!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 18, 2021 Monday 03:04:32

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Παραβιάσεις νομοθεσίας και αδυναμία διαχείρισης πόρων βλέπει η Ελεγκτική για Εθνική Αρχή Παιγνίων

Αδυναμίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη διαχείριση πόρων από την Εθνική Αρχή Παιγνίων, βλέπει η Ελεγκτική Υπηρεσία – Όσα εντοπίζει σε σχετική Έκθεση

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου (ΕΑΠΕΚ) παρουσιάζει σε ορισμένες περιπτώσεις, αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς και τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό, αναφέρεται στην σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΕΑΠΕΚ.

Συγκεκριμένα η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι υπάρχει καθυστέρηση στην κατασκευή ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου.

Επίσης ότι εκκρεμεί η ετοιμασία εγχειριδίου διαδικασιών, σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων της Αρχής, το οποίο να ακολουθείται από το προσωπικό της. Η Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως ετοιμαστεί το εν λόγω εγχειρίδιο, καθώς επίσης να ετοιμαστούν διαδικασίες σχετικά με τη διεκπεραίωση πληρωμών, εισπράξεων και καταγραφή και έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων.

Υπήρξε επίσης καθυστέρηση στην ετοιμασία και υποβολή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για τα έτη 2015-2018. Η Υπηρεσία επεσήμανε ότι οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ετοιμάζονται και υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο.

Ακόμα διαπιστώθηκε ότι η πρόσληψη του Εκτελεστικού Διευθυντή έγινε με τη μέθοδο «Head Hunting», κατά παράβαση του άρθρου 11(1) του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου (Ν.124(I)/2015) και χωρίς να προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 3(3) του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου (Ν.115/1990).

Διαπιστώθηκε ακόμα ότι έγινε καθορισμός της αμοιβής του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Αρχής σε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τους όρους αμοιβής παρόμοιων εποπτικών Αρχών. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως το θέμα του ύψους της αμοιβής του Προέδρου και των Μελών του ΔΣ της ΕΑΠΕΚ τύχει τροποποίησης.

Ακόμα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει τήρηση των νενομισμένων διαδικασιών για ενοικίαση του κτηρίου, ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η κατ΄ αναλογία τήρηση των βασικών αρχών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, όπως η αρχή της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, για διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Επίσης, διαπιστώνεται ότι δεν έγινε προκήρυξη πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος για εξεύρεση κατάλληλου χώρου για ενοικίαση και δεν έγινε νομοτεχνικός έλεγχος των συμβολαίων ενοικίασης από τον νομικό σύμβουλο της Αρχής.

Η Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως η ΕΑΠΕΚ, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, για σκοπούς χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, εφαρμόζει ανοικτές και διάφανες διαδικασίες για ενοικίαση κτηρίων. Επίσης, συστήσαμε όπως σε μελλοντικές συνάψεις συμβολαίων ενοικίασης, τα συμβόλαια ετοιμάζονται με βάση το πρότυπο ενοικιαστήριο συμβόλαιο που έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

Αδυναμίες συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη διαχείριση πόρων από την Εθνική Αρχή Παιγνίων, βλέπει η Ελεγκτική Υπηρεσία – Όσα εντοπίζει σε σχετική Έκθεση

Η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου (ΕΑΠΕΚ) παρουσιάζει σε ορισμένες περιπτώσεις, αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς και τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό, αναφέρεται στην σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΕΑΠΕΚ.

Συγκεκριμένα η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι υπάρχει καθυστέρηση στην κατασκευή ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου.

Επίσης ότι εκκρεμεί η ετοιμασία εγχειριδίου διαδικασιών, σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων της Αρχής, το οποίο να ακολουθείται από το προσωπικό της. Η Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως ετοιμαστεί το εν λόγω εγχειρίδιο, καθώς επίσης να ετοιμαστούν διαδικασίες σχετικά με τη διεκπεραίωση πληρωμών, εισπράξεων και καταγραφή και έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων.

Υπήρξε επίσης καθυστέρηση στην ετοιμασία και υποβολή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Αρχής για τα έτη 2015-2018. Η Υπηρεσία επεσήμανε ότι οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ετοιμάζονται και υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο.

Ακόμα διαπιστώθηκε ότι η πρόσληψη του Εκτελεστικού Διευθυντή έγινε με τη μέθοδο «Head Hunting», κατά παράβαση του άρθρου 11(1) του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου (Ν.124(I)/2015) και χωρίς να προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 3(3) του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου (Ν.115/1990).

Διαπιστώθηκε ακόμα ότι έγινε καθορισμός της αμοιβής του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Αρχής σε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τους όρους αμοιβής παρόμοιων εποπτικών Αρχών. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως το θέμα του ύψους της αμοιβής του Προέδρου και των Μελών του ΔΣ της ΕΑΠΕΚ τύχει τροποποίησης.

Ακόμα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει τήρηση των νενομισμένων διαδικασιών για ενοικίαση του κτηρίου, ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η κατ΄ αναλογία τήρηση των βασικών αρχών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, όπως η αρχή της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, για διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Επίσης, διαπιστώνεται ότι δεν έγινε προκήρυξη πρόσκλησης δήλωσης ενδιαφέροντος για εξεύρεση κατάλληλου χώρου για ενοικίαση και δεν έγινε νομοτεχνικός έλεγχος των συμβολαίων ενοικίασης από τον νομικό σύμβουλο της Αρχής.

Η Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως η ΕΑΠΕΚ, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, για σκοπούς χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, εφαρμόζει ανοικτές και διάφανες διαδικασίες για ενοικίαση κτηρίων. Επίσης, συστήσαμε όπως σε μελλοντικές συνάψεις συμβολαίων ενοικίασης, τα συμβόλαια ετοιμάζονται με βάση το πρότυπο ενοικιαστήριο συμβόλαιο που έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

Υποψήφιος με τη ΔΗΠΑ ο Αντρέας Πιτσιλλίδης

 «Θα κατέβω υποψήφιος με τη ΔΗΠΑ, γιατί με εκφράζει ο Μάριος Κάρογιαν» είπε ο ίδιος
gallery

Συνελήφθη ο Αλεξέι Ναβάλνι στο αεροδρόμιο της Μόσχας (video)

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να αγκαλιάζει την σύζυγό του πριν συλληφθεί #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Η γεωγραφική κατανομή των 84 θετικών rapid test. 56 οι νοσηλευόμενοι σε σοβαρή κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα θετικά rapid test και την κατάσταση υγείας των νοσηλευόμενων από κορωνοϊό
gallery

Τρεις νέοι θάνατοι και 157 κρούσματα στην Κύπρο. Όλες οι πληροφορίες

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες - Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας #cyprustimes
gallery

Μπήκε στο νερό και από τότε αγνοείται. Περίπολα και drone στη «μάχη» για εντοπισμό της 70χρονης στη Λάρνακα (video)

Με το πρώτο φως της ημέρας αύριο συνεχίζονται οι έρευνες εντός και εκτός της θαλάσσης #cyprustimes

MC MEDIA NETWORK

Η Ίντερ του Κόντε «ξεγύμνωσε» τη Γιουβέντους

Μια απίθανη Ίντερ, με έναν «μαέστρο» Αντόνιο Κόντε στον πάγκο, κέρδισε εύκολα τη Γιουβέντους με 2-0, με το σκορ να είναι άκρως κολακευτικό για...

Χριστίνα Μπόμπα: Μας δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα (pic)

Mommy to be η Χριστίνα Μπόμπα Την πιο όμορφη περιόδο της ζωής της διανύει η Χριστίνα Μπόμπα. Η δημοφιλής Ελληνίδα social media influencer και ο σύζυγός...

Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε για 4 χρόνια ο Σάλαϊ (pics)

Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε για 4 χρόνια ο Σάλαϊ (pics)

Xριστιάνα Θεοδώρου: Η αποκάλυψη για την λιποθυμία και το σοκ που υπέστη

Η δημοφιλής ηθοποιός Xριστιάνα Θεοδώρου μίλησε για την λιποθυμία και η τραυματική εμπειρία που είχε στην εγκυμοσύνη της Η γνωστή Κύπρια ηθοποιός μέσα από ένα...

MC MEDIA NETWORK

Η Ίντερ του Κόντε «ξεγύμνωσε» τη Γιουβέντους

Μια απίθανη Ίντερ, με έναν «μαέστρο» Αντόνιο Κόντε στον πάγκο, κέρδισε εύκολα τη Γιουβέντους με 2-0, με το σκορ να είναι άκρως κολακευτικό για...

Χριστίνα Μπόμπα: Μας δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα (pic)

Mommy to be η Χριστίνα Μπόμπα Την πιο όμορφη περιόδο της ζωής της διανύει η Χριστίνα Μπόμπα. Η δημοφιλής Ελληνίδα social media influencer και ο σύζυγός...

Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε για 4 χρόνια ο Σάλαϊ (pics)

Επίσημο: Στην Φενέρμπαχτσε για 4 χρόνια ο Σάλαϊ (pics)

Xριστιάνα Θεοδώρου: Η αποκάλυψη για την λιποθυμία και το σοκ που υπέστη

Η δημοφιλής ηθοποιός Xριστιάνα Θεοδώρου μίλησε για την λιποθυμία και η τραυματική εμπειρία που είχε στην εγκυμοσύνη της Η γνωστή Κύπρια ηθοποιός μέσα από ένα...

Lifestyle

ΓΚΟΛ ο Λάζαρος απέναντι στην πρώην ομάδα του

Σκόραρε για ακόμη μια φορά ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με τη φανέλα του Ατρόμητου. Στο εκτός έδρας ματς απέναντι στην ΑΕΚ (πρώην ομάδα του) ο μεταγραφικός...

Lifestyle

Η Ίντερ του Κόντε «ξεγύμνωσε» τη Γιουβέντους

Μια απίθανη Ίντερ, με έναν «μαέστρο» Αντόνιο Κόντε στον πάγκο, κέρδισε εύκολα τη Γιουβέντους με 2-0, με το σκορ να είναι άκρως κολακευτικό για...

Φανερά βελτιωμένο και… αποφασισμένο

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για το ΑΠΟΕΛ με τον Σάββα Πουρσαϊτίδη στον πάγκο της ομάδας. Οι γαλαζοκίτρινοι πήραν ένα σημαντικό τρίποντο απέναντι στην Πάφος FC στο...

Με Μανόλο μιλάμε για… Άλλη Εντελώς Κατάσταση!

Η βελτιωμένη με τον Χιμένεθ στον πάγκο της ΑΕΚ κέρδισε και τον Ατρόμητο (2-1) με σούπερ Λιβάγια, έφτασε τις 4 σερί νίκες και ανέβηκε...

(ΦΩΤΟΣ / ΒΙΝΤΕΟ) ΕΠΙΣΗΜΟ του Σάλαϊ στη Φενέρ / Το συμβόλαιο του

Ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση  του Αττίλα Σάλαϊ από τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ούγγρος αμυντικός υπέγραψε για 4,5 χρόνια με την Τούρκικη ομάδα Ailemize hoş geldin Attila...

Advertorials