!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 25, 2021 Monday 21:28:04

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Οδηγός διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 για εργοτάξια από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει ότι λόγω της συνέχισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι πρόνοιες του Οδηγού Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 για τα Εργοτάξια, εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα εργοτάξια.

Ο Οδηγός αυτός ετοιμάστηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απλές οδηγίες προστασίας των εργαζομένων από τον κορωνοϊό, μεταφρασμένες στα Αγγλικά, Βουλγάρικα, Αραβικά Ρουμάνικα και Τούρκικα, καθώς και ερωτηματολόγιο ελέγχου (Μέρος Α και Μέρος Β) για διευκόλυνση της συμμόρφωσης.

Σκοπός του Οδηγού είναι η παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια και για την προστασία των προσώπων στην εργασία (εργαζόμενοι, εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα) και άλλων προσώπων.
Α
υτός ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους συντελεστές του έργου, τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), το μελετητή/επιβλέποντα, τους συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου (συντονιστή ασφάλειας και υγείας μελέτης και συντονιστή, ασφάλειας και υγείας εκτέλεσης), τον διευθυντή του έργου, τον διευθυντή ή υπεύθυνο μηχανικό του εργοταξίου, τον εργολάβο, τους υπεργολάβους, καθώς και σε οποιανδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο που δραστηριοποιείται σε εργοτάξιο.

Τα προτεινόμενα στον Οδηγό ειδικά μέτρα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα και αυτά δύνανται να διευρύνονται και να εξειδικεύονται/προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου (είδος, μέγεθος) και τις ειδικές απαιτήσεις των συντελεστών του έργου. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτούμενων μέτρων για την διαχείριση των κινδύνων, σύμφωνα με τις γενικές πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας και τις ειδικές πρόνοιες της νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται όλες οι Οδηγίες, τα Πρωτόκολλα και Διατάγματα που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας και άλλα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Αναμένεται από όλους τους συντελεστές των έργων να εφαρμόζουν τα απαιτούμενα ειδικά μέτρα προστασίας όλων των προσώπων στην εργασία και τυχόν άλλων προσώπων που επηρεάζονται, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις σχετικές οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές νομοθεσίες μέτρα περιλαμβανομένης της έκδοσης ειδοποιήσεων βελτίωσης ή/και απαγόρευσης της εκτέλεσης εργασιών καθώς και της ποινικής δίωξης των παραβατών ή και της επίδοσης σε αυτούς εξώδικου προστίμου.

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει ότι λόγω της συνέχισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι πρόνοιες του Οδηγού Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 για τα Εργοτάξια, εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα εργοτάξια.

Ο Οδηγός αυτός ετοιμάστηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απλές οδηγίες προστασίας των εργαζομένων από τον κορωνοϊό, μεταφρασμένες στα Αγγλικά, Βουλγάρικα, Αραβικά Ρουμάνικα και Τούρκικα, καθώς και ερωτηματολόγιο ελέγχου (Μέρος Α και Μέρος Β) για διευκόλυνση της συμμόρφωσης.

Σκοπός του Οδηγού είναι η παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ειδικών προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (οργανωτικών και τεχνικών) για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορωνοϊό κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια και για την προστασία των προσώπων στην εργασία (εργαζόμενοι, εργοδοτούμενοι, αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα) και άλλων προσώπων.
Α
υτός ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους συντελεστές του έργου, τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), το μελετητή/επιβλέποντα, τους συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου (συντονιστή ασφάλειας και υγείας μελέτης και συντονιστή, ασφάλειας και υγείας εκτέλεσης), τον διευθυντή του έργου, τον διευθυντή ή υπεύθυνο μηχανικό του εργοταξίου, τον εργολάβο, τους υπεργολάβους, καθώς και σε οποιανδήποτε άλλο εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενο που δραστηριοποιείται σε εργοτάξιο.

Τα προτεινόμενα στον Οδηγό ειδικά μέτρα αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα και αυτά δύνανται να διευρύνονται και να εξειδικεύονται/προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου (είδος, μέγεθος) και τις ειδικές απαιτήσεις των συντελεστών του έργου. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτούμενων μέτρων για την διαχείριση των κινδύνων, σύμφωνα με τις γενικές πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας και τις ειδικές πρόνοιες της νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται όλες οι Οδηγίες, τα Πρωτόκολλα και Διατάγματα που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας και άλλα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Αναμένεται από όλους τους συντελεστές των έργων να εφαρμόζουν τα απαιτούμενα ειδικά μέτρα προστασίας όλων των προσώπων στην εργασία και τυχόν άλλων προσώπων που επηρεάζονται, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις σχετικές οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές νομοθεσίες μέτρα περιλαμβανομένης της έκδοσης ειδοποιήσεων βελτίωσης ή/και απαγόρευσης της εκτέλεσης εργασιών καθώς και της ποινικής δίωξης των παραβατών ή και της επίδοσης σε αυτούς εξώδικου προστίμου.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: «Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξα»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Μάριου Στυλιανού στην Cablenet μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην Πάφος FC: «Θετικό που πήραμε αυτό τον πολύτιμο βαθμό, απέναντι...

Η φούστα που επιλέγουν τώρα όλα τα fashion girls του εξωτερικού (pics)

Knit trend Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τις ενδυματολογικές μας επιλογές. Οι μετακινήσεις μας στην πόλη έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και...

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Οι φάσεις από το Καρμιώτισσα-Πάφος

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Οι φάσεις από το Καρμιώτισσα-Πάφος

Συγκλονίζει ο ανιψιός της Τιτίκα Σαριγκούλη: «Έσπασα την πόρτα και βρήκα τη θεία μου πεσμένη…»

Θλίψη στον κόσμο της υποκριτικής προκάλεσε ο θάνατος της ηθοποιού Τιτίκας Σαλιγκούλη. Η ίδια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 86 ετών και η...

MC MEDIA NETWORK

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: «Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξα»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Μάριου Στυλιανού στην Cablenet μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην Πάφος FC: «Θετικό που πήραμε αυτό τον πολύτιμο βαθμό, απέναντι...

Η φούστα που επιλέγουν τώρα όλα τα fashion girls του εξωτερικού (pics)

Knit trend Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τις ενδυματολογικές μας επιλογές. Οι μετακινήσεις μας στην πόλη έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και...

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Οι φάσεις από το Καρμιώτισσα-Πάφος

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Οι φάσεις από το Καρμιώτισσα-Πάφος

Συγκλονίζει ο ανιψιός της Τιτίκα Σαριγκούλη: «Έσπασα την πόρτα και βρήκα τη θεία μου πεσμένη…»

Θλίψη στον κόσμο της υποκριτικής προκάλεσε ο θάνατος της ηθοποιού Τιτίκας Σαλιγκούλη. Η ίδια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 86 ετών και η...

Lifestyle

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Οι φάσεις από το Καρμιώτισσα-Πάφος

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Οι φάσεις από το Καρμιώτισσα-Πάφος

Lifestyle

«Κάθε παιχνίδι για μας είναι δύσκολο»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Νικίτα Μπαράνοφ στην Cablenet μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην Πάφο: «Φυσικά και είμα χαρούμενος με το αποτέλεσμα, είναι ένας...

ΑΡΑΓΙΟΥΡΙ: «Δεν είμαστε χαρούμενοι»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Πάουλους Αραγιούρι στην Cablenet μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην Καρμιώτισσα: «Δεν είμαστε χαρούμενοι. Ο στόχος είναι η πρώτη εξάδα...

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: «Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξα»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Μάριου Στυλιανού στην Cablenet μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στην Πάφος FC: «Θετικό που πήραμε αυτό τον πολύτιμο βαθμό, απέναντι...

Πιθανή θεωρείται η παραίτηση του Ιταλού Πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε

Ενδέχεται να λάβει νέα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης για να προσπαθήσει να διευρύνει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία

Advertorials