!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 22, 2021 Friday 12:12:30

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Ο Capital Intelligence επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας

Σύμφωνα με τον οίκο, που εδρεύει στη Λεμεσό, η σημαντικότερη πιστωτική ισχύς της Ελληνικής είναι η χρηματοδότησή της και η ρευστότητα – Τι αναφέρει ο οίκος σε αξιολόγησή του

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

O οίκος αξιολόγησης Capital Intelligence επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση ξένου συναλλάγματος της Ελληνικής Τράπεζας (FCR) και τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση ξένου συναλλάγματος στο BB- και Β αντίστοιχα, διατηρώντας τη σταθερή προοπτική.

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος σημειώνει ότι η σταθερή προοπτική καταδεικνύει ότι είναι απίθανο οι αξιολογήσεις να διαφοροποιηθούν τους επόμενους 12 μήνες και προσθέτει πως ενώ τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της τράπεζας έχουν σημαντικά βελτιωθεί μετά την απόκτηση της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και συνεχίζουν να βελτιώνονται, εντούτοις το μεγάλο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού τόσο στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού όσο και στην κερδοφορία συνεχίζουν να περιορίζουν τις αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με τον οίκο, που εδρεύει στη Λεμεσό, η σημαντικότερη πιστωτική ισχύς της Ελληνικής είναι η χρηματοδότησή της και η ρευστότητα. Η τράπεζα απολαμβάνει μια καλά διαφοροποιημένη και σταθερή βάση λιανικών πελατών και έχει μικρή εξάρτηση σε μηχανισμούς ρευστότητας. «Τα μεγέθη ρευστότητας συνεχίζουν να είναι ισχυρά», αναφέρει.

Επισημαίνει ωστόσο ότι λιγότερο ισχυρή είναι η πιστωτική ισχύς, αν και παραμένει ως δείκτης πιστωτικής ευρωστίας για την τράπεζα.

«Οι ονομαστικοί δείκτες και η ποιότητα κεφαλαίου είναι καλή, ωστόσο ο δείκτης ανεξασφάλιστων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) ως προς το κεφάλαιο παραμένει υψηλή, αν και σε καθοδική πορεία», αναφέρει ο οίκος, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι μέρος των μικτών ΜΕΧ στηρίζεται κατά 90% από κυβερνητικές εγγυήσεις, κάτι που εξηγεί γιατί η τράπεζα μπορεί να διατηρεί χαμηλότερο απόθεμα πιστωτικών ζημιών.

Παράλληλα, ο Capital Intelligence σημειώνει πως το γεγονός ότι ομόλογα και δάνεια περίπου κατέχουν το ίδιο μερίδιο των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας ο αντίκτυπος των ΜΕΧ στην ευρύτερη ποιότητα του κεφαλαίου μειώνεται, ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη η ημι-κυβερνητική εγγύηση μέρους του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ (εννοεί ότι η εγγύηση παρέχεται από την κρατική ΚΕΔΙΠΕΣ).

Σύμφωνα με τον οίκο, η άλλη πιστωτική πρόκληση για την τράπεζα είναι η αδύναμη κερδοφορία, που «σε καθαρούς όρους αντανακλά το υψηλό κόστος της πίστωσης κα την απορρόφηση μεγάλης αναλογίας της λειτουργικής κερδοφορίας από τις προβλέψεις».

«Οι κύριοι μετωπικοί άνεμοι προέρχονται από την αδύναμη ικανότητα δημιουργίας εσόδων σε συνδυασμό με τη μεγάλη βάση κόστους και το μεγάλο δείκτη κόστους προς έσοδα».

Τέλος ο οίκος αναφέρεται και στην υψηλή έκθεση στην αγορά ακινήτων λόγω του ότι περίπου το 50% των εξυπηρετούμενων δανείων ανήκουν σε νοικοκυριά εκ των οποίων το 75% σε στεγαστικά δάνεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σύμφωνα με τον οίκο, που εδρεύει στη Λεμεσό, η σημαντικότερη πιστωτική ισχύς της Ελληνικής είναι η χρηματοδότησή της και η ρευστότητα – Τι αναφέρει ο οίκος σε αξιολόγησή του

O οίκος αξιολόγησης Capital Intelligence επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση ξένου συναλλάγματος της Ελληνικής Τράπεζας (FCR) και τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση ξένου συναλλάγματος στο BB- και Β αντίστοιχα, διατηρώντας τη σταθερή προοπτική.

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος σημειώνει ότι η σταθερή προοπτική καταδεικνύει ότι είναι απίθανο οι αξιολογήσεις να διαφοροποιηθούν τους επόμενους 12 μήνες και προσθέτει πως ενώ τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της τράπεζας έχουν σημαντικά βελτιωθεί μετά την απόκτηση της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και συνεχίζουν να βελτιώνονται, εντούτοις το μεγάλο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού τόσο στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού όσο και στην κερδοφορία συνεχίζουν να περιορίζουν τις αξιολογήσεις.

Σύμφωνα με τον οίκο, που εδρεύει στη Λεμεσό, η σημαντικότερη πιστωτική ισχύς της Ελληνικής είναι η χρηματοδότησή της και η ρευστότητα. Η τράπεζα απολαμβάνει μια καλά διαφοροποιημένη και σταθερή βάση λιανικών πελατών και έχει μικρή εξάρτηση σε μηχανισμούς ρευστότητας. «Τα μεγέθη ρευστότητας συνεχίζουν να είναι ισχυρά», αναφέρει.

Επισημαίνει ωστόσο ότι λιγότερο ισχυρή είναι η πιστωτική ισχύς, αν και παραμένει ως δείκτης πιστωτικής ευρωστίας για την τράπεζα.

«Οι ονομαστικοί δείκτες και η ποιότητα κεφαλαίου είναι καλή, ωστόσο ο δείκτης ανεξασφάλιστων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) ως προς το κεφάλαιο παραμένει υψηλή, αν και σε καθοδική πορεία», αναφέρει ο οίκος, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι μέρος των μικτών ΜΕΧ στηρίζεται κατά 90% από κυβερνητικές εγγυήσεις, κάτι που εξηγεί γιατί η τράπεζα μπορεί να διατηρεί χαμηλότερο απόθεμα πιστωτικών ζημιών.

Παράλληλα, ο Capital Intelligence σημειώνει πως το γεγονός ότι ομόλογα και δάνεια περίπου κατέχουν το ίδιο μερίδιο των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας ο αντίκτυπος των ΜΕΧ στην ευρύτερη ποιότητα του κεφαλαίου μειώνεται, ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη η ημι-κυβερνητική εγγύηση μέρους του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ (εννοεί ότι η εγγύηση παρέχεται από την κρατική ΚΕΔΙΠΕΣ).

Σύμφωνα με τον οίκο, η άλλη πιστωτική πρόκληση για την τράπεζα είναι η αδύναμη κερδοφορία, που «σε καθαρούς όρους αντανακλά το υψηλό κόστος της πίστωσης κα την απορρόφηση μεγάλης αναλογίας της λειτουργικής κερδοφορίας από τις προβλέψεις».

«Οι κύριοι μετωπικοί άνεμοι προέρχονται από την αδύναμη ικανότητα δημιουργίας εσόδων σε συνδυασμό με τη μεγάλη βάση κόστους και το μεγάλο δείκτη κόστους προς έσοδα».

Τέλος ο οίκος αναφέρεται και στην υψηλή έκθεση στην αγορά ακινήτων λόγω του ότι περίπου το 50% των εξυπηρετούμενων δανείων ανήκουν σε νοικοκυριά εκ των οποίων το 75% σε στεγαστικά δάνεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

gallery

Δεν αποσύρεται το νομοσχέδιο για ειδικά δικαστήρια… Πήρε πάνω της το λάθος η Γιολίτη

Για «καλόπιστο λάθος» έκανε λόγο η Υπουργός Δικαιοσύνης που μετέβη εσπευσμένα στη Βουλή όπου συνεδριάζε η Επιτροπή Νομικών

Αναβολή στην απόφαση για μεταφορά οστού του αδικοχαμένου Θανάση στην Ελλάδα

Τα οστά παραμένουν υπό φρούρηση στο Νεκροτομείο Λεμεσού... Περιμένει απαντήσεις η οικογένεια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Σχεδόν 1,3 εκ. τεστ κορωνοϊού από τον Μάρτιο… Στο 2,3% το ποσοστό θετικότητας

Περίπου 1,3 εκ. τεστ για ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 διενεργήθηκαν μέχρι στιγμής στην Κύπρο - 29,636 περιστατικά COVID-19 μέχρι σήμερα - Στο 2,3% το...
gallery

ΒΙΝΤΕΟ: Στο Αρχηγείο για κατάθεση ο Σαββίδης μετά τις αποκαλύψεις για παρενόχληση γυναικών από παράγοντα του αθλητισμού

Εξελίξεις μετά τις καταγγελίες της πρωταθλήτριας μας Άντρης Ελευθερίου - Δείτε βίντεο και εικόνες

MC MEDIA NETWORK

Εξέλιξη σοκ: Ο «πιστολέρο» της Θεσσαλονίκης κάθεται στον πάγκο του Άρη!

Η ΕΛ.ΑΣ ταυτοποίησε δράστες και θύματα στο «οπαδικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών» και αναζητά ως υπεύθυνο έναν άνδρα που δηλώνεται επίσημα στον πάγκο του Άρη στους...

Ευθύμιος Δίπλαρος-Αργυρώ Ροτσίδου: «Είχαμε και εμείς τα πάνω και τα κάτω μας»

Power couple Εκείνος ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της πολιτικής ζωής της Κύπρου. Εκείνη μία από τις πιο γνωστές pilates instructors της...

ΜΠΕΡΓΚ: «Είναι μια καλή αναγνώριση και είναι καλό που την έχουμε πετύχει»

ΜΠΕΡΓΚ: «Είναι μια καλή αναγνώριση και είναι καλό που την έχουμε πετύχει»

Survivor:  Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της Ανθής Σαλαγκούδη μετά τον σάλο που ξέσπασε

Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της μετά τον σάλο για την ανάδειξή της ως δημοφιλέστερη παίκτρια του Survivor! Στο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε την...

MC MEDIA NETWORK

Εξέλιξη σοκ: Ο «πιστολέρο» της Θεσσαλονίκης κάθεται στον πάγκο του Άρη!

Η ΕΛ.ΑΣ ταυτοποίησε δράστες και θύματα στο «οπαδικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών» και αναζητά ως υπεύθυνο έναν άνδρα που δηλώνεται επίσημα στον πάγκο του Άρη στους...

Ευθύμιος Δίπλαρος-Αργυρώ Ροτσίδου: «Είχαμε και εμείς τα πάνω και τα κάτω μας»

Power couple Εκείνος ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της πολιτικής ζωής της Κύπρου. Εκείνη μία από τις πιο γνωστές pilates instructors της...

ΜΠΕΡΓΚ: «Είναι μια καλή αναγνώριση και είναι καλό που την έχουμε πετύχει»

ΜΠΕΡΓΚ: «Είναι μια καλή αναγνώριση και είναι καλό που την έχουμε πετύχει»

Survivor:  Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της Ανθής Σαλαγκούδη μετά τον σάλο που ξέσπασε

Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της μετά τον σάλο για την ανάδειξή της ως δημοφιλέστερη παίκτρια του Survivor! Στο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε την...

Lifestyle

Lifestyle

Εξέλιξη σοκ: Ο «πιστολέρο» της Θεσσαλονίκης κάθεται στον πάγκο του Άρη!

Η ΕΛ.ΑΣ ταυτοποίησε δράστες και θύματα στο «οπαδικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών» και αναζητά ως υπεύθυνο έναν άνδρα που δηλώνεται επίσημα στον πάγκο του Άρη στους...

Γιώργος Φωτίου: Ένας νέος με όραμα στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ στη Λεμεσό

«Δεν χρειάζονται πολλά λόγια αλλά χρειάζεται να είμαστε ρεαλιστές»

Εντοπίστηκαν περιστατικά κορωνοϊού σε εργοστάσιο πουλερικών στην Κίνα

10 θετικά περιστατικά σε εργοστάσιο στο οποίο σφαγιάζονται 50 εκατ. κοτόπουλα το χρόνο

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας. Πατήστε ΕΔΩ και δείτε τις επιλογές σας για σήμερα.

Advertorials