!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

11 Ιουλίου, 2020 Σάββατο 05:00:43

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Οι περιβαλλοντικές – κλιματικές πτυχές της νέας ΚΑΠ στο επίκεντρο των Υπ. Γεωργίας στις Βρυξέλλες

H μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ – CAP) της ΕΕ και ιδιαίτερα η περιβαλλοντική και κλιματική πτυχή της βρίσκεται στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, υπό τον Φιλανδό
Υπουργό Jari Leppä.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τόσο τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και προτάσεις για μελλοντικές εργασίες, και θα ακούσει από την Κομισιόν τις προτάσεις της επί των προτεινόμενων κανονισμών για τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχειας των πληρωμών και των προγραμμάτων πριν τεθεί σε ισχύ η επόμενη ΚΓΠ.

Τέλος, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με τα διάφορα θέματα σχετικά με τις εξής: δυσκολίες στον τομέα της μελισσοκομίας, εισαγωγές ρυζιού από τη Μιανμάρ, εισαγωγές αραβόσιτου από την Ουκρανία και συμφωνία που συνήφθη πρόσφατα από την ΕΕ και την Κίνα σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Αναλυτικά, σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο θα διεξαγάγει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με έγγραφο της Προεδρίας με θέμα “Περιβάλλον και κλιματική πτυχή της ΚΑΠ – μια κοινή, φιλόδοξη και ευέλικτη πράσινη αρχιτεκτονική” (14051/19). Το έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της ΚΑΠ και διατυπώνει προτάσεις για μελλοντικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, η Προεδρία προτείνει να διατηρηθεί μια υψηλή περιβαλλοντική φιλοδοξία και να εισαχθεί ένα κοινό ποσοστό ή ένα σταθερό ποσό που να καλύπτει ολόκληρο το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ (δηλ. τον πυλώνα 1 και 2), να αφιερωθεί σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Αυτή η προσέγγιση θα αντικαταστήσει την αρχική πρόταση της Κομισιόν να διατεθεί το 30% του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Το κοινό ποσοστό ή το σταθερό ποσό θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο μετά την απόφαση του ΠΔΠ και ο στόχος του θα εκπληρωνόταν μόνο από ορισμένους τύπους παρεμβάσεων.

Για να εξετάσουν την πρόταση της Προεδρίας, οι Υπουργοί θα κληθούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
– θα μπορούσαν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την αρχή ενός ενιαίου κοινού ειδικού μεριδίου χρηματοδότησης για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς, που θα κάλυπτε και τους δύο πυλώνες, έχοντας κατά νου ότι πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες σχετικά με τις λεπτομέρειες;
– θα αποτελούσε η δέσμη μέτρων που περιγράφεται ανωτέρω ένα επαρκώς ισχυρό αλλά ευέλικτο πλαίσιο για την επίτευξη αύξησης της περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας της μελλοντικής ΚΑΠ;

Οι προτάσεις της Επιτροπής μια δέσμη μεταρρυθμίσεων η οποία αποτελείται από τρεις θέσεις για:
– ένα κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ
– ένα κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ
– ένα κανονισμός για την κοινή οργάνωση αγοράς γεωργικών προϊόντων και εκτίμηση επιπτώσεων.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ εισάγει ένα νέο μοντέλο  που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν κεφάλαια της ΕΕ και θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους.

Με βάση 9 οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο που θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να επιτύχει αυτούς τους στόχους λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες του, χρησιμοποιώντας άμεσες ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη και μέτρα αγοράς.

Η Κομισιόν θα εγκρίνει κάθε σχέδιο για τη διασφάλιση της συνέπειας και της προστασίας της ενιαίας αγοράς και θα παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη στόχων και στόχων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Οι προτάσεις της Κομισιόν περιγράφουν επίσης νέες υποχρεώσεις και κίνητρα για τους αγρότες στον τομέα του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα. Οι άμεσες πληρωμές θα εξαρτώνται από την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν οικολογικά προγράμματα για τη στήριξη των γεωργών πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων που χρηματοδοτούνται με ένα μερίδιο των εθνικών άμεσων ενισχύσεων.

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ θα στοχεύει καλύτερα τους μικρούς και νέους γεωργούς, διευκολύνοντας έτσι την ανανέωση των γενεών και θα προσπαθήσει να προωθήσει τη μεγαλύτερη χρήση της γνώσης και της καινοτομίας.

Παρομοίως σε δημόσια συνεδρίαση, η Κομισιόν θα υποβάλει τις προτάσεις κανονισμών σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ και το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτές.

H μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ – CAP) της ΕΕ και ιδιαίτερα η περιβαλλοντική και κλιματική πτυχή της βρίσκεται στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, υπό τον Φιλανδό
Υπουργό Jari Leppä.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τόσο τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και προτάσεις για μελλοντικές εργασίες, και θα ακούσει από την Κομισιόν τις προτάσεις της επί των προτεινόμενων κανονισμών για τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχειας των πληρωμών και των προγραμμάτων πριν τεθεί σε ισχύ η επόμενη ΚΓΠ.

Τέλος, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με τα διάφορα θέματα σχετικά με τις εξής: δυσκολίες στον τομέα της μελισσοκομίας, εισαγωγές ρυζιού από τη Μιανμάρ, εισαγωγές αραβόσιτου από την Ουκρανία και συμφωνία που συνήφθη πρόσφατα από την ΕΕ και την Κίνα σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Αναλυτικά, σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο θα διεξαγάγει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με έγγραφο της Προεδρίας με θέμα “Περιβάλλον και κλιματική πτυχή της ΚΑΠ – μια κοινή, φιλόδοξη και ευέλικτη πράσινη αρχιτεκτονική” (14051/19). Το έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της ΚΑΠ και διατυπώνει προτάσεις για μελλοντικές εργασίες.

Συγκεκριμένα, η Προεδρία προτείνει να διατηρηθεί μια υψηλή περιβαλλοντική φιλοδοξία και να εισαχθεί ένα κοινό ποσοστό ή ένα σταθερό ποσό που να καλύπτει ολόκληρο το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ (δηλ. τον πυλώνα 1 και 2), να αφιερωθεί σε περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Αυτή η προσέγγιση θα αντικαταστήσει την αρχική πρόταση της Κομισιόν να διατεθεί το 30% του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Το κοινό ποσοστό ή το σταθερό ποσό θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο μετά την απόφαση του ΠΔΠ και ο στόχος του θα εκπληρωνόταν μόνο από ορισμένους τύπους παρεμβάσεων.

Για να εξετάσουν την πρόταση της Προεδρίας, οι Υπουργοί θα κληθούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:
– θα μπορούσαν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την αρχή ενός ενιαίου κοινού ειδικού μεριδίου χρηματοδότησης για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς, που θα κάλυπτε και τους δύο πυλώνες, έχοντας κατά νου ότι πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω εργασίες σχετικά με τις λεπτομέρειες;
– θα αποτελούσε η δέσμη μέτρων που περιγράφεται ανωτέρω ένα επαρκώς ισχυρό αλλά ευέλικτο πλαίσιο για την επίτευξη αύξησης της περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας της μελλοντικής ΚΑΠ;

Οι προτάσεις της Επιτροπής μια δέσμη μεταρρυθμίσεων η οποία αποτελείται από τρεις θέσεις για:
– ένα κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ
– ένα κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ
– ένα κανονισμός για την κοινή οργάνωση αγοράς γεωργικών προϊόντων και εκτίμηση επιπτώσεων.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ εισάγει ένα νέο μοντέλο  που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν κεφάλαια της ΕΕ και θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους.

Με βάση 9 οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο που θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να επιτύχει αυτούς τους στόχους λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες του, χρησιμοποιώντας άμεσες ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη και μέτρα αγοράς.

Η Κομισιόν θα εγκρίνει κάθε σχέδιο για τη διασφάλιση της συνέπειας και της προστασίας της ενιαίας αγοράς και θα παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη στόχων και στόχων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Οι προτάσεις της Κομισιόν περιγράφουν επίσης νέες υποχρεώσεις και κίνητρα για τους αγρότες στον τομέα του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα. Οι άμεσες πληρωμές θα εξαρτώνται από την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν οικολογικά προγράμματα για τη στήριξη των γεωργών πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων που χρηματοδοτούνται με ένα μερίδιο των εθνικών άμεσων ενισχύσεων.

Επιπλέον, η νέα ΚΑΠ θα στοχεύει καλύτερα τους μικρούς και νέους γεωργούς, διευκολύνοντας έτσι την ανανέωση των γενεών και θα προσπαθήσει να προωθήσει τη μεγαλύτερη χρήση της γνώσης και της καινοτομίας.

Παρομοίως σε δημόσια συνεδρίαση, η Κομισιόν θα υποβάλει τις προτάσεις κανονισμών σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ και το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτές.

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

MC MEDIA NETWORK

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials