!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

10 Απριλίου, 2020 Παρασκευή 02:34:16

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Οι ΥΠΕΞ και ΥΠΑΜ της ΕΕ ενέκριναν συμπεράσματα για το μέλλον της ΚΠΑΑ, την PESCO και συνεργασία με ΝΑΤΟ 

Οι υπουργοί εξωτερικών και άμυνας της ΕΕ συζήτησαν σήμερα την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ και ενέκριναν συμπεράσματα για την ασφάλεια και την άμυνα, σημειώνοντας ότι από την έναρξη της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ τον Ιούνιο του 2016, η ΕΕ πραγματοποίησε πρωτοποριακά βήματα προόδου και χαιρετίζοντας την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειωθεί για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης και του ρόλου της ως του παρόχου ασφάλειας και του παγκόσμιου παράγοντα, μεταξύ άλλων μέσω της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η εν εξελίξει διαρκή δέσμευση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. “Αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, η ΕΕ ενισχύει την ικανότητά της να ενεργεί ως πάροχος ασφάλειας, τη στρατηγική αυτονομία της και την ικανότητά της να συνεργάζεται με τους εταίρους”, σημειώνει.

Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ εξετάζουν την πρόοδο και παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές των εργασιών στον τομέα της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων , τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, όπου το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, ως ουσιαστικό μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ στις συγκρούσεις και τις κρίσεις. Η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος δέκα πολιτικές αποστολές ΚΠΑΑ και έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ σε τρεις ηπείρους στις οποίες αναπτύσσονται σήμερα περίπου 4.500 άνδρες και γυναίκες. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών ζητημάτων και της αλλαγής του κλίματος για την ασφάλεια και την άμυνα και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης από την ΕΥΕΔ και τις υπηρεσίες της Κομισιόν όπου περιγράφουν το φάσμα των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη της εφαρμογής του μη στρατιωτικού συμπλέγματος ΚΠΑΑ.

Σε ό,τι αφορά την  PESCO, τα συμπεράσματα καταγράφουν και την πρόοδο των συμμετεχόντων κρατών μελών στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τους αμυντικούς προϋπολογισμούς, τις κοινές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και την αρχική χρήση εργαλείων, πρωτοβουλιών και μέσων της ΕΕ στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα προωθήσουν το έργο και θα επικεντρωθούν στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων 34 σχεδίων της PESCO και θα τους ενθαρρύνει να υποβάλουν από κοινού προτάσεις νέων έργων το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2019.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι ένα τρίτο κράτος θα μπορούσε και θα πρέπει να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στα σχέδια της PESCO, να συμβάλει στην ενίσχυση της PESCO και της ΚΠΑΑ και να ανταποκριθεί σε πιο απαιτητικές δεσμεύσεις, με πλήρη σεβασμό την αρχή της αυτονομίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ και κράτη μέλη της. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο προσβλέπει στην έκδοση, το συντομότερο δυνατό, απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τους γενικούς όρους υπό τους οποίους τρίτα κράτη θα μπορούσαν κατ `εξαίρεση να κληθούν να συμμετάσχουν σε μεμονωμένα σχέδια PESCO. Επιπλέον το Συμβούλιο προσβλέπει στη δρομολόγηση του πρώτου πλήρους κύκλου CARD (αμυντική επισκόπηση) ξεκινώντας από τους διμερείς διαλόγους CARD τον Σεπτέμβριο του 2019, με στόχο να παράσχει στους υπουργούς το φθινόπωρο του 2020 μια συνολική ανασκόπηση της κατάστασης του ευρωπαϊκού τοπίου δυνατοτήτων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο προσβλέπει στην ταχεία έγκριση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, μετά την κοινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επετεύχθη το Φεβρουάριο σχετικά με τον σχετικό κανονισμό και μετά τη γενική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για το 2021- 2027. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία του ταμείου να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ένωση. Το Συμβούλιο εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τον προβλεπόμενο ρόλο του ταμείου για την προώθηση των αποσπασματικών τεχνολογιών άμυνας.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει το έργο που επιτελέστηκε για την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών, το οποίο έχει προχωρήσει με ικανοποιητικό ρυθμό και έχει ενισχυθεί μετά την επίθεση στο Salisbury, ιδίως όσον αφορά την επίγνωση της κατάστασης, τη στρατηγική επικοινωνία, τους κινδύνους από χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά όπλα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση της νοημοσύνης.

Το Συμβούλιο ακόμη, εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη ποικιλία πιθανών μέτρων αντιμετώπισης σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αυτόνομου καθεστώτος κυρώσεων στον κυβερνοχώρο, του καθεστώτος αυτόνομων κυρώσεων κατά της χρήσης χημικών όπλων, καθώς και της συντονισμένης απάντησης στην παραπληροφόρηση μέσω του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης και της δημιουργίας το σύστημα ταχείας ειδοποίησης μαζί με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών.

Ακολούθως το Συμβούλιο χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των προσπαθειών για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο και σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ και παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη μελλοντική πορεία.

Τα συμπεράσματα αναφέρονται επίσης στη συνοχή μεταξύ των αμυντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ (CARD, PESCO, Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο), της συνεργασίας ΕΕ-ΗΕ, των εταιρικών σχέσεων, των ρητρών αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης της Συνθήκης (άρθρο 42.7 και άρθρο 222) .

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν κοινές αξίες και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις ασφάλειας, το Συμβούλιο χαιρετίζει την τέταρτη έκθεση προόδου που υπέβαλαν από κοινού η Ύπατη Εκπρόσωπος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δέσμης των προτάσεων (συνολικά 74 δράσεις) που τονίζουν τα βασικά επιτεύγματα, μεταξύ άλλων στους τομείς του πολιτικού διαλόγου, της στρατιωτικής κινητικότητας, της καταπολέμησης των υβριδικών απειλών, των παράλληλων και συντονισμένων ασκήσεων, καθώς και των αμυντικών δυνατοτήτων.

Σε άλλο σκέλος της συνεδρίασης, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ συζήτησαν για τη συνολική στρατηγική της ΕΕ. Μετά τη συζήτηση, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες πολυμέρειας.

Στα συμπεράσματα το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η ανάγκη προώθησης πολυμερών λύσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι ένα πολυμερές σύστημα το οποίο βασίζεται σε κανόνες και δικαιώματα, προστατεύει και προωθεί τα παγκόσμια και δημόσια κοινά αγαθά, και παρέχει οφέλη στους πολίτες της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου είναι προς το συμφέρον της ΕΕ.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η συνεργασία μέσω της αποτελεσματικής πολυμέρειας εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης των εθνικών και συλλογικών συμφερόντων. Σκοπός της ΕΕ είναι ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα που θα παράγει αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των σημερινών και αυριανών παγκόσμιων προκλήσεων. Η θωράκιση του πολυμερούς συστήματος θα βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:

– υπεράσπιση διεθνών κανόνων και συμφωνιών,
– επέκταση της πολυμέρειας σε νέες παγκόσμιες πραγματικότητες, και
– μεταρρύθμιση: πολυμερείς οργανισμοί που ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

Στα συμπεράσματα προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα που θα χρησιμοποιήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την προώθηση αυτών των στόχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Οι υπουργοί εξωτερικών και άμυνας της ΕΕ συζήτησαν σήμερα την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ και ενέκριναν συμπεράσματα για την ασφάλεια και την άμυνα, σημειώνοντας ότι από την έναρξη της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ τον Ιούνιο του 2016, η ΕΕ πραγματοποίησε πρωτοποριακά βήματα προόδου και χαιρετίζοντας την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειωθεί για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης και του ρόλου της ως του παρόχου ασφάλειας και του παγκόσμιου παράγοντα, μεταξύ άλλων μέσω της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η εν εξελίξει διαρκή δέσμευση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. “Αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, η ΕΕ ενισχύει την ικανότητά της να ενεργεί ως πάροχος ασφάλειας, τη στρατηγική αυτονομία της και την ικανότητά της να συνεργάζεται με τους εταίρους”, σημειώνει.

Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ εξετάζουν την πρόοδο και παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές των εργασιών στον τομέα της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων , τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, όπου το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, ως ουσιαστικό μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ στις συγκρούσεις και τις κρίσεις. Η ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος δέκα πολιτικές αποστολές ΚΠΑΑ και έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ σε τρεις ηπείρους στις οποίες αναπτύσσονται σήμερα περίπου 4.500 άνδρες και γυναίκες. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία των περιβαλλοντικών ζητημάτων και της αλλαγής του κλίματος για την ασφάλεια και την άμυνα και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου δράσης από την ΕΥΕΔ και τις υπηρεσίες της Κομισιόν όπου περιγράφουν το φάσμα των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη της εφαρμογής του μη στρατιωτικού συμπλέγματος ΚΠΑΑ.

Σε ό,τι αφορά την  PESCO, τα συμπεράσματα καταγράφουν και την πρόοδο των συμμετεχόντων κρατών μελών στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τους αμυντικούς προϋπολογισμούς, τις κοινές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και την αρχική χρήση εργαλείων, πρωτοβουλιών και μέσων της ΕΕ στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα προωθήσουν το έργο και θα επικεντρωθούν στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων 34 σχεδίων της PESCO και θα τους ενθαρρύνει να υποβάλουν από κοινού προτάσεις νέων έργων το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2019.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι ένα τρίτο κράτος θα μπορούσε και θα πρέπει να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στα σχέδια της PESCO, να συμβάλει στην ενίσχυση της PESCO και της ΚΠΑΑ και να ανταποκριθεί σε πιο απαιτητικές δεσμεύσεις, με πλήρη σεβασμό την αρχή της αυτονομίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ και κράτη μέλη της. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο προσβλέπει στην έκδοση, το συντομότερο δυνατό, απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τους γενικούς όρους υπό τους οποίους τρίτα κράτη θα μπορούσαν κατ `εξαίρεση να κληθούν να συμμετάσχουν σε μεμονωμένα σχέδια PESCO. Επιπλέον το Συμβούλιο προσβλέπει στη δρομολόγηση του πρώτου πλήρους κύκλου CARD (αμυντική επισκόπηση) ξεκινώντας από τους διμερείς διαλόγους CARD τον Σεπτέμβριο του 2019, με στόχο να παράσχει στους υπουργούς το φθινόπωρο του 2020 μια συνολική ανασκόπηση της κατάστασης του ευρωπαϊκού τοπίου δυνατοτήτων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο προσβλέπει στην ταχεία έγκριση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, μετά την κοινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επετεύχθη το Φεβρουάριο σχετικά με τον σχετικό κανονισμό και μετά τη γενική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για το 2021- 2027. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία του ταμείου να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ένωση. Το Συμβούλιο εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τον προβλεπόμενο ρόλο του ταμείου για την προώθηση των αποσπασματικών τεχνολογιών άμυνας.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει το έργο που επιτελέστηκε για την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών, το οποίο έχει προχωρήσει με ικανοποιητικό ρυθμό και έχει ενισχυθεί μετά την επίθεση στο Salisbury, ιδίως όσον αφορά την επίγνωση της κατάστασης, τη στρατηγική επικοινωνία, τους κινδύνους από χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά όπλα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση της νοημοσύνης.

Το Συμβούλιο ακόμη, εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη ποικιλία πιθανών μέτρων αντιμετώπισης σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αυτόνομου καθεστώτος κυρώσεων στον κυβερνοχώρο, του καθεστώτος αυτόνομων κυρώσεων κατά της χρήσης χημικών όπλων, καθώς και της συντονισμένης απάντησης στην παραπληροφόρηση μέσω του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης και της δημιουργίας το σύστημα ταχείας ειδοποίησης μαζί με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών.

Ακολούθως το Συμβούλιο χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των προσπαθειών για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο και σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ και παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη μελλοντική πορεία.

Τα συμπεράσματα αναφέρονται επίσης στη συνοχή μεταξύ των αμυντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ (CARD, PESCO, Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο), της συνεργασίας ΕΕ-ΗΕ, των εταιρικών σχέσεων, των ρητρών αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης της Συνθήκης (άρθρο 42.7 και άρθρο 222) .

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν κοινές αξίες και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις ασφάλειας, το Συμβούλιο χαιρετίζει την τέταρτη έκθεση προόδου που υπέβαλαν από κοινού η Ύπατη Εκπρόσωπος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δέσμης των προτάσεων (συνολικά 74 δράσεις) που τονίζουν τα βασικά επιτεύγματα, μεταξύ άλλων στους τομείς του πολιτικού διαλόγου, της στρατιωτικής κινητικότητας, της καταπολέμησης των υβριδικών απειλών, των παράλληλων και συντονισμένων ασκήσεων, καθώς και των αμυντικών δυνατοτήτων.

Σε άλλο σκέλος της συνεδρίασης, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ συζήτησαν για τη συνολική στρατηγική της ΕΕ. Μετά τη συζήτηση, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες πολυμέρειας.

Στα συμπεράσματα το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η ανάγκη προώθησης πολυμερών λύσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι ένα πολυμερές σύστημα το οποίο βασίζεται σε κανόνες και δικαιώματα, προστατεύει και προωθεί τα παγκόσμια και δημόσια κοινά αγαθά, και παρέχει οφέλη στους πολίτες της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου είναι προς το συμφέρον της ΕΕ.

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η συνεργασία μέσω της αποτελεσματικής πολυμέρειας εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης των εθνικών και συλλογικών συμφερόντων. Σκοπός της ΕΕ είναι ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα που θα παράγει αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των σημερινών και αυριανών παγκόσμιων προκλήσεων. Η θωράκιση του πολυμερούς συστήματος θα βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:

– υπεράσπιση διεθνών κανόνων και συμφωνιών,
– επέκταση της πολυμέρειας σε νέες παγκόσμιες πραγματικότητες, και
– μεταρρύθμιση: πολυμερείς οργανισμοί που ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

Στα συμπεράσματα προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα που θα χρησιμοποιήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την προώθηση αυτών των στόχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Αντιδρά ο Σύνδεσμος Υπεραγορών στις καταγγελίες της Αστυνομίας

Καταγγέλθηκαν επειδή δεν πωλούν μόνο τρόφιμα... Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών στη #CyprusTimes

Top Stories

gallery

25,4% των περιστατικών επαγγελματίες υγείας… Νοσηλευτές οι περισσότεροι (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Στο ποσοστό 25,4% ανέρχονται μέχρι και τις 7 Απριλίου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στον τομέα της Υγείας - Στη δημοσιότητα επιδημιολογικά στοιχεία Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά...
gallery

Η γεωγραφική κατανομή του κορωνοϊού στην Κύπρο. Λευκωσία τα περισσότερα κρούσματα (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Νέα γεωγραφικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο, έδωσε στη δημοσιότητα η Επιδημιολογική Επιτήρηση του Υπουργείου Υγείας. Σημειώνεται ότι τα...

MC MEDIA NETWORK

Περί ενίσχυσης στην μεσαία γραμμή

Πολλοί οπαδοί της Ομόνοιας πιστεύουν ότι η ομάδα χρειαζόταν ενίσχυση στην μεσαία γραμμή κατά την μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Ο Χένινγκ Μπεργκ ρωτήθηκε αν  η...

MC MEDIA NETWORK

Περί ενίσχυσης στην μεσαία γραμμή

Πολλοί οπαδοί της Ομόνοιας πιστεύουν ότι η ομάδα χρειαζόταν ενίσχυση στην μεσαία γραμμή κατά την μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Ο Χένινγκ Μπεργκ ρωτήθηκε αν  η...

Lifestyle

Lifestyle

Άλλη μια νεκρή στην Ελλάδα. Στους 88 ο συνολικός αριθμός

Πρόκειται για 86χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Πέθανε η 25χρονη Αμερικανίδα ράπερ Chynna Rogers

Είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως μοντέλο, στα 14

Του έκοψαν πρόστιμο 150 ευρώ έξω από το… σπίτι του στα Χανιά

Χανιώτης «πιάστηκε επ’ αυτοφώρω» από τις αστυνομικές δυνάμεις… έξω από την πόρτα του σπιτιού του

Advertorials