!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

2 Απριλίου, 2020 Πέμπτη 09:33:23

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) παρέχει συμβουλές σχετικά με τη χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για το COVID-19

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει επίγνωση των αναφορών που γίνονται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs) όπως η ιβουπροφαίνη θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη νόσο του κορωνοϊού (COVID-19).

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συσχέτιση μεταξύ της ιβουπροφαίνης και της επιδείνωσης της COVID-19. Ο EMA παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα επανεξετάσει τυχόν νέες πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της πανδημίας.

Τον Μάιο του 2019, η επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ (PRAC) ξεκίνησε μια ανασκόπηση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ιβουπροφαίνη και κετοπροφαίνη, σύμφωνα με έρευνα της Γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας Φαρμάκων και Ασφάλειας Υγείας (ANSM), η οποία έδειξε ότι η μόλυνση από ανεμοβλογιά (varicella) και ορισμένες βακτηριακές λοιμώξεις θα μπορούσαν να επιδεινωθούν από αυτά τα φάρμακα. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα πολλών ΜΣΑΦ περιέχουν ήδη προειδοποιήσεις ότι οι αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις τους μπορεί να κρύψουν τα συμπτώματα μιας επιδεινούμενης λοίμωξης. Η επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΜΑ (PRAC) εξετάζει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για να διαπιστώσει εάν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα.

Κατά την έναρξη της θεραπείας για πυρετό ή πόνο στον COVID-19, οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της παρακεταμόλης και των ΜΣΑΦ. Κάθε φάρμακο έχει τα δικά του οφέλη και τους κινδύνους που αντικατοπτρίζονται στις πληροφορίες για τα προϊόντα του και τα οποία πρέπει να εξεταστούν μαζί με τις εθνικές οδηγίες θεραπείας της ΕΕ, οι περισσότερες από τις οποίες συνιστούν την παρακεταμόλη ως πρώτη επιλογή θεραπείας για πυρετό ή πόνο.

Σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες θεραπείας της ΕΕ, οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα υγείας μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ΜΣΑΦ (όπως ιβουπροφαίνη) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πληροφορίες για το προϊόν. Οι τρέχουσες συμβουλές περιλαμβάνουν ότι αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Οι ασθενείς που έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους. Δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένας λόγος για τους ασθενείς που παίρνουν ιβουπροφαίνη να διακόψουν τη θεραπεία τους, με βάση τα παραπάνω. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς που λαμβάνουν ιβουπροφαίνη ή άλλα φάρμακα ΜΣΑΦ για χρόνιες παθήσεις.

Σε συνέχεια της τρέχουσας ανασκόπησης ασφάλειας της PRAC σχετικά με την ιβουπροφαίνη και την κετοπροφαίνη, ο EMA υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης διεξαγωγής επιδημιολογικών μελετών για την παροχή επαρκών αποδείξεων σχετικά με την οποιαδήποτε επίδραση των ΜΣΑΦ στην πρόγνωση της νόσου για το COVID-19. Ο Οργανισμός απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους και είναι έτοιμος να υποστηρίξει ενεργά τέτοιες μελέτες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την καθοδήγηση οποιωνδήποτε μελλοντικών συστάσεων θεραπείας.

Ο ΕΜΑ θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι απαραίτητο, και αφού ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της PRAC.

(ΜΚΥ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει επίγνωση των αναφορών που γίνονται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs) όπως η ιβουπροφαίνη θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη νόσο του κορωνοϊού (COVID-19).

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συσχέτιση μεταξύ της ιβουπροφαίνης και της επιδείνωσης της COVID-19. Ο EMA παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα επανεξετάσει τυχόν νέες πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της πανδημίας.

Τον Μάιο του 2019, η επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ (PRAC) ξεκίνησε μια ανασκόπηση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων ιβουπροφαίνη και κετοπροφαίνη, σύμφωνα με έρευνα της Γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας Φαρμάκων και Ασφάλειας Υγείας (ANSM), η οποία έδειξε ότι η μόλυνση από ανεμοβλογιά (varicella) και ορισμένες βακτηριακές λοιμώξεις θα μπορούσαν να επιδεινωθούν από αυτά τα φάρμακα. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα πολλών ΜΣΑΦ περιέχουν ήδη προειδοποιήσεις ότι οι αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις τους μπορεί να κρύψουν τα συμπτώματα μιας επιδεινούμενης λοίμωξης. Η επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΜΑ (PRAC) εξετάζει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για να διαπιστώσει εάν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα.

Κατά την έναρξη της θεραπείας για πυρετό ή πόνο στον COVID-19, οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της παρακεταμόλης και των ΜΣΑΦ. Κάθε φάρμακο έχει τα δικά του οφέλη και τους κινδύνους που αντικατοπτρίζονται στις πληροφορίες για τα προϊόντα του και τα οποία πρέπει να εξεταστούν μαζί με τις εθνικές οδηγίες θεραπείας της ΕΕ, οι περισσότερες από τις οποίες συνιστούν την παρακεταμόλη ως πρώτη επιλογή θεραπείας για πυρετό ή πόνο.

Σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες θεραπείας της ΕΕ, οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα υγείας μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ΜΣΑΦ (όπως ιβουπροφαίνη) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πληροφορίες για το προϊόν. Οι τρέχουσες συμβουλές περιλαμβάνουν ότι αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Οι ασθενείς που έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους. Δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένας λόγος για τους ασθενείς που παίρνουν ιβουπροφαίνη να διακόψουν τη θεραπεία τους, με βάση τα παραπάνω. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς που λαμβάνουν ιβουπροφαίνη ή άλλα φάρμακα ΜΣΑΦ για χρόνιες παθήσεις.

Σε συνέχεια της τρέχουσας ανασκόπησης ασφάλειας της PRAC σχετικά με την ιβουπροφαίνη και την κετοπροφαίνη, ο EMA υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης διεξαγωγής επιδημιολογικών μελετών για την παροχή επαρκών αποδείξεων σχετικά με την οποιαδήποτε επίδραση των ΜΣΑΦ στην πρόγνωση της νόσου για το COVID-19. Ο Οργανισμός απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους και είναι έτοιμος να υποστηρίξει ενεργά τέτοιες μελέτες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την καθοδήγηση οποιωνδήποτε μελλοντικών συστάσεων θεραπείας.

Ο ΕΜΑ θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι απαραίτητο, και αφού ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της PRAC.

(ΜΚΥ)

Top Stories

Άγνωστη ακόμη η εκδήλωση της κορύφωσης του ιού στην Κύπρο

Tα αυξημένα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Πάφο και Αραδίππου προκαλούν το ενδιαφέρον των επιστημόνων

LIVE: Με την αύξηση κρουσμάτων… θυμάτων και την ανυπακοή ορισμένων παλεύει η Κύπρος

Συνεχής Ενημέρωση από όλα τα μέτωπα των εξελίξεων στην Κύπρο και τον κόσμο

Νέο «πλήγμα» και στο ΓΝ Λευκωσίας. Θετικοί σε προκαταρτικό test λειτουργοί υγείας και κλητήρας

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ «Χτύπησε» ξανά στο Νοσοκομείο Λευκωσίας ο #COVID19 - Όλες οι πληροφορίες #CyprusTimes

MC MEDIA NETWORK

Το ψάχνουν οι Κινέζοι/Φάρμακο κατά του Covid-19 στα σκαριά

Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι απομόνωσαν ορισμένα αντισώματα, τα οποία είναι «υπερβολικά αποτελεσματικά» στο να μπλοκάρουν τον νέο κορονοϊό, ώστε να μη διεισδύει στα κύτταρα...

MC MEDIA NETWORK

Το ψάχνουν οι Κινέζοι/Φάρμακο κατά του Covid-19 στα σκαριά

Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι απομόνωσαν ορισμένα αντισώματα, τα οποία είναι «υπερβολικά αποτελεσματικά» στο να μπλοκάρουν τον νέο κορονοϊό, ώστε να μη διεισδύει στα κύτταρα...

Lifestyle

Lifestyle

Ανακοίνωση της Alpha Bank για αναστολή δόσεων

Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, φαξ και επιστολών μέσω ταχυδρομείου θα δέχεται η Alpha Bank Cyprus Ltd αιτήσεις για αναστολή δόσεων. Με ανακοίνωσή της, η τράπεζα ενημερώνει...

Το Νοσοκομείο Πάφου στέκεται όρθιο και οργανώνεται λέει Δρ. Ιωσήφ Μουτήρης

Μπορέσουμε σταδιακά να επαναλειτουργήσουμε και τις υπόλοιπες κλινικές του κρατικού νοσηλευτηρίου της Πάφου σημείωσε

Με αυτό το χαρτί στο χέρι φεύγουν από τα ξενοδοχεία-καραντίνες οι πρώτοι επαναπατρισθέντες (pics)

Πρόκειται για πρόσωπαν που ήρθαν από το εξωτερικό στα μέσα Μαρτίου και διέμειναν σε ξενοδοχεία

Το ψάχνουν οι Κινέζοι/Φάρμακο κατά του Covid-19 στα σκαριά

Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι απομόνωσαν ορισμένα αντισώματα, τα οποία είναι «υπερβολικά αποτελεσματικά» στο να μπλοκάρουν τον νέο κορονοϊό, ώστε να μη διεισδύει στα κύτταρα...

Advertorials