MC MEDIA NETWORK

August 19, 2022 Friday 20:09:49

Εγγραφή στο
Newsletter


Επαναφέρει εισηγήσεις για επικίνδυνες οικοδομές και ευθύνες συντήρησης ο Δήμος Λευκωσίας


Στη Λευκωσία, εντοπίζεται σημαντικός αριθμός κτηρίων που χρήζουν προσοχής

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η νομοθεσία θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να υποχρεώνει άμεσα, σε ουσιαστικό χρόνο και με τρόπο αποτελεσματικό τον κάθε ιδιοκτήτη να συντηρεί την οικοδομή του, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Λευκωσίας, σε σχέση με το θέμα των διαδικασιών και ευθυνών για τη συντήρηση και τον έλεγχο των επικίνδυνων οικοδομών στις πόλεις.

Έχοντας διαπιστώσει τις αδυναμίες που υπάρχουν στο υφιστάμενο σύστημα, σημειώνεται, ο Δήμος Λευκωσίας έχει προχωρήσει κατ’ επανάληψη στην υποβολή εισηγήσεων και στην αποστολή σειράς επιστολών προς το υπουργείο Εσωτερικών και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τονίζοντας την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα και πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αναφέρεται ότι στην Λευκωσία, εντοπίζεται σημαντικός αριθμός κτηρίων που χρήζουν προσοχής.

«Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής πως είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε ιδιοκτήτη να συντηρεί την οικοδομή του και να μην την αφήνει να φτάνει σε κατάσταση επικινδυνότητας. Όταν ειδοποιηθεί ότι η οικοδομή του είναι επικίνδυνη, έχει συγκεκριμένη προθεσμία για να ενεργήσει έτσι ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα», προστίθεται.

Σήμερα, συνεχίζει η ανακοίνωση, εάν ένας ιδιοκτήτης αρνηθεί να προβεί σε συντήρηση για άρση της επικινδυνότητας, η νομοθεσία δίνει την ευχέρεια στην τοπική Αρχή να παρέμβει για να εκτελέσει εργασίες άρσης της επικινδυνότητας και να χρεώσει τον ιδιοκτήτη.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σημειώνεται, ο Δήμος και, κατ’ επέκταση ο φορολογούμενος πολίτης, να επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης ενός ιδιωτικού ακινήτου.

«Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι, ενώ τα οφέλη που προκύπτουν από την κατοχή ενός ακινήτου παραμένουν ιδιωτικά, το κόστος μετατρέπεται σε συλλογικό, στερώντας από την τοπική Αρχή πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος της πόλης και όλων των πολιτών», προστίθεται.

Ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, αναφέρεται, προσφέρει ένα εξαιρετικά δυνατό εργαλείο – την επιβολή διοικητικού προστίμου. Είναι μια πρακτική, αναφέρεται, που έχει εφαρμοστεί από τον Δήμο στο παρελθόν και εφαρμόζεται και σήμερα.

«Για να λειτουργήσει, όμως, αποδοτικά, προϋποθέτει τη γρήγορη εξέταση πιθανών ενστάσεων ή προσφυγών, από το υπουργείο Εσωτερικών. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, σε βαθμό που καθίσταται μη αποδοτική και μη λειτουργική», προστίθεται.

Πάγια θέση μας, αναφέρει ο Δήμος Λευκωσίας, είναι πως η σύντομη και αποφασιστική επιβολή της νομοθεσίας θα επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και θα αλλάξει προς το θετικό την εικόνα των πόλεων μας, σε ότι αφορά στις παράνομες ενοικιάσεις ακινήτων, στις παράνομες πολεοδομικές χρήσεις και στις επικίνδυνες οικοδομές.

Ο Δήμος για να μπορεί να ενεργεί αποτελεσματικά, σημειώνεται, έχει εισηγηθεί την επίσπευση της εξέτασης των προσφυγών από το υπουργείο Εσωτερικών με καθορισμό μέγιστου χρόνου απάντησης τους τρεις μήνες. Επίσης, αναφέρεται, το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, καλούνται να προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να διευκολύνουν τις τοπικές Αρχές στην εφαρμογή του Νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας που είναι και παραμένει κοινός μας στόχος.

Όπως αναφέρεται, ο Δήμος Λευκωσίας κατά την πρόσφατη διαδικασία εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με επιστολές του προς όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα αρμόδια υπουργεία και την Ένωση Δήμων, είχε προτείνει τροποποιήσεις στη νομοθεσία.

Κι αυτό, με τακτική επιθεώρηση οικοδομών από μέλη του ΕΤΕΚ για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας, παραχώρηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της αρμοδιότητας για έκδοση εξώδικων, για ελλιπή συντήρηση, για επικινδυνότητα και για προβληματικές/ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, άρση του ενοικιοστασίου στα διατηρητέα.

Επίσης, τα ενοικιαστήρια έγγραφα να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του υποστατικού προς ενοικίαση και θέσπιση κανονισμών Λειτουργίας Διαχειριστικών Επιτροπών κοινόκτητων οικοδομών με αποτελεσματικούς όρους διαχείρισης και συντήρησής τους.

Δυστυχώς, σημειώνεται, κατά τη διαδικασία ψήφισης των τροπολογιών του νομοσχεδίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι η εισήγηση μας για τακτικό έλεγχο των οικοδομών και έκδοση πιστοποιητικού καταλληλόλητας τέθηκε σε ψηφοφορία με πρωτοβουλία της ΔΗ.ΠΑ., καταψηφίστηκε από όλα τα υπόλοιπα κόμματα.

«Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να υιοθετηθούν το συντομότερο οι πιο πάνω αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να αυξηθεί άμεσα η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των τοπικών Αρχών, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών/πολιτών, την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων», προστίθεται.

Στη Λευκωσία, εντοπίζεται σημαντικός αριθμός κτηρίων που χρήζουν προσοχής

Η νομοθεσία θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να υποχρεώνει άμεσα, σε ουσιαστικό χρόνο και με τρόπο αποτελεσματικό τον κάθε ιδιοκτήτη να συντηρεί την οικοδομή του, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Λευκωσίας, σε σχέση με το θέμα των διαδικασιών και ευθυνών για τη συντήρηση και τον έλεγχο των επικίνδυνων οικοδομών στις πόλεις.

Έχοντας διαπιστώσει τις αδυναμίες που υπάρχουν στο υφιστάμενο σύστημα, σημειώνεται, ο Δήμος Λευκωσίας έχει προχωρήσει κατ’ επανάληψη στην υποβολή εισηγήσεων και στην αποστολή σειράς επιστολών προς το υπουργείο Εσωτερικών και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τονίζοντας την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα και πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αναφέρεται ότι στην Λευκωσία, εντοπίζεται σημαντικός αριθμός κτηρίων που χρήζουν προσοχής.

«Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής πως είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε ιδιοκτήτη να συντηρεί την οικοδομή του και να μην την αφήνει να φτάνει σε κατάσταση επικινδυνότητας. Όταν ειδοποιηθεί ότι η οικοδομή του είναι επικίνδυνη, έχει συγκεκριμένη προθεσμία για να ενεργήσει έτσι ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα», προστίθεται.

Σήμερα, συνεχίζει η ανακοίνωση, εάν ένας ιδιοκτήτης αρνηθεί να προβεί σε συντήρηση για άρση της επικινδυνότητας, η νομοθεσία δίνει την ευχέρεια στην τοπική Αρχή να παρέμβει για να εκτελέσει εργασίες άρσης της επικινδυνότητας και να χρεώσει τον ιδιοκτήτη.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σημειώνεται, ο Δήμος και, κατ’ επέκταση ο φορολογούμενος πολίτης, να επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης ενός ιδιωτικού ακινήτου.

«Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι, ενώ τα οφέλη που προκύπτουν από την κατοχή ενός ακινήτου παραμένουν ιδιωτικά, το κόστος μετατρέπεται σε συλλογικό, στερώντας από την τοπική Αρχή πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος της πόλης και όλων των πολιτών», προστίθεται.

Ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, αναφέρεται, προσφέρει ένα εξαιρετικά δυνατό εργαλείο – την επιβολή διοικητικού προστίμου. Είναι μια πρακτική, αναφέρεται, που έχει εφαρμοστεί από τον Δήμο στο παρελθόν και εφαρμόζεται και σήμερα.

«Για να λειτουργήσει, όμως, αποδοτικά, προϋποθέτει τη γρήγορη εξέταση πιθανών ενστάσεων ή προσφυγών, από το υπουργείο Εσωτερικών. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, σε βαθμό που καθίσταται μη αποδοτική και μη λειτουργική», προστίθεται.

Πάγια θέση μας, αναφέρει ο Δήμος Λευκωσίας, είναι πως η σύντομη και αποφασιστική επιβολή της νομοθεσίας θα επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και θα αλλάξει προς το θετικό την εικόνα των πόλεων μας, σε ότι αφορά στις παράνομες ενοικιάσεις ακινήτων, στις παράνομες πολεοδομικές χρήσεις και στις επικίνδυνες οικοδομές.

Ο Δήμος για να μπορεί να ενεργεί αποτελεσματικά, σημειώνεται, έχει εισηγηθεί την επίσπευση της εξέτασης των προσφυγών από το υπουργείο Εσωτερικών με καθορισμό μέγιστου χρόνου απάντησης τους τρεις μήνες. Επίσης, αναφέρεται, το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, καλούνται να προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να διευκολύνουν τις τοπικές Αρχές στην εφαρμογή του Νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας που είναι και παραμένει κοινός μας στόχος.

Όπως αναφέρεται, ο Δήμος Λευκωσίας κατά την πρόσφατη διαδικασία εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με επιστολές του προς όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα αρμόδια υπουργεία και την Ένωση Δήμων, είχε προτείνει τροποποιήσεις στη νομοθεσία.

Κι αυτό, με τακτική επιθεώρηση οικοδομών από μέλη του ΕΤΕΚ για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας, παραχώρηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της αρμοδιότητας για έκδοση εξώδικων, για ελλιπή συντήρηση, για επικινδυνότητα και για προβληματικές/ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, άρση του ενοικιοστασίου στα διατηρητέα.

Επίσης, τα ενοικιαστήρια έγγραφα να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του υποστατικού προς ενοικίαση και θέσπιση κανονισμών Λειτουργίας Διαχειριστικών Επιτροπών κοινόκτητων οικοδομών με αποτελεσματικούς όρους διαχείρισης και συντήρησής τους.

Δυστυχώς, σημειώνεται, κατά τη διαδικασία ψήφισης των τροπολογιών του νομοσχεδίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι η εισήγηση μας για τακτικό έλεγχο των οικοδομών και έκδοση πιστοποιητικού καταλληλόλητας τέθηκε σε ψηφοφορία με πρωτοβουλία της ΔΗ.ΠΑ., καταψηφίστηκε από όλα τα υπόλοιπα κόμματα.

«Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να υιοθετηθούν το συντομότερο οι πιο πάνω αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να αυξηθεί άμεσα η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των τοπικών Αρχών, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών/πολιτών, την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων», προστίθεται.

Πήγε να παραλάβει 5,5 κιλά κάνναβη από ταχυδρομείο στη Λεμεσό αλλά του την είχαν στημένη

Νέα υπόθεση ναρκωτικών που έφτασαν μέσω ταχυδρομείου - Αύριο οδηγείται ενώπιον Δικαστηρίου 20χρονος

Κλάπηκε όχημα στη Λεμεσό και εντοπίστηκε στη Λευκωσία. To GPS πρόδωσε τον 27χρονο δράστη

Ο νεαρός ομολόγησε την κλοπή του οχήματος - Εντοπίστηκαν στην τσάντα του διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και μικροποσότητα κρυσταλλικής ουσίας #CyprusTimes

Politico: Κατά και η Κύπρος στην πρόταση για απαγόρευση της χορήγησης τουριστικής βίζας σε Ρώσους

Ενώπιον της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ το μέτρο #CyprusTimes

Ο Πούτιν προειδοποίησε τον Μακρόν για τον κίνδυνο «καταστροφής» στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για πρώτη φορά από τον Μάιο - Συμφωνήθηκε η αποστολή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στην περιοχή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Τεστ για ναρκωτικά έκανε η Σάνα Μάριν μετά το σάλο. Τι είπε για το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε

Τη θλίψη της για το γεγονός ότι ιδιωτικές της στιγμές είδαν το φως της δημοσιότητας, εξέφρασε η Φινλανδή πρωθυπουργός

Eurostat: 10-20 ετών η ηλικία των περισσότερων επιβατικών οχημάτων στην Κύπρο

Τον Δεκέμβριο του 2020 μόλις το 4% των επιβατικών οχημάτων στην Κύπρο είχαν ηλικία μικρότερη των 2 ετών #CyprusTimes

MC MEDIA NETWORK

Τα στιγμιότυπα του «διπλού» στη Γάνδη

Τα στιγμιότυπα του σπουδαίου κόντρα στη Γάνδη, στην «Τζελάμκο Αρένα» για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ δημοσίευσε η Ομόνοια.

Detox μασκα προσώπου για μετά τις διακοπές

Λαμπερή επιδερμίδα μετά τις διακοπές! Λεπτές γραμμές, ρυτίδες, χαλάρωση, πανάδες, αφυδατωμένη όψη, είναι μερικά από τα σημάδια που άφησε το καλοκαίρι και η παρατεταμένη έκθεση...

ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ: «Αν είμασταν στη Λεμεσό με Ολυμπιακό θα είχαμε 15 χιλιάδες κόσμου»

ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ: «Αν είμασταν στη Λεμεσό με Ολυμπιακό θα είχαμε 15 χιλιάδες κόσμου»

Λουκάς Φουρλάς-Βασίλης Δημητριάδης: Βρέθηκαν στις κερκίδες για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα (Photo)

Θερμοί υποστηρικτές! Ο Λουκάς Φουρλάς παρέα με το γιο του και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Δημητριάδη, βρέθηκαν στο ΓΣΠ προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της...

MC MEDIA NETWORK

Τα στιγμιότυπα του «διπλού» στη Γάνδη

Τα στιγμιότυπα του σπουδαίου κόντρα στη Γάνδη, στην «Τζελάμκο Αρένα» για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ δημοσίευσε η Ομόνοια.

Detox μασκα προσώπου για μετά τις διακοπές

Λαμπερή επιδερμίδα μετά τις διακοπές! Λεπτές γραμμές, ρυτίδες, χαλάρωση, πανάδες, αφυδατωμένη όψη, είναι μερικά από τα σημάδια που άφησε το καλοκαίρι και η παρατεταμένη έκθεση...

ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ: «Αν είμασταν στη Λεμεσό με Ολυμπιακό θα είχαμε 15 χιλιάδες κόσμου»

ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ: «Αν είμασταν στη Λεμεσό με Ολυμπιακό θα είχαμε 15 χιλιάδες κόσμου»

Λουκάς Φουρλάς-Βασίλης Δημητριάδης: Βρέθηκαν στις κερκίδες για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα (Photo)

Θερμοί υποστηρικτές! Ο Λουκάς Φουρλάς παρέα με το γιο του και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Δημητριάδη, βρέθηκαν στο ΓΣΠ προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της...

Lifestyle

Κλειστός παραμένει ο δρόμος Καλού Χωριού-Αγίας Άννας που έκλεισε λόγω τροχαίου. Στο σημείο συνεργείο της ΑΗΚ 

Zημιά στον πάσσαλο της ΑΗΚ - Οι διερχόμενοι οδηγοί οχημάτων καλούνται να είναι προσεκτικοί

Lifestyle

Τα στιγμιότυπα του «διπλού» στη Γάνδη

Τα στιγμιότυπα του σπουδαίου κόντρα στη Γάνδη, στην «Τζελάμκο Αρένα» για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ δημοσίευσε η Ομόνοια.

Πήγε να παραλάβει 5,5 κιλά κάνναβη από ταχυδρομείο στη Λεμεσό αλλά του την είχαν στημένη

Νέα υπόθεση ναρκωτικών που έφτασαν μέσω ταχυδρομείου - Αύριο οδηγείται ενώπιον Δικαστηρίου 20χρονος

Φιλανθρωπική συναυλία για τον Κυριάκο Σπάου. Παλεύει για δεύτερη φορά με τον καρκίνο ο 10χρονος (pic)

Τα έξοδα ταξιδιού, η διαμονή και η αγωγή για την θεραπεία του στοιχίζουν πολλά χρήματα και για αυτό χρειάζεται την συνδρομή των συμπολιτών του

Advertorials