MC MEDIA NETWORK

February 27, 2021 Saturday 22:59:48

Εγγραφή στο
Newsletter

H Koμισιόν έδωσε στη δημοσιότητα το συμβόλαιο με την AstraZeneca

Η Κομισιόν έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη σύμβαση με την φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, μετά από συμφωνία της δεύτερης, και η οποία υπεγράφη στις 27 Αυγούστου 2020

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η σύμβαση διασφαλίζει την απαίτηση για παραγωγή στα τέσσερα εργοστάσια (2 στο ΗΒ, 1 το Βέλγιο και 1 τη Γερμανία) σε Ευρωπαϊκό έδαφος και εξασφαλίζει τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, αλλά και εντέλει την εταιρεία να παράγει επαρκείς ποσότητες για την εκτέλεση του συμβόλαιο, πριν από την αδειοδότηση από τον ΕΜΑ.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 5.4 της σύμβαση αναφέρεται ότι “η ΑΖ θα καταβάλει βέλτιστες λογικές προσπάθειες για να παράξει το εμβόλιο σε εργοστάσια εντός της ΕΕ (για τους σκοπούς της παρούσας το σημείο 5.4 θα περιλαμβάνει και το ΗΒ)…”

Η Κομισιόν χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια.

“Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικά για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών και για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράστηκαν σε επίπεδο ΕΕ”, αναφέρει.

Η Κομισιόν ελπίζει να είναι σε θέση να δημοσιεύσει όλες τις συμβάσεις στο πλαίσιο των προκαταβολικών συμφωνιών αγοράς στο εγγύς μέλλον.

Η σύμβαση που δημοσιεύτηκε σήμερα δεν περιέχει τα μέρη του συμβολαίου που αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες τιμολογίων.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση αναφέρει ότι:

“στο πλαίσιο αυτής της αύξησης (της παραγγελίας της ΕΕ), η AstraZeneca έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει τις καλύτερες λογικές προσπάθειές της (όπως ορίζονται παρακάτω) για να αυξήσει την ικανότητα παραγωγής 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου, χωρίς κέρδος και καμία απώλεια για την AstraZeneca, με το συνολικό κόστος που επί του παρόντος εκτιμάται ότι είναι ΧΧΧΧ Ευρώ για διανομή εντός της ΕΕ (οι «αρχικές δόσεις της Ευρώπης»), με δυνατότητα στην Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, να παραγγείλει επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις (οι «προαιρετικές δόσεις»).”

“«Καλύτερες λογικές προσπάθειες» σημαίνει:

(α) στην περίπτωση της AstraZeneca, τις δραστηριότητες και τον βαθμό προσπάθειας που μια εταιρεία παρόμοιου μεγέθους με υποδομή παρόμοιου μεγέθους και παρόμοιους πόρους με την AstraZeneca θα αναλάμβανε ή θα χρησιμοποιούσε στην ανάπτυξη και κατασκευή ενός εμβολίου στο σχετικό στάδιο ανάπτυξης ή εμπορευματοποίησης λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη ενός εμβολίου για τον τερματισμό μιας παγκόσμιας πανδημίας που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, περιορισμούς στις προσωπικές ελευθερίες και οικονομικές επιπτώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια · και

(β) στην περίπτωση της Επιτροπής και των συμμετεχόντων κρατών μελών, οι δραστηριότητες και ο βαθμός προσπάθειας που θα καταβάλλουν ή θα χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για την υποστήριξη του αντισυμβαλλομένου τους στην ανάπτυξη του εμβολίου λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη ενός εμβολίου να τερματίσει ένα παγκόσμιο πανδημία που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, περιορισμούς στις προσωπικές ελευθερίες και οικονομικές επιπτώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο άρθρο 10.1. “Συμμόρφωση” αναφέρεται ότι “η AstraZeneca είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις των διαδικασιών έγκρισης των κλινικών δοκιμών και της άδειας κυκλοφορίας του εμβολίου στα κράτη μέλη. Παρά τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες λογικές προσπάθειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για να υποστηρίξουν την η AstraZeneca στην παροχή επιταχυνόμενης ποιότητας και τρέχουσας έγκρισης εγκαταστάσεων ορθών κατασκευαστικών πρακτικών και δοκιμών … Η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες λογικές προσπάθειές τους για να υποστηρίξουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την AstraZeneca στις καλύτερες εύλογες προσπάθειές της για την ταχεία πρόσβαση του εμβολίου στον ευρωπαϊκό πληθυσμό μέσω πανευρωπαϊκών μηχανισμών πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ρύθμισης διαδικασίες έγκρισης.

Επιπλέον στο άρθρο 18,5 σημειώνεται:

“Το μη εκτελών Μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο Μέρος για τέτοια ανωτέρα βία αμέσως μετά την εμφάνιση αυτού του συμβάντος, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Μέρος αναφέροντας τη φύση του συμβάντος, την αναμενόμενη διάρκεια του (στο βαθμό που είναι γνωστό) και οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνεται για να αποφύγετε ή να ελαχιστοποιήσετε την επίδρασή του. Η αναστολή της απόδοσης δεν έχει μεγαλύτερο εύρος και δεν έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ό, τι είναι απαραίτητο και το μη εκτελών μέρος θα χρησιμοποιήσει τις καλύτερες λογικές προσπάθειες για να αποκαταστήσει την αδυναμία του να εκτελέσει και να περιορίσει οποιαδήποτε ζημιά.”

Στο δε άρθρο περί εγγυήσεων αναφέρεται στο σημείο “h”

“Σε περίπτωση που η ικανότητα της AstraZeneca να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας συμφωνίας παρεμποδίζεται από μια ανταγωνιστική συμφωνία που συνάπτεται από ή για λογαριασμό του συμμετέχοντος κράτους μέλους, η AstraZeneca ενημερώνει αμέσως το συμμετέχον κράτος μέλος. Ενώ η AstraZeneca θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις καλύτερες λογικές προσπάθειες για να συνεργαστεί με τους δικούς της συμβατικούς κατασκευαστές και προμηθευτές για να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα ή / και τα εξαρτήματα, ενώ το συμμετέχον κράτος μέλος θα βοηθήσει στην εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης για την παρούσα συμφωνία και την ανταγωνιστική συμφωνία. Στο βαθμό που η απόδοση της AstraZeneca βάσει της παρούσας Συμφωνίας παρεμποδίζεται από τέτοιες ανταγωνιστικές συμφωνίες, η AstraZeneca δεν θεωρείται ότι παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε καθυστέρησης λόγω των προαναφερόμενων ανταγωνιστικών συμφωνιών.”

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η Κομισιόν έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη σύμβαση με την φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, μετά από συμφωνία της δεύτερης, και η οποία υπεγράφη στις 27 Αυγούστου 2020

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η σύμβαση διασφαλίζει την απαίτηση για παραγωγή στα τέσσερα εργοστάσια (2 στο ΗΒ, 1 το Βέλγιο και 1 τη Γερμανία) σε Ευρωπαϊκό έδαφος και εξασφαλίζει τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, αλλά και εντέλει την εταιρεία να παράγει επαρκείς ποσότητες για την εκτέλεση του συμβόλαιο, πριν από την αδειοδότηση από τον ΕΜΑ.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 5.4 της σύμβαση αναφέρεται ότι “η ΑΖ θα καταβάλει βέλτιστες λογικές προσπάθειες για να παράξει το εμβόλιο σε εργοστάσια εντός της ΕΕ (για τους σκοπούς της παρούσας το σημείο 5.4 θα περιλαμβάνει και το ΗΒ)…”

Η Κομισιόν χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια.

“Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικά για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών και για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράστηκαν σε επίπεδο ΕΕ”, αναφέρει.

Η Κομισιόν ελπίζει να είναι σε θέση να δημοσιεύσει όλες τις συμβάσεις στο πλαίσιο των προκαταβολικών συμφωνιών αγοράς στο εγγύς μέλλον.

Η σύμβαση που δημοσιεύτηκε σήμερα δεν περιέχει τα μέρη του συμβολαίου που αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες τιμολογίων.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση αναφέρει ότι:

“στο πλαίσιο αυτής της αύξησης (της παραγγελίας της ΕΕ), η AstraZeneca έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει τις καλύτερες λογικές προσπάθειές της (όπως ορίζονται παρακάτω) για να αυξήσει την ικανότητα παραγωγής 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου, χωρίς κέρδος και καμία απώλεια για την AstraZeneca, με το συνολικό κόστος που επί του παρόντος εκτιμάται ότι είναι ΧΧΧΧ Ευρώ για διανομή εντός της ΕΕ (οι «αρχικές δόσεις της Ευρώπης»), με δυνατότητα στην Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, να παραγγείλει επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις (οι «προαιρετικές δόσεις»).”

“«Καλύτερες λογικές προσπάθειες» σημαίνει:

(α) στην περίπτωση της AstraZeneca, τις δραστηριότητες και τον βαθμό προσπάθειας που μια εταιρεία παρόμοιου μεγέθους με υποδομή παρόμοιου μεγέθους και παρόμοιους πόρους με την AstraZeneca θα αναλάμβανε ή θα χρησιμοποιούσε στην ανάπτυξη και κατασκευή ενός εμβολίου στο σχετικό στάδιο ανάπτυξης ή εμπορευματοποίησης λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη ενός εμβολίου για τον τερματισμό μιας παγκόσμιας πανδημίας που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, περιορισμούς στις προσωπικές ελευθερίες και οικονομικές επιπτώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια · και

(β) στην περίπτωση της Επιτροπής και των συμμετεχόντων κρατών μελών, οι δραστηριότητες και ο βαθμός προσπάθειας που θα καταβάλλουν ή θα χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για την υποστήριξη του αντισυμβαλλομένου τους στην ανάπτυξη του εμβολίου λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη ενός εμβολίου να τερματίσει ένα παγκόσμιο πανδημία που έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, περιορισμούς στις προσωπικές ελευθερίες και οικονομικές επιπτώσεις, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο άρθρο 10.1. “Συμμόρφωση” αναφέρεται ότι “η AstraZeneca είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις των διαδικασιών έγκρισης των κλινικών δοκιμών και της άδειας κυκλοφορίας του εμβολίου στα κράτη μέλη. Παρά τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες λογικές προσπάθειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για να υποστηρίξουν την η AstraZeneca στην παροχή επιταχυνόμενης ποιότητας και τρέχουσας έγκρισης εγκαταστάσεων ορθών κατασκευαστικών πρακτικών και δοκιμών … Η Επιτροπή και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες λογικές προσπάθειές τους για να υποστηρίξουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την AstraZeneca στις καλύτερες εύλογες προσπάθειές της για την ταχεία πρόσβαση του εμβολίου στον ευρωπαϊκό πληθυσμό μέσω πανευρωπαϊκών μηχανισμών πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ρύθμισης διαδικασίες έγκρισης.

Επιπλέον στο άρθρο 18,5 σημειώνεται:

“Το μη εκτελών Μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο Μέρος για τέτοια ανωτέρα βία αμέσως μετά την εμφάνιση αυτού του συμβάντος, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Μέρος αναφέροντας τη φύση του συμβάντος, την αναμενόμενη διάρκεια του (στο βαθμό που είναι γνωστό) και οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνεται για να αποφύγετε ή να ελαχιστοποιήσετε την επίδρασή του. Η αναστολή της απόδοσης δεν έχει μεγαλύτερο εύρος και δεν έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ό, τι είναι απαραίτητο και το μη εκτελών μέρος θα χρησιμοποιήσει τις καλύτερες λογικές προσπάθειες για να αποκαταστήσει την αδυναμία του να εκτελέσει και να περιορίσει οποιαδήποτε ζημιά.”

Στο δε άρθρο περί εγγυήσεων αναφέρεται στο σημείο “h”

“Σε περίπτωση που η ικανότητα της AstraZeneca να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας συμφωνίας παρεμποδίζεται από μια ανταγωνιστική συμφωνία που συνάπτεται από ή για λογαριασμό του συμμετέχοντος κράτους μέλους, η AstraZeneca ενημερώνει αμέσως το συμμετέχον κράτος μέλος. Ενώ η AstraZeneca θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις καλύτερες λογικές προσπάθειες για να συνεργαστεί με τους δικούς της συμβατικούς κατασκευαστές και προμηθευτές για να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα ή / και τα εξαρτήματα, ενώ το συμμετέχον κράτος μέλος θα βοηθήσει στην εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης για την παρούσα συμφωνία και την ανταγωνιστική συμφωνία. Στο βαθμό που η απόδοση της AstraZeneca βάσει της παρούσας Συμφωνίας παρεμποδίζεται από τέτοιες ανταγωνιστικές συμφωνίες, η AstraZeneca δεν θεωρείται ότι παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε καθυστέρησης λόγω των προαναφερόμενων ανταγωνιστικών συμφωνιών.”

Πηγή: ΚΥΠΕ

Χειροπέδες σε 71χρονο στη Λεμεσό για παιδική πορνογραφία. Έστειλε υλικό σε 2ο πρόσωπο και τον εντόπισε η Europol

Έρευνα στην οικία του και εντοπισμός αρχείων βίντεο και φωτογραφίας με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων #cyprustimes

Τι θα ισχύει από 1η Μαρτίου για γυμναστήρια και αθλητικές δραστηριότητες. Διευκρινίσεις από ΚΟΑ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - Γυμναστήρια, σχολές χορού και όλες τις αθλητικές δραστηριότητες #cyprustimes

Για άλλη μία φορά πρώτη η Λεμεσός στα θετικά rapid test…Τα ποσοστά θετικότητας ανά επαρχία (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Αναλυτικά που εντοπίστηκαν τα θετικά rapid test - Ποια η κατάσταση με τους νοσηλευόμενους #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Μαζεύτηκαν πολλά χαμένα πέναλτι…

Εύκολο το χθεσινό παιχνίδι για την ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ καθώς η Λεμεσιανή ομάδα παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου και πήρε...

Αλέξια Βασιλείου για Eurovision: «Ντροπή στους ιθύνοντες στο ΡΙΚ…» (video)

Η μακροσκελής ανάρτηση της Αλέξιας Βασιλείου με αφορμή τον διαγωνισμό της Eurovision και την επιλογή των καλλιτεχνών της Κύπρου από το ΡΙΚ Πολλές αντιδράσεις έχει...

Battle of the Couples: Πόσα λεφτά κερδίζουν οι παίκτες και ο Βασιλάκος; Δείτε!

Παγωμένα νερά, ο αγώνας λάσπης, ο άγνωστος Snik και ο αγχωμένος Παναγιώτης Βασιλάκος στην πρεμιέρα του «Battle of the Couples» Πρεμιέρα έκανε το νέο ριάλιτι...

MC MEDIA NETWORK

Μαζεύτηκαν πολλά χαμένα πέναλτι…

Εύκολο το χθεσινό παιχνίδι για την ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ καθώς η Λεμεσιανή ομάδα παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου και πήρε...

Αλέξια Βασιλείου για Eurovision: «Ντροπή στους ιθύνοντες στο ΡΙΚ…» (video)

Η μακροσκελής ανάρτηση της Αλέξιας Βασιλείου με αφορμή τον διαγωνισμό της Eurovision και την επιλογή των καλλιτεχνών της Κύπρου από το ΡΙΚ Πολλές αντιδράσεις έχει...

Battle of the Couples: Πόσα λεφτά κερδίζουν οι παίκτες και ο Βασιλάκος; Δείτε!

Παγωμένα νερά, ο αγώνας λάσπης, ο άγνωστος Snik και ο αγχωμένος Παναγιώτης Βασιλάκος στην πρεμιέρα του «Battle of the Couples» Πρεμιέρα έκανε το νέο ριάλιτι...

Lifestyle

Lifestyle

Συνιδρυτής BioNTech: «Ίσως χρειαστεί και τρίτη δόση του εμβολίου»

Υπό έλεγχο θα τεθεί η πανδημία έως το τέλος του καλοκαιριού, δηλώνει ο συνιδρυτής της γερμανικής εταιρίας βιοτεχνολογίας «Έως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε...

Απιστία: Οκτώ λόγοι που οι άνθρωποι απατούν

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο μιας ερωτικής σχέσης και συχνά (όχι πάντα) σχετίζεται με την πεποίθηση ότι ένας σύντροφος είναι τόσο πνευματικά όσο...

Advertorials