!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 18, 2021 Monday 00:35:16

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Περαιτέρω μελέτη του νομοσχεδίου ενιαίας επιτοκιακής πολιτικής ζήτησε η Επ. Οικονομικών

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Περαιτέρω μελέτη του Ν/Σ για ενιαία επιτοκιακή πολιτική από το συνεργατισμό, ζήτησε η Επ. Οικονομικών 

Διευκρινίσεις αλλά και περαιτέρω μελέτη, για τυχόν επιπτώσεις στους δανειολήπτες, του νομοσχεδίου το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της ισχύος του νόμου να καθορίζει νέα βασικά επιτόκια για ολόκληρο τον συνεργατικό πιστωτικό τομέα για συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων, ζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ενώπιον της οποίας τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών θεμάτων νόμο του 1999.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να παρέχει τη δυνατότητα στη ΣΚΤ να καθορίζει μια κοινή τιμολογιακή πολιτική μεταξύ των 18 Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) και σε ολόκληρο τον συνεργατικό πιστωτικό τομέα στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο πιστωτικών διευκολύνσεων του συνεργατισμού ύψους €13 δισεκατομμυρίων.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο καθορίζει ότι το συνολικό επιτόκιο των συμβάσεων δανείων που συνάφθηκαν πριν τις 9 Σεπτεμβρίου του 2014 δεν θα υπερβαίνει το συνολικό επιτόκιο των δανείων ως αυτό ίσχυε μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου του 2014 και ότι το συνολικό επιτόκιο των συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων που συνήφθηκαν μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι τον καθορισμό των νέων κοινών βασικών επιτοκίων δεν θα υπερβαίνει το συνολικό επιτόκιο των δανείων ως αυτό ίσχυε μέχρι τον καθορισμό των νέων βασικών επιτοκίων.

Οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής έθεσαν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να ενημερώνεται γραπτώς και να συμφωνεί ο δανειολήπτης με την αλλαγή των όρων των δανείων του και να μην αποφασίζει μονομερώς η ΣΚΤ έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας δανειολήπτης δεν θα βρεθεί σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το νομοσχέδιο προνοεί τη δημοσίευση τον καθορισμό των νέων βασικών επιτοκίων στην ιστοσελίδα της ΣΚΤ και των 18 ΣΠΙ καθώς και στα ΜΜΕ και μόνο μια φορά χωρίς την ανάγκη γραπτής ειδοποίησης του οφειλέτη. Επιπλέον, ο υφιστάμενος νόμος απαγορεύει στα πιστωτικά ιδρύματα τη μονομερή αύξηση του περιθωρίου του επιτοκίου.

Όπως αναφέρθηκε από εκπρόσωπους του συνεργατισμού, ο σημερινός αριθμός των συμβάσεων παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων του συνεργατισμού ανέρχεται περίπου στις 278.000 και υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά επιτόκια, ενώ διαβεβαίωσαν ότι δεν θα βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση κανένας πελάτης του συνεργατισμού και παράλληλα το ανώτατο επιτόκιο ακόμη και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν θα ξεπερνά το 6,5%.

Αναφέρθηκε επίσης ότι η ΣΚΤ αποφάσισε τον καθορισμό πέντε κοινών βασικών επιτοκίων για όλα τα ΣΠΙ τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις νέες πιστωτικές διευκολύνσεις, όπως είναι, οικιστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά, συνεργατισμού (αγροτικά – φοιτητικά) και με δέσμευση κατάθεσης.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου είπε ότι αν η ΣΚΤ διαφοροποιήσει το βασικό επιτόκιο τότε θα υπάρχει πρόβλημα γιατί το περιθώριο επιτοκίου θα παραμείνει και θα είναι ανεξάρτητο από οποιεσδήποτε εξελίξεις στην οικονομία ενώ αν χειριστεί το βασικό επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί και υπέρ και εναντίον του δανειολήπτη ανάλογα με τις εξελίξεις στην οικονομία.

Άρα έχει μεγάλη σημασία να τύχει εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής ανάλυσης για να διαφανούν επακριβώς οι επιπτώσεις στους δανειολήπτες αλλά κυρίως στη ΣΚΤ, υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου.

Επιπλέον, η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε νομοσχέδιο που δίδει τη δυνατότητα τη μεταφορά του προσωπικού των ΣΠΙ στην ΣΚΤ καθώς και τη μεταφορά του ποσοστού συμμετοχής των Συνεργατικών Εταιρειών Συμμετοχής (ΣΕΣ) των ΣΠΙ στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των υπαλλήλων των ΣΠΙ στην ΣΚΤ, η οποία θεωρείται ο μοναδικός εργοδότης τους, ενώ δεν διακόπτεται το συνεχές της απασχόλησης των εργοδοτουμένων και κατοχυρώνονται όλα τα δικαιώματα, ωφελήματα και υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από την εργοδότηση τους από τα ΣΠΙ είτε μέσω εθίμου νόμου συλλογικής σύμβασης, συμβάσεων εργοδότησης ή άλλως πως. Επίσης το νομοσχέδιο προνοεί ότι η ΣΚΤ μεταξύ άλλων έχει το δικαίωμα να αξιολογεί ή και να αποσπά, παραχωρεί, τοποθετεί και μεταθέτει σε οποιοδήποτε ΣΠΙ εργοδοτουμένους.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι ο ΔΗΣΥ συμφωνεί με την κεντροποίηση υπηρεσιών και με τη δυνατότητα μεταφοράς υπαλλήλων γιατί με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε οικονομίες κλίμακας και προσθέτουμε αξία στην τεράστια επένδυση που έχει κάνει το κράτος στο συνεργατικό κίνημα”, προσθέτοντας ότι αυτά θα πρέπει να γίνουν με κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε το υφιστάμενο προσωπικό να μην επηρεαστεί αρνητικά.

Σε σχέση με ενιαία επιτοκιακή πολιτική του συνεργατισμού, ο κ. Κουλλά είπε ότι ο ΔΗΣΥ συμφωνεί καθώς “αρκετά επιτόκια έχουν καθοριστεί από εκατοντάδες συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες που υπήρχαν στο παρελθόν με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τεράστια ανομοιομορφία”.

“Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δανειολήπτης δεν θα βρεθεί σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν προηγουμένως”, ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν και αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΣΚΤ, η Επιτροπή θέλει να το διασφαλίσει απόλυτα και έτσι έχει μείνει ανοικτό το θέμα έτσι ώστε να δοθούν εκείνες οι ιδέες και οι πρόνοιες στη νομοθεσία για να μην έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια.

Αυτή η ενιαία επιτοκιακή πολιτική θα βοηθήσει αρκετά τη ΣΚΤ και το συνεργατικό κίνημα να μπορέσει να αξιολογήσει και να παράξει εκείνες τις πολιτικές που να μεγιστοποιήσουν την αξία του συνεργατισμού, πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού χαρακτήρισε σημαντικά τα θέματα που αφορούν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων των ΣΠΙ στη ΣΚΤ και το θέμα της κινητικότητας αφού μεταφερθεί το σύνολο του προσωπικού των ΣΠΙ στη ΣΚΤ.

Ο κ. Δαμιανού εξέφρασε την επιφύλαξη του για τη διασφάλιση των εργατικών και εργασιακών δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων λόγω του γεγονότος ότι με τη μεταφορά του προσωπικού στη ΣΚΤ και τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων αυτό θα συνιστά μεταβίβαση δραστηριοτήτων και επομένως η διασφάλιση των εργαζομένων θα έχει διάρκεια μόνο 12 μηνών.

Ανέφερε ότι στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αντιλαμβανόμενοι ταυτόχρονα ότι με την κεντροποίηση υπηρεσιών θα υπάρξει και μια σχετική εξοικονόμηση.

Είπε ακόμη ότι σε σχέση με τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων το ΑΚΕΛ έχει υποβάλει συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την ηγεσία της ΣΚΤ και του Υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα και μερικά σημαντικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Θέση μας ήταν και παραμένει ότι ο συνεργατισμός πρέπει να επανακτήσει τον χαρακτήρα του, ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι “με τις ρυθμίσεις που τροχοδρομούνται όχι μόνο δεν θα ανακτήσει τον χαρακτήρα του αλλά ουσιαστικά θα μετατραπεί σε κάτι πολύ διαφορετικό από εκείνο που χρειάζεται ο κυπριακός λαός και οι Κύπριοι πολίτες”.

Η βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Άννα Θεολόγου είπε ότι είναι σωστή διαδικασία η ενιαία επιτοκιακή πολιτική για τον συνεργατισμό “αλλά μόνο όσον αφορά τα βασικά επιτόκια”, προσθέτοντας ότι μπορεί η ΣΚΤ να δημοσιεύει τα βασικά επιτόκια όπως το έκανε άλλωστε και στην ιστοσελίδα της και με γραπτή ενημέρωση στους δανειολήπτες αλλά μόνο στα βασικά επιτόκια τα οποία αντικατοπτρίζουν το κόστος της ΣΚΤ.

“Δεν μπορούμε να νομοθετούμε στις ειδικές ρήτρες που αφορούν το επιτόκιο και το περιθώριο του επιτοκίου που υπάρχουν ήδη στις υφιστάμενες συμβάσεις και δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε ιδιωτικές συμβάσεις των δανειοληπτών, αναστέλλοντας τις διαδικασίες ενημέρωσης τους”, πρόσθεσε.

Η κ. Θεολόγου είπε ότι “είναι καταχρηστικό μονομερώς η ΣΚΤ να αποφασίζει οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του περιθωρίου χωρίς να ενημερώνεται ο δανειολήπτης και να το αποδέχεται”.

Ανέφερε επίσης ότι δημιουργείται θέμα και σε σχέση με την συνεργατική εταιρεία συμμετοχών καθώς τα υφιστάμενα μέλη του συνεργατισμού αποτελούν τη συνεργατική εταιρεία συμμετοχών και πρόσθεσε ότι το ζήτημα είναι με τη σύσταση νέων συνεργατικών εταιρειών συμμετοχών και κατά πόσον θα υπάρχει έλεγχος, ποιος θα ελέγχει τις συγκεκριμένες εταιρείες από ποιους θα απαρτίζεται και πως θα διασφαλίζονται τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του συνεργατισμού όπως είχε πει η Κυβέρνηση πριν δύο χρόνια ότι ο συνεργατισμός θα επέστρεφε στα μέλη του.

Με τη διαδικασία δημιουργίας νέων συνεργατικών εταιρειών συμμετοχών μιλούμε ξεκάθαρα για τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης προς την Τρόικα όσον αφορά την εισαγωγή του συνεργατισμού στο χρηματιστήριο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες μπορούν να προκύψουν μέσω της ιδιοκτησίας μετοχών από οποιονδήποτε και όχι από τα προηγούμενα μέλη του συνεργατισμού.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης είπε ότι “θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει συμφωνία των δανειοληπτών στην αλλαγή των όρων των δανείων τους και να υπάρξει πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών γιατί, όπως δήλωσε και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένοι δανειολήπτες να παγιδευτούν και στη συνέχεια να αναγκάζονται να πληρώνουν δόσεις με βάση ένα αυξημένο επιτόκιο”.

“Μπορεί σε πρώτη φάση να φαίνεται ότι θα υπάρχει μείωση του επιτοκίου αλλά στη συνέχεια δίδεται το δικαίωμα στην τράπεζα για αύξηση του βασικού επιτοκίου με αποτέλεσμα ορισμένοι από τους δανειολήπτες να βρεθούν εγκλωβισμένοι”, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτή η υπόθεση “θυμίζει λίγο την υπόθεση των αξιογράφων και των δανείων σε ελβετικά φράγκα”, προσθέτοντας ότι μια καταρχήν θετική εξέλιξη για τον δανειολήπτη αν δεν είναι καλά ενημερωμένος και αν δεν έχει συνείδηση τι κάνει τελικά μπορεί να βρεθεί παγιδευμένος και να βγει και παραπονούμενος”.

Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και οι δανειολήπτες και η Βουλή που θα ψηφίσει το νομοσχέδιο ότι δεν θα ξαναστηθεί μια παγίδα που θα πέσουν μέσα οι δανειολήπτες του συνεργατισμού, πρόσθεσε.

Ο κ. Περδίκης είπε ότι το Κίνημα εισηγήθηκε αυτή η νομοθεσία να ισχύσει από τούδε και στο εξής και να μην αφορά τα προηγούμενα δάνεια, προσθέτοντας ότι μέσα από τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης όπου ενημερώνεται και συμφωνεί ο δανειολήπτης μπορούν και να μπουν οι νέες συμφωνίες για τα επιτόκια.

“Είναι επικίνδυνο να γίνει γενικά και μαζικά για όλους τους δανειολήπτες και χωρίς να ενημερωθούν σωστά οι δανειολήπτες και χωρίς την έγκριση τους”, ανέφερε, προσθέτοντας ότι είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για αυτή τη νομοθεσία που έχουμε ενώπιον μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Περαιτέρω μελέτη του Ν/Σ για ενιαία επιτοκιακή πολιτική από το συνεργατισμό, ζήτησε η Επ. Οικονομικών 

Διευκρινίσεις αλλά και περαιτέρω μελέτη, για τυχόν επιπτώσεις στους δανειολήπτες, του νομοσχεδίου το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της ισχύος του νόμου να καθορίζει νέα βασικά επιτόκια για ολόκληρο τον συνεργατικό πιστωτικό τομέα για συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων, ζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ενώπιον της οποίας τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών θεμάτων νόμο του 1999.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να παρέχει τη δυνατότητα στη ΣΚΤ να καθορίζει μια κοινή τιμολογιακή πολιτική μεταξύ των 18 Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) και σε ολόκληρο τον συνεργατικό πιστωτικό τομέα στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο πιστωτικών διευκολύνσεων του συνεργατισμού ύψους €13 δισεκατομμυρίων.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο καθορίζει ότι το συνολικό επιτόκιο των συμβάσεων δανείων που συνάφθηκαν πριν τις 9 Σεπτεμβρίου του 2014 δεν θα υπερβαίνει το συνολικό επιτόκιο των δανείων ως αυτό ίσχυε μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου του 2014 και ότι το συνολικό επιτόκιο των συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων που συνήφθηκαν μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι τον καθορισμό των νέων κοινών βασικών επιτοκίων δεν θα υπερβαίνει το συνολικό επιτόκιο των δανείων ως αυτό ίσχυε μέχρι τον καθορισμό των νέων βασικών επιτοκίων.

Οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής έθεσαν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να ενημερώνεται γραπτώς και να συμφωνεί ο δανειολήπτης με την αλλαγή των όρων των δανείων του και να μην αποφασίζει μονομερώς η ΣΚΤ έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας δανειολήπτης δεν θα βρεθεί σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το νομοσχέδιο προνοεί τη δημοσίευση τον καθορισμό των νέων βασικών επιτοκίων στην ιστοσελίδα της ΣΚΤ και των 18 ΣΠΙ καθώς και στα ΜΜΕ και μόνο μια φορά χωρίς την ανάγκη γραπτής ειδοποίησης του οφειλέτη. Επιπλέον, ο υφιστάμενος νόμος απαγορεύει στα πιστωτικά ιδρύματα τη μονομερή αύξηση του περιθωρίου του επιτοκίου.

Όπως αναφέρθηκε από εκπρόσωπους του συνεργατισμού, ο σημερινός αριθμός των συμβάσεων παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων του συνεργατισμού ανέρχεται περίπου στις 278.000 και υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά επιτόκια, ενώ διαβεβαίωσαν ότι δεν θα βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση κανένας πελάτης του συνεργατισμού και παράλληλα το ανώτατο επιτόκιο ακόμη και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν θα ξεπερνά το 6,5%.

Αναφέρθηκε επίσης ότι η ΣΚΤ αποφάσισε τον καθορισμό πέντε κοινών βασικών επιτοκίων για όλα τα ΣΠΙ τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις νέες πιστωτικές διευκολύνσεις, όπως είναι, οικιστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά, συνεργατισμού (αγροτικά – φοιτητικά) και με δέσμευση κατάθεσης.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου είπε ότι αν η ΣΚΤ διαφοροποιήσει το βασικό επιτόκιο τότε θα υπάρχει πρόβλημα γιατί το περιθώριο επιτοκίου θα παραμείνει και θα είναι ανεξάρτητο από οποιεσδήποτε εξελίξεις στην οικονομία ενώ αν χειριστεί το βασικό επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί και υπέρ και εναντίον του δανειολήπτη ανάλογα με τις εξελίξεις στην οικονομία.

Άρα έχει μεγάλη σημασία να τύχει εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής ανάλυσης για να διαφανούν επακριβώς οι επιπτώσεις στους δανειολήπτες αλλά κυρίως στη ΣΚΤ, υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου.

Επιπλέον, η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε νομοσχέδιο που δίδει τη δυνατότητα τη μεταφορά του προσωπικού των ΣΠΙ στην ΣΚΤ καθώς και τη μεταφορά του ποσοστού συμμετοχής των Συνεργατικών Εταιρειών Συμμετοχής (ΣΕΣ) των ΣΠΙ στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των υπαλλήλων των ΣΠΙ στην ΣΚΤ, η οποία θεωρείται ο μοναδικός εργοδότης τους, ενώ δεν διακόπτεται το συνεχές της απασχόλησης των εργοδοτουμένων και κατοχυρώνονται όλα τα δικαιώματα, ωφελήματα και υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από την εργοδότηση τους από τα ΣΠΙ είτε μέσω εθίμου νόμου συλλογικής σύμβασης, συμβάσεων εργοδότησης ή άλλως πως. Επίσης το νομοσχέδιο προνοεί ότι η ΣΚΤ μεταξύ άλλων έχει το δικαίωμα να αξιολογεί ή και να αποσπά, παραχωρεί, τοποθετεί και μεταθέτει σε οποιοδήποτε ΣΠΙ εργοδοτουμένους.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά είπε ότι ο ΔΗΣΥ συμφωνεί με την κεντροποίηση υπηρεσιών και με τη δυνατότητα μεταφοράς υπαλλήλων γιατί με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε οικονομίες κλίμακας και προσθέτουμε αξία στην τεράστια επένδυση που έχει κάνει το κράτος στο συνεργατικό κίνημα”, προσθέτοντας ότι αυτά θα πρέπει να γίνουν με κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε το υφιστάμενο προσωπικό να μην επηρεαστεί αρνητικά.

Σε σχέση με ενιαία επιτοκιακή πολιτική του συνεργατισμού, ο κ. Κουλλά είπε ότι ο ΔΗΣΥ συμφωνεί καθώς “αρκετά επιτόκια έχουν καθοριστεί από εκατοντάδες συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες που υπήρχαν στο παρελθόν με αποτέλεσμα να υπάρχει μια τεράστια ανομοιομορφία”.

“Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δανειολήπτης δεν θα βρεθεί σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν προηγουμένως”, ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν και αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΣΚΤ, η Επιτροπή θέλει να το διασφαλίσει απόλυτα και έτσι έχει μείνει ανοικτό το θέμα έτσι ώστε να δοθούν εκείνες οι ιδέες και οι πρόνοιες στη νομοθεσία για να μην έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια.

Αυτή η ενιαία επιτοκιακή πολιτική θα βοηθήσει αρκετά τη ΣΚΤ και το συνεργατικό κίνημα να μπορέσει να αξιολογήσει και να παράξει εκείνες τις πολιτικές που να μεγιστοποιήσουν την αξία του συνεργατισμού, πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού χαρακτήρισε σημαντικά τα θέματα που αφορούν τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων των ΣΠΙ στη ΣΚΤ και το θέμα της κινητικότητας αφού μεταφερθεί το σύνολο του προσωπικού των ΣΠΙ στη ΣΚΤ.

Ο κ. Δαμιανού εξέφρασε την επιφύλαξη του για τη διασφάλιση των εργατικών και εργασιακών δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων λόγω του γεγονότος ότι με τη μεταφορά του προσωπικού στη ΣΚΤ και τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων αυτό θα συνιστά μεταβίβαση δραστηριοτήτων και επομένως η διασφάλιση των εργαζομένων θα έχει διάρκεια μόνο 12 μηνών.

Ανέφερε ότι στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αντιλαμβανόμενοι ταυτόχρονα ότι με την κεντροποίηση υπηρεσιών θα υπάρξει και μια σχετική εξοικονόμηση.

Είπε ακόμη ότι σε σχέση με τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων το ΑΚΕΛ έχει υποβάλει συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την ηγεσία της ΣΚΤ και του Υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα και μερικά σημαντικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Θέση μας ήταν και παραμένει ότι ο συνεργατισμός πρέπει να επανακτήσει τον χαρακτήρα του, ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι “με τις ρυθμίσεις που τροχοδρομούνται όχι μόνο δεν θα ανακτήσει τον χαρακτήρα του αλλά ουσιαστικά θα μετατραπεί σε κάτι πολύ διαφορετικό από εκείνο που χρειάζεται ο κυπριακός λαός και οι Κύπριοι πολίτες”.

Η βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Άννα Θεολόγου είπε ότι είναι σωστή διαδικασία η ενιαία επιτοκιακή πολιτική για τον συνεργατισμό “αλλά μόνο όσον αφορά τα βασικά επιτόκια”, προσθέτοντας ότι μπορεί η ΣΚΤ να δημοσιεύει τα βασικά επιτόκια όπως το έκανε άλλωστε και στην ιστοσελίδα της και με γραπτή ενημέρωση στους δανειολήπτες αλλά μόνο στα βασικά επιτόκια τα οποία αντικατοπτρίζουν το κόστος της ΣΚΤ.

“Δεν μπορούμε να νομοθετούμε στις ειδικές ρήτρες που αφορούν το επιτόκιο και το περιθώριο του επιτοκίου που υπάρχουν ήδη στις υφιστάμενες συμβάσεις και δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε ιδιωτικές συμβάσεις των δανειοληπτών, αναστέλλοντας τις διαδικασίες ενημέρωσης τους”, πρόσθεσε.

Η κ. Θεολόγου είπε ότι “είναι καταχρηστικό μονομερώς η ΣΚΤ να αποφασίζει οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του περιθωρίου χωρίς να ενημερώνεται ο δανειολήπτης και να το αποδέχεται”.

Ανέφερε επίσης ότι δημιουργείται θέμα και σε σχέση με την συνεργατική εταιρεία συμμετοχών καθώς τα υφιστάμενα μέλη του συνεργατισμού αποτελούν τη συνεργατική εταιρεία συμμετοχών και πρόσθεσε ότι το ζήτημα είναι με τη σύσταση νέων συνεργατικών εταιρειών συμμετοχών και κατά πόσον θα υπάρχει έλεγχος, ποιος θα ελέγχει τις συγκεκριμένες εταιρείες από ποιους θα απαρτίζεται και πως θα διασφαλίζονται τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του συνεργατισμού όπως είχε πει η Κυβέρνηση πριν δύο χρόνια ότι ο συνεργατισμός θα επέστρεφε στα μέλη του.

Με τη διαδικασία δημιουργίας νέων συνεργατικών εταιρειών συμμετοχών μιλούμε ξεκάθαρα για τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης προς την Τρόικα όσον αφορά την εισαγωγή του συνεργατισμού στο χρηματιστήριο, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες μπορούν να προκύψουν μέσω της ιδιοκτησίας μετοχών από οποιονδήποτε και όχι από τα προηγούμενα μέλη του συνεργατισμού.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών – Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης είπε ότι “θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει συμφωνία των δανειοληπτών στην αλλαγή των όρων των δανείων τους και να υπάρξει πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών γιατί, όπως δήλωσε και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, υπάρχει ο κίνδυνος ορισμένοι δανειολήπτες να παγιδευτούν και στη συνέχεια να αναγκάζονται να πληρώνουν δόσεις με βάση ένα αυξημένο επιτόκιο”.

“Μπορεί σε πρώτη φάση να φαίνεται ότι θα υπάρχει μείωση του επιτοκίου αλλά στη συνέχεια δίδεται το δικαίωμα στην τράπεζα για αύξηση του βασικού επιτοκίου με αποτέλεσμα ορισμένοι από τους δανειολήπτες να βρεθούν εγκλωβισμένοι”, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτή η υπόθεση “θυμίζει λίγο την υπόθεση των αξιογράφων και των δανείων σε ελβετικά φράγκα”, προσθέτοντας ότι μια καταρχήν θετική εξέλιξη για τον δανειολήπτη αν δεν είναι καλά ενημερωμένος και αν δεν έχει συνείδηση τι κάνει τελικά μπορεί να βρεθεί παγιδευμένος και να βγει και παραπονούμενος”.

Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και οι δανειολήπτες και η Βουλή που θα ψηφίσει το νομοσχέδιο ότι δεν θα ξαναστηθεί μια παγίδα που θα πέσουν μέσα οι δανειολήπτες του συνεργατισμού, πρόσθεσε.

Ο κ. Περδίκης είπε ότι το Κίνημα εισηγήθηκε αυτή η νομοθεσία να ισχύσει από τούδε και στο εξής και να μην αφορά τα προηγούμενα δάνεια, προσθέτοντας ότι μέσα από τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης όπου ενημερώνεται και συμφωνεί ο δανειολήπτης μπορούν και να μπουν οι νέες συμφωνίες για τα επιτόκια.

“Είναι επικίνδυνο να γίνει γενικά και μαζικά για όλους τους δανειολήπτες και χωρίς να ενημερωθούν σωστά οι δανειολήπτες και χωρίς την έγκριση τους”, ανέφερε, προσθέτοντας ότι είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για αυτή τη νομοθεσία που έχουμε ενώπιον μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Υποψήφιος με τη ΔΗΠΑ ο Αντρέας Πιτσιλλίδης

 «Θα κατέβω υποψήφιος με τη ΔΗΠΑ, γιατί με εκφράζει ο Μάριος Κάρογιαν» είπε ο ίδιος
gallery

Συνελήφθη ο Αλεξέι Ναβάλνι στο αεροδρόμιο της Μόσχας (video)

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να αγκαλιάζει την σύζυγό του πριν συλληφθεί #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Η γεωγραφική κατανομή των 84 θετικών rapid test. 56 οι νοσηλευόμενοι σε σοβαρή κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα θετικά rapid test και την κατάσταση υγείας των νοσηλευόμενων από κορωνοϊό
gallery

Τρεις νέοι θάνατοι και 157 κρούσματα στην Κύπρο. Όλες οι πληροφορίες

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες - Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας #cyprustimes
gallery

Μπήκε στο νερό και από τότε αγνοείται. Περίπολα και drone στη «μάχη» για εντοπισμό της 70χρονης στη Λάρνακα (video)

Με το πρώτο φως της ημέρας αύριο συνεχίζονται οι έρευνες εντός και εκτός της θαλάσσης #cyprustimes

MC MEDIA NETWORK

Η Ίντερ του Κόντε «ξεγύμνωσε» τη Γιουβέντους

Μια απίθανη Ίντερ, με έναν «μαέστρο» Αντόνιο Κόντε στον πάγκο, κέρδισε εύκολα τη Γιουβέντους με 2-0, με το σκορ να είναι άκρως κολακευτικό για...

Χριστίνα Μπόμπα: Μας δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα (pic)

Mommy to be η Χριστίνα Μπόμπα Την πιο όμορφη περιόδο της ζωής της διανύει η Χριστίνα Μπόμπα. Η δημοφιλής Ελληνίδα social media influencer και ο σύζυγός...

Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε για 4 χρόνια ο Σάλαϊ (pics)

Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε για 4 χρόνια ο Σάλαϊ (pics)

Xριστιάνα Θεοδώρου: Η αποκάλυψη για την λιποθυμία και το σοκ που υπέστη

Η δημοφιλής ηθοποιός Xριστιάνα Θεοδώρου μίλησε για την λιποθυμία και η τραυματική εμπειρία που είχε στην εγκυμοσύνη της Η γνωστή Κύπρια ηθοποιός μέσα από ένα...

MC MEDIA NETWORK

Η Ίντερ του Κόντε «ξεγύμνωσε» τη Γιουβέντους

Μια απίθανη Ίντερ, με έναν «μαέστρο» Αντόνιο Κόντε στον πάγκο, κέρδισε εύκολα τη Γιουβέντους με 2-0, με το σκορ να είναι άκρως κολακευτικό για...

Χριστίνα Μπόμπα: Μας δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα (pic)

Mommy to be η Χριστίνα Μπόμπα Την πιο όμορφη περιόδο της ζωής της διανύει η Χριστίνα Μπόμπα. Η δημοφιλής Ελληνίδα social media influencer και ο σύζυγός...

Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε για 4 χρόνια ο Σάλαϊ (pics)

Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε για 4 χρόνια ο Σάλαϊ (pics)

Xριστιάνα Θεοδώρου: Η αποκάλυψη για την λιποθυμία και το σοκ που υπέστη

Η δημοφιλής ηθοποιός Xριστιάνα Θεοδώρου μίλησε για την λιποθυμία και η τραυματική εμπειρία που είχε στην εγκυμοσύνη της Η γνωστή Κύπρια ηθοποιός μέσα από ένα...

Lifestyle

ΓΚΟΛ ο Λάζαρος απέναντι στην πρώην ομάδα του

Σκόραρε για ακόμη μια φορά ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με τη φανέλα του Ατρόμητου. Στο εκτός έδρας ματς απέναντι στην ΑΕΚ (πρώην ομάδα του) ο μεταγραφικός...

Lifestyle

Η Ίντερ του Κόντε «ξεγύμνωσε» τη Γιουβέντους

Μια απίθανη Ίντερ, με έναν «μαέστρο» Αντόνιο Κόντε στον πάγκο, κέρδισε εύκολα τη Γιουβέντους με 2-0, με το σκορ να είναι άκρως κολακευτικό για...

Φανερά βελτιωμένο και… αποφασισμένο

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για το ΑΠΟΕΛ με τον Σάββα Πουρσαϊτίδη στον πάγκο της ομάδας. Οι γαλαζοκίτρινοι πήραν ένα σημαντικό τρίποντο απέναντι στην Πάφος FC στο...

Με Μανόλο μιλάμε για… Άλλη Εντελώς Κατάσταση!

Η βελτιωμένη με τον Χιμένεθ στον πάγκο της ΑΕΚ κέρδισε και τον Ατρόμητο (2-1) με σούπερ Λιβάγια, έφτασε τις 4 σερί νίκες και ανέβηκε...

(ΦΩΤΟΣ / ΒΙΝΤΕΟ) ΕΠΙΣΗΜΟ του Σάλαϊ στη Φενέρ / Το συμβόλαιο του

Ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση  του Αττίλα Σάλαϊ από τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ούγγρος αμυντικός υπέγραψε για 4,5 χρόνια με την Τούρκικη ομάδα Ailemize hoş geldin Attila...

Advertorials