MC MEDIA NETWORK

23 Φεβρουαρίου, 2020 Κυριακή 19:19:12

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Πιστωτικά θετικό για τον Moody’s οι τράπεζες Κύπρου και Ελληνική να πωλήσουν ΜΕΧ ύψους €4 δισεκατ.

Ως πιστωτικά θετικό (credit positive) αξιολογεί ο οίκος Moody’s το ενδεχόμενο να υλοποιηθούν οι προσπάθειες των Τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής για πώληση προβληματικών δανείων, συνολικού ποσού €4 δισεκατομμυρίων

Μια πώληση προβληματικών δανείων, ύψους €4 δισεκατομμυρίων, από τα συνολικά €10 δισεκατομμύρια Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) που διαθέτει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα θα μείωνε το ποσοστό των ΜΕΧ κάτω του 20%, από το 29% που βρίσκονταν στα τέλη Αυγούστου του 2019, υπογραμμίζει ο αμερικανικός οίκος, σε ανάλυση του για τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου με τίτλο «Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναμένει από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες να πουλήσουν σημαντικό μέρος προβληματικών δανείων, ένα πιστωτικά θετικό» γεγονός αν υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Moody’s, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου δήλωσε στις 20 Ιανουαρίου, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών ότι οι τράπεζες Κύπρου (Β3 θετική, caa11) και Ελληνική (Β3 θετική, ca1) επιδιώκουν την πώληση προβληματικών δανείων, ύψους €4 δισεκατομμυρίων.

Αναφέροντας ότι οι τράπεζες, οι οποίες δεν έδωσαν το παρών τους στη συνεδρία της Επιτροπής, δεν σχολίασαν δημόσια τις δηλώσεις του Διοικητή, ο Moody’ s τονίζει πως οι πωλήσεις αυτές θα μειώσουν σημαντικά τα προβληματικά δάνεια των δύο τραπεζών και θα βελτιώσουν την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων, επιταχύνοντας τη μείωση των κινδύνων στους ισολογισμούς των δύο τραπεζών, κάτι που θα αποτελεί, όπως σημειώνει, πιστωτικά θετικό γεγονός για τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου.

Αναφέροντας πως ο Διοικητής της ΚΤ ανέφερε πως η Τράπεζα Κύπρου επιδιώκει την πώληση προβληματικών δανείων ύψους €2,8 δισ., μια συναλλαγή που ενδέχεται να συμφωνηθεί το συντομότερο στο τέλος του επόμενου μήνα, ο Moody’ s επικαλείται εκτιμήσεις του σύμφωνα με τις οποίες, εάν υλοποιηθεί η πώληση, το ποσοστό των ΜΕΧ της Τράπεζας Κύπρου έναντι των συνολικών ακάθαρτων δανείων της τράπεζας θα μειωθεί στο 12,6%.

Μέρος των εναπομεινάντων προβληματικών δανείων, υπογραμμίζει ο οίκος, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποσυρθεί από το καθεστώς ΜΕΧ κατά την περίοδο 2020-21, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, ή να αντιμετωπιστεί μέσω του κυβερνητικού Σχεδίου ΕΣΤΙΑ που θα οδηγήσει το ποσοστό των ΜΕΧ κάτω από το 10% στους επόμενους 12-18 μήνες.

Σχολιάζοντας την αναφορά του Διοικητή της ΚΤ ότι η πώληση δανείων από μέρους της Ελληνικής Τράπεζας θα μπορούσε να ανέλθει σε €1,2 δισ., ο Moody’s αναφέρει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, εάν υλοποιηθεί η συναλλαγή, το ποσοστό των ΜΕΧ θα μειωθεί στο 10,7%, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που εγγυάται η Κυβέρνηση.

Προσθέτει πως το ποσοστό των ΜΕΧ της Ελληνικής Τράπεζας θα μειωθεί επίσης κάτω από το 10% με τη βοήθεια του ΕΣΤΙΑ, ενώ η τράπεζα αναμένει, όπως σημειώνει, πως ορισμένα ΜΕΧ θα επιστρέψουν σε καθεστώς εξυπηρετούμενων.

Η εξόφληση παλαιών προβληματικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα και για τις δύο τράπεζες, τονίζει και υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη του μεγάλου αποθέματος των προβληματικών δανείων θα μειώσει την πίεση στα κεφάλαια και την κερδοφορία των τραπεζών μέσω της ανάγκης για χαμηλότερες προβλέψεις και θα βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού τους.

Επίσης, αναφέρει ότι θα απελευθερώσει πόρους και χρόνο διαχείρισης που θα επιτρέψουν στην αύξηση της επικέντρωσης στα επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας και στην περικοπή δαπανών.

Επιπλέον, ο Moody’s αναφέρει πως οι πωλήσεις ΜΕΧ θα μειώσουν τις δαπάνες που καταβάλλουν οι τράπεζες σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών, οι οποίες ασχολούνται με τη μείωση των προβληματικών δανείων.

Ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης αναφέρει ότι η Τράπεζα Κύπρου, η οποία αντιπροσωπεύει το 37% των περιουσιακών στοιχείων του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, και η Ελληνική Τράπεζα, η οποία αντιπροσωπεύει το 28%, έχουν σήμερα πολύ αδύναμη ποιότητα ενεργητικού, κάτι που περιορίζει σημαντικά το προφίλ φερεγγυότητας των δύο τραπεζών και τη συνολική πιστωτική τους ισχύ.

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τον Moody’s, τα ΜΕΧ αποτελούσαν το 31,3% των ακάθαρτων δανείων στην Τράπεζα Κύπρου και το 25,2% στην Ελληνική Τράπεζα, έναντι 2,5% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες κατά την ίδια ημερομηνία.

Ο οίκος τονίζει και οι δύο τράπεζες έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού τους σε σχέση με το τέλος του 2015, όταν τα ΜΕΧ αποτελούσαν το 61,8% των ακάθαρτων δανείων της Τράπεζας Κύπρου και το 59,2% των ακάθαρτων δανείων της Ελληνικής Τράπεζας.

Τέλος, ο Moody’s σημειώνει πως οι μειώσεις των ΜΕΧ επιτεύχθηκαν οργανικά, μέσω αναδιαρθρώσεων, διαγραφών και ανταλλαγές χρέους έναντι περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που διευκολύνθηκε και από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων.

Ως πιστωτικά θετικό (credit positive) αξιολογεί ο οίκος Moody’s το ενδεχόμενο να υλοποιηθούν οι προσπάθειες των Τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής για πώληση προβληματικών δανείων, συνολικού ποσού €4 δισεκατομμυρίων

Μια πώληση προβληματικών δανείων, ύψους €4 δισεκατομμυρίων, από τα συνολικά €10 δισεκατομμύρια Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) που διαθέτει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα θα μείωνε το ποσοστό των ΜΕΧ κάτω του 20%, από το 29% που βρίσκονταν στα τέλη Αυγούστου του 2019, υπογραμμίζει ο αμερικανικός οίκος, σε ανάλυση του για τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου με τίτλο «Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναμένει από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες να πουλήσουν σημαντικό μέρος προβληματικών δανείων, ένα πιστωτικά θετικό» γεγονός αν υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Moody’s, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου δήλωσε στις 20 Ιανουαρίου, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών ότι οι τράπεζες Κύπρου (Β3 θετική, caa11) και Ελληνική (Β3 θετική, ca1) επιδιώκουν την πώληση προβληματικών δανείων, ύψους €4 δισεκατομμυρίων.

Αναφέροντας ότι οι τράπεζες, οι οποίες δεν έδωσαν το παρών τους στη συνεδρία της Επιτροπής, δεν σχολίασαν δημόσια τις δηλώσεις του Διοικητή, ο Moody’ s τονίζει πως οι πωλήσεις αυτές θα μειώσουν σημαντικά τα προβληματικά δάνεια των δύο τραπεζών και θα βελτιώσουν την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων, επιταχύνοντας τη μείωση των κινδύνων στους ισολογισμούς των δύο τραπεζών, κάτι που θα αποτελεί, όπως σημειώνει, πιστωτικά θετικό γεγονός για τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου.

Αναφέροντας πως ο Διοικητής της ΚΤ ανέφερε πως η Τράπεζα Κύπρου επιδιώκει την πώληση προβληματικών δανείων ύψους €2,8 δισ., μια συναλλαγή που ενδέχεται να συμφωνηθεί το συντομότερο στο τέλος του επόμενου μήνα, ο Moody’ s επικαλείται εκτιμήσεις του σύμφωνα με τις οποίες, εάν υλοποιηθεί η πώληση, το ποσοστό των ΜΕΧ της Τράπεζας Κύπρου έναντι των συνολικών ακάθαρτων δανείων της τράπεζας θα μειωθεί στο 12,6%.

Μέρος των εναπομεινάντων προβληματικών δανείων, υπογραμμίζει ο οίκος, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποσυρθεί από το καθεστώς ΜΕΧ κατά την περίοδο 2020-21, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, ή να αντιμετωπιστεί μέσω του κυβερνητικού Σχεδίου ΕΣΤΙΑ που θα οδηγήσει το ποσοστό των ΜΕΧ κάτω από το 10% στους επόμενους 12-18 μήνες.

Σχολιάζοντας την αναφορά του Διοικητή της ΚΤ ότι η πώληση δανείων από μέρους της Ελληνικής Τράπεζας θα μπορούσε να ανέλθει σε €1,2 δισ., ο Moody’s αναφέρει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, εάν υλοποιηθεί η συναλλαγή, το ποσοστό των ΜΕΧ θα μειωθεί στο 10,7%, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που εγγυάται η Κυβέρνηση.

Προσθέτει πως το ποσοστό των ΜΕΧ της Ελληνικής Τράπεζας θα μειωθεί επίσης κάτω από το 10% με τη βοήθεια του ΕΣΤΙΑ, ενώ η τράπεζα αναμένει, όπως σημειώνει, πως ορισμένα ΜΕΧ θα επιστρέψουν σε καθεστώς εξυπηρετούμενων.

Η εξόφληση παλαιών προβληματικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα και για τις δύο τράπεζες, τονίζει και υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη του μεγάλου αποθέματος των προβληματικών δανείων θα μειώσει την πίεση στα κεφάλαια και την κερδοφορία των τραπεζών μέσω της ανάγκης για χαμηλότερες προβλέψεις και θα βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού τους.

Επίσης, αναφέρει ότι θα απελευθερώσει πόρους και χρόνο διαχείρισης που θα επιτρέψουν στην αύξηση της επικέντρωσης στα επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας και στην περικοπή δαπανών.

Επιπλέον, ο Moody’s αναφέρει πως οι πωλήσεις ΜΕΧ θα μειώσουν τις δαπάνες που καταβάλλουν οι τράπεζες σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών, οι οποίες ασχολούνται με τη μείωση των προβληματικών δανείων.

Ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης αναφέρει ότι η Τράπεζα Κύπρου, η οποία αντιπροσωπεύει το 37% των περιουσιακών στοιχείων του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, και η Ελληνική Τράπεζα, η οποία αντιπροσωπεύει το 28%, έχουν σήμερα πολύ αδύναμη ποιότητα ενεργητικού, κάτι που περιορίζει σημαντικά το προφίλ φερεγγυότητας των δύο τραπεζών και τη συνολική πιστωτική τους ισχύ.

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τον Moody’s, τα ΜΕΧ αποτελούσαν το 31,3% των ακάθαρτων δανείων στην Τράπεζα Κύπρου και το 25,2% στην Ελληνική Τράπεζα, έναντι 2,5% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες κατά την ίδια ημερομηνία.

Ο οίκος τονίζει και οι δύο τράπεζες έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού τους σε σχέση με το τέλος του 2015, όταν τα ΜΕΧ αποτελούσαν το 61,8% των ακάθαρτων δανείων της Τράπεζας Κύπρου και το 59,2% των ακάθαρτων δανείων της Ελληνικής Τράπεζας.

Τέλος, ο Moody’s σημειώνει πως οι μειώσεις των ΜΕΧ επιτεύχθηκαν οργανικά, μέσω αναδιαρθρώσεων, διαγραφών και ανταλλαγές χρέους έναντι περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που διευκολύνθηκε και από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων.

Top Stories

Στα χέρια της Αστυνομίας 22χρονος για τη δολοφονία στο κέντρο της Λευκωσίας

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Κοντά και σε δεύτερο πρόσωπο

Η «σύνδεση» 31χρονου θύματος απαγωγής στη Λεμεσό με πρόσωπο που εμπλέκεται στην απόπειρα φόνου κατά Ροδοθέου

Υπό κράτηση 40χρονος για την απαγωγή... Στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού οι σχέσεις του 31χρονου και με άλλα πρόσωπα γνωστά στις αρχές
gallery

Ληστεία το κίνητρο του φονικού στη Λευκωσία… Προηγήθηκε καταδίωξη. Κυκλώματα κατέγραψαν τους δράστες (pics-video)

Αγνώστων στοιχείων το θύμα... Βρήκαν κινητό τηλέφωνο στη σκηνή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα διαπράχθηκε το έγκλημα

Διαβάστε Επίσης

Στα χέρια της Αστυνομίας 22χρονος για τη δολοφονία στο κέντρο της Λευκωσίας

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Κοντά και σε δεύτερο πρόσωπο

Η «σύνδεση» 31χρονου θύματος απαγωγής στη Λεμεσό με πρόσωπο που εμπλέκεται στην απόπειρα φόνου κατά Ροδοθέου

Υπό κράτηση 40χρονος για την απαγωγή... Στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού οι σχέσεις του 31χρονου και με άλλα πρόσωπα γνωστά στις αρχές
gallery

Ληστεία το κίνητρο του φονικού στη Λευκωσία… Προηγήθηκε καταδίωξη. Κυκλώματα κατέγραψαν τους δράστες (pics-video)

Αγνώστων στοιχείων το θύμα... Βρήκαν κινητό τηλέφωνο στη σκηνή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα διαπράχθηκε το έγκλημα
gallery

Αγνώστων στοιχείων το θύμα του φονικού στη Λευκωσία. Ψάχνουν 2 πρόσωπα (pics-video)

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα μαχαιρώματα στο κέντρο της Λευκωσίας –  Νεκρός αλλοδαπός μετά από συμπλοκή – Διερευνούν οικονομικά κίνητρα...

Περνούν την πύλη των Φυλακών οι ανακριτές… Δεν είπε λέξη στην ανάκριση ο Μαμαλικόπουλος

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Ανασύρουν από τα συρτάρια και την υπόθεση του πενταπλού φονικού και ψάχνουν κίνητρο οι ανακριτές

MC MEDIA NETWORK

ΚΛΑΦΟΥΡΙΤΣ: «Πριν 20 χρόνια ο Τιμούρ μας πλήγωσε…»

Μια ιστορία πριν 20 χρόνια θυμήθηκε ο προπονητής του Εθνικού Ντιν Κλάφουριτς, στην διάσκεψη Τύπου του αγώνα με την Ανόρθωση. Ο Κροάτης τεχνικός αναφέρθηκε...

MC MEDIA NETWORK

ΚΛΑΦΟΥΡΙΤΣ: «Πριν 20 χρόνια ο Τιμούρ μας πλήγωσε…»

Μια ιστορία πριν 20 χρόνια θυμήθηκε ο προπονητής του Εθνικού Ντιν Κλάφουριτς, στην διάσκεψη Τύπου του αγώνα με την Ανόρθωση. Ο Κροάτης τεχνικός αναφέρθηκε...

Lifestyle

Lifestyle

ΚΛΑΦΟΥΡΙΤΣ: «Πριν 20 χρόνια ο Τιμούρ μας πλήγωσε…»

Μια ιστορία πριν 20 χρόνια θυμήθηκε ο προπονητής του Εθνικού Ντιν Κλάφουριτς, στην διάσκεψη Τύπου του αγώνα με την Ανόρθωση. Ο Κροάτης τεχνικός αναφέρθηκε...

ΚΛΑΦΟΥΡΙΤΣ: «Πριν 20 χρόνια ο Τιμούρ μας πλήγωσε…»

Μια ιστορία πριν 20 χρόνια θυμήθηκε ο προπονητής του Εθνικού Ντιν Κλάφουριτς, στην διάσκεψη Τύπου του αγώνα με την Ανόρθωση. Ο Κροάτης τεχνικός αναφέρθηκε...

Advertorials