!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 23, 2021 Saturday 07:18:32

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Νομοσχέδιο για φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες επενδύσεις στην Επιτροπή Οικονομικών

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στόχο να καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική η εφαρμογή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα για ενθάρρυνση των καινοτόμων επενδύσεων με τη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) έχει νομοσχέδιο που συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Κυριότερες πρόνοιες της νέας ρύθμισης είναι όπως το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50% του φορολογητέου εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση, ενώ η έκπτωση σε περίπτωση που δεν καλύπτεται πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε έτη. Επίσης, το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις 150.000 ευρώ έκαστο φορολογικό έτος.

Ως καινοτόμος ΜΜΕ καθορίζεται η ΜΜΕ που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία θα πρέπει τη στιγμή της επένδυσης να αποτελεί μη εισηγμένη ΜΜΕ και να έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο για την επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

Επίσης, η ΜΜΕ δεν πρέπει να ασκεί δραστηριότητες σε καμία αγορά ή ασκεί δραστηριότητες σε οποιαδήποτε αγορά λιγότερο από επτά έτη μετά την πρώτη εμπορική της πώληση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα ερμηνεία του όρου καινοτόμος επιχείρηση στοχεύει στην εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Το νομοσχέδιο συνάδει με τους ευρύτερους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Cyprus Business Angels Network (CyBAN) ανέφερε ότι υπάρχουν στην Κύπρο επτά νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν λάβει συνολικά 3,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,8 εκατομμύριο ευρώ έλαβε μόνο μια επιχείρηση και το υπόλοιπο 1,8 εκ. έλαβαν οι υπόλοιπες έξι εταιρείες, προσθέτοντας ότι αυτές οι επτά επενδύσεις που έχουν γίνει έχουν δημιουργήσει γύρω στις 100 θέσεις.

Ανέφερε ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος όσον αφορά τις επενδύσεις επιχειρηματικών αγγέλων κυμαίνεται γύρω στις 50-200.000 ανά επενδυτή ανά έργο και σημείωσε ότι το κάθε έργο συνήθως δεν υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.

Θεωρούμε ότι αν επιτύχουμε στην εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοθετήματος ο αντίκτυπος στα οικονομικά του κράτους θα είναι πάρα πολύ μικρός, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου, αλλά σημείωσε ότι η ομάδα του Συνδέσμου που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την εργασία της.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Έρευνας και Καινοτομίας τάχθηκε καταρχήν υπέρ του νομοσχεδίου με μόνη διαφωνία, όπως είπε, τους διάφορους περιορισμούς που τίθενται, ζητώντας όπως δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, χωρίς οροφές στην επένδυση και περιορισμούς σε σχέση με τους δικαιούχους για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Νομοσχέδιο για φορολογικό πλαίσιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Εξάλλου, η Επιτροπή συζήτησε νομοσχέδιο για την εισαγωγή νέου καθεστώτος στην φορολόγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και της πρόνοιας για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή του νέου αυτού καθεστώτος.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση του φορολογικού καθεστώτος για τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι ώστε η Κύπρος να συμμορφωθεί πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αλλά και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή μεταβατική περίοδο στους φορολογούμενους που αξιοποιούν το φορολογικό αυτό πλαίσιο.

Με το προτεινόμενο πλαίσιο δεν θα επιτρέπεται ως λογιζόμενο έξοδο το σύνολο των δαπανών για σκοπούς υπολογισμού των κερδών, όπως ίσχυε με το υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά περιορίζονται στις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες με το περιουσιακό στοιχείο, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες.

Το επιλέξιμο κέρδος που προκύπτει μετά την αφαίρεση των επιλέξιμων δαπανών περιορίζεται στο 20% και επιβάλλεται σε αυτό φορολογία, για το υπόλοιπο ποσό δεν περιορίζεται, και φορολογείται με τους υφιστάμενους φορολογικούς συντελεστές.

Με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο εκπίπτει ως δαπάνη μεταξύ άλλων για το κόστος απόκτησης άυλων περιουσιακών στοιχείων ή το κόστος ανάπτυξης ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με λογιζόμενο έξοδο το 80% του εισοδήματος και σε περίπτωση πώλησης των δικαιωμάτων, όπου δημιουργείται κέρδος, φορολογείται μόνο το 20% του κέρδους, δηλαδή λογίζεται ως αφαιρετέο έξοδο το 80% του προϊόντος πώλησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Στόχο να καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική η εφαρμογή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα για ενθάρρυνση των καινοτόμων επενδύσεων με τη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) έχει νομοσχέδιο που συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Κυριότερες πρόνοιες της νέας ρύθμισης είναι όπως το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 50% του φορολογητέου εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση, ενώ η έκπτωση σε περίπτωση που δεν καλύπτεται πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε έτη. Επίσης, το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις 150.000 ευρώ έκαστο φορολογικό έτος.

Ως καινοτόμος ΜΜΕ καθορίζεται η ΜΜΕ που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία θα πρέπει τη στιγμή της επένδυσης να αποτελεί μη εισηγμένη ΜΜΕ και να έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο για την επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

Επίσης, η ΜΜΕ δεν πρέπει να ασκεί δραστηριότητες σε καμία αγορά ή ασκεί δραστηριότητες σε οποιαδήποτε αγορά λιγότερο από επτά έτη μετά την πρώτη εμπορική της πώληση.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα ερμηνεία του όρου καινοτόμος επιχείρηση στοχεύει στην εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Το νομοσχέδιο συνάδει με τους ευρύτερους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Cyprus Business Angels Network (CyBAN) ανέφερε ότι υπάρχουν στην Κύπρο επτά νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν λάβει συνολικά 3,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,8 εκατομμύριο ευρώ έλαβε μόνο μια επιχείρηση και το υπόλοιπο 1,8 εκ. έλαβαν οι υπόλοιπες έξι εταιρείες, προσθέτοντας ότι αυτές οι επτά επενδύσεις που έχουν γίνει έχουν δημιουργήσει γύρω στις 100 θέσεις.

Ανέφερε ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος όσον αφορά τις επενδύσεις επιχειρηματικών αγγέλων κυμαίνεται γύρω στις 50-200.000 ανά επενδυτή ανά έργο και σημείωσε ότι το κάθε έργο συνήθως δεν υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.

Θεωρούμε ότι αν επιτύχουμε στην εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοθετήματος ο αντίκτυπος στα οικονομικά του κράτους θα είναι πάρα πολύ μικρός, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου, αλλά σημείωσε ότι η ομάδα του Συνδέσμου που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την εργασία της.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Έρευνας και Καινοτομίας τάχθηκε καταρχήν υπέρ του νομοσχεδίου με μόνη διαφωνία, όπως είπε, τους διάφορους περιορισμούς που τίθενται, ζητώντας όπως δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, χωρίς οροφές στην επένδυση και περιορισμούς σε σχέση με τους δικαιούχους για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Νομοσχέδιο για φορολογικό πλαίσιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Εξάλλου, η Επιτροπή συζήτησε νομοσχέδιο για την εισαγωγή νέου καθεστώτος στην φορολόγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και της πρόνοιας για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή του νέου αυτού καθεστώτος.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση του φορολογικού καθεστώτος για τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι ώστε η Κύπρος να συμμορφωθεί πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αλλά και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή μεταβατική περίοδο στους φορολογούμενους που αξιοποιούν το φορολογικό αυτό πλαίσιο.

Με το προτεινόμενο πλαίσιο δεν θα επιτρέπεται ως λογιζόμενο έξοδο το σύνολο των δαπανών για σκοπούς υπολογισμού των κερδών, όπως ίσχυε με το υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά περιορίζονται στις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες με το περιουσιακό στοιχείο, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες.

Το επιλέξιμο κέρδος που προκύπτει μετά την αφαίρεση των επιλέξιμων δαπανών περιορίζεται στο 20% και επιβάλλεται σε αυτό φορολογία, για το υπόλοιπο ποσό δεν περιορίζεται, και φορολογείται με τους υφιστάμενους φορολογικούς συντελεστές.

Με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο εκπίπτει ως δαπάνη μεταξύ άλλων για το κόστος απόκτησης άυλων περιουσιακών στοιχείων ή το κόστος ανάπτυξης ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με λογιζόμενο έξοδο το 80% του εισοδήματος και σε περίπτωση πώλησης των δικαιωμάτων, όπου δημιουργείται κέρδος, φορολογείται μόνο το 20% του κέρδους, δηλαδή λογίζεται ως αφαιρετέο έξοδο το 80% του προϊόντος πώλησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

«Πονοκέφαλος» η επιστροφή μαθητών στα σχολεία…Τι προκρίνουν εκπαιδευτικοί-γονείς

Πάμε για unlock… αλλά με «μέτρο» - Σκέψεις για την επιστροφή, ή όχι μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία
gallery

Που μπορείς να πας για rapid test σήμερα Σάββατο. Όλες οι πληροφορίες (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για σημεία και ώρες σε κάθε επαρχία στον πίνακα

Παράγοντες του αθλητισμού καταθέτουν μετά τις αποκαλύψεις της Ελευθερίου

4 καταθέσεις λήφθηκαν την Παρασκευή. Εν αναμονή καταθέσεων από πρόσωπα που συμμετείχαν στις δύο αποστολές και συμπληρωματικής κατάθεσης από την πρωταθλήτρια μας

Νουρής ενώπιον Ερευνητικής: Καμία απολύτως παρέμβαση

Παραδέχθηκε λάθη στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ο ΥΠΕΣ – Όσα ανέφερε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τα διαβατήρια ο Νουρής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Κατήγγειλε βιασμό από τον αδελφό της σε χωριό της Λευκωσίας

Υπόθεση που συγκλονίζει ενώπιον των αρχών… Χειροπέδες σε 41χρονο
gallery

Διάγγελμα Αναστασιάδη για προϋπολογισμό με ευχαριστίες και… απογοήτευση (video)

Εξέφρασε απογοήτευση γιατί η συγκυρία της πανδημίας αντί να συνενώσει θεωρήθηκε ευκαιρία για αντιπολίτευση

MC MEDIA NETWORK

Ανατροπή στην ανατροπή και πάρτι της Γκλάντμπαχ στο ντέρμπι των «Μπορούσια»

Εκρηκτική ματσάρα στο «Borussia Park», με την Γκλάντμπαχ να παίρνει μία τεράστια νίκη με 4-2 απέναντι στην Ντόρτμουντ, πετυχαίνοντας ανατροπή στην ανατροπή που πέτυχαν...

Ευθύμιος Δίπλαρος-Αργυρώ Ροτσίδου: «Είχαμε και εμείς τα πάνω και τα κάτω μας»

Power couple Εκείνος ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της πολιτικής ζωής της Κύπρου. Εκείνη μία από τις πιο γνωστές pilates instructors της...

Η Αλκογιάνο έχει μπάτζετ το 0,0035% της Ρεάλ

Η Αλκογιάνο έχει μπάτζετ το 0,0035% της Ρεάλ

Θλίψη: Πέθανε η ηθοποιός Τιτίκα Σαριγκούλη

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τιτίκα Σαριγκούλη. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος τον κόσμο του θεάτρου. Η Τιτίκα Σαριγκούλη άφησε την τελευταία...

MC MEDIA NETWORK

Ανατροπή στην ανατροπή και πάρτι της Γκλάντμπαχ στο ντέρμπι των «Μπορούσια»

Εκρηκτική ματσάρα στο «Borussia Park», με την Γκλάντμπαχ να παίρνει μία τεράστια νίκη με 4-2 απέναντι στην Ντόρτμουντ, πετυχαίνοντας ανατροπή στην ανατροπή που πέτυχαν...

Ευθύμιος Δίπλαρος-Αργυρώ Ροτσίδου: «Είχαμε και εμείς τα πάνω και τα κάτω μας»

Power couple Εκείνος ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της πολιτικής ζωής της Κύπρου. Εκείνη μία από τις πιο γνωστές pilates instructors της...

Η Αλκογιάνο έχει μπάτζετ το 0,0035% της Ρεάλ

Η Αλκογιάνο έχει μπάτζετ το 0,0035% της Ρεάλ

Θλίψη: Πέθανε η ηθοποιός Τιτίκα Σαριγκούλη

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τιτίκα Σαριγκούλη. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος τον κόσμο του θεάτρου. Η Τιτίκα Σαριγκούλη άφησε την τελευταία...

Lifestyle

gallery

Δημοσιογράφος δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση την ώρα που μετέδιδε live στον Καναδά

Απαράδεκτο και άκρως προσβλητικό ήταν το σχόλιο που δέχτηκε μία Καναδή δημοσιογράφος την ώρα που μετέδιδε «live» το ρεπορτάζ της σε πόλη του Οντάριο

Lifestyle

«Πονοκέφαλος» η επιστροφή μαθητών στα σχολεία…Τι προκρίνουν εκπαιδευτικοί-γονείς

Πάμε για unlock… αλλά με «μέτρο» - Σκέψεις για την επιστροφή, ή όχι μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία
gallery

Που μπορείς να πας για rapid test σήμερα Σάββατο. Όλες οι πληροφορίες (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για σημεία και ώρες σε κάθε επαρχία στον πίνακα

Παράγοντες του αθλητισμού καταθέτουν μετά τις αποκαλύψεις της Ελευθερίου

4 καταθέσεις λήφθηκαν την Παρασκευή. Εν αναμονή καταθέσεων από πρόσωπα που συμμετείχαν στις δύο αποστολές και συμπληρωματικής κατάθεσης από την πρωταθλήτρια μας

Ανατροπή στην ανατροπή και πάρτι της Γκλάντμπαχ στο ντέρμπι των «Μπορούσια»

Εκρηκτική ματσάρα στο «Borussia Park», με την Γκλάντμπαχ να παίρνει μία τεράστια νίκη με 4-2 απέναντι στην Ντόρτμουντ, πετυχαίνοντας ανατροπή στην ανατροπή που πέτυχαν...

Advertorials