MC MEDIA NETWORK

April 18, 2021 Sunday 03:09:35

Εγγραφή στο
Newsletter

Απάντηση Ελεγκτικής σε ΥΠΕΣ για Μαρίνα Αγίας Νάπας. «Ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης εταιρείας…»

Απαντά στο Υπουργείο Εσωτερικών η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη μίσθωση κρατικής γης στην Αγία Νάπα

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Αναφορικά με τα όσα ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει στην έκθεση του για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκμίσθωση κρατικής γης στον Δήμο Αγίας Νάπας, σε ιδιωτική Εταιρεία, το Υπουργείο Εσωτερικών κατηγορηματικά διαβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν «ήταν σύμφωνες με την υφιστάμενη Νομοθεσία».

Μάλιστα, μέσα από την ανακοίνωσή του, το Υπουργείο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Γενικός Ελεγκτής ερμηνεύει κατά το δοκούν τις πρόνοιες των Κανονισμών και ότι αφήνει υπονοούμενα για πιθανή εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην όλη διαδικασία, γεγονός το ότι οποίο θεωρεί ότι θα ήταν δεοντολογικά ορθότερο, «να καταθέσει τη διαφωνία του για το τι οι Κανονισμοί διαλαμβάνουν και να εισηγηθεί την τροποποίηση τους».
Την απάντησή της για τα πιο πάνω, έδωσε με τη σειρά της η Ελεγκτική Υπηρεσία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιμένοντας στη θέση της ότι ο χειρισμός που έτυχε η συγκεκριμένη εταιρεία, έβλαψε το δημόσιο συμφέρον και υποστήριξε ότι η εν λόγω εταιρεία, έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης.
Μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία αναφέρει ότι δεν αφήνει κανένα υπονοούμενο και ότι καταγράφει απλά τα γεγονότα, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει την εξέταση της διαδικασίας των πολιτογραφήσεων των οκτώ συγκεκριμένων προσώπων, ούτως ώστε να διερευνηθούν και άλλες πτυχές.
Αυτούσια η απάντηση της Υπηρεσίας:
«Σε απάντηση σημερινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο μέχρι σήμερα αρνείτο να απαντήσει τις επιστολές μας για το θέμα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Για το έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας υφίσταται αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕΜ). Είναι άξιον απορίας πως γίνεται να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να ενημερώνεται καν η ΔΕΜ.
Το άρθρο 30 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014) επιβάλλει όπως, ακόμη και σε απλές ενοικιάσεις γης για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εκμίσθωση συνιστά και τροποποίηση υφιστάμενης δημόσιας σύμβασης, για την οποία θα έπρεπε να τηρηθεί η σχετική νομοθεσία που αφορά σε τέτοιες τροποποιήσεις. Αρμόδια όργανα για την έγκριση τέτοιας τροποποίησης είναι η ΔΕΜ και η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.
Το βασικότερο είναι πως ο χειρισμός που έγινε έβλαψε το δημόσιο συμφέρον. Η εκμίσθωση κρατικής γης μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, πέραν της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων των οικονομικών φορέων, διασφαλίζει την εκμίσθωση στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Παραμένουμε στη θέση ότι η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης εταιρείας, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν άφησε στην έκθεση της κανένα υπονοούμενο, κατέγραψε μόνο γεγονότα. Η εκμίσθωση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, και ένας εκ των Διευθυντών της εταιρείας είναι πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, μεταξύ των ετών 2018 και 2020, οκτώ πρόσωπα που είναι διευθυντές σε μητρική (holding) εταιρείας έλαβαν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά παράβαση των ισχύοντων κριτηρίων, με πάροχο το δικηγορικό γραφείο στο οποίο έχουν συμφέρον οι θυγατέρες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα έπρεπε να αποσιωπήσουμε τα γεγονότα αυτά;
Η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει με την εξέταση της διαδικασίας πολιτογράφησης των οκτώ προσώπων ώστε να διερευνηθούν και άλλες τπυχές της διαδικασίας. Με δεδομένη την άρνηση της Κυβέρνησης για παραχώρηση των σχετικών φακέλων, θα αρχίσουμε με τα πέντε πρόσωπα που πολιτογραφήθηκαν στις 21.8.2020, μετά δηλαδή που τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικοί Κανονισμοί ΚΔΠ 379/2020, και εκτός της περιόδου των όρων εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που υπάρξουν οποιαδήποτε άλλα ευρήματα, πέραν αυτών που έχουν ήδη περιληφθεί στη χθεσινή έκθεση, θα εκδώσουμε ειδική έκθεση».

Απαντά στο Υπουργείο Εσωτερικών η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη μίσθωση κρατικής γης στην Αγία Νάπα

Αναφορικά με τα όσα ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει στην έκθεση του για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκμίσθωση κρατικής γης στον Δήμο Αγίας Νάπας, σε ιδιωτική Εταιρεία, το Υπουργείο Εσωτερικών κατηγορηματικά διαβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν «ήταν σύμφωνες με την υφιστάμενη Νομοθεσία».

Μάλιστα, μέσα από την ανακοίνωσή του, το Υπουργείο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Γενικός Ελεγκτής ερμηνεύει κατά το δοκούν τις πρόνοιες των Κανονισμών και ότι αφήνει υπονοούμενα για πιθανή εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην όλη διαδικασία, γεγονός το ότι οποίο θεωρεί ότι θα ήταν δεοντολογικά ορθότερο, «να καταθέσει τη διαφωνία του για το τι οι Κανονισμοί διαλαμβάνουν και να εισηγηθεί την τροποποίηση τους».
Την απάντησή της για τα πιο πάνω, έδωσε με τη σειρά της η Ελεγκτική Υπηρεσία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιμένοντας στη θέση της ότι ο χειρισμός που έτυχε η συγκεκριμένη εταιρεία, έβλαψε το δημόσιο συμφέρον και υποστήριξε ότι η εν λόγω εταιρεία, έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης.
Μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία αναφέρει ότι δεν αφήνει κανένα υπονοούμενο και ότι καταγράφει απλά τα γεγονότα, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει την εξέταση της διαδικασίας των πολιτογραφήσεων των οκτώ συγκεκριμένων προσώπων, ούτως ώστε να διερευνηθούν και άλλες πτυχές.
Αυτούσια η απάντηση της Υπηρεσίας:
«Σε απάντηση σημερινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο μέχρι σήμερα αρνείτο να απαντήσει τις επιστολές μας για το θέμα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Για το έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας υφίσταται αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕΜ). Είναι άξιον απορίας πως γίνεται να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να ενημερώνεται καν η ΔΕΜ.
Το άρθρο 30 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014) επιβάλλει όπως, ακόμη και σε απλές ενοικιάσεις γης για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. Τούτο συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εκμίσθωση συνιστά και τροποποίηση υφιστάμενης δημόσιας σύμβασης, για την οποία θα έπρεπε να τηρηθεί η σχετική νομοθεσία που αφορά σε τέτοιες τροποποιήσεις. Αρμόδια όργανα για την έγκριση τέτοιας τροποποίησης είναι η ΔΕΜ και η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.
Το βασικότερο είναι πως ο χειρισμός που έγινε έβλαψε το δημόσιο συμφέρον. Η εκμίσθωση κρατικής γης μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, πέραν της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων των οικονομικών φορέων, διασφαλίζει την εκμίσθωση στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Παραμένουμε στη θέση ότι η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης εταιρείας, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν άφησε στην έκθεση της κανένα υπονοούμενο, κατέγραψε μόνο γεγονότα. Η εκμίσθωση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, και ένας εκ των Διευθυντών της εταιρείας είναι πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, μεταξύ των ετών 2018 και 2020, οκτώ πρόσωπα που είναι διευθυντές σε μητρική (holding) εταιρείας έλαβαν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά παράβαση των ισχύοντων κριτηρίων, με πάροχο το δικηγορικό γραφείο στο οποίο έχουν συμφέρον οι θυγατέρες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα έπρεπε να αποσιωπήσουμε τα γεγονότα αυτά;
Η Υπηρεσία μας θα συνεχίσει με την εξέταση της διαδικασίας πολιτογράφησης των οκτώ προσώπων ώστε να διερευνηθούν και άλλες τπυχές της διαδικασίας. Με δεδομένη την άρνηση της Κυβέρνησης για παραχώρηση των σχετικών φακέλων, θα αρχίσουμε με τα πέντε πρόσωπα που πολιτογραφήθηκαν στις 21.8.2020, μετά δηλαδή που τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικοί Κανονισμοί ΚΔΠ 379/2020, και εκτός της περιόδου των όρων εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που υπάρξουν οποιαδήποτε άλλα ευρήματα, πέραν αυτών που έχουν ήδη περιληφθεί στη χθεσινή έκθεση, θα εκδώσουμε ειδική έκθεση».

Μπροστά σε διλήμματα η Κυβέρνηση για την πανδημία

Με δυσεπίλυτη εξίσωση μοιάζει ξανά η διαχείριση της πανδημίας στην Κύπρο... Η επιβάρυνση των επιδημιολογικών δεικτών όχι μόνον απομακρύνει το σενάριο για χαλαρώσεις ενόψει Πάσχα αλλά δημιουργεί πίεση για κλιμάκωση ορισμένων μέτρων
gallery

Τα σημεία για rapid test σήμερα Κυριακή 18/4. Όλες οι πληροφορίες (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Συνεχίζονται τα προγράμματα δωρεάν ελέγχου με rapid test αντιγόνου του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αρτοποιείο

Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς - Υπό διερεύνηση τα αίτια

Ραγίζει καρδιές η μητέρα τoυ Γιώργου Καραϊβάζ: «Να βρεθούν οι ένοχοι και μετά να πάω δίπλα του»​ (video)

«Να μη χαθεί άλλο παιδί. Το σπουδάσαμε με θυσίες και μου το έστειλαν και το έβαλα στο χώμα»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Συνέλαβαν μετά από καταδίωξη στη Λεμεσό τον υπόδικο που απέδρασε από το Eden. Ναρκωτικά στην κατοχή του

Επιχείρησε να διαφύγει της σύλληψης αλλά του πέρασαν χειροπέδες στη Λεμεσό - Μαζί του στο αυτοκίνητο και 33χρονη - Όλες οι πληροφορίες

Στο 1,38% το ποσοστό θετικότητας… ο «χάρτης» των 468 θετικών rapid test (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Η ανακοίνωση του Υπουργείου για τα νέα θετικά rapid test του τελευταίου 24ωρου – Οι επαρχίες με τα περισσότερα και το σύνολο των εξετάσεων

MC MEDIA NETWORK

(ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ) Πάτησαν το red button / Αναλαμβάνει δράση η αστυνομία

Ακόμα μια υπόθεση πιθανή χειραγώγηση αγώνα, εξετάζει η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του PROTATHLIMA.COM. Πρόκειται για αγώνα Γ΄ κατηγορίας για τον οποίο έγινε καταγγελία με...

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο της σύζυγο

Οι Βρετανοί αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον πρίγκιπα Φίλιππο Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, ξεκίνησε λίγο πριν τις 5 ώρα Κύπρου, η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου...

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Γιώργος Λιανός: Στο Άγιο Δομίνικο η σύντροφος και το νεογέννητο μωράκι τους (Photo)

Μητέρα και κόρη ταξίδεψαν στο νησί του «Survivor» για να είναι κοντά στον μπαμπά! Το τέταρτο παιδί του Γιώργου Λιανού, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ήρθε στον...

MC MEDIA NETWORK

(ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ) Πάτησαν το red button / Αναλαμβάνει δράση η αστυνομία

Ακόμα μια υπόθεση πιθανή χειραγώγηση αγώνα, εξετάζει η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του PROTATHLIMA.COM. Πρόκειται για αγώνα Γ΄ κατηγορίας για τον οποίο έγινε καταγγελία με...

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο της σύζυγο

Οι Βρετανοί αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον πρίγκιπα Φίλιππο Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, ξεκίνησε λίγο πριν τις 5 ώρα Κύπρου, η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου...

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Γιώργος Λιανός: Στο Άγιο Δομίνικο η σύντροφος και το νεογέννητο μωράκι τους (Photo)

Μητέρα και κόρη ταξίδεψαν στο νησί του «Survivor» για να είναι κοντά στον μπαμπά! Το τέταρτο παιδί του Γιώργου Λιανού, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ήρθε στον...

Lifestyle

Μπροστά σε διλήμματα η Κυβέρνηση για την πανδημία

Με δυσεπίλυτη εξίσωση μοιάζει ξανά η διαχείριση της πανδημίας στην Κύπρο... Η επιβάρυνση των επιδημιολογικών δεικτών όχι μόνον απομακρύνει το σενάριο για χαλαρώσεις ενόψει Πάσχα αλλά δημιουργεί πίεση για κλιμάκωση ορισμένων μέτρων

Lifestyle

gallery

Τα σημεία για rapid test σήμερα Κυριακή 18/4. Όλες οι πληροφορίες (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Συνεχίζονται τα προγράμματα δωρεάν ελέγχου με rapid test αντιγόνου του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αρτοποιείο

Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς - Υπό διερεύνηση τα αίτια
gallery

To αδιαχώρητο στις πλατείες της Αθήνας… νεαροί ξεχύθηκαν στους δρόμους (video)

Συνωστισμός στις πλατείες της Αθήνας παρατηρείται για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Advertorials