!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

3 Δεκεμβρίου, 2020 Πέμπτη 15:36:33

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Μειώθηκαν κατά €2.226 εκ. οι ΜΕΧ το β΄ τρίμηνο 2020, έναντι του α΄ τριμήνου

Μειώθηκαν κατά €2.226 εκατομμύρια ή 24,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οδηγώντας σε μείωση του δείκτη ΜΕΧ στο 22,3%, από 27,7%, προς το σύνολο των χορηγήσεων.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Οι ΜΕΧ των νοικοκυριών μειώθηκαν στο τέλος Ιουνίου του 2020 κατά €1.279 εκ., σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου του 2020, ενώ των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά €705 εκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), στο τέλος Ιουνίου 2020 οι ΜΕΧ μειώθηκαν στα €6.703 εκ., από €8.929 εκ. στο τέλος Μαρτίου του 2020, ενώ οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν από €32.202 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2020 στα €30.103 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2020, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €2.099 εκατ. ή 6,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι ΜΕΧ των νοικοκυριών μειώθηκαν στα €3.346 εκ. στο τέλος Ιουνίου του 2020, σε σύγκριση με €4.625 εκ. στο τέλος Μαρτίου του 2020, ενώ οι ΜΕΧ των επιχειρήσεων μειώθηκαν στα €2.996 εκ. σε σύγκριση με €3.701 εκ. στο τέλος του α΄ τριμήνου.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020 ανέρχονταν στα €4.234 εκατ., από τα οποία €3.116 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Εξάλλου, ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 52,7% στο τέλος Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με 55,0% στο τέλος Μαρτίου 2020. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 31.12.2014-30.06.2020 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €20,6 δισ. ή 75,5%.

H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως σύμφωνα με την ΚΤΚ, σε πώληση/μεταφορά δανειακών χαρτοφυλακίων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (credit acquiring companies), σε δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης καθώς και σε αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία).

Αναφέρει επίσης ότι στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν σημαντικά και οι διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, πραγματοποιούνται ωστόσο και μη συμβατικές ή “λογιστικές” διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.

Τέλος, η ΚΤΚ σημειώνει ότι για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Μειώθηκαν κατά €2.226 εκατομμύρια ή 24,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οδηγώντας σε μείωση του δείκτη ΜΕΧ στο 22,3%, από 27,7%, προς το σύνολο των χορηγήσεων.

Οι ΜΕΧ των νοικοκυριών μειώθηκαν στο τέλος Ιουνίου του 2020 κατά €1.279 εκ., σε σύγκριση με το τέλος Μαρτίου του 2020, ενώ των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά €705 εκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), στο τέλος Ιουνίου 2020 οι ΜΕΧ μειώθηκαν στα €6.703 εκ., από €8.929 εκ. στο τέλος Μαρτίου του 2020, ενώ οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν από €32.202 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2020 στα €30.103 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2020, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €2.099 εκατ. ή 6,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι ΜΕΧ των νοικοκυριών μειώθηκαν στα €3.346 εκ. στο τέλος Ιουνίου του 2020, σε σύγκριση με €4.625 εκ. στο τέλος Μαρτίου του 2020, ενώ οι ΜΕΧ των επιχειρήσεων μειώθηκαν στα €2.996 εκ. σε σύγκριση με €3.701 εκ. στο τέλος του α΄ τριμήνου.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020 ανέρχονταν στα €4.234 εκατ., από τα οποία €3.116 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Εξάλλου, ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 52,7% στο τέλος Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με 55,0% στο τέλος Μαρτίου 2020. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 31.12.2014-30.06.2020 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €20,6 δισ. ή 75,5%.

H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως σύμφωνα με την ΚΤΚ, σε πώληση/μεταφορά δανειακών χαρτοφυλακίων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (credit acquiring companies), σε δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης καθώς και σε αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία).

Αναφέρει επίσης ότι στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν σημαντικά και οι διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, πραγματοποιούνται ωστόσο και μη συμβατικές ή “λογιστικές” διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.

Τέλος, η ΚΤΚ σημειώνει ότι για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Ο Ζλάταν τα «χώνει» ξανά στην EA SPORTS: «Από ποιον αγοράσατε τα δικαιώματα μου;» (pic)

Ο Ζλάταν τα «χώνει» ξανά στην EA SPORTS: «Από ποιον αγοράσατε τα δικαιώματα μου;» (pic)

MC MEDIA NETWORK

Ο Ζλάταν τα «χώνει» ξανά στην EA SPORTS: «Από ποιον αγοράσατε τα δικαιώματα μου;» (pic)

Ο Ζλάταν τα «χώνει» ξανά στην EA SPORTS: «Από ποιον αγοράσατε τα δικαιώματα μου;» (pic)

Lifestyle

Για πόσα χρόνια ακόμη θα πλημμυρίζουν οι πόλεις μας;

Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου... Για χρόνια τώρα πλημμυρίζουν σπίτια, γίνονται ζημιές

Lifestyle

Πρόσκληση σε φοιτητές, πτυχιούχους και επαγγελματίες υγείας για συμμετοχή σε διαγωνισμό για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης

Αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, τα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας και τη διαχείριση των θερμοκαμερών – Που και μέχρι τότε υποβάλλονται αιτήσεις

Η Αντζελίνα είναι 102 ετών… Έζησε τη γρίπη του 1918, νόσησε 2 φορές από κορωνοϊό και τον νίκησε (pics)

Η Αντζελίνα Φρίντμαν είναι επιζήσασα, με κάθε έννοια της λέξης. Και νικήτρια της μάχης με τον κορωνοϊό, εις διπλούν

Advertorials