατηγικής για προσέλκυση επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.

Μια ολοκληρωμένη Στρατηγική με 12 στοχευμένες δράσεις σε πέντε πυλώνες, που με ολιστικό και καλά μελετημένο τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φιλοδοξεί στο να καταστήσει την Κύπρο ως ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής, αλλά βεβαίως και της Ευρώπης.

Έμφαση δίδεται σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Υψηλή Τεχνολογία, τη Ναυτιλία, Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Βιογενετική και Βιοτεχνολογία, χωρίς, και το τονίζω, να αποκλείονται οι οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις επιλέξουν την Κύπρο ως χώρα διεξαγωγής των εργασιών τους.

Η Στρατηγική που έχουμε χαράξει συνάδει απόλυτα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και τη Μακροχρόνια Στρατηγική Ανάπτυξης 2035, και το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο φιλοδοξούμε να υιοθετήσουμε για την Κύπρο του αύριο, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, ετοίμασε μια σειρά κινήτρων για αύξηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως προορισμού επιλογής διεθνών επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση της Στρατηγικής και η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών επιχειρήσεων στην Κύπρο, θα προσφέρει υψηλή και αειφόρο προστιθέμενη αξία στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αυξημένης ζήτησης των εγχώριων υπηρεσιών, αλλά και θα συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στην ενίσχυση ενός αναδυόμενου και με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τομέα της οικονομίας, αυτού της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αφού σταδιακά θα συμβάλει στην διόρθωση του φαινομένου έλλειψης δεξιοτήτων που παρατηρούνται στην αγοράς εργασίας. Δηλαδή, αυτό που επιχειρείται είναι η σύνδεση της μόρφωσης ή της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς, επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, έχουν επιλέξει την Κύπρο ως χώρα δραστηριοποίησης, εκτιμώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Κύπρος και επιλέγοντας την ως χώρα διαμονής και απασχόλησης.

Θα ήταν παράλειψη αν στο σημείο αυτό δεν έκαμνα ιδιαίτερη αναφορά στην συμβολή των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, αλλά και των άλλων εμπλεκομένων, τους οποίους θερμά ευχαριστώ για τη συνεισφορά τους στην κατάρτιση του Σχεδίου, προκειμένου να επεκταθεί η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, ως σημαντικό εργαλείο για την Κύπρο του αύριο και την ουσιαστική ανάπτυξη της οικονομίας.

Τα υπό αναφορά κίνητρα αφορούν θέματα διαμονής και απασχόλησης, φορολογίας, απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και προβολής της χώρας ως ενός ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η Στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, αύξηση των θέσεων εργασίας και, το πλέον σημαντικό, την προσαρμογή της κυπριακής οικονομίας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, της εποχής της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα ιδιαίτερα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Στρατηγική έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τη νέα στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων της Κυβέρνησης παρουσιάζει η Κυβέρνηση – Σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2022

Για ολοκληρωμένη στρατηγική με 12 στοχευμένες δράσεις σε 5 πυλώνες έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας το νέο Σχέδιο Δράσης για προσέλκυση επενδύσεων.

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2022.

«Τα υπό αναφορά κίνητρα αφορούν θέματα διαμονής και απασχόλησης, φορολογίας, απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και προβολής της χώρας ως ενός ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος είπε ότι το νέο Σχέδιο θα λειτουργήσει θετικά σε διάφορους τομείς, θα προσελκύσει επενδύσεις, θα συμβάλει στην εξεύρεση θέσεων εργασίας ενώ όπως ανέφερε θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους τομείς.

«Φιλοδοξεί να καταστήσει την Κύπρο ως ένα αειφόρο, επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρώπης» είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Όπως είπε είναι ένα πρόγραμμα που συνάδει απόλυτα με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Δείτε αυτούσια την ομιλία του Προέδρου :

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η οποία αποσκοπεί στην παρουσίαση της νέας σημαντικής στρατηγικής για προσέλκυση επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.

Μια ολοκληρωμένη Στρατηγική με 12 στοχευμένες δράσεις σε πέντε πυλώνες, που με ολιστικό και καλά μελετημένο τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φιλοδοξεί στο να καταστήσει την Κύπρο ως ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής, αλλά βεβαίως και της Ευρώπης.

Έμφαση δίδεται σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Υψηλή Τεχνολογία, τη Ναυτιλία, Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Βιογενετική και Βιοτεχνολογία, χωρίς, και το τονίζω, να αποκλείονται οι οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις επιλέξουν την Κύπρο ως χώρα διεξαγωγής των εργασιών τους.

Η Στρατηγική που έχουμε χαράξει συνάδει απόλυτα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και τη Μακροχρόνια Στρατηγική Ανάπτυξης 2035, και το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο φιλοδοξούμε να υιοθετήσουμε για την Κύπρο του αύριο, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, ετοίμασε μια σειρά κινήτρων για αύξηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως προορισμού επιλογής διεθνών επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση της Στρατηγικής και η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών επιχειρήσεων στην Κύπρο, θα προσφέρει υψηλή και αειφόρο προστιθέμενη αξία στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αυξημένης ζήτησης των εγχώριων υπηρεσιών, αλλά και θα συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στην ενίσχυση ενός αναδυόμενου και με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τομέα της οικονομίας, αυτού της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αφού σταδιακά θα συμβάλει στην διόρθωση του φαινομένου έλλειψης δεξιοτήτων που παρατηρούνται στην αγοράς εργασίας. Δηλαδή, αυτό που επιχειρείται είναι η σύνδεση της μόρφωσης ή της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς, επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, έχουν επιλέξει την Κύπρο ως χώρα δραστηριοποίησης, εκτιμώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Κύπρος και επιλέγοντας την ως χώρα διαμονής και απασχόλησης.

Θα ήταν παράλειψη αν στο σημείο αυτό δεν έκαμνα ιδιαίτερη αναφορά στην συμβολή των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, αλλά και των άλλων εμπλεκομένων, τους οποίους θερμά ευχαριστώ για τη συνεισφορά τους στην κατάρτιση του Σχεδίου, προκειμένου να επεκταθεί η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, ως σημαντικό εργαλείο για την Κύπρο του αύριο και την ουσιαστική ανάπτυξη της οικονομίας.

Τα υπό αναφορά κίνητρα αφορούν θέματα διαμονής και απασχόλησης, φορολογίας, απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και προβολής της χώρας ως ενός ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η Στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, αύξηση των θέσεων εργασίας και, το πλέον σημαντικό, την προσαρμογή της κυπριακής οικονομίας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, της εποχής της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα ιδιαίτερα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Στρατηγική έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Έκλεισαν δρόμοι στα ορεινά λόγω χιονόπτωσης. Όλες οι πληροφορίες

Δείτε την αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο #CyprusTimes

Σπάει τη σιωπή της η 24χρονη Γεωργία: «Δεν πήγα στο πάρτι για να βιαστώ» (video)

Η νεαρή εμφανίζεται για πρώτη φορά στην κάμερα και μιλά ανοιχτά για όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ της Πρωτοχρονιάς

Χιονόπτωση και ομίχλη στο Τρόοδος. Στο μηδέν απόψε η θερμοκρασία στο εσωτερικό

Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει παροδικά την περιοχή - Δρόμοι στα ορεινά ανοιχτοί μόνο για 4X4 οχήματα ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες #CyprusTimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Ματσάρες σε Πάφο και Λευκωσία

Με δύο αγώνες συνεχίζεται σήμερα η δράση της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola. Στην Πάφο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την Ανόρθωση, σε ένα...

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.  Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα...

Ελίτα Μιχαηλίδου: «Σφάζει με το γάντι» την Έμιλυ Γιολίτη μετά την δημόσια επίθεση που της έκανε! (Βίντεο)

Όλα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή της Ελπίδας Ιακωβίδου Μετά το σάλο που προκλήθηκε μεταξύ της πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Έμιλυς Γιολίτη και της...

MC MEDIA NETWORK

Ματσάρες σε Πάφο και Λευκωσία

Με δύο αγώνες συνεχίζεται σήμερα η δράση της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola. Στην Πάφο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την Ανόρθωση, σε ένα...

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.  Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα...

Ελίτα Μιχαηλίδου: «Σφάζει με το γάντι» την Έμιλυ Γιολίτη μετά την δημόσια επίθεση που της έκανε! (Βίντεο)

Όλα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή της Ελπίδας Ιακωβίδου Μετά το σάλο που προκλήθηκε μεταξύ της πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Έμιλυς Γιολίτη και της...

Lifestyle

Ματσάρες σε Πάφο και Λευκωσία

Με δύο αγώνες συνεχίζεται σήμερα η δράση της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola. Στην Πάφο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την Ανόρθωση, σε ένα...

Lifestyle

«Καμπάνες» χιλιάδων ευρώ σε υποστατικά λόγω Safepass

Η Αστυνομία προέβη σε 2.144 ελέγχους σε όλη την ελεύθερη Κύπρο το τελευταίο 24ωρο

Τρία γκολ = 9 βαθμούς

Το τρίτο του γκολ με την φανέλα του Απόλλωνα πέτυχε στο ντέρμπι με την Ομόνοια ο Ραντζέλο Γιάνκα. Ο Ολλανδός επιθετικός, είχε σκοράρει το πρώτο...

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.  Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα...

Advertorials