MC MEDIA NETWORK

June 13, 2021 Sunday 05:27:04

Εγγραφή στο
Newsletter

Αναποτελεσματική έκρινε την Frontex το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Η Frontex “δεν έχει βοηθήσει αποτελεσματικά τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ”, έκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), σύμφωνα με ειδική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το ΕΕΣ κρίνει ότι η στήριξη της Frontex προς τα κράτη μέλη “για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος”, είναι “ανεπαρκής” και οι ελεγκτές του καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Frontex “δεν έχει εκτελέσει πλήρως την εντολή που έλαβε το 2016”. Οι ελεγκτές αμφισβητούν επίσης την ικανότητα της Frontex “να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον νέο επιχειρησιακό ρόλο που της έχει ανατεθεί για το μέλλον”.

“Η σημασία των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Frontex είναι μεγάλη για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ”, δήλωσε ο Leo Brincat, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. “Ωστόσο, επί του παρόντος, ο οργανισμός δεν ασκεί τα καθήκοντα αυτά κατά τρόπο αποτελεσματικό, κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι του ανατίθενται πρόσθετες αρμοδιότητες”, αναφέρει.

Το ΕΕΣ σημειώνει ότι η Frontex ιδρύθηκε το 2004 προκειμένου να συμβάλει, από κοινού με τις εθνικές αρχές, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στα σύνορα της ΕΕ – παραδείγματος χάριν, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης μεταναστών. Σταδιακά, η εντολή της Frontex διευρύνθηκε, όπως και ο προϋπολογισμός της (από 19 εκατομμύρια ευρώ το 2006 σε 460 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι).

Ωστόσο,το ΕΕΣ κρίνει ότι “ο οργανισμός ακόμη δεν υποστηρίζει ικανοποιητικά τα κράτη μέλη στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ”.

Όπως σημειώνουν “η Frontex το 2016 έλαβε σαφή εντολή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος”.

Οι ελεγκτές του ΕΕΣ εντόπισαν” κενά και ασυνέπειες στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών”, οι οποίες, όπως λένε, “δυσχεραίνουν, αφενός, την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων από την Frontex και τα κράτη μέλη και, αφετέρου, την αντίδρασή τους όταν είναι αναγκαίο”.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι “οι δραστηριότητες της ανάλυσης κινδύνων και της αξιολόγησης τρωτότητας δεν υποστηρίζονται πάντοτε από πλήρη και καλής ποιότητας δεδομένα”.

Τέλος, οι ελεγκτές του ΕΕΣ σημειώνουν ότι “η Frontex δεν έχει αναπτύξει ακόμη επαρκώς τις κοινές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του”.

Επιπλέον επισημαίνουν “τη μη αναφορά στοιχείων σχετικά με την αποδοτικότητα και το κόστος των δραστηριοτήτων του”.

“Μολονότι ο οργανισμός παρουσιάζει εκτενή στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές του, σπανίως αναλύει τις επιδόσεις ή τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του, όπως δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό κόστος των κοινών επιχειρήσεών του”, τονίζουν.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ακόμη ότι “η τελευταία εξωτερική αξιολόγηση του οργανισμού δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2015” και “η έγκριση του νέου κανονισμού που διέπει το έργο της Frontex δεν βασίστηκε στα συμπεράσματα προηγούμενης αξιολόγησης”.

“Ωστόσο, ο εν λόγω κανονισμός τροποποίησε θεμελιωδώς τη δραστηριότητά του, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του από επικουρικό και συντονιστικό σε επιχειρησιακο”, καταγράφουν.

Η Frontex έχει στη διάθεσή τhw σταδιακά μέχρι το 2027 έως και 10 000 μέλη επιχειρησιακού προσωπικού (ενώ το προσωπικό το 2019 αριθμούσε 750 μέλη), “αν και δεν είναι ακόμη σαφές ότι αυτά θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν όπως προβλέπεται”.

Ο προϋπολογισμός της Frontex πρόκειται να διπλασιαστεί σε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

“Η απόφαση για την μεγάλη αυτή αύξηση ελήφθη χωρίς να προηγηθούν προσπάθειες προσδιορισμού των αναγκών του ενόψει της νέας εντολής ή αξιολόγησης του αντικτύπου της στα κράτη μέλη”, αναφέρει το ΕΕΣ.

“Συνεπεία όλων αυτών και δεδομένου ότι η Frontex δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εντολής που της ανατέθηκε το 2016, οι ελεγκτές κρίνουν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη να εκτελέσει αποτελεσματικά την εντολή του 2019”, καταλήγει το ΕΕΣ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η Frontex “δεν έχει βοηθήσει αποτελεσματικά τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ”, έκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), σύμφωνα με ειδική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Το ΕΕΣ κρίνει ότι η στήριξη της Frontex προς τα κράτη μέλη “για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος”, είναι “ανεπαρκής” και οι ελεγκτές του καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Frontex “δεν έχει εκτελέσει πλήρως την εντολή που έλαβε το 2016”. Οι ελεγκτές αμφισβητούν επίσης την ικανότητα της Frontex “να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον νέο επιχειρησιακό ρόλο που της έχει ανατεθεί για το μέλλον”.

“Η σημασία των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Frontex είναι μεγάλη για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ”, δήλωσε ο Leo Brincat, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. “Ωστόσο, επί του παρόντος, ο οργανισμός δεν ασκεί τα καθήκοντα αυτά κατά τρόπο αποτελεσματικό, κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι του ανατίθενται πρόσθετες αρμοδιότητες”, αναφέρει.

Το ΕΕΣ σημειώνει ότι η Frontex ιδρύθηκε το 2004 προκειμένου να συμβάλει, από κοινού με τις εθνικές αρχές, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στα σύνορα της ΕΕ – παραδείγματος χάριν, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης μεταναστών. Σταδιακά, η εντολή της Frontex διευρύνθηκε, όπως και ο προϋπολογισμός της (από 19 εκατομμύρια ευρώ το 2006 σε 460 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι).

Ωστόσο,το ΕΕΣ κρίνει ότι “ο οργανισμός ακόμη δεν υποστηρίζει ικανοποιητικά τα κράτη μέλη στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ”.

Όπως σημειώνουν “η Frontex το 2016 έλαβε σαφή εντολή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος”.

Οι ελεγκτές του ΕΕΣ εντόπισαν” κενά και ασυνέπειες στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών”, οι οποίες, όπως λένε, “δυσχεραίνουν, αφενός, την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων από την Frontex και τα κράτη μέλη και, αφετέρου, την αντίδρασή τους όταν είναι αναγκαίο”.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι “οι δραστηριότητες της ανάλυσης κινδύνων και της αξιολόγησης τρωτότητας δεν υποστηρίζονται πάντοτε από πλήρη και καλής ποιότητας δεδομένα”.

Τέλος, οι ελεγκτές του ΕΕΣ σημειώνουν ότι “η Frontex δεν έχει αναπτύξει ακόμη επαρκώς τις κοινές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του”.

Επιπλέον επισημαίνουν “τη μη αναφορά στοιχείων σχετικά με την αποδοτικότητα και το κόστος των δραστηριοτήτων του”.

“Μολονότι ο οργανισμός παρουσιάζει εκτενή στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές του, σπανίως αναλύει τις επιδόσεις ή τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του, όπως δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό κόστος των κοινών επιχειρήσεών του”, τονίζουν.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ακόμη ότι “η τελευταία εξωτερική αξιολόγηση του οργανισμού δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2015” και “η έγκριση του νέου κανονισμού που διέπει το έργο της Frontex δεν βασίστηκε στα συμπεράσματα προηγούμενης αξιολόγησης”.

“Ωστόσο, ο εν λόγω κανονισμός τροποποίησε θεμελιωδώς τη δραστηριότητά του, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του από επικουρικό και συντονιστικό σε επιχειρησιακο”, καταγράφουν.

Η Frontex έχει στη διάθεσή τhw σταδιακά μέχρι το 2027 έως και 10 000 μέλη επιχειρησιακού προσωπικού (ενώ το προσωπικό το 2019 αριθμούσε 750 μέλη), “αν και δεν είναι ακόμη σαφές ότι αυτά θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν όπως προβλέπεται”.

Ο προϋπολογισμός της Frontex πρόκειται να διπλασιαστεί σε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

“Η απόφαση για την μεγάλη αυτή αύξηση ελήφθη χωρίς να προηγηθούν προσπάθειες προσδιορισμού των αναγκών του ενόψει της νέας εντολής ή αξιολόγησης του αντικτύπου της στα κράτη μέλη”, αναφέρει το ΕΕΣ.

“Συνεπεία όλων αυτών και δεδομένου ότι η Frontex δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εντολής που της ανατέθηκε το 2016, οι ελεγκτές κρίνουν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη να εκτελέσει αποτελεσματικά την εντολή του 2019”, καταλήγει το ΕΕΣ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΑΝΑΛΥΣΗ: Κυβέρνηση-ΔΗΣΥ σε σταυροδρόμι για 2023, οι δελφίνοι στο ΑΚΕΛ και το μισοάδειο ποτήρι του Νικόλα

Εν αναμονή ανασχηματισμού περί τις 23/6. Κινήσεις με φόντο το 2023-Άρχισε να δέχεται παραινέσεις όπως διεκδικήσει επανεκλογή ο Αναστασιάδης. Στο κάδρο ο Αβέρωφ
gallery

Κρίστιαν Έρικσεν: Η αντίδραση της συζύγου του στο γήπεδο… Οι φωτογραφίες που καθήλωσαν τον πλανήτη (pics)

Κατέβηκε από την εξέδρα και προσπάθησε να μπει στον αγωνιστικό χώρο - Δείτε τις φωτογραφίες #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

gallery

Η γεωγραφική κατανομή των θετικών rapid test… 33 οι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορωνοϊό (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Που εντοπίστηκαν τα θετικά rapid test - Ποια η κατάσταση που επικρατεί με τους ασθενείς που νοσηλεύονται με κορωνοϊό #cyprustimes
gallery

Ένας θάνατος και 42 νέα κρούσματα στην Κύπρο. Όλες οι πληροφορίες

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα νέα περιστατικά που καταγράφηκαν στην Κύπρο #cyprustimes
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Επεισοδιακή καταδίωξη σε βαν που μετέφερε ποσότητα αδασμολόγητων. Συγκρούστηκε με περιπολικό

Πληροφορία στην Αστυνομία οδήγησε στην παρακολούθηση και ανακοπή του εν λόγω βαν - Χειροπέδες σε 65χρονο - Δείτε φωτογραφίες #cyprustimes

MC MEDIA NETWORK

Στο ρελαντί το Βέλγιο (βίντεο)

  Εύκολη νίκη με 3-0 πέτυχαν οι Βέλγοι επί της Ρωσίας μέσα στην Αγία Πετρούπολη EURO 2020-2ος ΟΜΙΛΟΣ-1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΓΙΟ-ΡΩΣΙΑ: 3-0 Γήπεδο: Gazprom Arena Ξεκίνημα με το δεξί για...

Εβελίνα Σκίτσκο-Ευγένιος Αντωνίου: Ρομαντικές διακοπές στην Ακτή Αμάλφι (video)

That’s amore! Επιστρέφουμε σιγά-σιγά στην κανονικότητα με τη σταδιακή άρση των μέτρων κατά του κορωνοϊού και πολλοί είναι οι επώνυμοι Κύπριοι που τις τελευταίες μέρες...

Ελευθερία Ελευθερίου: Πήγε στο σπίτι της Μαριαλένας Ρουμελιώτη (Photo)

Συναντήθηκε με την οικογένεια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη η Κύπρια τραγουδίστρια και πρώην παίκτρια του «Survivor 4» Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και η Ελευθερία Ελευθερίου μπορεί αρχικά...

MC MEDIA NETWORK

Στο ρελαντί το Βέλγιο (βίντεο)

  Εύκολη νίκη με 3-0 πέτυχαν οι Βέλγοι επί της Ρωσίας μέσα στην Αγία Πετρούπολη EURO 2020-2ος ΟΜΙΛΟΣ-1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΓΙΟ-ΡΩΣΙΑ: 3-0 Γήπεδο: Gazprom Arena Ξεκίνημα με το δεξί για...

Εβελίνα Σκίτσκο-Ευγένιος Αντωνίου: Ρομαντικές διακοπές στην Ακτή Αμάλφι (video)

That’s amore! Επιστρέφουμε σιγά-σιγά στην κανονικότητα με τη σταδιακή άρση των μέτρων κατά του κορωνοϊού και πολλοί είναι οι επώνυμοι Κύπριοι που τις τελευταίες μέρες...

Ελευθερία Ελευθερίου: Πήγε στο σπίτι της Μαριαλένας Ρουμελιώτη (Photo)

Συναντήθηκε με την οικογένεια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη η Κύπρια τραγουδίστρια και πρώην παίκτρια του «Survivor 4» Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και η Ελευθερία Ελευθερίου μπορεί αρχικά...

Lifestyle

Ελευθερία Ελευθερίου: Πήγε στο σπίτι της Μαριαλένας Ρουμελιώτη (Photo)

Συναντήθηκε με την οικογένεια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη η Κύπρια τραγουδίστρια και πρώην παίκτρια του «Survivor 4» Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και η Ελευθερία Ελευθερίου μπορεί αρχικά...

Lifestyle

Στο ρελαντί το Βέλγιο (βίντεο)

  Εύκολη νίκη με 3-0 πέτυχαν οι Βέλγοι επί της Ρωσίας μέσα στην Αγία Πετρούπολη EURO 2020-2ος ΟΜΙΛΟΣ-1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΓΙΟ-ΡΩΣΙΑ: 3-0 Γήπεδο: Gazprom Arena Ξεκίνημα με το δεξί για...

Κώστας Θεοδωρόπουλος για Κύπρο

Δείτε τι αναφέρει η ιστοσελίδα lamiara.gr για τον Κώστα Θεοδωρόπουλο. Αναλυτικά: Ένας από τους ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν την περσινή σεζόν με την απόδοσή του στα κυανόλευκα...

Ο Κρίστιαν Έρικσεν αναδείχθηκε «Man of the Match»

Ο Κρίστιαν Έρικσεν συγκλόνισε όλο τον πλανήτη με την περιπέτεια του και οι φίλαθλοι τον ανέδειξαν «Man of the Match», μετά το τέλος του...

Advertorials