MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 8, 2019 Κυριακή 04:57:49

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Πλέον μπορείτε να δείτε εάν κινδυνεύεται από πλημμύρες με το πάτημα ενός κουμπιού

Με διαδραστικούς χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε κάθε πολίτη, συνεχίζεται η εντατική εκστρατεία ενημέρωσης της Πολιτικής Άμυνας, με σκοπό την πρόληψη του κινδύνου από τις πλημμύρες και τη λήψη μέτρων από τις δημόσιες και τοπικές αρχές, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες

Κατά τη συνάντηση που είχαν Ανώτεροι Λειτουργοί της Πολιτικής Άμυνας με δημοσιογράφους αναφέρθηκε ότι οι διαδραστικοί χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας ετοιμάστηκαν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Υδάτων www.moa.gov.cy/wdd και στην νέα ενημερωτική ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας στον σύνδεσμο www.civildefence.com.cy/floodmaps.

Όπως σημειώθηκε ο κάθε πολίτης μπορεί άμεσα, από το διαδίκτυο, να διαπιστώσει κατά πόσο το σπίτι ή η περιουσία του είναι σε περιοχή κινδύνου πλημμυρών, με την εισαγωγή διεύθυνσης, ή κτηματολογικών στοιχείων, ενώ υπογραμμίστηκε ότι εμφανίζεται ο κίνδυνος από ποτάμιες ροές, αλλά όχι και για αστικές πλημμύρες, που οφείλονται σε ανεπαρκή αποχετευτικά συστήματα ή άλλους λόγους.

Την ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους έκαναν οι Ανώτεροι Λειτουργοί της Πολιτικής Άμυνας, Κυριάκος Χατζηγεωργίου, και Νικόλας Πάρης, οι οποίοι ανέλυσαν το ρόλο της Πολιτικής Άμυνας σε σχέση με την προστασία των πολιτών, καθώς και την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας.

Σημειώνεται ότι αποκορύφωμα της εκστρατείας είναι η οργάνωση ημερίδας, στις 9 Δεκεμβρίου του 2019, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κύπρου, η οποία θα εστιάσει στην αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας σε συνδυασμό με νέες λύσεις για τη δόμηση στην Κύπρο.

Ο απώτερος στόχος της εκστρατείας είναι οι φορείς και οι πολίτες να έχουν πληρέστερη γνώση για τους κινδύνους πλημμυρών, τις αιτίες που τις προκαλούν, τις ευάλωτες παραποτάμιες περιοχές, αλλά και την επίδραση που έχουν φαινόμενα ταχυπλημμύρας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, δόθηκε τέλος η δυνατότητα να αναδειχθεί και η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων για τον καταρτισμό της οποίας υπεύθυνη αρχή είναι η Πολιτική Άμυνα, ώστε οι πολίτες να έχουν σφαιρική αντίληψη των κινδύνων.

Διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας

Αναφερόμενος στην ανάγκη θέσπισης κοινοτικής νομοθεσίας, για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας, ο Δρ. Νικόλας Πάρης είπε πως το 2007 εξέδωσε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, η οποία προνοεί για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, για να σημειώσει ότι στην Κύπρο υπάρχει το φαινόμενο των ταχυπλημμυρών, των πλημμυρών, δηλαδή που προκαλούνται αιφνίδια από έντονη βροχόπτωση.

Όπως είπε είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, για να μειώνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις, προσθέτοντας ότι η Κύπρος εναρμονίστηκε με την Οδηγία θέτοντας σε ισχύ το 2010 τους εναρμονιστικούς Νόμους για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας.

Εξήγησε ακολούθως ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και προχώρησε στην χαρτογράφηση του κινδύνου πλημμύρας στην Κύπρο, με την Πολιτική Άμυνα να ορίζεται επικεφαλής σε ό,τι αφορά τη διαφώτιση του πληθυσμού και την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αξιολόγησης κινδύνων της Κυπριακής Δημοκρατίας άρχισε να υλοποιείται από το 2012, υπό το πρίσμα της Απόφασης του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου 1313/2013/ΕΕ, σε σχέση με την αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Οι πρώτες εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκαν το 2015 και περιλάμβαναν κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, ενώ η πιο πρόσφατη έκθεση για την Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2018 και βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας.

Σε αυτήν περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι κίνδυνοι: σεισμός, τσουνάμι, πλημμύρες, λειψυδρία, τεχνολογικά ατυχήματα, δασικές πυρκαγιές, άνοδος στάθμης θάλασσας, θαλάσσια ρύπανση, σύνθετες/ συμπίπτουσες κρίσεις.

Η αξιολόγηση κινδύνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κρατικά Τμήματα/Υπηρεσίες για τους σχεδιασμούς τους, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ερευνητές και το ευρύ κοινό.

Σχετικά με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρθηκε ότι ενδιαφέρει όσους ασχολούνται με μαρίνες και λιμάνια, παραθαλάσσιες αναπτύξεις και πώληση γης.

Η επόμενη έκθεση για την αξιολόγηση κινδύνων θα υποβληθεί στην Επιτροπή το 2020, ενώ η μορφή που θα λάβει συζητείται σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

520 εθελοντές στην Πολιτική Άμυνα

Αναφερόμενος στον θεσμό των εθελοντών, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε πως η Πολιτική Άμυνα διαθέτει σήμερα 520 εθελοντές, για να σημειώσει ότι κατά μέσο όρο η αποζημίωση ανά εθελοντή ανέρχεται στα €681, ετήσια.

Σήμερα, συμπλήρωσε, η Πολιτική Άμυνα αξιοποιεί 520 εθελοντές, με συνολικό κόστος € 354.000.

Επιπρόσθετα, είπε ότι στους εθελοντές καταβάλλονται έξοδα διακίνησης που κατά μέσο όρο ανέρχεται σε €95 ανά άτομο ετήσια και συνολικό κόστος €50.000 περίπου.

Με διαδραστικούς χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε κάθε πολίτη, συνεχίζεται η εντατική εκστρατεία ενημέρωσης της Πολιτικής Άμυνας, με σκοπό την πρόληψη του κινδύνου από τις πλημμύρες και τη λήψη μέτρων από τις δημόσιες και τοπικές αρχές, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες

Κατά τη συνάντηση που είχαν Ανώτεροι Λειτουργοί της Πολιτικής Άμυνας με δημοσιογράφους αναφέρθηκε ότι οι διαδραστικοί χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας ετοιμάστηκαν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Υδάτων www.moa.gov.cy/wdd και στην νέα ενημερωτική ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας στον σύνδεσμο www.civildefence.com.cy/floodmaps.

Όπως σημειώθηκε ο κάθε πολίτης μπορεί άμεσα, από το διαδίκτυο, να διαπιστώσει κατά πόσο το σπίτι ή η περιουσία του είναι σε περιοχή κινδύνου πλημμυρών, με την εισαγωγή διεύθυνσης, ή κτηματολογικών στοιχείων, ενώ υπογραμμίστηκε ότι εμφανίζεται ο κίνδυνος από ποτάμιες ροές, αλλά όχι και για αστικές πλημμύρες, που οφείλονται σε ανεπαρκή αποχετευτικά συστήματα ή άλλους λόγους.

Την ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους έκαναν οι Ανώτεροι Λειτουργοί της Πολιτικής Άμυνας, Κυριάκος Χατζηγεωργίου, και Νικόλας Πάρης, οι οποίοι ανέλυσαν το ρόλο της Πολιτικής Άμυνας σε σχέση με την προστασία των πολιτών, καθώς και την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας.

Σημειώνεται ότι αποκορύφωμα της εκστρατείας είναι η οργάνωση ημερίδας, στις 9 Δεκεμβρίου του 2019, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, το ΕΤΕΚ, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κύπρου, η οποία θα εστιάσει στην αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας σε συνδυασμό με νέες λύσεις για τη δόμηση στην Κύπρο.

Ο απώτερος στόχος της εκστρατείας είναι οι φορείς και οι πολίτες να έχουν πληρέστερη γνώση για τους κινδύνους πλημμυρών, τις αιτίες που τις προκαλούν, τις ευάλωτες παραποτάμιες περιοχές, αλλά και την επίδραση που έχουν φαινόμενα ταχυπλημμύρας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, δόθηκε τέλος η δυνατότητα να αναδειχθεί και η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων για τον καταρτισμό της οποίας υπεύθυνη αρχή είναι η Πολιτική Άμυνα, ώστε οι πολίτες να έχουν σφαιρική αντίληψη των κινδύνων.

Διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας

Αναφερόμενος στην ανάγκη θέσπισης κοινοτικής νομοθεσίας, για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας, ο Δρ. Νικόλας Πάρης είπε πως το 2007 εξέδωσε την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, η οποία προνοεί για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, για να σημειώσει ότι στην Κύπρο υπάρχει το φαινόμενο των ταχυπλημμυρών, των πλημμυρών, δηλαδή που προκαλούνται αιφνίδια από έντονη βροχόπτωση.

Όπως είπε είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, για να μειώνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις, προσθέτοντας ότι η Κύπρος εναρμονίστηκε με την Οδηγία θέτοντας σε ισχύ το 2010 τους εναρμονιστικούς Νόμους για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας.

Εξήγησε ακολούθως ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και προχώρησε στην χαρτογράφηση του κινδύνου πλημμύρας στην Κύπρο, με την Πολιτική Άμυνα να ορίζεται επικεφαλής σε ό,τι αφορά τη διαφώτιση του πληθυσμού και την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αξιολόγησης κινδύνων της Κυπριακής Δημοκρατίας άρχισε να υλοποιείται από το 2012, υπό το πρίσμα της Απόφασης του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου 1313/2013/ΕΕ, σε σχέση με την αναδιάρθρωση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Οι πρώτες εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκαν το 2015 και περιλάμβαναν κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, ενώ η πιο πρόσφατη έκθεση για την Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του 2018 και βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Άμυνας.

Σε αυτήν περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι κίνδυνοι: σεισμός, τσουνάμι, πλημμύρες, λειψυδρία, τεχνολογικά ατυχήματα, δασικές πυρκαγιές, άνοδος στάθμης θάλασσας, θαλάσσια ρύπανση, σύνθετες/ συμπίπτουσες κρίσεις.

Η αξιολόγηση κινδύνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κρατικά Τμήματα/Υπηρεσίες για τους σχεδιασμούς τους, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ερευνητές και το ευρύ κοινό.

Σχετικά με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρθηκε ότι ενδιαφέρει όσους ασχολούνται με μαρίνες και λιμάνια, παραθαλάσσιες αναπτύξεις και πώληση γης.

Η επόμενη έκθεση για την αξιολόγηση κινδύνων θα υποβληθεί στην Επιτροπή το 2020, ενώ η μορφή που θα λάβει συζητείται σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

520 εθελοντές στην Πολιτική Άμυνα

Αναφερόμενος στον θεσμό των εθελοντών, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε πως η Πολιτική Άμυνα διαθέτει σήμερα 520 εθελοντές, για να σημειώσει ότι κατά μέσο όρο η αποζημίωση ανά εθελοντή ανέρχεται στα €681, ετήσια.

Σήμερα, συμπλήρωσε, η Πολιτική Άμυνα αξιοποιεί 520 εθελοντές, με συνολικό κόστος € 354.000.

Επιπρόσθετα, είπε ότι στους εθελοντές καταβάλλονται έξοδα διακίνησης που κατά μέσο όρο ανέρχεται σε €95 ανά άτομο ετήσια και συνολικό κόστος €50.000 περίπου.

Ο Μητροπολίτης Μόρφου πρώτη φορά μετά το σάλο στη Cyprus Times: Και η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα αφορούν τον Θεό

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα συζητηθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τις αντιδράσεις και απαντά αν έχει μετανιώσει για τις τοποθετήσεις του

Top Stories

Ζητούν δικαίωση για τον θάνατο της 10χρονης Νελίνας. Με αναμμένα κεριά στο σημείο του θανατηφόρου

Έκλεισαν συμβολικά για λίγα λεπτά τον δρόμο -Ζητούν αποδοθεί το ταχύτερο δικαιοσύνη

Κάνναβη LSD και χάπια στην κατοχή 15χρονου στη Λεμεσό

Προσπάθησε να διαφύγει στη θέα των αστυνομικών 

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Διαβάστε Επίσης

Ζητούν δικαίωση για τον θάνατο της 10χρονης Νελίνας. Με αναμμένα κεριά στο σημείο του θανατηφόρου

Έκλεισαν συμβολικά για λίγα λεπτά τον δρόμο -Ζητούν αποδοθεί το ταχύτερο δικαιοσύνη

Κάνναβη LSD και χάπια στην κατοχή 15χρονου στη Λεμεσό

Προσπάθησε να διαφύγει στη θέα των αστυνομικών 

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Του έβαλαν πρόστιμο και βαθμούς ποινής για ταχύτητα 8 μήνες πριν αλλά… δεν έβαλε μυαλό ο οδηγός του τζιπ

Σε απευθείας δίκη για ανθρωποκτονία ο οδηγός που παρέσυρε στον θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη

ΗΧΗΤΙΚΟ: Φωνές για εξευτελιστικές προσαγωγές οπαδών της Ομόνοιας. «Εισέβαλαν στη δουλειά του…»

Συνέχεια στο σάλο που προκλήθηκε με φόντο τις λάθος συλλήψεις οπαδών της Ομόνοιας. Ο δικηγόρος υπόπτων στη #Cyprus Times για το πως θα απαντήσουν οι συλληφθέντες

Ο Μητροπολίτης Μόρφου πρώτη φορά μετά το σάλο στη Cyprus Times: Και η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα αφορούν τον Θεό

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα συζητηθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τις αντιδράσεις και απαντά αν έχει μετανιώσει για τις τοποθετήσεις του

«Ο βιαστής είσαι εσύ»: Γυναίκες στο Ηράκλειο Κρήτης ερμήνευσαν τον «ύμνο» ενάντια στη βία (video)

Από την Χιλή μέχρι το… Ηράκλειο Κρήτης ταξίδεψε το τραγούδι της φεμινιστικής συλλογικότητας LasTesis

Συρία: 19 άμαχοι νεκροί, εκ των οποίων 8 παιδιά σε αεροπορικές επιδρομές

Ολοένα και αυξάνονται τα θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και των Ρώσων συμμάχων τους

Βρυξέλλες: Διαδήλωση ενάντια στην αστυνομική βία στην Ελλάδα (pics)

Την κινητοποίηση οργάνωσαν Έλληνες και Ελληνίδες του Βελγίου

MC MEDIA NETWORK

Η τρίτη ομάδα του Μιλάνου: Τι υπάρχει στην πόλη εκτός από Μίλαν και Ίντερ;

Yπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσου για το ποδόσφαιρό τους και τις ομάδες τους. Μία από αυτές είναι φυσικά το Μιλάνο,...

MC MEDIA NETWORK

Η τρίτη ομάδα του Μιλάνου: Τι υπάρχει στην πόλη εκτός από Μίλαν και Ίντερ;

Yπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσου για το ποδόσφαιρό τους και τις ομάδες τους. Μία από αυτές είναι φυσικά το Μιλάνο,...

Lifestyle

Ο Μητροπολίτης Μόρφου πρώτη φορά μετά το σάλο στη Cyprus Times: Και η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα αφορούν τον Θεό

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα συζητηθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τις αντιδράσεις και απαντά αν έχει μετανιώσει για τις τοποθετήσεις του

Lifestyle

Ο Στέφανος Στεφάνου στη CT: Το Κυπριακό, η παραμονή Άντρου και ο ανασχηματισμός

«Η φιλοσοφία της αντιλαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να αλλάξει επειδή άλλαξαν κάποια πρόσωπα» λέει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ. #ΔΙΑΒΑΣΤΕ Οι έντονες διαφωνίες με την Κυβέρνηση Αναστασιάδη

Η τρίτη ομάδα του Μιλάνου: Τι υπάρχει στην πόλη εκτός από Μίλαν και Ίντερ;

Yπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσου για το ποδόσφαιρό τους και τις ομάδες τους. Μία από αυτές είναι φυσικά το Μιλάνο,...

Συρία: 19 άμαχοι νεκροί, εκ των οποίων 8 παιδιά σε αεροπορικές επιδρομές

Ολοένα και αυξάνονται τα θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και των Ρώσων συμμάχων τους

«Ο βιαστής είσαι εσύ»: Γυναίκες στο Ηράκλειο Κρήτης ερμήνευσαν τον «ύμνο» ενάντια στη βία (video)

Από την Χιλή μέχρι το… Ηράκλειο Κρήτης ταξίδεψε το τραγούδι της φεμινιστικής συλλογικότητας LasTesis

Advertorials