MC MEDIA NETWORK

May 11, 2021 Tuesday 05:00:20

Εγγραφή στο
Newsletter

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απορρίπτει τη χρήση του όρου «GRILLOUMI»

Το ΓΔΕΕ ακυρώνει απόφαση του EUIPO – Απορρίπτει τη χρήση του όρου «GRILLOUMI»

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

To Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) έκρινε σήμερα ότι το γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, το EUIPO, έσφαλε στην απόφασή του να καταχωρήσει το λεκτικό σήμα “GRILLOUMI” από την εταιρεία Fontana Food AB (Tyresö, Σουηδία) ως σήμα της ΕΕ, για υπηρεσίες εστίασης που εμπίπτουν στην κλάση 43 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ενόψει καταχώρισης των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957.

Το ΓΔΕΕ με τη σημερινή του απόφαση υπενθυμίζει καταρχάς ότι «ο κίνδυνος σύγχυσης προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιτιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια».

Το ΓΔΕΕ παρατηρεί ότι «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ασκούντες επιρροή παράγοντες που χαρακτηρίζουν την σχέση τους, ειδικότερα δε η φύση, ο προορισμός, η χρήση, καθώς και ο ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός χαρακτήρας τους».

«Εν προκειμένω, τα προϊόντα, τυριά που προσδιορίζει το προγενέστερο σήμα, και οι υπηρεσίες εστίασης που καλύπτει το επίδικο σήμα δεν είναι πανομοιότυπα και δεν αμφισβητείται ότι, ενόψει της φύσης τους, του προορισμού τους και της χρήση τους, δεν είναι παρόμοια», αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Ωστόσο, το ΓΔΕΕ διαπιστώνει ότι «οι υπηρεσίες εστίασης χρησιμοποιούν απαραίτητα προϊόντα της κλάσης 29, μεταξύ των οποίων τα τυριά, με αποτέλεσμα να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των υπηρεσιών αυτών με τα προϊόντα αυτά».

«Τα τυριά μπορούν να προσφερθούν στην πελατεία πολλών εστιατορίων είτε ως συστατικό των γευμάτων είτε ως έχουν σε εστιατόρια η δραστηριότητα των οποίων δεν περιορίζεται μόνον στην παρασκευή και το σερβίρισμα μαγειρεμένων φαγητών, αλλά συνίσταται επίσης στην πώληση τροφίμων για κατανάλωση εκτός του σημείου πώλησής τους. Τέτοια προϊόντα συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες εστίασης.»

Το ΓΔΕΕ κρίνει ότι «η σχέση συμπληρωματικότητας μεταξύ των τυριών και των υπηρεσιών εστίασης οδηγεί στην διαπίστωση ότι υπάρχει ορισμένος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που καλύπτουν τα αντιτιθέμενα σήματα. Η ύπαρξή τέτοιου βαθμού ομοιότητας δεν αποκλείει εκ προοιμίου ότι το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να θεωρήσει ότι τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες έχουν την ίδια εμπορική προέλευση.»

«Συνεπώς, το EUIPO κακώς θεώρησε ότι αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν ήταν παρόμοια, και, ως εκ τούτου, εσφαλμένα έκρινε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιτιθέμενων σημείων», έκρινε το ΓΔΕΕ.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, στις 2 Φεβρουαρίου 2017, το Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι», στο εξής: Ίδρυμα) ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, βασιζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 που αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά».

Στις 15 Μαΐου 2018, η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας απορρίφθηκε με απόφαση του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, στις 29 Μαΐου 2019 με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών το EUIPO απορρίφθηκε η προσφυγή του Ιδρύματος, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιτιθέμενων σημάτων. Πρώτον, καλύπτουν διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Εάν οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το επίδικο σήμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν παρόμοιες με προϊόντα διατροφής λόγω συμπληρωματικής σχέσης, η ύπαρξη τέτοιας σχέσης δεν αποδείχτηκε όσον αφορά τα τυριά. Δεύτερον, το προγενέστερο σήμα δεν έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Το ΓΔΕΕ ακυρώνει απόφαση του EUIPO – Απορρίπτει τη χρήση του όρου «GRILLOUMI»

To Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) έκρινε σήμερα ότι το γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, το EUIPO, έσφαλε στην απόφασή του να καταχωρήσει το λεκτικό σήμα “GRILLOUMI” από την εταιρεία Fontana Food AB (Tyresö, Σουηδία) ως σήμα της ΕΕ, για υπηρεσίες εστίασης που εμπίπτουν στην κλάση 43 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ενόψει καταχώρισης των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957.

Το ΓΔΕΕ με τη σημερινή του απόφαση υπενθυμίζει καταρχάς ότι «ο κίνδυνος σύγχυσης προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιτιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια».

Το ΓΔΕΕ παρατηρεί ότι «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ασκούντες επιρροή παράγοντες που χαρακτηρίζουν την σχέση τους, ειδικότερα δε η φύση, ο προορισμός, η χρήση, καθώς και ο ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός χαρακτήρας τους».

«Εν προκειμένω, τα προϊόντα, τυριά που προσδιορίζει το προγενέστερο σήμα, και οι υπηρεσίες εστίασης που καλύπτει το επίδικο σήμα δεν είναι πανομοιότυπα και δεν αμφισβητείται ότι, ενόψει της φύσης τους, του προορισμού τους και της χρήση τους, δεν είναι παρόμοια», αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Ωστόσο, το ΓΔΕΕ διαπιστώνει ότι «οι υπηρεσίες εστίασης χρησιμοποιούν απαραίτητα προϊόντα της κλάσης 29, μεταξύ των οποίων τα τυριά, με αποτέλεσμα να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των υπηρεσιών αυτών με τα προϊόντα αυτά».

«Τα τυριά μπορούν να προσφερθούν στην πελατεία πολλών εστιατορίων είτε ως συστατικό των γευμάτων είτε ως έχουν σε εστιατόρια η δραστηριότητα των οποίων δεν περιορίζεται μόνον στην παρασκευή και το σερβίρισμα μαγειρεμένων φαγητών, αλλά συνίσταται επίσης στην πώληση τροφίμων για κατανάλωση εκτός του σημείου πώλησής τους. Τέτοια προϊόντα συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες εστίασης.»

Το ΓΔΕΕ κρίνει ότι «η σχέση συμπληρωματικότητας μεταξύ των τυριών και των υπηρεσιών εστίασης οδηγεί στην διαπίστωση ότι υπάρχει ορισμένος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που καλύπτουν τα αντιτιθέμενα σήματα. Η ύπαρξή τέτοιου βαθμού ομοιότητας δεν αποκλείει εκ προοιμίου ότι το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να θεωρήσει ότι τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες έχουν την ίδια εμπορική προέλευση.»

«Συνεπώς, το EUIPO κακώς θεώρησε ότι αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν ήταν παρόμοια, και, ως εκ τούτου, εσφαλμένα έκρινε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιτιθέμενων σημείων», έκρινε το ΓΔΕΕ.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, στις 2 Φεβρουαρίου 2017, το Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι», στο εξής: Ίδρυμα) ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, βασιζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 που αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά».

Στις 15 Μαΐου 2018, η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας απορρίφθηκε με απόφαση του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, στις 29 Μαΐου 2019 με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών το EUIPO απορρίφθηκε η προσφυγή του Ιδρύματος, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιτιθέμενων σημάτων. Πρώτον, καλύπτουν διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Εάν οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το επίδικο σήμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν παρόμοιες με προϊόντα διατροφής λόγω συμπληρωματικής σχέσης, η ύπαρξη τέτοιας σχέσης δεν αποδείχτηκε όσον αφορά τα τυριά. Δεύτερον, το προγενέστερο σήμα δεν έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

gallery

Unlock αλλά με πολλά μαγαζιά άδεια… Να γίνει εβδομαδιαίο το rapid test ζητούν ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής (pics)

«Με τι μούτρα θα μπει αστυνομικός σε χώρο εστίασης, να καταγγείλει πολίτη επειδή στάθηκε στο τραπεζάκι του μετά τις εικόνες της Ομόνοιας» λέει ο Φάνος Λεβέντης

Στο 0,33% το ποσοστό θετικότητας παγκύπρια… Ο «χάρτης» των 147 θετικών rapid test (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ποια η κατάσταση που επικρατεί με τους ασθενείς που νοσηλεύονται με κορωνοϊό #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

«Είσαστε καλά ρε;» από Λοΐζου και χαμός (vids)

Σε ρόλο… οργανωτή κερκίδας ο Λοΐζος Λοΐζου ο οποίος με τα συνθήματα του ξεσήκωσε τον κόσμο των πρασίνων. Δείτε τα βίντεο από την κάμερα του...

Το «ατύχημα» της Έλενας Τσαγκρινού στη σκηνή της Eurovision (video)

Τι συνέβη; Στο Ρότερνταμ βρίσκεται η Έλενα Τσαγκρινού όπου πραγματοποίησε χτες την πρώτη της πρόβα ερμηνεύοντας το «El Diablo», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την...

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Χουλιάρα! Επώνυμοι Κύπριοι τον αποχαιρετούν και συγκινούν (Photos)

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του στο χώρο των ΜΜΕ και όχι μόνο. Ο Γιώργος Χουλιάρας απεβίωσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Μαΐου, ύστερα...

MC MEDIA NETWORK

«Είσαστε καλά ρε;» από Λοΐζου και χαμός (vids)

Σε ρόλο… οργανωτή κερκίδας ο Λοΐζος Λοΐζου ο οποίος με τα συνθήματα του ξεσήκωσε τον κόσμο των πρασίνων. Δείτε τα βίντεο από την κάμερα του...

Το «ατύχημα» της Έλενας Τσαγκρινού στη σκηνή της Eurovision (video)

Τι συνέβη; Στο Ρότερνταμ βρίσκεται η Έλενα Τσαγκρινού όπου πραγματοποίησε χτες την πρώτη της πρόβα ερμηνεύοντας το «El Diablo», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την...

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Χουλιάρα! Επώνυμοι Κύπριοι τον αποχαιρετούν και συγκινούν (Photos)

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του στο χώρο των ΜΜΕ και όχι μόνο. Ο Γιώργος Χουλιάρας απεβίωσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Μαΐου, ύστερα...

Lifestyle

«Είσαστε καλά ρε;» από Λοΐζου και χαμός (vids)

Σε ρόλο… οργανωτή κερκίδας ο Λοΐζος Λοΐζου ο οποίος με τα συνθήματα του ξεσήκωσε τον κόσμο των πρασίνων. Δείτε τα βίντεο από την κάμερα του...

Lifestyle

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Αποθέωση στο «Ηλίας Πούλλος» με την είσοδο του λεωφορείου (VIDS)

Η αποστολή της Ομόνοιας έφτασε στο «Ηλίας Πούλλος» εν μέσω αποθέωσης. Δείτε βιντεο μέσα από την κάμερα του PROTATHLIMA.    

Το γλέντι στο λεωφορείο της Ομόνοιας (pics)

Το δικό του γλέντι έστησαν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στο λεωφορείο της ομάδας το οποίο έφτασε στο Ηλίας Πούλλος.    

Advertorials