MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 8, 2019 Κυριακή 04:50:48

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Μόνο 2 Δήμους στην Ελεύθερη Αμμόχωστο

Η επαρχία της Ελεύθερης Αμμοχώστου αποτελείται σήμερα από 4 Δήμους με συνολικό πληθυσμό γύρω στις 30,000 κατοίκους, και 5 κοινότητες με συνολικό πληθυσμό της 17,136.

Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείο Εσωτερικών, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, έγιναν αρκετές τοπικές ζυμώσεις, συχνά με εντάσεις, και αφιερώσαμε πολύ χρόνο να ακούσουμε την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της.

Τα θετικά που προέκυψαν από αυτή την προσπάθεια είναι ότι καταφέραμε να πείσουμε ότι η μεταρρύθμιση χρειάζεται και ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει και συνενώσεις.

Από τη συζήτηση προέκυψε επίσης η απαίτηση των χωριών της περιοχής όπως αποτελέσουν και αυτές μέρη δήμων, για να έχουν εξουσίες, πόρους και αρμοδιότητες που θα τους δώσουν μια διαφορετική προοπτική. Δείγμα ωρίμανσης της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς όμως παρέμειναν οι τοπικιστικές αντεγκλήσεις όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή.

Με βάση τα πιο πάνω, θεωρώ  ότι οφείλω να εισηγηθώ αυτό που θεωρώ το πιο ορθολογικό και δομικά ορθό σενάριο.

Το σενάριο που προτείνω είναι η δημιουργία ενός Δήμου που θα αποτελείται από τους τέσσερεις σχετικά μικρούς υφιστάμενους δήμους της περιοχής. Δηλαδή από το Παραλίμνι, την Αγία Νάπα, την Σωτήρα και την Δερύνεια. Επίσης, και με βάση τη μελέτη, το σενάριο αυτό προσφέρει τις περισσότερες εξοικονομήσεις, της τάξης των 7 εκ. Ευρώ ετησίως

Αυτό το Σενάριο είναι αυτό που κατά την άποψη μου θα επιφέρει όχι μόνο ένα ισχυρό και βιώσιμό, ομοιογενή δήμο αλλά θα δημιουργήσει και μια πολύ ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ιδιαίτερα τουριστική, στο σύνολο της περιοχής. Θα συμβάλει επίσης ουσιαστικά και στην άμβλυνση και των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των τουριστικά αναπτυγμένων Δήμων της Αγίας Νάπας και του Παραλιμνίου, σε σχέση με την Σωτήρα και τη Δερύνεια, η οποία οικιστικά είναι ενωμένη με το Παραλίμνι.

Σε αυτές τις περιοχές, θα δοθεί μια νέα προοπτική ανάπτυξης λόγω και της περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης του Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας που με τα υφιστάμενα τους όρια έχουν μια πολύ πιο περιορισμένη δυναμική βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συνένωση των τεσσάρων οντοτήτων διασφαλίζει και την χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής με σημαντικές συνέργειες, χωρίς να μπαίνουν θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ περιοχών που εν τη ουσία είναι γεωγραφικά και αναπτυξιακά ενωμένες, με το ίδιο αναπτυξιακό προφίλ και το ίδιο τοπικό σχέδιο, αλλά των οποίων η υλοποίηση της εφαρμογής πολιτικών, αντί να είναι ομοιογενής και με συνέργειες, να είναι κατακερματισμένη και εν πολλοίς στρεβλή.

Είναι χαρακτηριστικό των συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων οντοτήτων, είναι ότι οι ίδιοι οι Δήμοι Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας απαίτησαν την δημιουργία ενός ενιαίου τοπικού σχεδίου. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις συνέργειες για την περιοχή ανταποκρίθηκε στην απαίτηση και το τοπικό σχέδιο, βρίσκεται στα τελικά στάδια διεκπεραίωσης του. Η εφαρμογή και η υλοποίηση αυτού του σχεδίου, ορθολογικά θα πρέπει να υλοποιηθεί επίσης από μια ενιαία πολεοδομική αρχή ανάπτυξης. Η πολεοδομική πολιτική όπως και άλλες μεταξύ ομοιογενών και όμορων περιοχών, πρέπει να γίνεται με τρόπο ομοιόμορφο από μια υπηρεσία και όχι ανομοιογενώς και εν δυνάμει ανταγωνιστικώς, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα εφαρμογής του νόμου.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα η δημοτική αστυνομία. Θα πρέπει να υπάρχει άλλη δημοτική αστυνομία για την ενοποιημένη οικιστική με το Παραλίμνι περιοχή της Δερύνειας ενώ άλλη για τις δύο κατ΄εξοχήν τουριστικές περιοχές του Πρωταρά και της Αγίας Νάπας;  Ο τουρίστας θα καλείται να εξυπηρετηθεί από μία ενιαία τουριστική αστυνομία, η οποία θα είναι και πιο αποτελεσματική και με ευρύτερο πεδίο δράσης παρά αν περιορίζεται στα στενά όρια των υφιστάμενων δήμων ως έχουν σήμερα.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στο branding. Το branding δεν είναι συνυφασμένο με διοικητικές δομές αλλά με το όνομα της περιοχής ή του αξιοθέατου το οποίο επισκέπτεται ο ταξιδιώτης. Η Χαλκιδική δεν αποτελεί ξεχωριστή δημοτική αρχή, ούτε και η ανταγωνιστική προς εμάς Ίπιζα η οποία αποτελείται από 5 εντελώς άγνωστες στον κόσμο δημοτικές αρχές.

Επίσης είναι αυτονόητο ότι με την μεταρρύθμιση καμία περιοχή δεν θα χάσει το όνομα της, Ούτε Δήμος ούτε Κοινότητα. Η Έγκωμη θα παραμείνει Έγκωμη με το δικό της δημοτικό διαμέρισμα ενώ το Κάστρο του Κολοσσίου θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Κολόσσι.

Αναγνωρίζοντας όμως τις σχετικές ευαισθησίες αλλά και την συνεισφορά των τουριστικών περιοχών της Κύπρου στον τουρισμό, ο νέος αυτός δήμος προτείνω να ονομαστεί Δήμος Αγίας Νάπας – Πρωταρά που αποτελεί και το brand της περιοχής.

Όπως ανάφερα και για την περίπτωση της Λευκωσίας αλλά και της Λεμεσού, η μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να γίνει μια σωστή μεταρρύθμιση, αλλά και η ζύμωση η οποία ακολούθησε σε τοπικό επίπεδο, οδήγησε αρκετές κοινότητες συναινετικά και από μόνες τους να δηλώσουν, με αποφάσεις και των δικών τους Κοινοτικών Συμβουλίων, την πρόθεση είτε να καταστούν είτε να ενωθούν σε Δήμους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των χωριών της Επαρχίας Αμμοχώστου όπου οι κοινότητες της περιοχής εξέφρασαν την βούληση τους για να ενωθούν κάτω από μία διοικητική δομή, σε ένα Νέο, Αγροτικό Δήμο της περιοχής, κάτι το οποίο αρχικά δεν είχαμε μελετήσει και ανεξάρτητα αν μετά οι τοπικοί σχεδιασμοί άλλαξαν.

Εξού και η εισήγηση του Υπουργείου για δημιουργία δεύτερου, αγροτικού δήμου στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, αποτελούμενη από τις Κοινότητες Αυγόρου, Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αχερίτου και Άχνας, (Δήμος Κοκκινοχωρίων) με σημαντικό πληθυσμό της τάξης των 17,136 κατοίκων, σε γεωγραφική εγγύτητα, αλλά και με παρόμοιο κοινωνικοοικονομικό αλλά και αναπτυξιακό προφίλ.

Η δημιουργία ενός δήμου αποτελούμενη από αυτές τις κοινότητες θα διασφαλίσει αναμφίβολα σημαντικούς επιπλέον πόρους για τους κατοίκους των εν λόγω κοινοτήτων, καθώς και την δυνατότητα άντλησης επιπλέον κονδυλίων για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Η συνένωση των 5 κοινοτήτων, θα επιφέρει επίσης σημαντικές συνέργειες όσον αφορά την αύξηση της γεωργικής προοπτικής, αλλά και ευχέρεια σημαντικής ανάπτυξης του αγροτουριστικού ή στα παραλιακά και του τουριστικού προϊόντος.

Πεποίθηση μου είναι ότι οι εν λόγω κοινότητες θα επωφεληθούν τα μέγιστα από τη δημιουργία ενός δήμου στην περιοχή, και τους συγχαίρω για την πρωτοβουλία.

Από ζυμώσεις στην ίδια την τοπική κοινωνία, προτάθηκαν επίσης και άλλα σενάρια όπως το σενάριο Αγίας Νάπας – Λιοπετρίου – Σωτήρας το οποίο έχει τη δική του λογική, αλλά μια λογική που αφορά μόνο την συγκεκριμένη περιοχή και όχι την ευρύτερη επαρχία. Το εξετάσαμε και αυτό. Όμως λαμβάνοντας υπόψιν συνολικά τις προοπτικές της Επαρχίας. Ο κύριος γνώμονας σε μια μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει η ενοποίηση περιοχών όσο το δυνατό πιο ομοιογενείς, με όσο το δυνατό παρόμοιο κοινωοικονομικό αλλά και αναπτυξιακό προφίλ. Με την πρόταση μας ενδυναμώνεται η έννοια της ενιαίας τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και η μεγαλύτερη δυνατή προοπτική των κοινοτήτων σε ένα πραγματικά δυνατό αγροτουριστικό δήμο.

Καταληκτικά, η πρόταση  μου για την Ελεύθερη Αμμόχωστο είναι η συνένωση των 9 οντοτήτων (4 Δήμων και 5 Κοινοτήτων) σε δύο Νέους Δήμους. Οι Κάτοικοι των Δημαρχούμενων περιοχών αυξάνονται κατά 17,136 άτομα ή 58% και η ελεύθερη επαρχία της Αμμοχώστου καθίσταται η πρώτη επαρχία της Κύπρου που όλοι οι κάτοικοι είναι δημότες Δήμων.

Η επαρχία της Ελεύθερης Αμμοχώστου αποτελείται σήμερα από 4 Δήμους με συνολικό πληθυσμό γύρω στις 30,000 κατοίκους, και 5 κοινότητες με συνολικό πληθυσμό της 17,136.

Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείο Εσωτερικών, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, έγιναν αρκετές τοπικές ζυμώσεις, συχνά με εντάσεις, και αφιερώσαμε πολύ χρόνο να ακούσουμε την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της.

Τα θετικά που προέκυψαν από αυτή την προσπάθεια είναι ότι καταφέραμε να πείσουμε ότι η μεταρρύθμιση χρειάζεται και ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει και συνενώσεις.

Από τη συζήτηση προέκυψε επίσης η απαίτηση των χωριών της περιοχής όπως αποτελέσουν και αυτές μέρη δήμων, για να έχουν εξουσίες, πόρους και αρμοδιότητες που θα τους δώσουν μια διαφορετική προοπτική. Δείγμα ωρίμανσης της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς όμως παρέμειναν οι τοπικιστικές αντεγκλήσεις όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή.

Με βάση τα πιο πάνω, θεωρώ  ότι οφείλω να εισηγηθώ αυτό που θεωρώ το πιο ορθολογικό και δομικά ορθό σενάριο.

Το σενάριο που προτείνω είναι η δημιουργία ενός Δήμου που θα αποτελείται από τους τέσσερεις σχετικά μικρούς υφιστάμενους δήμους της περιοχής. Δηλαδή από το Παραλίμνι, την Αγία Νάπα, την Σωτήρα και την Δερύνεια. Επίσης, και με βάση τη μελέτη, το σενάριο αυτό προσφέρει τις περισσότερες εξοικονομήσεις, της τάξης των 7 εκ. Ευρώ ετησίως

Αυτό το Σενάριο είναι αυτό που κατά την άποψη μου θα επιφέρει όχι μόνο ένα ισχυρό και βιώσιμό, ομοιογενή δήμο αλλά θα δημιουργήσει και μια πολύ ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ιδιαίτερα τουριστική, στο σύνολο της περιοχής. Θα συμβάλει επίσης ουσιαστικά και στην άμβλυνση και των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των τουριστικά αναπτυγμένων Δήμων της Αγίας Νάπας και του Παραλιμνίου, σε σχέση με την Σωτήρα και τη Δερύνεια, η οποία οικιστικά είναι ενωμένη με το Παραλίμνι.

Σε αυτές τις περιοχές, θα δοθεί μια νέα προοπτική ανάπτυξης λόγω και της περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης του Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας που με τα υφιστάμενα τους όρια έχουν μια πολύ πιο περιορισμένη δυναμική βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συνένωση των τεσσάρων οντοτήτων διασφαλίζει και την χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής με σημαντικές συνέργειες, χωρίς να μπαίνουν θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ περιοχών που εν τη ουσία είναι γεωγραφικά και αναπτυξιακά ενωμένες, με το ίδιο αναπτυξιακό προφίλ και το ίδιο τοπικό σχέδιο, αλλά των οποίων η υλοποίηση της εφαρμογής πολιτικών, αντί να είναι ομοιογενής και με συνέργειες, να είναι κατακερματισμένη και εν πολλοίς στρεβλή.

Είναι χαρακτηριστικό των συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων οντοτήτων, είναι ότι οι ίδιοι οι Δήμοι Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας απαίτησαν την δημιουργία ενός ενιαίου τοπικού σχεδίου. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις συνέργειες για την περιοχή ανταποκρίθηκε στην απαίτηση και το τοπικό σχέδιο, βρίσκεται στα τελικά στάδια διεκπεραίωσης του. Η εφαρμογή και η υλοποίηση αυτού του σχεδίου, ορθολογικά θα πρέπει να υλοποιηθεί επίσης από μια ενιαία πολεοδομική αρχή ανάπτυξης. Η πολεοδομική πολιτική όπως και άλλες μεταξύ ομοιογενών και όμορων περιοχών, πρέπει να γίνεται με τρόπο ομοιόμορφο από μια υπηρεσία και όχι ανομοιογενώς και εν δυνάμει ανταγωνιστικώς, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα εφαρμογής του νόμου.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα η δημοτική αστυνομία. Θα πρέπει να υπάρχει άλλη δημοτική αστυνομία για την ενοποιημένη οικιστική με το Παραλίμνι περιοχή της Δερύνειας ενώ άλλη για τις δύο κατ΄εξοχήν τουριστικές περιοχές του Πρωταρά και της Αγίας Νάπας;  Ο τουρίστας θα καλείται να εξυπηρετηθεί από μία ενιαία τουριστική αστυνομία, η οποία θα είναι και πιο αποτελεσματική και με ευρύτερο πεδίο δράσης παρά αν περιορίζεται στα στενά όρια των υφιστάμενων δήμων ως έχουν σήμερα.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στο branding. Το branding δεν είναι συνυφασμένο με διοικητικές δομές αλλά με το όνομα της περιοχής ή του αξιοθέατου το οποίο επισκέπτεται ο ταξιδιώτης. Η Χαλκιδική δεν αποτελεί ξεχωριστή δημοτική αρχή, ούτε και η ανταγωνιστική προς εμάς Ίπιζα η οποία αποτελείται από 5 εντελώς άγνωστες στον κόσμο δημοτικές αρχές.

Επίσης είναι αυτονόητο ότι με την μεταρρύθμιση καμία περιοχή δεν θα χάσει το όνομα της, Ούτε Δήμος ούτε Κοινότητα. Η Έγκωμη θα παραμείνει Έγκωμη με το δικό της δημοτικό διαμέρισμα ενώ το Κάστρο του Κολοσσίου θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Κολόσσι.

Αναγνωρίζοντας όμως τις σχετικές ευαισθησίες αλλά και την συνεισφορά των τουριστικών περιοχών της Κύπρου στον τουρισμό, ο νέος αυτός δήμος προτείνω να ονομαστεί Δήμος Αγίας Νάπας – Πρωταρά που αποτελεί και το brand της περιοχής.

Όπως ανάφερα και για την περίπτωση της Λευκωσίας αλλά και της Λεμεσού, η μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να γίνει μια σωστή μεταρρύθμιση, αλλά και η ζύμωση η οποία ακολούθησε σε τοπικό επίπεδο, οδήγησε αρκετές κοινότητες συναινετικά και από μόνες τους να δηλώσουν, με αποφάσεις και των δικών τους Κοινοτικών Συμβουλίων, την πρόθεση είτε να καταστούν είτε να ενωθούν σε Δήμους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των χωριών της Επαρχίας Αμμοχώστου όπου οι κοινότητες της περιοχής εξέφρασαν την βούληση τους για να ενωθούν κάτω από μία διοικητική δομή, σε ένα Νέο, Αγροτικό Δήμο της περιοχής, κάτι το οποίο αρχικά δεν είχαμε μελετήσει και ανεξάρτητα αν μετά οι τοπικοί σχεδιασμοί άλλαξαν.

Εξού και η εισήγηση του Υπουργείου για δημιουργία δεύτερου, αγροτικού δήμου στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, αποτελούμενη από τις Κοινότητες Αυγόρου, Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αχερίτου και Άχνας, (Δήμος Κοκκινοχωρίων) με σημαντικό πληθυσμό της τάξης των 17,136 κατοίκων, σε γεωγραφική εγγύτητα, αλλά και με παρόμοιο κοινωνικοοικονομικό αλλά και αναπτυξιακό προφίλ.

Η δημιουργία ενός δήμου αποτελούμενη από αυτές τις κοινότητες θα διασφαλίσει αναμφίβολα σημαντικούς επιπλέον πόρους για τους κατοίκους των εν λόγω κοινοτήτων, καθώς και την δυνατότητα άντλησης επιπλέον κονδυλίων για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Η συνένωση των 5 κοινοτήτων, θα επιφέρει επίσης σημαντικές συνέργειες όσον αφορά την αύξηση της γεωργικής προοπτικής, αλλά και ευχέρεια σημαντικής ανάπτυξης του αγροτουριστικού ή στα παραλιακά και του τουριστικού προϊόντος.

Πεποίθηση μου είναι ότι οι εν λόγω κοινότητες θα επωφεληθούν τα μέγιστα από τη δημιουργία ενός δήμου στην περιοχή, και τους συγχαίρω για την πρωτοβουλία.

Από ζυμώσεις στην ίδια την τοπική κοινωνία, προτάθηκαν επίσης και άλλα σενάρια όπως το σενάριο Αγίας Νάπας – Λιοπετρίου – Σωτήρας το οποίο έχει τη δική του λογική, αλλά μια λογική που αφορά μόνο την συγκεκριμένη περιοχή και όχι την ευρύτερη επαρχία. Το εξετάσαμε και αυτό. Όμως λαμβάνοντας υπόψιν συνολικά τις προοπτικές της Επαρχίας. Ο κύριος γνώμονας σε μια μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει η ενοποίηση περιοχών όσο το δυνατό πιο ομοιογενείς, με όσο το δυνατό παρόμοιο κοινωοικονομικό αλλά και αναπτυξιακό προφίλ. Με την πρόταση μας ενδυναμώνεται η έννοια της ενιαίας τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και η μεγαλύτερη δυνατή προοπτική των κοινοτήτων σε ένα πραγματικά δυνατό αγροτουριστικό δήμο.

Καταληκτικά, η πρόταση  μου για την Ελεύθερη Αμμόχωστο είναι η συνένωση των 9 οντοτήτων (4 Δήμων και 5 Κοινοτήτων) σε δύο Νέους Δήμους. Οι Κάτοικοι των Δημαρχούμενων περιοχών αυξάνονται κατά 17,136 άτομα ή 58% και η ελεύθερη επαρχία της Αμμοχώστου καθίσταται η πρώτη επαρχία της Κύπρου που όλοι οι κάτοικοι είναι δημότες Δήμων.

Ο Μητροπολίτης Μόρφου πρώτη φορά μετά το σάλο στη Cyprus Times: Και η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα αφορούν τον Θεό

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα συζητηθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τις αντιδράσεις και απαντά αν έχει μετανιώσει για τις τοποθετήσεις του

Top Stories

Ζητούν δικαίωση για τον θάνατο της 10χρονης Νελίνας. Με αναμμένα κεριά στο σημείο του θανατηφόρου

Έκλεισαν συμβολικά για λίγα λεπτά τον δρόμο -Ζητούν αποδοθεί το ταχύτερο δικαιοσύνη

Κάνναβη LSD και χάπια στην κατοχή 15χρονου στη Λεμεσό

Προσπάθησε να διαφύγει στη θέα των αστυνομικών 

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Διαβάστε Επίσης

Ζητούν δικαίωση για τον θάνατο της 10χρονης Νελίνας. Με αναμμένα κεριά στο σημείο του θανατηφόρου

Έκλεισαν συμβολικά για λίγα λεπτά τον δρόμο -Ζητούν αποδοθεί το ταχύτερο δικαιοσύνη

Κάνναβη LSD και χάπια στην κατοχή 15χρονου στη Λεμεσό

Προσπάθησε να διαφύγει στη θέα των αστυνομικών 

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Του έβαλαν πρόστιμο και βαθμούς ποινής για ταχύτητα 8 μήνες πριν αλλά… δεν έβαλε μυαλό ο οδηγός του τζιπ

Σε απευθείας δίκη για ανθρωποκτονία ο οδηγός που παρέσυρε στον θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη

ΗΧΗΤΙΚΟ: Φωνές για εξευτελιστικές προσαγωγές οπαδών της Ομόνοιας. «Εισέβαλαν στη δουλειά του…»

Συνέχεια στο σάλο που προκλήθηκε με φόντο τις λάθος συλλήψεις οπαδών της Ομόνοιας. Ο δικηγόρος υπόπτων στη #Cyprus Times για το πως θα απαντήσουν οι συλληφθέντες

Ο Μητροπολίτης Μόρφου πρώτη φορά μετά το σάλο στη Cyprus Times: Και η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα αφορούν τον Θεό

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα συζητηθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τις αντιδράσεις και απαντά αν έχει μετανιώσει για τις τοποθετήσεις του

«Ο βιαστής είσαι εσύ»: Γυναίκες στο Ηράκλειο Κρήτης ερμήνευσαν τον «ύμνο» ενάντια στη βία (video)

Από την Χιλή μέχρι το… Ηράκλειο Κρήτης ταξίδεψε το τραγούδι της φεμινιστικής συλλογικότητας LasTesis

Συρία: 19 άμαχοι νεκροί, εκ των οποίων 8 παιδιά σε αεροπορικές επιδρομές

Ολοένα και αυξάνονται τα θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και των Ρώσων συμμάχων τους

Βρυξέλλες: Διαδήλωση ενάντια στην αστυνομική βία στην Ελλάδα (pics)

Την κινητοποίηση οργάνωσαν Έλληνες και Ελληνίδες του Βελγίου

MC MEDIA NETWORK

Η τρίτη ομάδα του Μιλάνου: Τι υπάρχει στην πόλη εκτός από Μίλαν και Ίντερ;

Yπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσου για το ποδόσφαιρό τους και τις ομάδες τους. Μία από αυτές είναι φυσικά το Μιλάνο,...

MC MEDIA NETWORK

Η τρίτη ομάδα του Μιλάνου: Τι υπάρχει στην πόλη εκτός από Μίλαν και Ίντερ;

Yπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσου για το ποδόσφαιρό τους και τις ομάδες τους. Μία από αυτές είναι φυσικά το Μιλάνο,...

Lifestyle

Ο Μητροπολίτης Μόρφου πρώτη φορά μετά το σάλο στη Cyprus Times: Και η κρεβατοκάμαρα και η κουζίνα αφορούν τον Θεό

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που θα συζητηθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου μιλά για τις αντιδράσεις και απαντά αν έχει μετανιώσει για τις τοποθετήσεις του

Lifestyle

Ο Στέφανος Στεφάνου στη CT: Το Κυπριακό, η παραμονή Άντρου και ο ανασχηματισμός

«Η φιλοσοφία της αντιλαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να αλλάξει επειδή άλλαξαν κάποια πρόσωπα» λέει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ. #ΔΙΑΒΑΣΤΕ Οι έντονες διαφωνίες με την Κυβέρνηση Αναστασιάδη

Η τρίτη ομάδα του Μιλάνου: Τι υπάρχει στην πόλη εκτός από Μίλαν και Ίντερ;

Yπάρχουν μερικές ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσου για το ποδόσφαιρό τους και τις ομάδες τους. Μία από αυτές είναι φυσικά το Μιλάνο,...

Συρία: 19 άμαχοι νεκροί, εκ των οποίων 8 παιδιά σε αεροπορικές επιδρομές

Ολοένα και αυξάνονται τα θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και των Ρώσων συμμάχων τους

«Ο βιαστής είσαι εσύ»: Γυναίκες στο Ηράκλειο Κρήτης ερμήνευσαν τον «ύμνο» ενάντια στη βία (video)

Από την Χιλή μέχρι το… Ηράκλειο Κρήτης ταξίδεψε το τραγούδι της φεμινιστικής συλλογικότητας LasTesis

Advertorials