!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

7 Απριλίου, 2020 Τρίτη 00:51:50

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΚΤΚ: Μείωση κατά €175 εκ. στις ΜΕΧ στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2019

Περαιτέρω μείωση κατά €175 εκ. στις ΜΕΧ στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2019 – Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Περαιτέρω μείωση κατά €175 εκατομμύρια ή 1,8% σημειώθηκε στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου του ίδιου έτους, με τον δείκτη των ΜΕΧ να μειώνεται, από 29,8% στο τέλος Ιουνίου του 2019, στο 28,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), η οποία τονίζει πως «βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων».

Ταυτόχρονα, οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν από €32.598 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2019 στα €33.047 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €449 εκατ. ή 1,4%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019, οι συνολικές ΜΕΧ μειώθηκαν στα €9.533 εκατομμύρια, από €9.667 εκ. τον προηγούμενο μήνα και από €9.708 τον Ιούνιο του 2019. Στο τέλος του 2018, οι ΜΕΧ ανέρχονταν στα €10.260 εκ..

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι, κατά την περίοδο 31.12.2014-30.9.2019, σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €17,8 δισ. ή 65,1%.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο δείκτης κάλυψης των τραπεζών ανήλθε στο 52,4% ή στα €5.158 εκ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 51,1% ή €5.133 εκ. στο τέλος Ιουνίου 2019.

H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την ΚΤΚ, «οφείλεται, κυρίως, σε αποπληρωμές δανείων, δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης καθώς και συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία) ».

Στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, υπογραμμίζει η ΚΤΚ, τονίζοντας ωστόσο, ότι «πραγματοποιούνται και μη συμβατικές ή “λογιστικές” διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων».

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019 ανέρχονταν στα €5.872 εκατ., από τα οποία €4.249 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός επεξηγείται πιο πάνω.

Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 παρουσιάστηκε πτώση ύψους €241 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου 2019.

Η ΚΤ σημειώνει ότι, για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Περαιτέρω μείωση κατά €175 εκ. στις ΜΕΧ στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2019 – Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Περαιτέρω μείωση κατά €175 εκατομμύρια ή 1,8% σημειώθηκε στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου του ίδιου έτους, με τον δείκτη των ΜΕΧ να μειώνεται, από 29,8% στο τέλος Ιουνίου του 2019, στο 28,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), η οποία τονίζει πως «βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων».

Ταυτόχρονα, οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν από €32.598 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2019 στα €33.047 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €449 εκατ. ή 1,4%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019, οι συνολικές ΜΕΧ μειώθηκαν στα €9.533 εκατομμύρια, από €9.667 εκ. τον προηγούμενο μήνα και από €9.708 τον Ιούνιο του 2019. Στο τέλος του 2018, οι ΜΕΧ ανέρχονταν στα €10.260 εκ..

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι, κατά την περίοδο 31.12.2014-30.9.2019, σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €17,8 δισ. ή 65,1%.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο δείκτης κάλυψης των τραπεζών ανήλθε στο 52,4% ή στα €5.158 εκ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 51,1% ή €5.133 εκ. στο τέλος Ιουνίου 2019.

H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την ΚΤΚ, «οφείλεται, κυρίως, σε αποπληρωμές δανείων, δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης καθώς και συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία) ».

Στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, υπογραμμίζει η ΚΤΚ, τονίζοντας ωστόσο, ότι «πραγματοποιούνται και μη συμβατικές ή “λογιστικές” διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων».

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019 ανέρχονταν στα €5.872 εκατ., από τα οποία €4.249 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός επεξηγείται πιο πάνω.

Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 παρουσιάστηκε πτώση ύψους €241 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος Ιουνίου 2019.

Η ΚΤ σημειώνει ότι, για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, σύμφωνα με τον οποίο όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

LIVE: Ενθαρρυντικά μηνύματα αλλά με αυστηρά μέτρα και χωρίς εφησυχασμό

Ενθαρρυντικά μηνύματα από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αλλά δε χωράει εφησυχασμός – Παράταση των μέτρων σίγουρα μέχρι τα τέλη Απριλίου και σκέψεις για...

Αρνητικός στον κορωνοϊό ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Υποβλήθηκε σε νέα εξέταση μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Προεδρική Φρουρά

Εννέα εξιτήρια σήμερα από το Νοσοκομείο Αναφοράς. 29 ασθενείς νοσηλεύονται

Εννιά εξιτήρια δόθηκαν σήμερα από το Νοσοκομείο Αναφοράς - Δύο από τους ασθενείς στο σπίτι, οι άλλοι επτά στο Κέντρο Αποκατάστασης Eden Resort -...

H Αραδίππου μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε… Η πτωτική πορεία των κρουσμάτων από 1η Απριλίου μέχρι σήμερα

«Τα σημερινά στοιχεία ενισχύουν την ενθαρρυντική εκτίμηση» είπε ο Δρ. Κωστρίκης... Όλες οι πληροφορίες για τα σημερινά κρούσματα

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ… Σκότωσε πέντε ανθρώπους «γιατί έκαναν υπερβολική φασαρία» εν μέσω καραντίνας (pic)

Οι επιπτώσεις στην ψυχολογία των ανθρώπων από την κρίση του κορωνοϊού είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά και ίσως έτσι μπορεί να...

MC MEDIA NETWORK

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ… Σκότωσε πέντε ανθρώπους «γιατί έκαναν υπερβολική φασαρία» εν μέσω καραντίνας (pic)

Οι επιπτώσεις στην ψυχολογία των ανθρώπων από την κρίση του κορωνοϊού είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά και ίσως έτσι μπορεί να...

Lifestyle

LIVE: Ενθαρρυντικά μηνύματα αλλά με αυστηρά μέτρα και χωρίς εφησυχασμό

Ενθαρρυντικά μηνύματα από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αλλά δε χωράει εφησυχασμός – Παράταση των μέτρων σίγουρα μέχρι τα τέλη Απριλίου και σκέψεις για...

Lifestyle

Βρετανία: Πτώση για τη στερλίνα μετά την εισαγωγή του Τζόνσον στην εντατική

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 6/4 υποχωρούσε 0,3 τοις εκατό έναντι του δολαρίου

Διαδικτυακή επανασύνδεση των Backstreet Boys με την επιτυχία ‘I Want It That Way’

Οι Backstreet Boys επανασυνδέθηκαν "εικονικά" και ερμήνευσαν την επιτυχία τους "I Want It That Way" του 1999 από τα σπίτια τους σε διάφορα μέρη...

Advertorials